۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در خشکسالی | ۰ نظر

evidence for rapid climate chang .مستندات برای تغییر اقلیم در جهان واموزش.

evidence for rapid climate chang .مستندات برای تغییر اقلیم در جهان واموزش.

نویسنده ومترجم وتحلیل , اموزش از سید محمود جعفری.خداوند می فرماید ما که اسمان وزمین  وانچه در میان انها است را برای بازی وشوخی نیاوریدیم .این عکس  هم در نهالستان ابباریک  فارس است که نحوه کاشت خزانه سوزنی برگان به علاقمندان وبازدید کنندگان توضیح داده می شود. مهندس جعفری گوید در طول خدمت که به مدت ۱۸ سال در تولید نهال  استان فارس همکاری  مستقیم داشته ام از همکاران بازنشسته  و شاغل .نهالستان شهید روستا ابباریک ودیگر شهرستانها برای مدیریت وحضور مستقیم در برنامه ریزی وکاشت وداشت و برداشت  و کنجکاوی در تولید.پرسش کنید من دعای خیر برای شما دارم.

و دکتر کریم ساعی . نام های ماندنی در تارخ علم ودانش وکارجنگلبانی

85144669438716154102.jpgSKMBT_C45116022916180_0010

he evidence for rapid climate change is compelling:اطلاعات از( ناسا )امریکا
اینها حقایق است و روایت نیست عزیزان با دانش, وعکس سمت راست اقای مهندس روستا همکار جهادگر واهل کوار فارس است که مدتی نماینده محترم مجلس شد.اقای مهندس شاه امیریان مدیر وقت که اکنون کارشناس محترم دادگستری است. بنده هم که سمت چپ مسلمان این عکسها مربوط  به هفته منابع طبیعی وجشن درختکاری است.باشد که تاریخ قضاوت کند از عمکرد نیروهای دولتی در طول خدمت وخداوند می فرماید ما در همه جا ناظریم.

SKMBT_C45116022916180_001216483951397910963005.jpg

مدارکی قابل مستند و قبولی که باعث تغییر سریع اقلیم شده است به شرح ذیل می باشد.

al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.)

The Earth’s climate has changed throughout history. Just in the last 650,000 years there have been seven cycles of glacial advance and retreat, with the abrupt end of the last ice age about 7,000 years ago marking the beginning of the modern climate era — and of human civilization. Most of these climate changes are attributed to very small variations in Earth’s orbit that change the amount of solar energy our planet receives.

 75931262836732452019.jpg

 بگو ایا دانایان با نادانان مساوی اند) قران کریم الزمر)

41825595265381905853.jpg

NASA and NOAA Confirm that 2014 was the Warmest Year on Record
ناسا ونوآ اعلام می نماید که سال ۱۰۱۴ گرمترین سال در امارنامه انها بوده است.وخدا رحمت کندجناب دکتر ساعی وما دعای همیشگی برای زنده بودن نام او ونسل نتیجه اودر این سایت داریم وخواهیم داشت تا ابد. (کلبه دانش  )در گوگل.(گوگل دنیای اطلاعات  علم و ودانش وزندگی)گوگل مرکز اطلاعات کتابخانهای دنیا.
و دکتر کریم ساعی  کسیت. نام های ماندنی در تارخ علم ودانش وکار.

SKMBT_C45116022916180_001085144669438716154102.jpg

این ساعی (۱۲۸۹ مشهد-۱۳۳۱ تهران) بود که تدریس جنگل‌ شناسی را برای اولین بار در دانشکده کشاورزی کرج آغاز کرد. او مؤسس رشته جنگلداری در ایران، پایه‌گذار سازمان جنگل‌‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و بانی ساخت بوستان ساعی و کاشت درختان خیابان ولیعصر تهران بود.

