۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

-USDA Plant Hardiness Zone Map- نقشه اقلیمی امریکا...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/مبایل-قدیم-127-1-225x300.jpg

پزوهشگر ونویسنده ومترجم وتحلیل از سید محمود جعفری افرادی که نیاز به هم فکری دارند در رابطه با استفاده از این مطالب لطفا ایمیل بزنند. مطالب هشداری وترویجی کشاورزی وشغلی و بحران اب وغذا وبیکاری وبه شهرها پناه...

ادامه مطلب
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب برای جنوب شرقی امریکا واب هوا های مشابه ...

ارقام سیب برای جنوب شرقی امریکا واب هوا های مشابه در جهانSOUTH-EASTERN

APPLE TREES FOR THE SOUTH-EASTERN STATES A collection of apple trees suitable for growing in zones 7 and 8 of the south eastern states. لطفابرای مشخصات رقم روی نام سیب که در (زیر) عکس نوشته شده ( به انگلیسی). ….کلیک چپ کنید. وباز که شد مشخصات را مطالعه نمایید وبرای اینکه...

ادامه مطلب
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب برای مناطق جنوب واب وهوای ...

ارقام سیب برای مناطق جنوب واب وهوای مدیترانه ای امریکا وجهانsouthern Mediterranean climates,

APPLE TREES FOR SOUTHERN CALIFORNIA Apple trees which are suitable for...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب برای تازه خوری و ابگیری و ...

ارقام سیب برای تازه خوری و ابگیری و و فروش به بازار در امریکا وجهان Eat | Juicing | Sold out

Please order now for delivery in spring 2015. HomeFruit treesApple trees APPLE...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب روز و بازار پسند در امریکا...

ارقام سیب روز و بازار پسند در امریکا وجهانAPPLE Popular varieties only

APPLE TREES We are apple tree specialists and can advise on all aspects of...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب زود رس در امریکا وجهانEarl...

ارقام سیب زود رس در امریکا وجهانEarly-seasonAPPLE

APPLE TREES We are apple tree specialists and can advise on all aspects of...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارفام سیب میان فصل در امریکا وجهان M...

ارفام سیب میان فصل در امریکا وجهان Mid-seasonAPPLE

APPLE TREES We are apple tree specialists and can advise on all aspects of...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب های دیر رس در دنیا امریکا ...

ارقام سیب های دیر رس در دنیا امریکا ودنیاLate-season APPLE

  APPLE TREES We are apple tree specialists and can advise on all...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

evidence for rapid climate chang مست...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/41825595265381905853_thumb-68.png

پزوهشگر وترجمه ونویسنده وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

)PESTICIDE RESIDUES IN FOOD AND FEED...

فشار ومقررات سموم در امریکاInspections, Compliance,...

صفحه 4 از 6« بعدی...23456
Top