Climate change in the world

IN THE NAME OF GOD
THE BASE OF ALL RELIGION IS EQUAL

MORE FOOT PRINT ,conspiracy ,doc, SHAH,MULLAHS


IMG_20171024_210313

State of illinoi,s Department of Agriculture(M, tonyJafari Landscaping and ornamental.

منخعغفبارئ سید محمود

MORE FOOT PRINT ,conspiracy ,doc, SHAH,MULLAHS, Baha’i ,Jews & racism to seyed mahmoud jafari

seyed mahmoud jafari i,was student in,mich,ky,mo, and work in rock ford,ill.

sfl-donald-trump-political-advice-20130207-001

بنام افرینش دنیا وتمام هستی ها که ان یکتا خدای عالم است.ادامه تا ویرایش …
melania4feature

روز اب بهداشتی گرامی باد ۲۱ اکتبر۲۰۱۷ در تمام دنیا Water Health Day

نویسنده وترجمه وتحلییل سید محمودجعفری وب لاگ از اب تا زندگی.

توطعه علیه سید محمود۲۳  اکتبر وارد اپارتمان من شدند در عرق کاسنی و خاکشیر داروی شیمیای ریختنند.متاسفانه دولت ایران وامریکا می داند و هیج ترتیب اثری نمی دهند و قضایا از ایران قرار است.مادر بردگی مزدوری  گرفتن مردم در جهان و کشور لیبی این شخصی است که لیبی و  انگلستان را به تباهی کشاند.
636042666248518779

شرکتهای نفتی طی نشستی با حکومت غیر قانونی امریکا  با طرفداران نا پسری شاه و ملاهای مذدور قرار داد نفتی بسته اند و تلاش می کنند که حکوت دیگری در ایران برده خود کنند. از دیگاه سید محمود و طرفداران من در ایران و دنیا این طرح مذدوری  غیر قابل اجرا و خواهیید دیید ایران با جنگ داخلی نزدیک می گردد که خواسته طراحان خارجی وداخلی است . سوره مریم  ۵۷ به بعد.سید محمود گوید من با توجه به سابقه تحصیلی ومجوز شرکت کاری در امریکا و با توجه به تشکیل پرونده اقامت از سال 1381و اینکه CAA با همکاری NVC مجوز اقامت من را به دیگران که مزدور هستنند فروخته است از دادگاه عالی امریکا و دیگر رئیس جمهوران گذشته امریکا و قضات و وکیلان و مردم امریکا خواستدارم با توجه به دو )IRAN AND USA ( ملیتی اینجانب توطعه گران را به سازی اعمال برساند.و من در ایران در حال حاظر جایگاه امنی ندارم  و مرتب به اپارتمان من با باز کردن درب وارد شده واینجانب را مسموم می نمایند.و به پاسپورت امریکاییم نیاز فوری دارم.I,NEED MY VISA AND MY PASSPORT SOON

محل راه پیمای از جهاد کشاورزی تا شهرداری تا شاه چراغ و تمام از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر.در صد خانمهای خانه دار  باید چشم گیر باشد.توضیح اینکه مردم  گروه گراه تلاش برای خرابی مملکت نکنیید قراردادصلح .
ونظامی با امریکا وکشورهای دومکراسی خواه بسته شده است.وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّا �۵۷�.
نیویورک اتورنی جنرالمیشل شوگرJonLevinPhotoناکفتنی های از سید محمود جعفری که دنیا را به حیرت  و  شگفتی در می اورد  بعد 34 سال رد پای توطعه از امریکا تا گویم تا شیراز تا انگلیس.

و ما او را به مقام والایى رساندیم. نا گفته های از سید محمود  هنگامی که در ایالت میسوری فوق لیسانس می گرفتم  شبی برای گشت گدار با یکی از دوستان بنام حسین اهل اصفهان که او ان شهر را بلد بنظر می رسید
عزم سفر کردییم یاد ندارم نام ان شهر نزدیک دانشگاه با گشت گداری بنظرم رسی که این بنده خدا قبلا این شهر نیامده و ما هم سرگردان می شویم گفتم با عقل برگشتیم در هنگان برگشت  به  پیجی رسیدییم همان که پشت پیج  رسیدییم  و من داشتم تعریف برای او میکردم ناگهان پشت شولیت تراک لاستیکها شروع به رقصیدن کرد.و فرمان را ازدستم گرفت  فرمان را سفت گرفتم  و کمرم را پایین اوردم و چشمها را بستم و یا حسین کشیدم .
این خودرو در نظر بگییریید چیزی شبیح به این اما صنندلی  عقب نداشته باشد. شولیت تراک.
IMG_20171028_000241

IMG_20171028_073038IMG_20171028_073728
JHGYUI

و بعد از چند معلق  ناگهان چهار لاستیک امد روی زمین  چشمها را باز کردم دیدم حسین نیست به اطراف نگاه کردم دییدم حسین روی کاپوت موتور خوابیده در حالی که دربها هم در هم کوبیده و سقف به پایین امده و شیشه رفته بیرون  و تنها بالای سر من روی فرمان به اندازه اطراف شانه ام جا باز است  چند شیشه باقی مانده را با دست شکستم و از روی فرمان بیرون رفتم  و متوجه شدم که حسین خواب عمیق است در حال کمی بیهوشی  لباس زمستانه را بیرون اوردم گذاشتم کنار و او را به ارامی پایین اوردم و روی پهلو خوابانیدم و لباس را روی انداختم و به این طرف وان طرف نگاه کردم برای کمکی خودروی نمیامد در ان جاده و حدو یک کیلومتری چراغی دییدم به طرف ان دوییدم منزلی بود تک با صدا کمک کردم ودو سگ را کنار زدم و ان مرد شریف و همسرش بیدار شدنند وبا او مذاکره ومرد شریف با ماشینش به کمک امد وامبلانس را تلفن زدنند سخن کوتاه کنم فقط دو یا سه دنده حسین گویا ترک برداشته بود و بعد از دو یا  سه  روز مرخص شد از بیمارستانی نزدیک ان شهر.  من که مشکلی نداشتم و حال بعد از سالها رد پا امروز  28 اکتبر 2017متوجه شدم بعد از خوابی در بعد از ظهر و بعد از پیگیری متوجه شدم سازمان سیاه های چپ گراها به کمک مری و اریک در گویم  و اداره کل اطلاعات وزارت امور خارجه و حبیب مردای در این توطعه نقش داشته و روغن یا گریس روی جاده بعد از پیج ریخته اند.دانترلامپ در خوابم دییدم و دو نفر دیگر   که این مطلب در پذیرفتنند و توطعه در حال پیگیری جنای  است. بعد از سوره احزاب از ایه یک در قران کریم .شواهد  بسیار است در تصاوییر.

IMG_20171026_204144

IMG_20171026_203733
مراد از �مَکاناً عَلِیًّا�، یا مقام بلند معنوى است یا عروج به آسمان‌ها، زیرا خداوند علاوه بر پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله، چهار پیامبر دیگر را نیز به آسمان‌ها برد: ادریس، عیسى، خضر و الیاس. لازم به توضیح است فرزند این جنرال شریف  فامیل جده پدری با توطعه دان الترامپ وهمکاران کشته  می شود و سوره انبیاء جلو مایکل خبرنگار و پدر ایشان ثابت کرد که جد ما یکی است. �۱�.mahmoud tony,is he,jon bernie or jon,levin,co-worker inCAA

Lot_page

Enjoy lunch with Jon Levin, Motion Picture Literary Agent at Creative Artists Agency (CAA) in LA.

Since joining CAA in 1979,  Jon Levin has worked on behalf of such agency clients as actors Brad Pitt, Will Smith, Robert Downey, Jr., Tom Hanks, Cate Blanchett, and Natalie Portman; and directors Ron Howard, Robert Zemeckis, and Spike Jonze. Levin also represents Stan Lee, Neil Gaiman, Eric Roth, Overbrook, Playtone, James Ellroy, Russell Banks, Imagine Films, DreamWorks, Digital Domain

 IMG_20171024_225138IMG_20171025_004049WWW.NBC,IN USA

�صدیق� به کسى گفته مى‌شود که گفتار و رفتارش با هم هماهنگ باشد.سید محمود هشدار می دهد به ملت ایران  و دولتهای دومکراسی خواه  باز هم می گویم ارتش تا دوسال تمام نیروهای دولتی را  در زیر مجموعه خود در نظر می گیرد و سپس با انتخابات بسیار هوشیارانه ریئس  جمهور متخصص مسلط به زبان انگلیسی  و با تجربه ای توسط مردم و سازمان ملل اتنخواب می گردد. شایسته سالاری  در هر حرفه ای و بس در حکومت ایده . فرزند ناخلف شاه و حکومت اخوندی جایگاهی ندارند.
راهپیمای ۵ ابان ۱۳۹۶ به نام انکه جان را زندگی داد طبیعت را به جان پایندگی داد.دفتر امور عمرانی استانداری فردا یکشنبه با همه این ادرات هم هنگی بعمل  می اورند.  با نام خدا.ایا میدانیید چند درصداز  بیماریهای و اگیر در جهان مربوط به اب های اشامیدنی است و هر روز و هر سال چند نفر می میرند.

IMG_20171025_015349IMG_20171025_020022

سید محمود گوید با توجه به اینکه مردم جهان فشار به دولتها نمی اورند و خود دولتها هم تا امروز این علم خدای را توجه نداشته اند برای حوس دنیا ومال اندوزی امروز با قران کریم مشورکت کردم جلو اقای جان سناتور مجلس امریکا  و مگی مفسر  CNN تصویر ذیل سوره الاج ۳۸ ثابت می کند که تا این تارخ تمام دولتهای جهان مسئولان ان لامذهبند و به یک تای خدا  و علم غیب الهی ایمان ندارند .پس یا بشتابید بسوی خدا یا مردم دنیا انها را به ته اقیانوسها بریزند و این مطالب  در سوره  الحاج فرمان خداست.

2bt4susuujcim3hqgu9u.jpgIMG_20171025_102247

إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ ﴿۳۸﴾
قطعا خداوند از کسانى که ایمان آورده‏ اند دفاع مى ‏کند زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسى را دوست ندارد (۳۸)
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ ﴿۳۹﴾

به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت [جهاد] داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته‏ اند و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست.انسانهای کوچک خدا انها را به فساد و تباهی می کشاند وانسانهای بزرگ.

بفغعقیم
ماندنی هستنند. سید محمودگوید رد پای توطعه گران  من با سرقت طلا فروشی کهن در ملاصدرا شیراز .
یکی است و انها جزو پلیس های  خصوصی و دولتی از اسرائیل وا مریکا و ایران می باشند. و مرد پلاستیکی اعدام کردنند یا فرد دیگری ؟؟

ضاربان طلافروشی کهن شیراز به دار مجازات آویخته شدند.قانون برای خودی ها خوب کار میکند.
دلار

fbrk_258211_196.jpg

IMG_20171026_143640

ضاربان طلافروشی کهن در خیابان ملاصدرای شیراز با حضور مقامات قضایی و انتظامی به دار مجازات آویخته شدند.  دارا که شاهد بود گفت پلیس های خصوصی سر کوچه ملاصدرا  در اپارتمان انهاهیتا  روبروی مغازه اولی که ان یهودی است  بودنند و کهن چه مبلغی پرداخت برای این توطعه دروغی از انها بپرسیید.بد نیست بدانیید از کاهن اعظم در ذیل.

