۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

از اب تا زندگی. god.honesty.knowledge.water food s...

از اب تا زندگی. god.honesty.knowledge.water food shortage. .technology.experience.and warning to wor

از اب تا زندگی .from water to life خدا .      دین .   وطن .  دنیا. .  صداقت در عمل . تکنولو ژی   .پرهیز از تظاهر. .   پرهیز از دروغ .  صراحت در کلام     .   جستجوی علم . کاراموزی     . تجربه    . هشدار و  یاداوری :    به...

ادامه مطلب
۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.status of wheat harvesting in iran.وضعیت گندم تا...

.status of wheat harvesting in iran.وضعیت  گندم تا بحران اب در فارس ۱۳۹۳

  برای دانلود مطالب روی کلمه اینجا کلید کنید ایران از تر سالی تاخشکسالی از برداشت محصولات کشاورزی با دست تا با کمباین و خرمن کوفتن با گاو و اسب والااغ  تراکتور و کامباین و از امار  رودخانه ها و چشمه ها و قنات ها...

ادامه مطلب
۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

، The butchart gardens in canada.باغ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/44896965049547236114-300x199.jpg

باغ های بوتچارت در کانادا، بهشت زمین انهای...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. water crisis and agricultural chal...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/741881-102556-1.png

پزوهشگر و.نویسنده وترجمه و تحلیل...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. OAKS DISTRIBUTION IN IRAN.پراکنش گ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/19905950512865695531_thumb-1.png

پز.هشگر ونویسنده و ترجمه وتحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

۵year plan for grapes in iran .برنام...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/75851911055684517102_thumb-2.png

نویسنده وپزوهشگر وترجمه وتحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Impact of Haze on Health of Homan .....

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/62990467192090879618_thumb-1.png

 پزوهشگر و نویسنده و مترجم و تحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

root stock for semi-dwarf and dwarf ...

root stock for semi-dwarf and dwarf apple in world(پایه های سیب پاکوتاه ونیمه پاکوتاه در جهان وایران

به دست خود گیاهی مینشانیم    —-    به...

صفحه 3 از 612345...قبلی »
Top