۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

evidence for rapid climate chang مستندات برای تغیی...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/41825595265381905853_thumb-68.png

پزوهشگر وترجمه ونویسنده وتحلیل از سید محمود جعفری   he evidence for rapid climate change is compelling:اطلاعات از( ناسا )امریکا اینها حقایق است و روایت نیست عزیزان با دانش مدارکی قابل مستند و قبولی که باعث تغییر سریع اقلیم شده...

ادامه مطلب
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

)PESTICIDE RESIDUES IN FOOD AND FEED – ENFOR...

فشار ومقررات سموم در امریکاInspections, Compliance, Enforcement, and Criminal Investigations مقررات وتحقیق در رابطه با سموم کشاورزی ۱-معاینه ویا تفتیش  ۲-موافقت وقبول داشتن ۳- .فشار قانون ومقررات۴-.جنایت وگناهکار در امریکا PG Sec. 575.100 Pesticide...

ادامه مطلب
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Beef industry statistics in USA.امار...

Beef industry statistics in USA.امار تولید گوشت گاو و گوساله در امریکا

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل و کاراموزی...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. what is carbon dioxide in earths.ک...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/97211819303400025217_thumb.png

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Asbest and environment and lung and ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/52463513743893469911_thumb.png

پزوهشگر ونویسنده ومترجم وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

types of pesticide and chemical pest...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/78152473828911262952_thumb.png

( U.S. ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AGENCYاگر اب وخاک کودهای...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.why Taxaceae forest are decline in ...

.why Taxaceae forest are decline in the world ( yew.چرا سرخ دار ها در ایران وجهان در حال زوالند

پزوهشگر و نویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. Taxus baccataسرنوشت . درختان سرخ د...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/91319729499952676081-1.png

 پزوهشگر ونویسنده سید محمود جعفری (بنام...

صفحه 9 از 11« بعدی...7891011
Top