IMG_20171026_143301

8m0v_13911125000385_photoa.jpgLNHKGUIK

در هر نسل در زمانی که معبد اورشلیم وجود داشت یک نفر از کوهنها به عنوان کاهن اعظم انتخاب می‌شد. وظیفه مهم او انجام اعمال یوم کیپور بود. وظیفه دیگر او در انجام قربانی روزانه بود و انتخاب او برای قربانی بر انتخاب بقیه کوهنها ارجحیت داشت. با اینکه تورات در مورد چگونگی انتخاب کاهن اعظم صحبت می‌کند در زمان امروزی به دلیل عدم وجود معبد اورشلیم کاهن اعظم وجود ندارد.در کتاب مقدس کوهن گاهی برای اطلاق به روحانیون غیر یهودی نیز به کار رفته‌است. در زمانی که معبد در اورشلیم وجود داشت، کاهنین وظیفه انجام کارهای روزانه و هدایای قربانی در روزهای مشخصی بودند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، دی‌ماه سال گذشته ساعت 20 و 44 دقیقه، سه فرد مسلح با استفاده از اسلحه کلاشینکف و کلت کمری اقدام به سرقت از یک طلافروشی در خیابان ملاصدرای شیراز می‌کنند.

80wq_hgytured.jpg

سارقان زمانی که صاحب طلافروشی از باز کردن در بر روی آنها خودداری می‌کند به وسیله یک اهرم آهنی در را باز کرده و وارد طلافروشی می‌‎شوند.

hyvf_img_20171026_084211.jpg

سارقان پس از ورود به طلافروشی دو فروشنده را به ضرب گلوله زخمی کرده و سپس اقدام به سرقت طلاهای موجود در طلافروشی می‌کنند.

پلیس بلافاصله پس از این اقدام مجرمانه نفرات اصلی این سرقت را دستگیر می‌کند و مشخص می‌شود که این افراد دارای سوابق متعدد سرقت هستند.  دارا گفت اخر کسی توانست شخصیت اصلی تو را پیدا کند به کجا فکر می کنی  سارا گفت دقیقا یادش هست.سید محمود گوید 1200 از اراضی مادر پلاک 8 شیراز را چپاول کردنند در دور شاه و اقای ولایتی اطلاعاتی دارد از اراضی در شهرک صدارای فارس.

636344463268196483

و اما امروز 27 فروردین‌ماه پس از سه ماه که روند قضایی پرونده این سارقان انجام شد سرانجام حدود ساعت 9:30 دقیقه صبح حکم اعدام آنها در میان انبوه مردم ناظر در خیابان ملاصدرای شیراز اجرا شد.

جرائم این ضاربان ضرب و جرح با سلاح گرم، تمرد نسبت به ماموران، تخریب اموال عمومی و همچنین نحوه سرقت که باعث اخلال در نظم و امنیت و ایجاد ترس وحشت در جامعه شده بود، مصداق محاربه تلقی شده و حکم اعدام این مجرمان به تأیید دیوان عالی کشور رسید.
c6lz_lkouytfv.jpg

معاون دادستان شیراز امروز در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: در ادامه اقدامات قاطع دستگاه قضایی برای خشکاندن ریشه نا‌امنی و اعمال مجرمانه در شیراز، امروز در مجموع 9 مجرم در شیراز به دار مجازات آویخته شدند.

اصغر بلارک افزود: امروز حوالی شش صبح دو مجرم در خیابان شهید فرزدقی روبه‌روی بانک صادراتی که یکی از بانک‌های مورد سرقت قرار گرفته بود، اعدام شدند.

وی ادامه داد: دو مجرم نیز در میدان پیام ساعت یک ظهر اعدام شدند که جرم آنها سرقت از بانک و قتل یک نفر است.اقای جینوویس  ترکهای بلوردی فارس جاسوس در انگلستان و فارس را  را می شناسد.

IMG_20171028_144251

بلارک تصریح کرد: سه نفر دیگر نیز به جرم تجاوز به عنف، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه از باغ‌های اطراف شیراز امروز در زندان عادل‌آباد به دار مجازات آویخته شدند.

IMG_20171025_015349

به گفته وی، در این اعمال مجرمانه در مجموع 9 بانک مورد سرقت قرار گرفته و مواردی از سرقت مسلحانه از خودرو، یک قتل و دو جرح عمدی انجام شده است. وخدا رحمت کند سرهنگ تجده در نور اباد ممسنی. گیاه مورد را بشناسیید.سید محمود گوید تصویر ذیل نزدیک است به تصویر غللام رضا  زمانی اردکانی یا سپیدانی که مسئول بسیج وقت بود در سال 1385 که با مسئول منابیع طبیعی به من حمله اور شدنند.حتما ایشان ان فرد را می شناسد.

IMG_0472

حسينقلي خان رستم در وصيت‌نامه‌ نويافته خود پس از ذکر مطالب مفصلي درباره ديون و بدهي‌ها و وضع مالي و سفارش‌هايي درباره فرزندان خود، علت گرفتاري‌اش را توطئه دارودسته اسدالله علم، نخست‌وزير وقت، و به‌ ويژه جعفر ابطحي ذکر مي‌کند: ما می دانیم که سال های مدیدی نیست که از عرصه تاج و تخت خوانین بر منطقه می گذرد. ممسنی دشتی پر از نون و تشتی پر از خون.نویسنده ملاگرگعلی  صادقی.
IMG-20150318-WA0006
رستم
هر چه زمان به درازا کشیده شود نگاه به تاریخ نگاه مستقلانه تر و بی طرفانه تری خواهد بود. اما با این حال بر آن شدیم تا در این شماره از فراسو درباره موقعیت آنها پرونده ای را باز نموده و وضعیت، ساختار و نقش آنها را قلمی و ثبت نماییم.بطور مثال درباره امامقلی خان رستم ممسنی در جایی آمده است که وی به فهلیان ممسنی حمله نمود و آنجا را به تاراج برد و دست به خونریزی زد به گونه ای که در این تاراج آثار قلمی سیدمحمد ابطحی سوخت و از بین رفت.(حسن حبیبی فهلیانی، اثرهای پیش از تاریخ و دوران تاریخی، 1384).سید محمودگوید ارتباط دوستانه  مرحوم پدر اینجانب ما لرهای دشمن زیاری و روشن فکران ممسنی وایل قشقای   از کسی پوشده نیست و اینکه با رفت امدی که در این مناطق سالها در سیست ادری داشتم بد نیست مردم بدانند حسین قلی خان رستم چند فرزند واقعی داشته است ایا اراضی اقای بوشهری در رستم ایشان و فرزندانش بهرمند شده اند یا خیر.سید محمود گوید رد پای توطعه گران فامیلی سرهنگی  در ممسنی هم است واین خانواده.
21693_751

95iq_محمود_و_مورد.jpg

بلارک در این زمینه از همکاری نیروی انتظامی استان فارس، پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات امنیت و مردمی که با دستگاه قضایی همکاری کردند، تشکر کرد.

به گزارش فارس، بانک‌های مورد سرقت قرار گرفته توسط این مجرمان شامل بانک مهر ایرانیان بندرعباس، بانک تجارت شهرک حافظ، بانک تجارت بهشتی، بانک صادرات فرزدقی، بانک صادرات قلات و بانک رفاه شعبه پیام بوده است. از سید محمود جعفری بیشتر بدانیید از یهودیان مخفی دنیا و ایران بیشتر  رد پا بدانیید.مهندس جعفری گوید چاهای اب وفاضلاب استان فارس حریم الودگی نداشت وما طرح تهیه کردییم حال پشم شیشه نوش جان میکنند مردم در همین مطلب نوشتیم که مانند یک بشر پیش رفته بیایید خیابان با مسئولین حرف بزنیید متاسفانه هیج کس نیامد جز خودم مسیر راهپیمای را پیمودم با شیشهای از هر چه دلت بخواهد از کثافات. اما این جمعیت ببین که دنبال 50 تومان پول ماهانه هستنند وبه اینده زیر بنای مملکت  خود توجه ندارند.

juyghtr 20112615014583797_20

IMG_20171026_210328

شعبان جعفری معروف به شعبان بی‌مخ یکی از نام‌های جنجالی تاریخ معاصر ایران و از بازیگران اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود.[۲] وی زورخانه دار و باستانی کار ایرانی بود که بیشتر به خاطر حضورش در حرکات سیاسی به خصوص در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شهرت مذدورانه  داشت. وی از پهلوانان دروغی  بنامِ تهران قدیم و از
چماق بدستان شاه همانند چماق بدستان ملاها بود او از نامش پیداست از  یهودیان  کاشان است .تصاویری از اسب های ایرانی عشایر فارس  که قبلا توضیح دادیم در دنیا روی ان فعالیت ژنی انجام داده و تقریبا اکثر اسبهای
مسابقای و پرشی از این نژادها است.

over-40-content-150x1503988986_603
شعبان جعفری که که در میان لات‌ها و محله گردان‌های آن زمان به �شعبان بی مخ� و �شعبان درخونگاه� شهرت داشت. [۲] خود را از “دوستداران محمد رضا شاه پهلوی” می‌دانست، در درگیریهای قدرت در آنزمان طرف شاه را در مقابل دکتر مصدق و حزب توده که از دکتر مصدق حمایت می‌کرد گرفت.

IMG_20171028_144003
در پی کودتای ۲۸ مرداد، وی نقش دست اولی در پیروزی خیابانی طرفداران شاه و ارتش در مقابل نیروهای چپ و ملی طرفدار دکتر مصدق بازی کرد [۲]
در این میان برخی وی را متهم می‌کنند که در کودتای ۲۸ مرداد از دولتهای انگلیس و آمریکا برای سرنگونی دولت محمد مصدق پول گرفته‌است.بطر حتم است
در همین حال شعبان جعفری خود را از مریدان آیت‌الله کاشانی و از حامیان و اعضای گروه فدائیان اسلام می‌دانست که البته پیرامون این ادعا، بحث و جدلهای تاریخی فراوان است.

360218_396Majma - Copy (2)[1]
نوشتار اصلی: باشگاه جعفری
محمد رضا شاه پهلوی پس از بازگشت از تبعید با دادن کمک مالی به شعبان جعفری (به پاس �خدماتش�) این باشگاه را به نام وی تأسیس کرد.
انقلاب و تبعیدوی که علاقه اش به محمدرضا شاه پهلوی و “شاه دوستی” اش بر کسی پوشیده نیست، بعد از انقلاب ایران، نامش در لیست افرادی بود که تحت تعقیب کمیته ضربت انقلاب اسلامی قرار داشتند[۸]. در نتیجه وی نیز ایران را همانند بسیاری از حامیان محمدرضا پهلوی ترک گفت و زندگی در تبعید را ابتدا در اسرائیل و سپس آلمان آغاز کرد و نهایتا در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در آمریکا سکنی گزید .شعبان جعفری در سن هشتاد و پنج سالگی و در روز ۲۸ مرداد، ۱۳۸۵ – سالگرد کودتای ۲۸ مرداد – در شهر لوس آنجلس واقع در ایالات متحده آمریکا درگذشت.شعبان جعفری اعتقادات شدید مذهبی داشت و آن طور که اطرافیانش می‌گویند نماز و روزه اش تا آخرین سال حیات هم قطع نشد. گویدند بعضا دروغ ..نماز کلیمان چند رکعت است.؟انگلستان در فاجعه بردگی گرفتار شد در تاریخ قرن بیست ویکم .رد پای بیشتر از ترکهای بلوردی تا استادنداری فارس تا لندن در انگلیس.

2017520124449383373a170903104526-gen-michael-hayden-sotu-9-3-story-top

شعبان جعفری اعتقادات شدید مذهبی داشت و آن طور که اطرافیانش می‌گویند نماز و روزه اش تا آخرین سال حیات هم قطع نشد. شعبانی که از اسرائیل و مزدوران انگلس ویهودیان امریکا حمایت میکرد.