  در سال ۱۳۱۷ در اداره امور کشاورزی، دایره‌ای بنام دایره جنگل در اداره کل فلاحت تأسیس و تصدی آن در سال ۱۳۱۸ به آقای مهندس کریم ساعی واگذار گردید. در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع جنگل‌ها معطوف و در پی آن در سال ۱۳۱۹ اداره جداگانه‌ای بنام “اداره جنگلبانی” به ریاست خود ایشان تشکیل گردید. پس از تشکیل اداره جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان جنگلبانی تهیه نمود که توسط رئیس کل کشاورزی وقت به اطلاع رضاشاه رسید و مقرر گردید که این سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورت حصول نتیجه  در سراسرشمال تعمیم داده شود.

در نیمه دوم سال ۱۳۲۰ اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال ۱۳۲۱ اداره جنگلبانی به اداره کل جنگل‌ها تبدیل شد.

 در سال ۱۳۳۸ قانون جنگل‌ها و مراتع مشتمل بر ۲۸ ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید
پس از تصویب قانون تاًسیس وزارت منابع طبیعی در سال ۱۳۴۶، تشکیلات وزارت مزبور در اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به تصویب رسید.

در سال ۱۳۶۶ عنوان سرجنگلداری کل در استان‌ها به اداره کل منابع طبیعی تغییر یافت. همچنین اولین شماره مجله جنگل و مرتع در سال ۱۳۶۷ توسط سازمان انتشار یافت.

بر اساس ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء، گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی (جنگل، مرتع، شیلات و آبخیزداری)، کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهسازی، صنایع روستائی و آبرسانی روستاها بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته و بر اساس تبصره ۱ ماده واحده مذکور، موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته نیز بر اساس تفکیک وظایف فوق وابسته و تابع وزارتخانه‌های مزبور شدند.

بدین ترتیب سازمان جنگل‌ها و مراتع در زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. این سازمان دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگی را دارا بود.
در سال ۱۳۷۹ وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی  ادغام  و وزارت جهاد کشاورزی را تشکیل دادند. بدین ترتیب رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را عهده‌دار شد.

90791770488536695607.jpg36134748706031786024.jpg

 

دارا  و سارا  کیست  و  سارا   همان  اذر است در کتاب ابتدای مدرسه قدیم.
((نظر  دارا  و اذر  در رابطه با کارشناسان ))   ( ارزشی out Standing.valuable Expert)

دیر از خواب بر خیزی. تنبل کلاس باشی .با تقلب مدرک بگیری. از سر بازی به هر طریقی فرار بکنی .با رابطه نا معقول پست بگیری .در رشته وفن خودت کار نکنی. کار اموزی هیج .تجربه و کار عملی ریز هیج .راهنمای دیگران در علم و عمل اجرای هیچ. من گفتن تا دلت بخواهد.اظهار نظر  پوچ میلیونها..خرابکاری تا دلت بخواهد. حقوق تا دلت نخواهد .اگر اموال مردم هم ببری؟ .  کسی نمی داند چه خواهد شد؟ اینده با ما باش.

70936324721937335272.jpg99261847909001239910.jpg19346009956974181250.jpg

( بگو ایا دانایان با نادانان مساوی اند) قران کریم الزمر)

 37_Evidence-sea-level-rise

 

Republic of Maldives: Vulnerable to sea level rise.

Sea level rise     بالاامدن اب دریا ها در جهان متوسط بالا امدن اب دریاها ۱۷ سانتیمتر در ۱۰۰ سال گذشته. توجه در ۱۰ سال گذشته دو برابر ۱۰۰ سال گذشته بوده است. واین موضوع وحشتناک است.

Global sea level rose about 17 centimeters (6.7 inches) in the last century. The rate in the last decade, however, is nearly double that of the last century.4

38_Global_temperature

Global temperature rise گرم شدن کره زمین

All three major global surface temperature reconstructions show that Earth has warmed since 1880.5 Most of this warming has occurred since the 1970s, with the 20 warmest years having occurred since 1981 and with all 10 of the warmest years occurring in the past 12 years.6 Even though the 2000s witnessed a solar output

 decline resulting in an unusually deep solar minimum in 2007-2009, surface temperatures continue to increase

 • Warming oceans  گرم شدن اب اقیا نوس ها در ۷۰۰ متری عمق اقیانوسها از سال ۱۹۶۹ تا امروز ۰٫۳۰۲  ابها گرمتر شدهاند.

