17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

Beef industry statistics in USA.امار توليد گوشت گا...

Beef industry statistics in USA.امار توليد گوشت گاو و گوساله در امريكا

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل و كاراموزي از سيد محمود جعفري.وزارت جهاد كشاورزي سازمان جنگلها -اداره كل منايع طبيعي فارس .عضو گروه تحقيقات جهاد كشاورزي.  اگر باران وبرف  ( اب) ومديرت خوب نباشدكشاورزي و غذا نيست...

ادامه مطلب
17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

. what is carbon dioxide in earths.كربن دي اكسايد ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/97211819303400025217_thumb.png

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل از سيد محمود جعفري عضو كميته محيط زيست وقت استان فارس.   1-سپاه دانش .  TEACHING CHILDREN    { وزارت اموزش وپرورش}    Ministry of Education in iran  در حكومت قبل  5 كلاس  در  يك كلاس  تدريس) در روستاهاي...

ادامه مطلب
17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

Asbest and environment and lung and ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/52463513743893469911_thumb.png

پزوهشگر ونويسنده ومترجم وتحليل از سيد...

17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

types of pesticide and chemical pest...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/78152473828911262952_thumb.png

( U.S. ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AGENCYاگر اب وخاك كودهاي...

17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

.why Taxaceae forest are decline in ...

.why Taxaceae forest are decline in the world ( yew.چرا سرخ دار ها در ايران وجهان در حال زوالند

پزوهشگر و نويسنده وترجمه وتحليل از سيد...

17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

. Taxus baccataسرنوشت . درختان سرخ د...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/91319729499952676081-1.png

 پزوهشگر ونويسنده سيد محمود جعفري (بنام...

16 / 01 / 2016

ارسال شده توسط | 0 نظر

pesticide-induced diseases data base...

pesticide-induced diseases data base.داده های در ارتباط با امراض و سموم كشاورزي.

The common diseases affecting the public’s health are all too...

صفحه 10 از 12« بعدی...89101112
Top