20 / 04 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

Environmental and Economic Benefits of Hemp.گیاه ش...

Environmental and Economic Benefits of Hemp.گیاه شاهندانه و اهمیت اقتصادی وزیست محیطی ان

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید محمود جعفری.این عکس در منطقه عسلویه است. فوق لیسانس علوم تکنولوزی کشاورزی Iam going to, translated this topic,soon این مطلب در حال پردازش است مدتی کوتاه تکمیل خواهد شد.عزیزان بازدیدکننده...

ادامه مطلب
02 / 04 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.Forest Region,in Persian Gulf & oman,sea in ...

.Forest Region,in Persian Gulf & oman,sea in iran.رویشگاه خلیج پارس و عمانی .

پزوهشگر و نویسنده و ترجمه از سید محمود جعفری.سازمان جنگلها اداره کل منابع طبیعی فارس مدیر گذشته وکارشناس مسئول وقت اداره فنی جنگلکاری وجنگلداری. این مطالب درحال پردازش است.کمی تحمل نمایید. Forest Region,in Persian Gulf &...

ادامه مطلب
17 / 03 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

,videos from seyed mahmoud jafari,f...

,videos from seyed  mahmoud jafari,for,sustainable development and Economy and Environment

پزوهشگر و هدایت کننده سید محمود جعفری.MS; in...

11 / 03 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

دروغ ومكر از نظر قران وقانون واجتماع...

دروغ ومكر از نظر قران وقانون واجتماع.Lie and monkey business from face of Quran

پزوهشگر ووگرداورنده وتحلیل و ویرایش از سید...

27 / 02 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

Astragalus and along species and how...

Astragalus and along species and how to prevent erosion.اهميت گون وگياهان همراه در جلوگيري از فرسايش خاك

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل وطبيعت...

23 / 02 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

بحران اب و غله و اكولوزي و اقتصاد زي...

بحران اب و غله و اكولوزي و اقتصاد زيست محيطي.water and grain and ecology crisis and environmental economic

پزوهشگر و نويسنده وترجمه وتحليل از سيد...

20 / 02 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.Water crisis and Ecology and popula...

.Water crisis and Ecology and population growth.بحران اب واكولوزي ورشد جمعيت در دنيا.

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل از سيد...

20 / 02 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.50 كشوري كه بيشترين جمعيت در دنيا د...

.50 كشوري كه بيشترين جمعيت در دنيا دارند.World’s 50 Most Populous Countries: 2015.

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وهشدار از سيد...

20 / 02 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NU...

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

پزوهشگر ونويسنده ومترجم وتحليل از سيد...

19 / 02 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

canola oil and colza oil which is go...

canola oil and colza oil which is good which is bad روغن كانولا وكلزا كدام خوب كدام بد

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل از سيد...

صفحه 5 از 12« بعدی...34567...10...قبلی »
Top