بیوگرافی شعبان جعفری معروف به شعبان بی ‌مخ
بیوگرافی شعبان جعفری معروف به شعبان بی ‌مخ

شعبان جعفری معروف به شعبان بی‌مخ یکی از نام‌های جنجالی تاریخ معاصر ایران و از بازیگران اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود.[۲] وی زورخانه دار و باستانی کار

سید محمود گوید دوروبریان شعبان بی مخ در بدن سازیهای تهران و شیراز را جستجو کنیید در خیابان قصرالدشت و همت وغیره  ودر تهران همان چماق بدستان وغیره.مدارک مستند در ذیل با تصویر خانم البرایت.
یکی از انها باید از اول شروع کرد این ادرس است.که افراد بدن ساز  در ابتدا خود را سر کوچه 8 ملاصدرا من ملاحظه کردم.باشگاه بدن سازی پارسه خیابان قصرادشت اسیاب قوامی نبش کوچه 59 و دیگری افرادی از تهران امدنند در استخر کوثر. مسلما مسئولان استخر کوثر فیلم از انها دارند زیرا من کاملا متوجه بودم که انها متوجه هستنند.
LPOUYTVMMenash

مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا در دوره زمام داری بیل کلینتون اولین مقام یانکی ها بود که پس از دهه ها به مداخله دولتش در کودتای ۲۸ مرداد اعتراف نمود.این خانم یهودی بهای معاب دلال سکس در امریکا بخصوس لاسواگاس  و  اروپا است و از ابتدا با جاسوسی وارد امریکا گردییده .مردان بزرگ همیشه زندهاند وفریب نمی خورند واین اقای کولین پاور است شهادت می دهد.در ذیل .
SHE IS SexLabMatchMaker IN USA
Madeleine Albright  became the first woman to represent the U.S. in foreign affairs as the secretary of state.   پیر زنی که کاخ سفید را به تباهی کشید. در تاریخ امریکا.یهودیان وبهاییان وکمونیست گراهای لامذهب که  مردم کشورهای دیگر را برای سکس و خوشگذارنی به بردگی می کشانند. این کشور را از نظر مالی و فساد روسپیگری باید پاک سازی کرددر اروپا. هشدار تمام سرمایه گذاران ظرف یک ماه از ان کشور خارج شوند.
پراگاسلام
پراگ (به چکی: Praha) پایتخت و بزرگ‌ترین شهر کشور جمهوری چک است، همچنین ۱۴امین شهر بزرگ اتحادیه اروپا نیز به شمار می‌آید. این شهر در شمال غربی کشور چک بر روی رودخانه ولتاوا بنا شده است و جمعیتی نزدیک به ۱٫۳ میلیون نفر دارد که منطقه بزرگ شهری آن جمعیتی نزدیک به ۲ میلیون نفر را شامل می‌شود. پراگ دارای آب و هوای معتدل اقیانوسی بوده و از این رو دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد است. متروی پراگ از اواسط قرن بیستم فعال شده اما بیشتر حمل و نقل عمومی مردم با استفاه از خطوط تراموا است.

sdrtyuij

h_51701269

این شهر زمانی پایتخت بوهم بوده، به‌خاطر موقعیت راهبردی‌اش، بسیار مهم تلقی می‌شده و در جریان جنگ جهانی هم بسیار نقش‌آفرین بوده است. خصوصیت‌های جغرافیایی و ویژگی‌های تاریخی منطقهٔ پراگ قدیم موجب شده که همواره جزو ده شهر گردشگرپذیر اتحادیهٔ اروپا محسوب شده، گویند سالیانه حدود ۶ میلیون نفر گردشگر را از سراسر دنیا دارد.افرادی که مایه فساد وپول شوی در دنیا هستنند به یقین مراز مافای دنیا  , ؟!.2017 ,Czech,President Milos Zeman listens to a speech by German President on

پروگ

LHNGDK

Synopsis

Madeleine Albright was born in 1937 in Prague. As a child, she moved with her family to the United States. After studying at Wellesley College and Columbia University, Albright entered politics at the urging of a former professor. In 1993, Albright became the American ambassador to the United Nations, and three years later she was appointed secretary of the state in the Clinton administration, making her the first woman to have ever held the position. Albright served in that capacity for several years before leaving in 2001 to pursue other projects

corka

شعبان جعفری متولد محله درخونگاه در منطقه کاشان کاکشان یا تهران یا اسرائیل یا هر جا.

سنگلج در قلب شهر تهران بود، محله‌ای که آیت‌الله محمد طباطبائی (از سران مشروطیت)، آیت‌الله شریعت سنگلجی (از استادان بنام و نواندیش فقهی) و رضا شاه پهلوی (تا قبل از کودتای سوم اسفند) در آن محله می‌زیستند.

IMG_20170812_103040
وی تا قبل از کودتای ۲۸ مرداد که منجر به سقوط دولت دکتر محمد مصدق شد به “شعبان بی مخ” و یا “شعبان درخونگاه” شهرت داشت. اما پس از پیروزی کودتا و بازگشت شاه به ایران، شعبان نام فامیل “تاج بخش” را برای خود برگزید، اما آنگونه که گفته می‌شود با تذکرات بعدی به نام فامیل سابق خود اکتفا کرد. سید محمودجعفری می گوید واقیت خدای این است که این گروها همیشه در هر تاریخی نوشتارها را به نفع خود برای چپاول کردن مردم دنیا تغییر دادند.
در پیاده سوران و هوای سواران  و جوخه جاسوسی و بهایت را پرورش دادند. که در دنیا تسلت پیدا کنند.مسائل زیر را به دقت مطالعه نمایید.انگلستان جایگاهی برای حکومت پادشاهی ندارد  تعریف پادشاهی مانند انگلیس
یعنی اجرکردن دیگر کشورها سید محمودمی گوید ظرف یک هفته تمام کشورها پلولهای ذخیره مالی خود را از انگلیس خارج وبه بان جهانی امریکا منتقل کنند.عمل نکنیید بازنده هستیید.
main-qimg-7a22d53eb9c23c6edd2a008d2332e848

جنانکالغعIMG_20171026_114123

بعد از زمان حضرت موسی، بزرگان مذهبی یهود “حاخام ها” راجع به تورات بحثهایی کردند و نظریاتی داده و یا آن را تفسیر کردند. اولین خاخامی که دست به این کار زد در سال 232 میلادی بود و سپس حاخام دیگری در سال 501 میلادی تفسیری دیگر نوشت و تا سال 1458 میلادی از طرف عده ای دیگر، تفاسیر و تعبیرهای دیگری عنوان شد که همه آنها به صورت پراکنده نزد افراد بود. در این سال خاخامی به نام یوخاس با چند کتاب که خودش با تفاسیر مخصوص به خود نوشت، سعی در جمع آوری مطالب پراکنده قبلی کرد و آنچه که خود نوشته و همه آن مطالبی را که قبلاً نوشته شده بود، در یک کتاب به نام “تلمود” جمع آوری کرد.
nhjuytd

كاشاني_و_شعبان_جعفري

نظریه ها و فتواهایی که در تلمود آمده است به سده پنجم پیش از میلاد برمی گردد، ولی کار جمع آوری و تدوین آن در قرن دوم میلادی آغاز شد. کار تفسیر و تدوین آن تا قرن ششم ادامه یافت و پس از تکمیل شدن متن تلمود، افزودن تعلیقات و شروح به آن تا قرن نوزدهم به طول انجامید؛ زمانی که الیاهو (فقیه ویلنا) تعلیقات خویش را بدان افزود. خلاصه پیدایش و تکامل تلمود را می توان چنین خلاصه کرد:

کلمه تلمود (Talmud) واژه ای با ریشه عبری “لامد” به معنای پژوهش و آموزش است.

IMG_20171026_131156

تعریف کلمه تلمود مرکب از دو کلمه “تل” به معنی تعلیم و آموزش است و “مود” به معنی دیانت و روی هم معنی آن “آموزش و تعلیم دیانت” می باشد.

به روایت دیگر، تلمود واژه ایست آرامی مشتق از عبری به معنای آموزش “تعلیم” که از “تلمذه ـ شاگردی” مشتق شده است.

عبارت “تلمود تورات” نیز به معنای آموزش شریعت است. واژه عبری تلمود و واژه عربی تلمیذ به یک ریشه سامی برمی گردند. تلمود از مهم ترین کتابهای مذهبی یهودیان و ثمره اصلی شریعت شفاهی است. تلمود در واقع همان تفسیر حاخامهاییهودی از شریعت مکتوب (تورات) است.

360216_445349279_984

در شریعت یهودیان تلمود را “سنت” یا تورات شفاهی یهود می شمارند که سخنان یا کردارهای بزرگان و تفاسیر خاخامها را در بر می گیرد. در مقابل شریعت مکتوب، تلمود شامل مجموعه ای از قوانین و احکام و توصیه های سیاسی و حقوقی و مدنی و دینی یهودیان است همراه با شرح آنها که در ابتدای امر به طور شفاهی میان رهبران دین و پیروان آنها رد و بدل می شد.

57371623

از آنجا که سخنان دانشمندان تلمود، وحی الهی محسوب می شد که روح القدس (روح هاقودش) آن را می آورد، تلمود نیز مقدس به شمار آمد و شریعت شفاهی با شریعت مکتوب دارای ارزشی همسان شد. تلمود برای بیان احکام شرعی یا قوانین و دستورات فقهی آیین یهـد تألیف شده است. تلمود همچنین سندی است برای گفتگوهایی که در حلقه های فقهی تلمودی پیرامون مسائل حقوقی (هلاخا) و موعظه ای (اگادا) درمی گرفت. تلمود با تعالیمی که براساس شریعت شفاهی استوار شده، مترادف گشته است. به همین سبب مسعودی تاریخ نگار عربی اسلامی، سعید بن یوسف را “سمعاتی” لقب داده است (در برابر “قرائی” یا کسی که به میراث شفاهی کاری ندارد و همه تلاش و کوشش خویش را به خواندن “تورات” مکتوب منحصر می سازد).

خردعابدی راد

ویژگی چند لایه بودن آیین یهود در تلمود آشکار است. تلمود دربردارنده نظرهای کاملاً متضاد و گونه گون است. به عبارتی تلمود دائره المعارفی است که دربردارنده دین، شریعت، اندیشه های متافیزیکی، تاریخ، ادبیات و علوم طبیعی است.