  The oceans have absorbed much of this increased heat, with the top 700 meters (about 2,300 feet) of ocean showing warming of 0.302 degrees Fahrenheit since 1969.8

  41_Evidence-declining-Arctic-sea-ice320x240

 •  

  Shrinking ice sheets باریک وکوچک شدن زخامت یخ ها

  40_Ice_sheets

  The Greenland and Antarctic ice sheets have decreased in mass. Data from NASA’s Gravity Recovery and Climate Experiment show Greenland lost 150 to 250 cubic kilometers (36 to 60 cubic miles) of ice per year between 2002 and 2006, while Antarctica lost about 152cubic kilometers (36 cubic miles) of ice between 2002 and 2005.

 • g meltwater from the Greenland ice sheet

 • Visualization of the 2007 Arctic sea ice minimum

  Declining Arctic sea ice  کاهش یخ های قطبی

   

   42_Evidence-glacial-retreat_Tanzania-320x240

  Extreme events

  واقعه واتفاق های زیاد وروشن که در جهان رخ می دهد. همانند طوفان های وحشتناک بارندگی ناگهانی باشدت زیاد در بعضی از نقاط جهان سیل های ناگهانی وغیره .گرمای بیش از حدو خشکسالی های منطقه ای وجهانی وپیوسته

  43_Evidence-extreme-weather_320x240

  The number of record high temperature events in the United States has been increasing, while the number of record low temperature events has been decreasing, since 1950. The U.S. has also witnessed increasing numbers of intense rainfall events.11

 • Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska and Africa.10

Ocean acidification
44_Evidence-ocean-acidification-320x240 (1)

اسیدی شدن اب اقیانوسها وغیره

Since the beginning of the Industrial Revolution, the acidity of surface ocean waters has increased by about 30 percent.12,13 This increase is the result of humans emitting more carbon dioxide into the atmosphere and hence more being absorbed into the oceans. The amount of carbon dioxide absorbed by the upper layer of the oceans is increasing by about 2 billion tons per year.

Decreased snow cover

نبودن برف در بعضی از مناطق که قبلا بوده است و در جاهای که هست قطر انها کم شده وهر مسایل دیگر دررابطه با اینکه سیر نزولی داشته است. تشکیل نشدن ابر.

Satellite observations reveal that the amount of spring snow cover in the Northern Hemisphere has decreased over the past five decades and that the snow is melting earlier.1

 

Glacial retreat

منجمد نشدن و تشکیل نشدن  وعقب نشینی یخبندان ها. در دریاها واقیانوسها.وغیره در مناطق ذیل.

Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska and Africa.

منجمد نشدن و تشکیل نشدن  وعقب نشینی یخبندان ها. در دریاها واقیانوسها.وغیره در مناطق بالا.

Small Volcanic Eruptions May Have Played Bigger Role in Recent Global Warming Slowdown

Small Volcanic Eruptions May Have Played Bigger Role in Recent Global Warming Slowdown وجود اتش فشانها که هر مدتی فعال می شود ویا اتش فشان های جدید خود دال بر گرم شدن کره خاکی می باشد این هم یک فاکتور است.

 • New research indicates that the recent slow-down in global warming over the past 15 years may have been partly caused by small volcanic eruptions.

 • Arctic Absorbing more of the Sun's Energy

  Arctic Absorbing more of the Sun’s Energy یخ های قطبی بیشتر از گذشته نور خورشید در بر می گیرند وبه دنبال ان اب شدن یخ ها که دانشمندان را حیرت زده کرده است در ۱۰ سال گذشته. شواهد بسیار در جهان وجود واقعی دارد.   و واقعیت دارد. که بسیاری از دشتهای استان فارس ودیگر استانهای زاکرس ۲۵ استان .سفره های ابهای ذخیره شده صدها وهزاران سال قبل روز به روز خالی وخالی تر می شود وبسیاری از  مردم  روستاها به مکانهای دیگر از جمله شهرها مهاجرت می نمایند. واین خشکسالی  وتغییر اقلیم ادامه دارد.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top