17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

evidence for rapid climate chang مستندات براي تغيير ناگهاني و سريع اب وهوادر جهان.

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/41825595265381905853_thumb-68.png

پزوهشگر وترجمه ونويسنده وتحليل از سيد محمود جعفري
41825595265381905853.jpg

 

he evidence for rapid climate change is compelling:اطلاعات از( ناسا )امریکا
اينها حقايق است و روايت نيست عزيزان با دانش

16483951397910963005.jpg

مداركي قابل مستند و قبولي كه باعث تغيير سريع اقليم شده است به شرح ذيل مي باشد.

al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.)

The Earth’s climate has changed throughout history. Just in the last 650,000 years there have been seven cycles of glacial advance and retreat, with the abrupt end of the last ice age about 7,000 years ago marking the beginning of the modern climate era — and of human civilization. Most of these climate changes are attributed to very small variations in Earth’s orbit that change the amount of solar energy our planet receives.

NASA and NOAA Confirm that 2014 was the Warmest Year on Record
ناسا ونوآ اعلام مي نمايد كه سال 1014 گرمترين سال در امارنامه انها بوده است.وخدا رحمت كندجناب دكتر ساعي وما دعاي هميشگي براي زنده بودن نام او ونسل نتيجه اودر اين سايت داريم وخواهيم داشت تا ابد. (كلبه دانش  )در گوگل.(گوگل دنياي اطلاعات  علم و ودانش وزندگي)گوگل مركز اطلاعات كتابخانهاي دنيا.
و دكتر كريم ساعي  كسيت. نام هاي ماندني در تارخ علم ودانش وكار.

75931262836732452019.jpg

این ساعی (۱۲۸۹ مشهد-۱۳۳۱ تهران) بود که تدریس جنگل‌ شناسی را برای اولین بار در دانشکده کشاورزی کرج آغاز کرد. او مؤسس رشته جنگلداری در ایران، پايه‌گذار سازمان جنگل‌‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و بانی ساخت بوستان ساعی و کاشت درختان خیابان ولیعصر تهران بود.

  در سال 1317 در اداره امور كشاورزي، دايره‌اي بنام دايره جنگل در اداره كل فلاحت تأسيس و تصدي آن در سال 1318 به آقاي مهندس كريم ساعي واگذار گرديد. در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعي توجه اداره كل كشاورزي بيش از پيش به موضوع جنگل‌ها معطوف و در پي آن در سال 1319 اداره جداگانه‌اي بنام “اداره جنگلباني” به رياست خود ايشان تشكيل گرديد. پس از تشكيل اداره جنگلباني، آقاي مهندس ساعي گزارش جامعي در باب لزوم تشكيل سازمان جنگلباني تهيه نمود كه توسط رئيس كل كشاورزي وقت به اطلاع رضاشاه رسيد و مقرر گرديد كه اين سازمان در محل كوچكي آزمايش شود تا در صورت حصول نتيجه  در سراسرشمال تعميم داده شود.

در نیمه دوم سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره کل جنگل‌ها تبدیل شد.
85144669438716154102.jpg

 در سال 1338 قانون جنگل‌ها و مراتع مشتمل بر 28 ماده و 22 تبصره به تصویب رسید
پس از تصویب قانون تاًسیس وزارت منابع طبیعی در سال 1346، تشکیلات وزارت مزبور در اردیبهشت ماه 1347 به تصویب رسید.

در سال 1366 عنوان سرجنگلداری کل در استان‌ها به اداره کل منابع طبیعی تغییر یافت. همچنین اولین شماره مجله جنگل و مرتع در سال 1367 توسط سازمان انتشار یافت.

بر اساس ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء، گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی (جنگل، مرتع، شیلات و آبخیزداری)، کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهسازی، صنایع روستائی و آبرسانی روستاها بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته و بر اساس تبصره 1 ماده واحده مذکور، موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته نیز بر اساس تفکیک وظایف فوق وابسته و تابع وزارتخانه‌های مزبور شدند.

بدین ترتیب سازمان جنگل‌ها و مراتع در زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. این سازمان دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگی را دارا بود.
ر سال 1379 وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی را تشکیل دادند. بدین ترتیب رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را عهده‌دار شد.

90791770488536695607.jpg36134748706031786024.jpg

 

دارا  و سارا  كيست  و  سارا   همان  اذر است در كتاب ابتداي مدرسه قديم.
((نظر  دارا  و اذر  در رابطه با كارشناسان ))   ( ارزشي out Standing.valuable Expert)

دير از خواب بر خيزي. تنبل كلاس باشي .با تقلب مدرك بگيري. از سر بازي به هر طريقي فرار بكني .با رابطه نا معقول پست بگيري .در رشته وفن خودت كار نكني. كار اموزي هيج .تجربه و كار عملي ريز هيج .راهنماي ديگران در علم و عمل اجراي هيچ. من گفتن تا دلت بخواهد.اظهار نظر  پوچ ميليونها..خرابكاري تا دلت بخواهد. حقوق تا دلت نخواهد .اگر اموال مردم هم ببري؟ .  كسي نمي داند چه خواهد شد؟ اينده با ما باش.