5095643_21737343-185810

علاوه بر این تلمود فصلهایی در زمینه های کشاورزی، باغبانی، صنعت، پیشه وری، تجارت، رباخواری، مالیات، احکام مالکیت، برده داری، ارث، رموز اعداد، علم فلک و ستاره شناسی و داستانهای فولکلور دارد. این کتاب جنبه های گونه گون زندگی خصوصی یهودیان را نیز دربرمی گیرد. این بدین معناست که تلمود کتابی جامع و مانع است که اگر انسان یهودی بخواهد به اجرای احکام آن بپردازد به او آزادی و اختیار لازم را در هیچ یک از ابعاد زندگی عمومی و خصوصی او نمی دهد. به همین دلیل گاهی به آن “کل بو” (یعنی کلّ بِه) گفته می شود؛ زیرا تلمود برآورنده همه نیازهای یهود است و همه مسائلی که برای یهودی ممکن است پیش آید و او پاسخ آنها را از شریعت خویش بخواهد در آن آمده است.باشگاها زیر نظر پلیس وااتحادیه اصناف  است یا نیست در فارس و ایران  بله باید باشد.رد پا بیشتر.از سید محمود رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس1753873

در حقیقت، برخلاف آنچه که بعضی گمان می کنند، تلمود از جمله کتابهای باطنی نیست که هاله ای از رمز و راز و مسائل شگفت آن را دربرگرفته باشد. نسخه های بسیاری از تلمود در بیشتر کتابخانه های تخصصی دانشگاهی در آمریکا در برخی کتابخانه های مراکز پژوهشی و یا دانشگاههای کشورهای عربی وجود دارد. تلمود کتاب بزرگ و حجیمی است که برخی چاپهای آن افزون بر بیست مجلد است. البته این چاپ مختصر به نام Evermans talmudنیز دارد.
olpuytgh

2036800

پس از آن، بر آن افزوده شد و محدوده آن با افزایش شرحها و اضافه ها وسیع تر گشت و بنابراین تکیه بر کلام شفاهی غیرممکن شد و گروهی از احبار یهودی مسئولیت تدوین آن را به عهده گرفتند و تلمود را به وجود آوردند که یهودیان مؤن همه جا آن را معتبر می دانند.IMG_20171025_102247IMG_20171025_102038

تغییر اقلیم  وگرم شدن کره زمین  و ازدیاد جمعیت تهی شدن سفرهای اب های زیر زمینی و الودگی سدها و رودخانها وچاها   و مشکلات مسکن  و الودگی هوا و اب ومشکلات زیست محیطی زنگ خطری است برای کره زمین امار تغییر اقلیم دنیا را به شگفتی اورده است وجود زباله های گوناگون در رودخانه و در ریاها  ودر اقیانوسها کاربرد سموم کشاورزی و مواد شیمیای و هزاران مطالب دیگر می طلبد که روز ۲۱ اکتبر را روز حمایت از اب بهداشتی برای موجودات زنده هر کدام به نحوی در سازمان ملل ثبت می شود  بدین لحاظ روزجمعه ایده از طرف محیط زیست و اداره کل بهداشت  و سازمان جنگلها و وزارت کشاورزی  استان فارس و سازمان اب و فاضلاب استان وشهرستان  به عنوان پیش  قدم در راه  خدمت به مردم برای  نعمات خدای و انسانی .مردم استان فارس در تمام شهرستانها راه پیمای ارام بدون صدا با شعارهای مرتبط  بهداشتی  صورت می گیرد شعارهای مرتبط از جمله بیماریها و مسایل زیست محیطی و تسویه اب تمیز و  ایه از قران کریم در مورد اب گواره و تمیز  به خوردد مردم بدهیید  و چرا بعضی از  چاها الوده وحتی ازبست یعنی همان پشم شیشه  درابها است و حتی حمایت از پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی  و با شعارهای مرتبط  الودهگی اب و خاک و  هوا و فرشایش   لازام ی است بر روی هر  پارجه یا وسایل نوین دیگرمی گیرد. خداوند زندگی و عمل شما را در راه بهینه سازی کره خاکی و مملکت خود ورق می زند..
دنیا بخاطر دارد.یا فراموش کرده است بردگی فرانسه وانگلیس در هندوستان وافریقا و اسیا.

olpuytgh

پیشنهاد سیدمحمود این است تمام مردمی ویا عده قابل  توجه ای ۵ تا ده لیتر اب در شب قبل از منطقه خود به مدت ۴۰ الی یک ساعت  در ظرف جنس روی در بسته تمیز  بجوشانند  و فردا صبح بدون دست کاری در بطری شفاف ریخته ودر دست بگسرند. برای راه پیمای . هر گونه وحشی گری جرم دارد. ومردم باید عادت کنند برای راه پیمای نیازهای خوب بشری مانند کشورهای پیش رفته .شایان ذکراست که در دوهفته دیگر روز جمعه در تمام استانها بجز فارس که این هفته است امسال  است فعالیت شبیح انجام می گیرد پلیس در خدمت مردم است برای امنیت .با تشکر وبلااگ از اب تا زندگی و وبسایت OF-WATER.COM.
برچسب‌ها: ایران با تحولی نو برای دومکراسی

 نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۵۳  توسط سید محمود جعفری  |  نظر بدهید

020108_albright

 

 

pest control namber,ID in ill usa.120102501–۱۹۸۱ to 1985

  سید محمودگوید  استاد محصولات غلات در دانشگاه موری کنتاکی murray ky بخاطر نژاد پرستی نمره من را دزدیید.  ,۱۳۳ واحد دانشگاهی عمدتا واحدهای اصلی از این دانشگاه.توجه بیشتر اینجا محل درگیری سید محمود با توطعه گران است در کوچه هشت ملاصدرا.

IMG_20171021_170239
.با قران در جلو مفسرحانیا تصویر در ذیل HANNAH مشورت کردم ایا بهئیت ویهودیت با توجه به واقعیات تاریخی خدا پرست می باشند سوره اول الحاج امد. قران می گوید نه …..

ابتدا آیات ۱ و ۲ از این سوره :
� یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَهَ السَّاعَهِ شَیْءٌ عَظِیمٌ � ، � یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَهٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُم بِسُکَارَى وَلَکِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ �
ترجمه این آیات چنین است :

� ای مردم ! از پروردگارتان پروا کنید ، بی‌ تردید زلزله‌ قیامت ، واقعه‌ای بزرگ و هولناک است � ، � روزی که آن را ببینید ، هر مادر شیردهی ، کودک شیرخوارش را فراموش خواهد کرد و هر زن بارداری ، جنین خود را سقط کند و مردم را مست می‌ بینی ، در حالی که مست نیستند .ایران با نوشته ای سیدمحمود قرار دادصلح را با امریکا بسته است فقط نیاز به ویرایش و تکمیل دارد.

IMG_20171021_192608
بلکه عذاب خدا سخت و شدید است �.مستندات بیشتر از توطعه علیه مهندس جعفری واین جنین جعفری گوید که جلو این مفسران با خدا هماهنگیکردم در قران کریم که اقای جرج بوش که منطقه خاورمیانه را به خوبی میشناسد واز مکر وحیله کمونیسهای جهان این خانواده اگاه هستنند .دقیقا این ایه ها به بشر کنونی میفهماند که دراین تاریخ قیامت فرا رسیده است از برای خداشناسی و خوبی وبدی و اعمال انسانها.
IMG_20171021_192642

از۲۱اکتبر۲۰۱۷ تاریخ امروز ریاست جمهوری امریکا را به مدت چهار سال  با نام این سوره وحکم کتاب اسمان یشرح ذیل که مفسران و اقای اوباما هم دیدنند به عهده گیرند.
IMG_20171021_192941

حزب توده ایران سازمان اصلی چپ در تاریخ معاصر ایران است.

 ای نام تو بهترین سر اغاز ——————–

25149877870550337866.jpg

 

نگاهی به تاریخچه حزب توده در ایران و اهداف انها از کیانوری تا طرفداران ملاها و فرزند شاه و بهاییان ویهودیان که کیانوری یهودی لامذهب بهای بوده الست .اخر تو وپیروانت در ایران چه می کنیید.مذدوری احزاب توده در دنیا از انگلیس تا روسیه و تا چین تا امریکا و غیره بس است.
juyghtr

444

280051_275

IMG_20171022_201903

از سید محمود جعفری  بر گرفته از جستجو .. این  افرادی که جزو این حزب بوده اند و تلاش بیهده می کنند  برده استکبارهای هستنند با  ایدهالوژی کمونیستی و  افکار خرابکارانه و نادانی و بیسوادی و تنبلی و خود را به کار نزن و خود خواه و جاه طلب  که از مدیریت و کشورداری  و برنامه ریزی  بی اطلاع بوده  ومی باشند و اهداف شوم انها برای جلوگیری بسیاری از کشورها که راه دومکراسی پایدار را  طی ننموده ومردم را برده کمونیست گراها  که از خدا و مذاهب خدای بی خبرند در طول تاریخ نگه داشته و از توسعه پایدار عقب رانند و به فکر سرمایه گذاری وکار افرینی  پایدار نباشند و این افراد طعمه  حوس های  دنیای مالی و غیره بودهاند و می باشند.

باشد تا در اینده توضیحات منطقی و علمی تری در این مطلب به اقلم وتحلیل در اوریم.سوره نحل از قران کریم  از ایه یک ا مطالعه فرمایید.۱أَتى أَمْرُ اللّهِ فَلاتَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا یُشْرِکُونَ

یُنَزِّلُ الْمَلائِکَهَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاتَّقُونِ.

IMG_20171025_091301

ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
۱ ـ فرمان خدا (براى مجازات مشرکان و مجرمان،) فرا رسیده است; براى آن عجله نکنید! منزه و برتر است خداوند از آنچه همتاى او قرار مى دهند!

۲31988119103091734789.jpg ـ فرشتگان را با روح (الهى) به فرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل مى کند; (دستور مى دهد) که مردم را انذار کنید; که معبودى جز من نیست; از (مخالفت دستور) من بپرهیزید!حزب توده ایرانسازمان اصلی چپ در تاریخ معاصر ایران است.توطعه علیه سید محمود دو نفر شبیح به هم که جای خود را ناگهان عوض می کنند.تصوصر مرد کلاه دار.IMG_20171019_131038IMG_20170709_173508 ای نام تو بهترین سر اغاز ——————–
New definition FOR Kommunist …    AND Domicrate party in the world
دانشمند و ارسته ای گوید.. با توجه به مسائل تغییر اقلیم در جهان دنیای کنونی به دو قسمت تقسیم می گردد یک( ۱) حق طلبان   ازادی و دومکراسی   که پیرو خدا شناسی و نعمت های خدای را برای همه می خواهند و میدان را برای رشد جامعه مهیا کرده که به انها راستگرا گویند.تصویر ذیل که دونفر راه می روند اولی از توطعه گرانی است که اهل روسیه احتمال خیلی زیاد شرکت خصوصی پلیسی در روسیه دارد. این دو تصویر را کانلا بر انداز کنیید.

293083_521

293077_101که با همان شرکت  که در بولی هیلز کالیفورنیا شرکت دارند با هم هستنند که می خواستنند امریکا را هم تکه پاره کنند.و جزو همان گروه هستنند.وخدا  رحمت کند نیک مرد مفسر تلوزیونی  امریکای  امریکا والتر کرانکر که همیشه محبوب می ماند.25149877870550337866.jpgوالتر کرانکرIMG_20171024_210915
دو (۲) گروهای تندرو سرمایه داری و کمونیستی  که  خدا را قبول ندارند و  دنیا را می خواهند برای خود از هر نظر که تعریف ان بسیار است  از جمله مذهبیان تند رو و انها که دین وکتاب اسمانی ندارد و سرمایه داران بسیار بزرگ که  با حیله ونیرنگ  همه نعمتهای خدای را  از برای خود می خواهند و میدان تحصیلات و تلاش را برای دیگران این چنیین طراحی می کنند که همیشه برده بمانند.. در اینده خواهیم گفت…تصویر انصاری لاری نفر سوم سمت راست….IMG_20171013_025303_1IMG_20171024_212437این حزب به عنوان وارث سوسیال‌دموکراسی عهد مشروطه و حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰) در ۱۰ مهر سال ۱۳۲۰[۱] در تهران تأسیس شد. بنیان‌گذاران آن عده‌ای (۵۳ نفر) از روشنفکران و فعالان چپ‌گرا و ملی‌گرای ایران نظیر: سلیمان‌میرزا اسکندری، ایرج اسکندری، بزرگ علوی، انور خامه‌ای، احسان طبری، خلیل ملکی، فریدون کشاورز، عبدالحسین نوشین و رضا رادمنش بودند که اغلب در دوره رضا شاه تحت تعقیب یا در زندان بودند.13950218000082_PhotoLIMG_20171021_192608حزب توده ایران در دهه ۱۳۲۰ به یکی از بازیگران اصلی ستاره سیاسی ایران تبدیل شده بود، پس از کودتای ۲۸ مرداد و افشای سازمان افسری، حزب با سرکوب گسترده‌ای از سوی حکومت روبرو شد و صدها افسر ارتش ایران به دلیل عضویت در این حزب به اعدام، زندان و تبعید محکوم شدند. حزب که از سال ۱۳۲۷ غیرقانونی اعلام شده بود، به فعالیت مخفی خود ادامه داد و بخشی از رهبران و کادرها هم کشور را ترک کردند.مخقیc4cd52527591f54f44812bc7c35ad5e4dad6210eحزب توده ایران در انقلاب ۱۳۵۷ شرکت کرد و با وجود حمایت همه‌جانبه از انقلاب ایران به علت مخالفت با ادامه جنگ ایران و عراق (پس از آزادی خرمشهر)، در سال ۱۳۶۲ به بهانه توطئه برای کودتا به جاسوسی متهم شده[نیازمند منبع] و بسیاری از رهبران و کادرها و اعضای آن نیز به اعدام و زندان و تبعید محکوم شدند. بعد از سرکوب سنگین در سال‌های دهه ۱۳۶۰ حزب از فعالیت سیاسی علنی و قانونی در ایران بازماند. بخشی از رهبران و کادرها و اعضای حزب در خارج از کشور و به طور مشخص در اروپا مستقر شدند و فعالیت سیاسی حزب را ادامه می‌دهند.
IMG_20170923_063005

