20 / 02 / 2016

ارسال شده توسط در اسلایدر | 0 نظر

.50 كشوري كه بيشترين جمعيت در دنيا دارند.World’s 50 Most Populous Countries: 2015.

.50 كشوري كه بيشترين جمعيت در دنيا دارند.World’s 50 Most Populous Countries: 2015.

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وهشدار از سيد محمود جعفري سازمان جنگلها اداره كل منابع طبيعي فارس.
SKMBT_C45116022916180_0004

This table provides figures about the 50 most populous nations in the world as of July 2015. China is the most populous.
توسعه پايدار وتغيير اقليم وگرمايش زمين زنگ خطر بزرگي براي كشورهاي پرجمعيت كه برنامه توسعه پايدار جمعيتي وكشاورزي وجنگلكاري ومنابع اب وغذا وامكانات اوليه زندگي ندارند خواهد بود.واين فقط همت جهاني وخاتمه جنگها وكمك جهاني مي طلبد.
بني  ادم اعضاءيك ديگرند كه در افرذينش زه يك پيكرند.
اصول تمام اديان الهي يكمي است وجنگ  سياست ومذهب دنيا را نابود خواهد كرد

Rank Country Population
World 7,256,490,011
1. China 1,367,485,388
2. India 1,251,695,584
3. United States 321,368,864
4. Indonesia 255,993,674
5. Brazil 204,259,812
6. Pakistan 199,085,847
7. Nigeria 181,562,056
8. Bangladesh 168,957,745
9. Russia 142,423,773
10. Japan 126,919,659
11. Mexico 121,736,809
12. Philippines 100,998,376
13. Ethiopia 99,465,819
14. Vietnam 94,348,835
15. Egypt 88,487,396
16. Iran 81,824,270
17. Germany 80,854,408
18. Turkey 79,414,269
19. Congo, Dem. Rep. 79,375,136
20. Thailand 67,976,405
21. France 66,553,766
22. United Kingdom 64,088,222
23. Italy 61,855,120
24. Burma 56,320,206
25. South Africa 53,675,563
26. Tanzania 51,045,882
27. Korea, South 49,115,196
28. Spain 48,146,134
29. Colombia 46,736,728
30. Kenya 45,925,301
31. Ukraine 44,429,471
32. Argentina 43,431,886
33. Algeria 39,542,166
34. Poland 38,562,189
35. Uganda 37,101,745
36. Iraq 37,056,169
37. Sudan 36,108,853
38. Canada 35,099,836
39. Morocco 35,099,836
40. Afghanistan 32,564,342
41. Nepal 31,551,305
42. Malaysia 30,513,848
43. Peru 30,444,999
44. Venezuela 29,275,460
45. Uzbekistan 29,199,942
46. Saudi Arabia 27,752,316
47. Yemen 26,737,317
48. Ghana 26,327,649
49. Mozambique 25,303,113
50. Korea, North 24,983,205
Source: CIA World Factbook.

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top