۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در اسلایدر | ۰ نظر

.۵۰ کشوری که بیشترین جمعیت در دنیا دارند.World’s 50 Most Populous Countries: 2015.

.۵۰ کشوری که بیشترین جمعیت در دنیا دارند.World’s 50 Most Populous Countries: 2015.

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وهشدار از سید محمود جعفری سازمان جنگلها اداره کل منابع طبیعی فارس.
SKMBT_C45116022916180_0004

This table provides figures about the 50 most populous nations in the world as of July 2015. China is the most populous.
توسعه پایدار وتغییر اقلیم وگرمایش زمین زنگ خطر بزرگی برای کشورهای پرجمعیت که برنامه توسعه پایدار جمعیتی وکشاورزی وجنگلکاری ومنابع اب وغذا وامکانات اولیه زندگی ندارند خواهد بود.واین فقط همت جهانی وخاتمه جنگها وکمک جهانی می طلبد.
بنی  ادم اعضاءیک دیگرند که در افرذینش زه یک پیکرند.
اصول تمام ادیان الهی یکمی است وجنگ  سیاست ومذهب دنیا را نابود خواهد کرد

Rank Country Population
World ۷,۲۵۶,۴۹۰,۰۱۱
۱٫ China ۱,۳۶۷,۴۸۵,۳۸۸
۲٫ India ۱,۲۵۱,۶۹۵,۵۸۴
۳٫ United States ۳۲۱,۳۶۸,۸۶۴
۴٫ Indonesia ۲۵۵,۹۹۳,۶۷۴
۵٫ Brazil ۲۰۴,۲۵۹,۸۱۲
۶٫ Pakistan ۱۹۹,۰۸۵,۸۴۷
۷٫ Nigeria ۱۸۱,۵۶۲,۰۵۶
۸٫ Bangladesh ۱۶۸,۹۵۷,۷۴۵
۹٫ Russia ۱۴۲,۴۲۳,۷۷۳
۱۰٫ Japan ۱۲۶,۹۱۹,۶۵۹
۱۱٫ Mexico ۱۲۱,۷۳۶,۸۰۹
۱۲٫ Philippines ۱۰۰,۹۹۸,۳۷۶
۱۳٫ Ethiopia ۹۹,۴۶۵,۸۱۹
۱۴٫ Vietnam ۹۴,۳۴۸,۸۳۵
۱۵٫ Egypt ۸۸,۴۸۷,۳۹۶
۱۶٫ Iran ۸۱,۸۲۴,۲۷۰
۱۷٫ Germany ۸۰,۸۵۴,۴۰۸
۱۸٫ Turkey ۷۹,۴۱۴,۲۶۹
۱۹٫ Congo, Dem. Rep. ۷۹,۳۷۵,۱۳۶
۲۰٫ Thailand ۶۷,۹۷۶,۴۰۵
۲۱٫ France ۶۶,۵۵۳,۷۶۶
۲۲٫ United Kingdom ۶۴,۰۸۸,۲۲۲
۲۳٫ Italy ۶۱,۸۵۵,۱۲۰
۲۴٫ Burma ۵۶,۳۲۰,۲۰۶
۲۵٫ South Africa ۵۳,۶۷۵,۵۶۳
۲۶٫ Tanzania ۵۱,۰۴۵,۸۸۲
۲۷٫ Korea, South ۴۹,۱۱۵,۱۹۶
۲۸٫ Spain ۴۸,۱۴۶,۱۳۴
۲۹٫ Colombia ۴۶,۷۳۶,۷۲۸
۳۰٫ Kenya ۴۵,۹۲۵,۳۰۱
۳۱٫ Ukraine ۴۴,۴۲۹,۴۷۱
۳۲٫ Argentina ۴۳,۴۳۱,۸۸۶
۳۳٫ Algeria ۳۹,۵۴۲,۱۶۶
۳۴٫ Poland ۳۸,۵۶۲,۱۸۹
۳۵٫ Uganda ۳۷,۱۰۱,۷۴۵
۳۶٫ Iraq ۳۷,۰۵۶,۱۶۹
۳۷٫ Sudan ۳۶,۱۰۸,۸۵۳
۳۸٫ Canada ۳۵,۰۹۹,۸۳۶
۳۹٫ Morocco ۳۵,۰۹۹,۸۳۶
۴۰٫ Afghanistan ۳۲,۵۶۴,۳۴۲
۴۱٫ Nepal ۳۱,۵۵۱,۳۰۵
۴۲٫ Malaysia ۳۰,۵۱۳,۸۴۸
۴۳٫ Peru ۳۰,۴۴۴,۹۹۹
۴۴٫ Venezuela ۲۹,۲۷۵,۴۶۰
۴۵٫ Uzbekistan ۲۹,۱۹۹,۹۴۲
۴۶٫ Saudi Arabia ۲۷,۷۵۲,۳۱۶
۴۷٫ Yemen ۲۶,۷۳۷,۳۱۷
۴۸٫ Ghana ۲۶,۳۲۷,۶۴۹
۴۹٫ Mozambique ۲۵,۳۰۳,۱۱۳
۵۰٫ Korea, North ۲۴,۹۸۳,۲۰۵
Source: CIA World Factbook.

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top