مرکل

توسعه کشاورزی در دوران پس از تحریم؛ موانع و چالش‌های پیش رو .در همین وب سایت.تصویر بالا خانم مرکل کشور جک را خوب می شناسد ومردم انجا .
سید محمودگوید اقای عمادی حداقل خوب بود که کتابچه چو دخلت نیست خرجت اهسته تر کن تخریب محیط زیست و بحران امنیت غذای و ابی در دنیا را مطالعه میکردی و یا وبه وبلاگ و وبسایت ایجانب که ان را خلاصه کرده ام با امار های مختلف نوشتار جناب اقای لستر براون وترجمه حمید طراوتی مطالعه وبا این همه تحصیلات ؟؟؟؟؟که از ابتدا اینجانب  شما را می شناسم  بعدا قضاوت می کردی که ایتالیا وفرانسه و  روسیه در امور کشاورزی وباغبانی در جهان صاحب نام است نکند انها را با حزب توده اشتباه کردهایید. مافیاهای ایتالیا  و فرانسه وبرده اجیر کردن در افریقا وروسیه در سوریه وهزاران مطلب دیگر. این کشورها وگروهای چپ گرا  بر شما مبارک باد.حتما جناب اقای باب فیشر استاد محترمتا را هم  می شناسیید در سیدنی استرالیا سلام اینجانب را برسانیید.البته ایشان سلام شما را هم رسانیده اند.توجه لطفا در ذیل؟؟حسادت از زمین تا اسمان است سید محمودگوید من از 10 سالی  با جامعه شناسی روستای و عشایری و شهری اشنای پیدا کردم  .resource

479_285

به‌دنبال حضور هیأت‌های خارجی و وزیران کشاورزی کشورهای مختلف جهان به‌ویژه کشورهای صاحب‌نام در کشاورزی ازجمله ایتالیا، فرانسه، روسیه و… در تهران؛ خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، فرصت را مغتنم شمرد تا نقطه نظرات دکتر محمدحسین عمادی مشاور توسعه فناوری وزیر جهاد کشاورزی را که در عرصه جهانی دارای تجربه کار با نهادهای بین‌المللی است را جویا شود…

به‌دنبال حضور هیأت‌های خارجی و وزیران کشاورزی کشورهای مختلف جهان به‌ویژه کشورهای صاحب‌نام در کشاورزی ازجمله ایتالیا، فرانسه، روسیه و… در تهران؛ خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، فرصت را مغتنم شمرد تا نقطه نظرات دکتر محمدحسین عمادی مشاور توسعه فناوری وزیر جهاد کشاورزی را که در عرصه جهانی دارای تجربه کار با نهادهای بین‌المللی است را جویا شود…

CAA-TalentLeave

SDTUPLBHPDLogo2

حزب توده ایران سازمان اصلی چپ در تاریخ معاصر ایران است.  HOW MANY USE MY CASE,NO,SEYED MAHMOUD JAFARI I,NEED MY VISA AND  USA PASSPORT? NVC AND ,JAMES CANFILED LAW OFFICE AND  CA .

James-Canfield_01

Patch_of_the_Orange_County,_California_Sheriff's_Department

12182016_ap-162185818830468201_c488-0-2662-2174_s85x85CA_-_San_Jose_Police

این حزب به عنوان وارث سوسیال‌دموکراسی عهد مشروطه و حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰) در ۱۰ مهر سال ۱۳۲۰[۱] در تهران تأسیس شد. بنیان‌گذاران آن عده‌ای (۵۳ نفر) از روشنفکران و فعالان چپ‌گرا و ملی‌گرای ایران نظیر: سلیمان‌میرزا اسکندری، ایرج اسکندری، بزرگ علوی، انور خامه‌ای، احسان طبری، خلیل ملکی، فریدون کشاورز، عبدالحسین نوشین و رضا رادمنش بودند که اغلب در دوره رضا شاه تحت تعقیب یا در زندان بودند.
IMG_20171025_090837

حزب توده ایران در دهه ۱۳۲۰ به یکی از بازیگران اصلی ستاره سیاسی ایران تبدیل شده بود، پس از کودتای ۲۸ مرداد و افشای سازمان افسری، حزب با سرکوب گسترده‌ای از سوی حکومت روبرو شد و صدها افسر ارتش ایران به دلیل عضویت در این حزب به اعدام، زندان و تبعید محکوم شدند. حزب که از سال ۱۳۲۷ غیرقانونی اعلام شده بود، به فعالیت مخفی خود ادامه داد و بخشی از رهبران و کادرها هم کشور را ترک کردند. توجه افراد ذیل ربطی به حزب توده ندارد بلکه مفسران سی ان ان cnn  هستنند که مدتی ما باهم مذاکره می کنییم.
IMG_20171025_001717

دههٔ ۲۰ و انحلال

حزب توده ایران در انقلاب ۱۳۵۷ شرکت کرد و با وجود حمایت همه‌جانبه از انقلاب ایران به علت مخالفت با ادامه جنگ ایران و عراق (پس از آزادی خرمشهر)، در سال ۱۳۶۲ به بهانه توطئه برای کودتا به جاسوسی متهم شده[نیازمند منبع] و بسیاری از رهبران و کادرها و اعضای آن نیز به اعدام و زندان و تبعید محکوم شدند. بعد از سرکوب سنگین در سال‌های دهه ۱۳۶۰ حزب از فعالیت سیاسی علنی و قانونی در ایران بازماند. بخشی از رهبران و کادرها و اعضای حزب در خارج از کشور و به طور مشخص در اروپا مستقر شدند و فعالیت سیاسی حزب را ادامه می‌دهند.

IMG_20171026_204110

نقش دکتر  مصدق……سیاست‌مدار، حقوقدان، نمایندهٔ هشت دوره مجلس شورای ملی، و دو دوره نخست‌وزیر ایران بود. محمد مصدق نخستین ایرانی دارندهٔ مدرک دکترای رشته حقوق است.سید محمود گوید خوشبختانه همکلاسی های من  هر روز بیشتر پیدا می شوند واز طرفی من با همکاران منابع طبیعی سفری هم به هندوستان داشتم بد نیست که شهرهای که باز دیید داشتیم مردم ان دیار هم قضاوت کنند.تصویر هنر پیشه هندوستان که محبوب مردم است.

IMG_20171025_004049IMG_20171025_004126

با شروع نهضت ملی شدن نفت و نخست‌وزیری دکتر مصدق، حزب توده ایران به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران تبدیل شد. مخالفت حزب با برخی نظرات مصدق در این دوره نقش مهمی در جنبش ملی داشت. پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و تظاهرات مردمی که منجر به نخست‌وزیری دوباره مصدق شد، حزب رویه خود را عوض کرد و به پشتیبانی از مصدق پرداخت.

 

RA665_1.png

ASK STUDENT,MAHMOUD TONY JAFARI?IS,NOT  difference between DATING AND TO BE PLAY BOY IN USA

homecoming-2015

3d4a96041a1741b9a7f5733e2c5da60c-3d4a96041a1741b9a7f5733e2c5da60c-0
Professor of  my Agricultural crop science in murray ,ky Stole my Score,i,do have  lawsuit to him

حزب بهائیت شاخه ای از همین کلیمیان و مجسمه پرستان  هستنند که در دنیا لامذهبی را پرورش می دهند به دین  منظور کشورهای عضو ناتو اولین کشوری که بایستی با برنامه ریزی دقیق ظرف سه ماه اینده  کند و بمبهای اتمی و موشکهای نزدیک  و دور برد انها را به پایگاه ناتو منتقل نمایند کشور اسرائیل است

allansavory5

Since 1978 over 750,000 square kilometers (289,000 square miles) of Amazon rainforest have been destroyed across Brazil, Peru, Colombia, Bolivia, Venezuela, Suriname, Guyana, and French Guiana. Why is Earth’s largest rainforest being destroyed?
از سال ۱۹۷۸ میلادی ۷۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع که می شود ۲۸۹۰۰۰ مایل مربع  در مناطق  جنگل های بارانی امازون در برزیل و کولومبیا و  پرو و بلووی و ونزوئلا و سرینیم و گوان  وگوینیا که همه انگلیسی انها در بالا است که بزرگ ترین مناطق جنگلهای بارانی دنیا است چرا از بین رفته است.

Animal agriculture is responsible for 18 percent of greenhouse gas emissions, more than all transportation combined. [i] تولید دام های پرورشی ۱۸ درصد گاز های گلخانه ای در جو  را سبب می شوند وا ین پدیده حتی از دود وسایل نقلیه از جمله اتومبیل وغیره بیشتر است.گزارش کارشناسان( FAO )  فائو .بیان گر ان است که پرورش دام ها یکی از مسایل اصلی الوده گی زیست محیطی از جمله گرم شدن کره زمین واز بین رفتن پوشش گیاهی و الوده گی اب وهوا و از بین رفتن تنوع زیستی می باشد که در علم اصول شناسی مشخص شده است این امار فوق به عبارتی کارشناسی علمی شده است.دولت غیر قانونی دان الترامپ بازی مکارانه بس است . من قرار داد صلح نظامی و دوستی ایران  را با امریکا بسته ام و اقای جرج بوش  را برای چهار سال به لحاظ مسئل امنیتی امریکا و دنیا و ایران  را رئیس جمهور  امریکا میدانم و شما طبق برنامه قبل قضات عالی امریکا بایستی باز جوی.سید محمود گوید بنظرم می رسد که ایشان با یکی از فامیل های ما دز تهران از دواج وسپس طلاق می گیرد. فامیل های شیرازی او را می شناسند .شما چرا…؟؟

IMG_20171017_101359
وادب شویید زیرا با توجه به اینکه شما وطرفداران کمونیست شما در دنیا  برنامه داشتیید که امریکا را تکه پاره کنیید به هیج عنوان شما امریکای نیستیید و مزدوران دیگر کشورها هستیید از جمله شوری چین واسرائیل و غیره…

 Preface یا  مقدمه  يا  سر اغاز. Preface,Preface,Preface.این مطلب در حال ویرایش

 محمود در میسوری

 پزوهشگر  و نويسنده و ترجمه و تحليل و اموزش  از سيد محمود جعفري. دوستان تصویر ذیل کارت هوشمند قانونی جدید ملی ایران با کلیه مشخصات. سیدمحمود جعفری.

