۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Beef industry statistics in USA.امار تولید گوشت گا...

Beef industry statistics in USA.امار تولید گوشت گاو و گوساله در امریکا

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل و کاراموزی از سید محمود جعفری.وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها -اداره کل منایع طبیعی فارس .عضو گروه تحقیقات جهاد کشاورزی.  اگر باران وبرف  ( اب) ومدیرت خوب نباشدکشاورزی و غذا نیست...

ادامه مطلب
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. what is carbon dioxide in earths.کربن دی اکساید ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/97211819303400025217_thumb.png

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید محمود جعفری عضو کمیته محیط زیست وقت استان فارس.   ۱-سپاه دانش .  TEACHING CHILDREN    { وزارت اموزش وپرورش}    Ministry of Education in iran  در حکومت قبل  ۵ کلاس  در  یک کلاس  تدریس) در روستاهای...

ادامه مطلب
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Asbest and environment and lung and ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/52463513743893469911_thumb.png

پزوهشگر ونویسنده ومترجم وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

types of pesticide and chemical pest...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/78152473828911262952_thumb.png

( U.S. ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AGENCYاگر اب وخاک کودهای...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.why Taxaceae forest are decline in ...

.why Taxaceae forest are decline in the world ( yew.چرا سرخ دار ها در ایران وجهان در حال زوالند

پزوهشگر و نویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. Taxus baccataسرنوشت . درختان سرخ د...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/91319729499952676081-1.png

 پزوهشگر ونویسنده سید محمود جعفری (بنام...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.The History of iran.تاریخ وسرگذشت ا...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/18593266294893123148_thumb.png

پزوهشگر و نویسنده سید محمود جعفری تاریخ...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

pesticide-induced diseases data base...

pesticide-induced diseases data base.داده های در ارتباط با امراض و سموم کشاورزی.

The common diseases affecting the public’s health are all too...

صفحه 5 از 6« بعدی...23456
Top