18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

brazilian monitoring for pesticide residues in foo...

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRZs18XGWJ-wAo1dFLdShASrbePwfneWb5AJFHQSn2q3WsvTExylYwDw

  مدير و نويسنده و ترجمه و تحليل از سيد محمود جعفري   (با تغيير اقليم و اب با ارزش و  کمبود اب    water  در بسياري از مناطق جهان وسموم گران قيمت ) نعمت خدا  ودست اورد بشر  وبا تكنولوزي نوين…محصولات غذاي سالم...

ادامه مطلب
18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.IRAN AND TURAN forest REGION.ناحيه رويشي ايران تو...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/62990467192090879618_thumb-2.png

نويسنده وگرداورنده و ويرايش وپزوهشگر وتحليل از :سيد محمود جعفري سازمان جنگلها ومراتع وابخيزداري ايران,مسئول وقت اداره فني جنگلكاري وجنگلداري در فارسبه نام خدا   سايت : md-jafari.of-water.com (صاحب نظران  مديريت برنامه...

ادامه مطلب
18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.world grain production from boom to...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/44201480060558859303_thumb-1.png

نويسنده و پزوهشگر و تجرجمه و تحليل از سيد...

18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

How much water is needed to produce ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/1117785841-talab-ir.jpg

پزوهشگر  و نويسنده وتحليل  از سيد محمود...

18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

(what is hardiness (plants

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/220px-Heather_in_Yorkshire_02-1.jpg

انتخاب موضوع به لحاظ اهميت ان در علوم...

18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.WHY DO YOU boil and DRAIN RICE and ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/77351775036402798032_thumb.png

؟WHY IRANIAN PEOPLE boiling and  DRAIN THE RICE  WHEN THEY WANT TO COOK ...

18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.goat is animal or terrible herbicid...

.goat is animal or terrible herbicides to destroy the vegetation.بز گوشت توليد يا گياهان را نابود.

 پزوهشگر ونویسنده بیش از 45 سال تجربه در...

18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.why ALFALFA IS QUEEN OF FORAGE.چرا ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/barani-asheghane-05.jpg

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل از سيد...

18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

از اب تا زندگي. god.honesty.knowledg...

از اب تا زندگي. god.honesty.knowledge.water food shortage. .technology.experience.and warning to wor

از اب تا زندگي .from water to life خدا .      دين .  ...

صفحه 7 از 12« بعدی...56789...قبلی »
Top