Sphaeropsis-rot-Speck-rot-and-speck-rot-Red-Delicious-appleNHK HKN POOLDKD

New definition FOR Kommunist …    AND Domicrate party in the world
دانشمند وارسته ای گوید.. با توجه به مسائل تغییر اقلیم در جهان دنیای کنونی به دو قسمت تقسیم می گردد یک( 1) حق طلبان   ازادی و دومکراسی   که پیرو خدا شناسی و نعمت های خدای را برای همه می خواهند و میدان را برای رشد جامعه مهیا کرده که به انها راستگرا گویند.  علم مدیریت روز به نتیجه رسیده است که با شرح فوق کشورهای که حتی در جهان های پیشتر رفته و جهان سوم  دچار هرج ومرج اقتصادی و مسائل اجتمای.سیدمحمودگوید با قران کریم مشورت کردم ایه       20 به بعد این چنیین گفت در سوره طه  خدا فرمود موسی این عصا را بیفکن موسی چون ان را به زمین انداخت د عصا ازده های مهیب شد وبه هر سو می شتافت. الی اخر.سید محمودگوید نمی دانم چرا ایشان از  ابتدا نظر اینجانب را جلب کرد وبا قران مشورت کردم. نظرم این است که ایشان مسئول امنیت کشور وهماهنگی با مقدمات صلح نظامی و پایگاه ناتو  بین ایران وامریکا است و بایستی اقدام کند واقای محمد باقری بازنشسته  خلبان هوا نیرو  از شیراز گویم  ایشان را هدایت خواهد کرد. NATO ناتو در قلب کشورهای هم جوار برای صلح جهانی وامنیت تمام کشورهای منطقه
سوم

سرلشکر عطاءالله صالحی (متولد ۱۸ اسفند ۱۳۲۸) فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
thumbnailپنجم

وی درسال ۱۳۴۶ وارد ارتش شد و در سال ۱۳۴۹ با رسته توپخانه از دانشکده افسری فارغ‌التحصیل شد. امیر صالحی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ و پس از استعفای امیر سرلشکر محمد سلیمی به سمت فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.[۱] سرلشکر صالحی بالاترین مقام ارتش ایران است و در پست فرماندهی کل آجا دارای اختیار صدور دستور و فرماندهی مستقیم بر فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش است. وی هم اکنون دارای ۴۹ سال خدمت در ارتش است.لازم به ذکر است او به جدیت در اجرای نظامات ارتش و گوشه گیری از رسانه در میان کارکنان ارتش مشهور است.

 

25149877870550337866.jpg8obvxlhe4f0su01wwdp.jpgy8xkswznh2zyc9s9ugl.jpg
از  جمله  پول شویی   money laundry   و مافیاگری در روال های مختلف مدیرتی هستنند.این جنیین است که تمام نیروهای که پست های حساس  دولتی  و شرکتی وبازرگانی دارند بهترین راه جلوگیری از سوء استفاده این افراد به این شکل است که می بایست اموال و فیش حقوقی این افراد در زمان فعالیت و باز نشستگی گرو دولت ها باشد.تا نتوانند از علم جستجو کرده در ان سیستمها  هر گونه سوء استفاده نمایید به دین ترتیب است که این روش خود می تواند بزرگترین سازندگی در  مدیریت دولتها به سمت دومکراسی پایداری از برای توسعه پایدارسازمانها و شرکتها بوجود اورد…حال کار امروز را به فردا نیفکن و این ایده الوژِی خدای  را در پارلمان و یا مجلس کشور خود به شور گذار و صد در صد تصویب کن وانهای که مخالف هستنند خود از سودجویان اینده  با خدا و مردم نیستنند …عقل وعلم برای صلح با امریکا دولت تشکیل می دهد و فعلا سه نفر در دولت جدیید  من و تو  و شما برای سازندی و جلوگیری از حرج ومرج  که خدمت گذار بوده و می باشند از برای مردم. و داخل گروه سیاسی ومذهبی نیستنند.تصاویر انها بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وانرژی غلامرضا تاج گردون وزیر کل بودجه مملکتی وخزانه و دکتر  مهدی خزعلی به لحاظ مسئل قومی و منابع  نفتی و شخصیتی والا استاندار خوزستان.

بطور مثال قضات و وکلا نمایدهای مجلس وزیران نیرویهای امنیتی بطور کل از پایین تا بالا و مدیران و کارشناسان  ارشد و امیران هر نظامی  و غیره..و تعریف .پول‌شویی هر نوع اقدامی است که برای مخفی کردن ماهیت عواید نامشروع یا غیر قانونی صورت می‌گیرد؛ تا وانمود شود این عواید از منابع نامشخص سرچشمه گرفته است.

figure4

سید محمود گوید دوباره همان گروهی که از ابتدا در منابع طبیعی و جلو ساختمان اناهیتا در خیابان ملاصدرا  به من حمله اور شدنند .خواست خدا و افراد نیک بود که اره موتوری که چند ماه پس از درگیری پشت ماشینم در کوچه هشت ملاصدرا ربودنند به طریقی پیدا کنم  زیرا رد  ربودن این اره موتوری تمام  مخالفان مفسد   من و ما را در دام خواهد انداخت–.با شرح فوق دیشب خواب پدر و مادرم دیدم -دولتی که تمام مفسدان را می شناسد وتا بحال من ندیدهام که حتی یک نفر از انها هم دستگیر کرده باشد. به دین طریق با هماهنگی سازمان ملل و مردم و دولت دومکرات امریکا –از وزارت دفاع ارتش ایران به طور جد خواستدارم که تمام جنگندهای ایران را به طور  امانت و موقت به پایگاه عربستان سعودی  منتقل نمایند تا ارتش و  مردم ایران بدانند که اگر این گرو مفسد را تک تک به دام  نیندازند و انتقام از انها نگیرند ایران سوریه ای  بیش نخواهد شد. پس ای ملت نه به پدر نه به مادر نه به خاهر ونه به فرزند نه به فامیل رحم کن تا زندگیت تباه نگردد این یک جنایت خدای و ملی بوده است که خود مردم ایران باید از این گروه لامذهب و مفسد انتقام بگیرد.سید محمود گوید با توجه به حقایق قران کریم حضرت موسی (ع ) در تمام زندگی با این قوم نادان در گیر بوده است. ایه 88 به بعد سوره الاسراء.سید محمود کیف پولم با کلیه مدارک در اپارتمانم ربودنندGPS

wilet

خداوند در سوره کهف در کتاب اسمانی اهل کتاب می فرماید
GOD IN THE HOLY BOOK ORDERED  AND WARNING THE  NORMAL AND GOOD POPULATION OF THE WORLD  AT THIS TIME MOST BE  ANTI SMALL  WORLD POPULATION (COMMUNIST PARTY & RADICAL RELIGIONISTS  )OTHER WISE CORRUPTERS   TAKE OVER THE WORLD POPULATION.در این تاریخ  حساس از برای توسعه پایدار وتغییر اقیلم وصلح جهانی

 

42582DDSJ

سوره الاسراء ایه  54 به بعد.کتاب اسمانی
و ما تو را ای محمد(ع) وکیل و نگهبان بندگان قرار ندادیم و بر تو تنها رسالت و اتمام حجت است. خدای تو بهتر می داند از برای خوب و بد مردم و ما  مقام بعضی از انبیاء را به بعضی از انبیاء دیگر برتر عطا کردیم .و خدای تو بر همه چیز دانا تراست. و به (داوود  پیامبر(ع) کتاب زبور را عطا کردیم) و بعد را لطفا مطالعه کنیید.کتاب زبور داوود)Book of Psalms )را در اینترنت جستجو کنید.اصول تمام ادیان الهی یکی است.The Book of Psalms (Hebrew: תְּהִלִּים‎‎ or תהילים, Tehillim, “praises”), commonly referred to simply as Psalms or “the Psalms”, is the first book of theKetuvim (“Writings”), the third section of the Hebrew Bible, and a book of theChristian Old Testament

139411251316559237121703

حال دوستان عزیزنظر  —- دارا و سارا  —-   در رابطه با اهمیت دادن به Expert WHICH THEY HAVE skill &( knowledge in a particular field(.نیرو.های (Outstanding expertise ) ارزشی در بعضی از کشورها.

شب دیر بخوابی-صبح ازبرای مدرسه دیر از خواب برخیزی-تنبل کلاس باشی- با تقلب در کنار دوستان با سواد بنشینی و نمره کسب نمای-  نگاهی به کتاب تا اخر فصل نیندازی -شب امتحان دلهره هم داشته باشی یا نداشته باشی مهم نخواهد بود  -چون نمره را خواهی گرفت- دیپلم و لیسانس دوکترا هم با فوت فن خاص کشوری که مهیا است بگیری -در بعضی از دورهای تحصیلی همانند دکترا چند جلسه بیشتر کلاس نروی – و نهایتا به شما دکتر خواهند گفت-از سواد بیخبر از کاراموزی تا دلت بخواهد تن بکار ندهی- با پارتی بازی و حکومت ملوک الطوایفی     Feudalism   شغل که فراوان است سر کار می روی – چیزی نگذشته که بهترین پست های ان سیستم از ان توست شاید هم نماینده مجلس با چلو کباب بعد از چند سالی! –  وام بانکی برای هر کاری تا دلت بخواهد فراموش نکن که مهیاست-بست و بند اداری برای چاپیدن  اموال مردم -گروه مشخصی از هم ژن های خود فراموش نکن در ادارات کل منابع طبیعی با هم یاران خود معادن را دریاب  حتی خرید وفروش پروانه بسیار است -حق دولت برسان به مردم وحق مردم برسان به مثلا به دولت دراینجا باید فراموش نکنی که هنگام نقشه برداری نقطه های خلع یا بین اراضی دولتی ومردمی وغیره-بجا بگذار برای چاپیدن اینده که خود و همدستان می دانی و روی ان سند راحت بگیر که از ان توست -! حقوق و اضافه کار تا دلت بخواهد – دررشته و فن خود چه کار کنی چه کارنکنی اهمیتی ندارد چون فرق کود و سم و بذر گیاه پهن برگ و سوزنی برگ و سایه دوست و افتاب و دوست و گیاه پرستار و میزان نیاز ابی و مقاوم به شوری و دوره سرما جهت میوه و فصل خواب و گندم و جو حبوبات روغن پالم و روغن ذرت و تجارت و اقتصاد بازاریابی و مدیریت و کنترل جمعیت  ونیاز اب و غذا و وسایل اولیه زندگی برای انسانها و  تغییر اقلیم و توسعه پایدار را هم ندانی  خبری نیست و از کشاورز و دامدار  و با سودان با تجربه  هم به علت بی سوادی هیج سئوال نفرمای  چه بخواهی و چه نخواهی عمر سپری شده و در این دنیا از نظر خود بسیار موفق و با سواد   و با خدا و رفتن حج  ومسجد و کلیسا هم از ان توست- هنگام دوست گرفتن یا ازدواج هم که بروی  به شما مهندس و تحصل کرذه خواهند گفت -وسایل  کشور چین درجه دو و سه و چهار هم با بست و بند ملوک الطوایفی  و بازرگانی تا دلت بخواهد وارد کن چون تو سود خواهی داشت وو خریدار????  یادت نرود که  کل خودروهای که وارد کشورت می کنی موتوری انتخاب کن مانند پژو که وقتی کولر گرفتی موتور کاملا خواب برود برای چپو  کردن  و از سرعت خبری نیست -و اما از تخصص  هر چه دلت خواست کنار دفترت  برای مرجعه کنندگان بنویس چون همه نهایتا قرص عصاب برایت خواهند نوشت.زیرا  در این کشورها فرقی  بین تخصص نیست – لیست داروها را فقط از کتابها دریاب قرص اچار فرانسه برای هر بیماری یادت نرود چون یکی کدام – نهایتا کمی جواب  خواهد  داد.این تصویر محمود در بیمارستان نمازی در سال 2017