70936324721937335272.jpg99261847909001239910.jpg75931262836732452019.jpg19346009956974181250.jpg

( بگو ايا دانايان با نادانان مساوي اند) قران كريم الزمر)

 

 

Republic of Maldives: Vulnerable to sea level rise.

Sea level rise     بالاامدن اب دريا ها در جهان متوسط بالا امدن اب درياها 17 سانتيمتر در 100 سال گذشته. توجه در 10 سال گذشته دو برابر 100 سال گذشته بوده است. واين موضوع وحشتناك است.

Global sea level rose about 17 centimeters (6.7 inches) in the last century. The rate in the last decade, however, is nearly double that of the last century.4

Global temperature rise گرم شدن كره زمين

All three major global surface temperature reconstructions show that Earth has warmed since 1880.5 Most of this warming has occurred since the 1970s, with the 20 warmest years having occurred since 1981 and with all 10 of the warmest years occurring in the past 12 years.6 Even though the 2000s witnessed a solar output

 decline resulting in an unusually deep solar minimum in 2007-2009, surface temperatures continue to increase

 • Warming oceans  گرم شدن اب اقيا نوس ها در 700 متري عمق اقيانوسها از سال 1969 تا امروز 0.302  ابها گرمتر شدهاند.

   

  The oceans have absorbed much of this increased heat, with the top 700 meters (about 2,300 feet) of ocean showing warming of 0.302 degrees Fahrenheit since 1969.8

   

 •  

  Shrinking ice sheets باريك وكوچك شدن زخامت يخ ها

  The Greenland and Antarctic ice sheets have decreased in mass. Data from NASA’s Gravity Recovery and Climate Experiment show Greenland lost 150 to 250 cubic kilometers (36 to 60 cubic miles) of ice per year between 2002 and 2006, while Antarctica lost about 152cubic kilometers (36 cubic miles) of ice between 2002 and 2005.

 • g meltwater from the Greenland ice sheet

 • Visualization of the 2007 Arctic sea ice minimum

  Declining Arctic sea ice  كاهش يخ هاي قطبي

   

  Extreme events

  واقعه واتفاق هاي زياد وروشن كه در جهان رخ مي دهد. همانند طوفان هاي وحشتناك بارندگي ناگهاني باشدت زياد در بعضي از نقاط جهان سيل هاي ناگهاني وغيره .گرماي بيش از حدو خشكسالي هاي منطقه اي وجهاني وپيوسته

  The number of record high temperature events in the United States has been increasing, while the number of record low temperature events has been decreasing, since 1950. The U.S. has also witnessed increasing numbers of intense rainfall events.11

 • Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska and Africa.10

Ocean acidification

اسيدي شدن اب اقيانوسها وغيره

Since the beginning of the Industrial Revolution, the acidity of surface ocean waters has increased by about 30 percent.12,13 This increase is the result of humans emitting more carbon dioxide into the atmosphere and hence more being absorbed into the oceans. The amount of carbon dioxide absorbed by the upper layer of the oceans is increasing by about 2 billion tons per year.

Decreased snow cover

نبودن برف در بعضي از مناطق كه قبلا بوده است و در جاهاي كه هست قطر انها كم شده وهر مسايل ديگر دررابطه با اينكه سير نزولي داشته است. تشكيل نشدن ابر.

Satellite observations reveal that the amount of spring snow cover in the Northern Hemisphere has decreased over the past five decades and that the snow is melting earlier.1

 

Glacial retreat

منجمد نشدن و تشكيل نشدن  وعقب نشيني يخبندان ها. در درياها واقيانوسها.وغيره در مناطق ذيل.

Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska and Africa.

منجمد نشدن و تشكيل نشدن  وعقب نشيني يخبندان ها. در درياها واقيانوسها.وغيره در مناطق بالا.

 

Small Volcanic Eruptions May Have Played Bigger Role in Recent Global Warming Slowdown وجود اتش فشانها كه هر مدتي فعال مي شود ويا اتش فشان هاي جديد خود دال بر گرم شدن كره خاكي مي باشد اين هم يك فاكتور است.

Small Volcanic Eruptions May Have Played Bigger Role in Recent Global Warming Slowdown

 • New research indicates that the recent slow-down in global warming over the past 15 years may have been partly caused by small volcanic eruptions.

 • Arctic Absorbing more of the Sun's Energy

  Arctic Absorbing more of the Sun’s Energy يخ هاي قطبي بيشتر از گذشته نور خورشيد در بر مي گيرند وبه دنبال ان اب شدن يخ ها كه دانشمندان را حيرت زده كرده است در 10 سال گذشته. شواهد بسيار در جهان وجود واقعي دارد.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top