mwwa5n6da05x1p99ja9j.jpg

-اگر بیمار مراجعه کرد دوباره باز هم اورا سرگردان بساز با داروی دیگر چون مدتی سرگرم خواهد بود تا دوباره برگردد یا دکتر دیگری انتخاب کند. -قیچی جراحی هم که درشکم هنگام جراحی باقی گذاری چون فکرت در ساخت وساز اپاتمان سازی است باز هم خبری نیست و  مهم نخواهد بود چون بعد از مدتی  افراد به هر طریق  دار فانی را به شما خواهد بخشید  و حج که بروی حق الناس  و حق الله انجا مشخص خواهد شد – در خانه  ونزد خدا که همه  باید فراموش  نکنند که خدا همه جااست و ناظر است با کردار انسانها.از برای من و تو —- ودر این جا است که درکتاب اسمانی می فرماید ما که زمین واسمان  و هر چه میان انهاست از برای بازی وشوخی نیافریدیم.حال خود را دریاب که از چه قومی و دیاری.
وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فی‏ هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ فَأَبى‏ أَکْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ کُفُوراً (89) و همانا ما در در کتاب اسمانی همه گونه مثال اوریم  لیکن  اکثر مردم بجز از کفر و عناد از هر چیز امنتاع کردنند   والا اخر .لازم به توضیح است با توجه به سورها و ایات قران کریم این قوم هیج وقت قلبا حضرت موسی ع را به پامبری نپذیرفتنند  وعملکرد انها در تاریخ هم همین می گوید.سید محمودگوید در رابطه با اختلافات مرزی بین فلسطین و اسرائیل اگر انسان بخواهد حق را رعایت کند ان اراضی که مردم اسرائیل از فلسطینیان با مدارک معتبر خریده اند به حق است که جزو اراضی ان مملکت باشد  اما در غیر این صورت تصرف مال غیر است از نظر حقوقی و خدای. راه چاره کشور عربستان سعودی با توجه به اینکه اکثرا مسلمان هستنند می بایست اول  با میانجی گری این اختلافات را بین این دو مرز با همکاری سازمان ملل حل نمایند به مدت سه ماه در غیر این صورت حمله نظامی حق عربستان و دیگر کشورهای عربی است عیله اسرائیل.

Image result for ‫تصویر درخت صنوبر وافات ان‬‎0thjudt1a0n98gvgw2.jpg

ww8m6m0xvyhsholya51.jpg41167860087221019168.jpg

حال تاریخ ورق می خورد دوباره  و حکومتهای .سلطنتی. سلطنتی ..contributors included members of the royal family,kingdom با. توجه به خواسته مردم که حکومت در هیج کشوری مورثی نیست مردم زمان به دنبال تحولات بهتری هستنند در هر چند سال و تنها حکومت دومکراسی با  انتخابات ازاد و بهترین گزینه ها  و با تعریفات اینجانب در جهان جایگاه دارند و دیگر حکومت های درباری  و ولایتی  و ولایتی هیج جایگای نخواهند داشت . خرابه ای بنام سوریه خراب کردن راحت است امروز با تکنولوزی………. اما ساختن؟؟؟؟جز اینکه مملکت خودان را نابود کنند ایا مردم بخاطر ندارند که رضا شاه وشاه چگونه از ایران بردنند.. سید محمود گوید با توجه به برسیهای انجام شده به این نتیجه رسیده ام که بعضا طرف داران پسر شاه ضد خانواده ما بودهاند. با شرح فوق جلو خبر نگار سی ان ان اقای DON LEMON دان لمون و سه نفر دیگر با قران کریم مشورت کردم که خدایا تو شاهدی که  مرحوم پدر اینجانب وخانواده ما از خدمات رضا شاه و محمد رضا همیشه قدر دادنی داشتهایم..

SEYED MAHMOOD JAFARI
ID:student ,No in USA.405-13-1425.CMSU.social security number

 cartimage.php

عيد نوروزباستاني 1396 و 2017 ميلادي با كوله باري از گلهاي طبيعي درختجه بادام كوهي يا بخورك  AMYGDALUS SCOPARIA از رويشگاه ايران و توراني از سرزمين تاريخي ( اردشير بابكان ) شهرستان فيروز اباد فارس استان من پارس و تو وتمدن ايران زمين براي تمام بازديد كنندگان اين سايت و انسانهاي طبيعت دوست و بي ازار و به تمام موجودات كره خاكي مبارك باد، با دعاي باران بيشتر.??

 

A combination of persian and American sciences and Technology Knowledge

AAEAAQAAAAAAAAb3AAAAJGZmZDNkN2IxLWY2MTgtNGU0Zi1iZjJlLWZhOWZkMzFiNTVkZQاداره2

بنام آنکه جان را زندگی داد

طبیعت را به جان پایندگی داد

خداوندی که حکمت بخش خاک است
كمينه بخشش اوجان پاك است
ای نام تو بهترین سراغاز—— بی نام تو نامه کی کنم باز.

MAHMOUD) OF.WATER.COM.FOUNDATION,ACCEPT ,ADVERTISING IN SITE AND ALSO WELCOME YOUR DONATION CASH TO CHARITABLE,PURPOSES FOR POOR ,PEOPLE IN THE WORLD BECAUSE OF : CLIMATE CHANGE AND

,SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WE GAVE STATISTICS TO SITE,JUST EMAIL.please, Attention and  warning  we are not businessman or broker, please,do not disturb, our,email,We,have to send your,email to the police in your,country and,ACT
waterzend@gmail.com

 547118_986

WORLD WATCH FROM FHASE OF  SCIENCES AND TECHNOLOGY AND RIGHT

نگاهي به جهان از منظر علوم وتكنولوژي و راستي. از سيد محمود جعفري اداره كل منابع طبيعي }فارس. تركيبي از دانش ايراني  , امريكاي. حضور علمي صحراي كابردي.

توجه ويژه:    از اب تا زندگي … به مسئولان محترم وزرات دفاع ايران استدعا داريم ( 5 ) فروند هواپيماي اتش خاموش كن متناسب با اقليم ايران براي مراتع وجنگلهاي ايران خريداري يا كرايه نمايند كه از واجبات است و ا تش سوزي از اين تاريخ شروع مي شود.همانند جنگ و جبران ناپذير.

لطفا براي مشاهده عنوان كامل. مطالب ها) روي(عناوين مطلب ها ) كليك نماييد.بعد از مطالعه با دقت اين Preface یا مقدمه یا سراغازوبه این ایه تفکر کنیید.

Fortunately,i,have,retired my self from Department Natural Resources Division of Forest & Range Organization,in mar,1,2016.

10467507424139019318_thumb

‏ سوره انبیاء ایه 16وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ‏

‏ما كه آسمان و زمين و آنچه در ميان آنها است براي بازي و شوخي نيافريده‌ايم ( و بيهوده و بي‌هدف ساخته و پرداخته نساخته‌ايم )انسان بادانش لذت مي برد از اين پيش گوي كلام خدا.

.‏ {حال- اگر دوست داري – منابع طبيعي (طبيعت) انواع منابع پايه واب و خاك و محيط زيست خود و مردم و و دنيا را ازار و بر باد ( مغز شوي و چپو كن) وبه بازي بگير. چپو به لري يعني چپاول}

43295749221289523664_thumb
(كشاورزي كه با دانش زمين كاشت زه هر تخمش هزاران دانه بر داشت. (دانش وعلم روز)

 نقشه راه توسعه :توسعه پایدار.

  Sustainable development  

راه ما از اب تا زندگي سواد ( دانش) اندشه   thought  ما را ه خدا و راستگوي و دروغ نگفتن و تظاهرنكردن و حقيقت و مهر در پيشاني داغ نكردن …راه ما راه نماز وافعي خواندن ايا معني نماز وافعي ميداني يا فقط خم و راست مي شوي و به مسجد وكليسا مي روي وهمه فكرت در ازار مكر و حيله و چپاولگري  looting   و باند بازي براي مردم است … راه ما راه دانستن امايش سرزمين وارائه دادن امار هاي دقيق ومعقول وگيج نكردن دولت مردان دنيا براي برنامه ريزي مديرت منابع طبيعي پايدار و توجه به حفظ اب .خاك ومحيط زيست وغذا و شغل و امنيت و بهداشت ورفاه عمومي و سلامتي و ارامش و اسايش و شادي معقول و قبول داشتن تكنولوي نوين در راه توسعه براي انسانها و ازار ندان مردم و و ازادي بيان براي دلسوزان دين و جهان و وطن دوستان بي خطر… راه ما راه بكار بردن

spider mites mind)extremist religious people

 

تصویر مرتبط

استدلال   Reasoning   و   منطق   logic    براي برسي امور وقضاوتهاي لازم وشستشو    نكردن brainwash   مغز انسانها براي خرابكاري وسودجوي خود… راه ما را جهان بيني ودوستي با دنيا بخصوص كشورهاي اهل علم وتكنولوژي و پر منابع   و   باز شدن درهاي گردشگري بيشتر براي تمام خارجيان و دشمن فرضي درست نكردن براي جامعه… راه ما را چپاول نكردن وبرباد ندان اموال مردم …راه ما راه انديشه علمي    scientific   كابردي براي برنامه ريزي… راه ما را نداشتن غرور بي جا… را ه ما راه درك مطلب بوم شناسي و جامع شناسي و اقتصاد پايا…. راه ما راه ارزشيابي درست فني براي خوب و بد شناسي و ارزش دادن به انسانهاي با مهارت وصادق وسرمايه گذار و پرتلاش……. راه ما ندادن قرص سرگردان به انسانها در ادارات وشناساي اين بيماران مردم ازار به مسئولان… راه ما راه بربادندادن خزانه مردم به كشورهاي هيچ وپوج.بدست خود نهالی می نشانیم به پایش قطره ابی می چکانیم.

…انديشه ما تجربه گذشته چراغ راه اينده ……انديشه ما انديشه نفرين و اموزش  به خوشك مغزهاي تار عنكبوتي هاي

? people in the world(spider mites mind who are they

world grain production from boom to gloom

وَ جَعَلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَی­ءٍ حَیّ…  سوره مبارکه انبیاءایه29   .از اب تا زندگی.
thumbnail
(غلات دنيا از (توسعه تا تاريكي)    boom to gloom   از   ابتداي كشاورزي تا   كنون.    لزوم  Necessity  مديريت پايدار
Sustainable development    (دانش)  روز ريز از منظر   perspective   تغير اقليم    Climate change  و گرم شدن كره زمين   Global warming   و  تكنولوژي كشاورزي و دانش وبكار گيري اسفاده صحيح و  سالم از سموم وكودهاي شيمياي   Technology,OF chemical fertilizers AND Pesticide Management   و  soil conservation  و pressurized irrigation  ابياري تحت فشار Minimum tillage و   No-till farming  و روشهاي كشاورزي حفاظتي وfarm management and leadership and Agricultural Development وگرسنگيHunger وبردگي Slavery ونداشتن دانش  And lack of knowledge و بوم شناسي    ECOLOGIST  و  جامع شناسي   SOCIOLOGY  و  اقتصاد پايا   DYNAMIC ECONOMY  و  دانستن علوم پزشكي   KNOWLEDGE OF MEDICAL SCIENCES  و   خدمات بهداشت    HEATH SERVICES (براي نياز انسانها انسان شناسي     ANTHROPOLOGY) و حفاظت    PRESERVATION  منابع طبيعي    NATURAL RESOURCES وجمع اوري نزولات اسماني        C
OLLECTING PRECIPITATION          به شيوه نوين  درهمين سايت ما مطلب داريم (چگونه اب باران را ذخيره كنيم ).    WATER HARVESTING   و  برداشت  ومهيا كردن اب براي استفاده گياهان و جلوگيري از بياباني شدن اراضي desertification   و برنامه ريزي براي استفاده بهينه از  LAND USE   اراضي  و  اب هاي ذخيره شده صدها سال قبل و برنامه ريزي در جهت كنترل سطح زيركشت محصولات كشاورزي متشكل از باغات   Fruit production   و        غلات       Grain production    و  صيفي جات   Production of vegetables  و توليدات دامي.

Animal Production  گوشتي با پر محصولترين گونه  Plant species  و ارقام Plant varieties  و  نژادها Genetic  و

  Introduced , drought  species  غيره and hardening of plants  و  انتخاب  بهترين گونه ها ونژادها وارقام خشكي وسرما پسند

مورد نياز بشر براي راه برد   Strategy  تامين غذا  و بهترين زندگي  The human life AND HUMAN NEEDS    با توجه به موجودي اب وريزش نزولات اسماني و  حفظ خاك وجلوگيري از فرسايش خاك. و و دانستن محيط زيست و رعايت محيط زيست و الوده نكردن   وووenvironmental ……..pollutionprotectionpolicy, studies protection agencyhazard,controlchanges resources وتوجه به مسائل زيست محيطي جو كره زمين و روي زمين.  EarthS و توجه به جمعيت تصاعدي  Over population

IMG_20170923_064225

رد پای توطعه گران سید محمود در اداره کل منابع طبیعی فارس با اره موتوری در ماه محرم  2017 تک تک در گرداب فلوریدا و کالفورنیا.

گلي خوش بوي در صحرا روزي رسيد از دست استادي بدستم و غافلگيرم كرد و بگفت: بدبخت ملتي كه امايش سرزمين براي كشور خود در كوتاه مدت وميان مدت وطولاني مدت نداشته باشد…. و بد بختر از ان ملتي كه براي توسعه پايدار مملكت خود و  برنامه واينده نگري نكند و خوش بخت تر از ان ملتي كه خود را با غرور بي جا و بي سوادي (دانش) به كر گوشي بزند .وبرنامه كشور داري ومديريت داري و امايش سرزمين وتوسعه پايدار و بهره برداري بهينه از سرزمين.و مديريت پروري و اينده نگري  نداشته باشد. 


سوره حجر ايه 22 در ذيل

«ما بادها را براى بارور ساختن (ابرها) فرستادیم، و از آسمان آبى نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم، در حالى که شما توانایى حفظ و نگهدارى آن را نداشتید»

 

earth

پديده هاي از دست بشر كه جبران پذير نيست وكمك جهاني وهم بستگي مي طلبد.به امارهاي

ذیل توجه کنید :بشر زمین را تغییر چهره داده است.

1-  تخمين علمي زده مي شود كه در سال 2050حداقل 200 ميليون نفر پناهنده اقليمي داريم.يعني بي ابي بي غذاي بيكاري .وو

2-   ميانگين 15 سال گذشته بالاترين  دماي كره زمين را دارا بوده ايم.

3-    تغير اب وهواي در سيبري و يخهاي قطبي وديگر مناطق دنيا در حال ذوب شدن و پيديده گاز
متان و  20 برابر   بد تر از گاز كربن دي اكسايد به مراتب وخيم تر كره زمين را تحديد مي كند.

4-   20 درصدجمعيت جهان 80 درصد ار منابع را استفاده مي نمايند.

5-  هر روز 5000 نفر به علت ابهاي الوده در جهان مي مي ميرند.

6-   يك ميليار نفر انسان در خطر گرسنگي در دنيا بسر مي برند.

7-    50 درصداز كل غلات توليدي درجهان صرف حيوانات وسوختهاي فسيلي مي شود.

1-8=   40 در صد از اراضي جهان از اسيب نداشتن مديريت زمين و وكشت در كشت بدون ايش بسر مي برند.
2-8  =   ابياري (tape dirp irrigation) تيپ يا نواري تحت فشار مي تواند نعمت باشد و مي تواند منابع اب را نابود كند زيرا اراضي نامسطح در شيبهاي بالا مردم به زير كشت  صيفيجات مي برندسئوال است ايا اين كشاورزان مالك ابهاي ذخيره شده هزاران سال قبل مي باشند يا بايستي در ان حق وقانون ديده شود.

9-    50 درصد غذاي توليدي جهان تا به شكم انسان برسد در بين راه نابود مي گردد.

10-   هر ساله 13 ميليون هكتار از جنگلهاي جهان نابود مي گردد.

11-   يك سوم مناطق ماهي گيري جهان كاهش واين امار روز به روز وخيمتر مي شود.

12-    درصد قابل ملاحظه اي از گياهان وحيوانات وحشي روز به روز در حال نابودي و انقراض ودر حال تحديد است.

MAVH

13-   بودجه اي كه مخارج مسائل نظامي در دنيا مي گردد  15  برابر از بودجه اي است كه كمك به كشورهاي فقير ودر حال توسعه وجنگ وغيره مي گردد.

14 –     9 -ميليارد نفر جمعيت دنيا در حال زندگي و مشكلات زندگي از جمله بي غذاي وبي كاري وبي سرپناهي و بي ماري ونداشتن اينده هر كسي به نحوي. وعده معدودي اموال ميلياردها نفر را به تاراج وچپاول مي برند وبعد هم طلب كار مي شوند پوست كه نيست پوست سوسمار است.ايا راز بقا را ديده اي. وخود را بنده خدا مي دانند.
thumb_20161004032909110

15-جنگ هاي خانمان سوز در كشورهاي دنيا از جمله افريقاي وسوريه وعراق وافغانستان واكراين منابع كشوري وانساني را نابود كرده وانسان بخود نمي ايد كه كي است وچه مي خواهد از اين روزگار وفردا به خدا چه جواب خواهد داد.

 16-از سال 1978 ميلادي 750000 كيلومتر مربع كه مي شود 289000 مايل مربع  در مناطق  جنگل هاي باراني امازون در برزيل و كولومبيا و  پرو و بلووي و ونزوئلا و سرينيم و گوان  وگوينيا كه همه انگليسي انها در ذیل است كه بزرگ ترين مناطق جنگلهاي باراني دنيا است چرا از بين رفته است.
CHRIS

Since 1978 over 750,000 square kilometers (289,000 square miles) of Amazon rainforest have been destroyed across Brazil, Peru, Colombia, Bolivia, Venezuela, Suriname, Guyana, and French Guiana. Why is Earth’s largest rainforest being destroyed?

17- كشور( قطر) نه كلبه قطر- در اين تاريخ در هاي بهترين دانشگاهاي دنيا را  براي جوانان خود وديگران به روي خود باز كرده است وبه سرعت پيش مي رود. ايرا ن بيدار باش تا نهنگ تو را به ته اقيانوس نكشد. سوريه وعراف نمونه بارز.

18.   يك  —-فرار – فرار-    فرار   150    هزار    مغز     سالانه    از    اير

1-8=   40 در صد از اراضي جهان از اسيب نداشتن مديريت زمين و وكشت در كشت بدون ايش بسر مي برند.
2-8  =   ابياري (tape dirp irrigation) تيپ يا نواري تحت فشار مي تواند نعمت باشد و مي تواند منابع اب را نابود كند زيرا اراضي نامسطح در شيبهاي بالا مردم به زير كشت  صيفيجات مي برندسئوال است ايا اين كشاورزان مالك ابهاي ذخيره شده هزاران سال قبل مي باشند يا بايستي در ان حق وقانون ديده شود.

19- اب اشاميدني ايندگان را حفظ و نابود نكنيم. ايا ميداني كه اب عمق 100  تا عمق 400 متر مربوط به چند صد يا هزار سال قبل است. كدام ريزش نزولات وچقدر و چرا  برداشت؟

20- پوشش گياهي( منابع طبيعي) ايندگان را حفظ و نابود نكنيم. متاسفانه چیزی دیگر نمانده است.گزارش است که در فارس برای 10000 هکتار منایع طبیعی جنگل مراتع وبیابان ما فقط 20 قرقبان داریم.کشاورز ایرانی گفت ایا فرق بین خرفه وخشخاش می شناسی موی دماغ.

39658_919

21-   محيط زيست را تعريف ان بدانيم و مسايل زيست محيطي را توجه و رعايت كنيم.
نتيجه . سيد  گويد اي بشر خود را به كر گوشي بزن واز علم ودانش وهوشياري  روزگار استفاده نكن وغرور نا بجا داشته باش تا نابود شوي وبعد هم بينداز به گردن ديگران. اينها چه كردنند انها چه كردنند وبه خود نگويم ما كه بوديم  ما چه مي خواستيم و ما چه كرديم و ما چه بكنيم.
لطفا.در گوگل بنويسيد.   md-jafari.world-watch.of-water.com  براي اين سايت جديد  سيد محمود جعفري  سازمان جنگلها ,منابع طبيعي فارس . يا  وديو هاي سيد محمود جعفري و فيلم هاي كوتاه علمي وهشداري وديگر مطالب اينجانب هم از انجا مطالعه و تماشا كنيد درصورتي كه ادرس كامل ملاحظه مي شود و مطلب باز نمي شود با ادرس فوق يا (از اب تا زندگي ) كه  هنوز فعال است برويد. صد در صد نتيجه خواهيد گرفت.براي بهترين نتيجه ديدن وديوها يا فيلم ها وقتي كه فيلم امد زير فيلم مربع دوم سمت چپ يا بعضي مناتورها سمت راست فيلم. كه فلش  يا كمان به پايين است دانلود كليك كنيد..توجه اين فيلم ها به نوشته ذيل اكتفا نكنيد بايد صداي فيلم گوش وملاحظه فرماييد.

و   —-اما-ما براي وصل كردن امديم ني براي فصل كردن امديم سخن گوی پنتوگانون .ناتو به ایران می اید.
سید محمود گوید من با گریس نرم کننده هم که باشند مخالفان ناتو به ایران را  ادب خواهم کرد.
زیرا ایران همیشه دومکراسی خواه بوده است.

stive

(وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناکُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِینَ)

قران كريم .سوره واقعه در ذيل. ايه  68 تا 70  سيد گويد ….پيامبر اسلام با زيباي تمام طوري قران را جمع بندي كرد كه به پيروانش در تاريخ بگويد به تمام اديان الهي وبشر بي ازار احترام خاص بگذاريد.زيراخداوندمهربان است.
-1- «آیا به آبى که مى‌نوشید اندیشیده‌اید؟! آیا شما آن را از ابر نازل کرده‌اید یا ما نازل مى‌کنیم؟! اگر مى‌خواستیم، این آب گوارا را تلخ و شور قرار مى‌دادیم، پس چرا شُکر نمى‌کنید؟!»
(به دست خود گياهي مي نشانيم به پايش قطره ابي مي چكاينم)

1–(أَفَرَأَیْتُمُ الْماءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْکُرُونَ)(6)
(اين وب سايت هيج گونه ارتباطي حتي يك دانه جو با گروه سياسي و ومذهبي داخل وخارج از كشور ندارد)
( وما بر اساس مقررات جمهوري اسلامي ايران هستم و   پذيراي هر گونه ارشاد سازنده مي باشيم) لطفا برداشت منفي از اين سايت نكنيد زيرا گناهي بزرگ در تاريخ بجاي خواهيدگذاشت.

كلبه دانش. (THE WORLD WATCH OF IRAN) نگاهي به جهان از جهاد گران قديم و روز فارس) سايتي خود جوش و فعال در منابع طبيعي فارس اداره فني جنگلكاري وجنگلداري..

KJUYT
همان سنگر سازان بي سنگر كه اگر نبودند افتخار براي ايران و  سپاه وبسيج وارتش نبود. چون خود سنگر نداشتند. و انها داشتند. مگر فراموش كرده اي.

به راستي: ايا لحظه اي انديشه كرده اي كه چرا خداوند و حضرت محمد( ص) اخرين رسول خدا اين همه از پامبران ديگر قبل از خود  در قران كريم براي بشريت( اينده) سخن  گفت وسوره هاي معدودي را با نام مبارك در قران كريم بجاي گذاشت … شخصيت و هدف والاي مبارك را انديشيده ايد……….كه عرب هاي جاهليت كه حتي دختران خود زنده به گور مي كردند و به رسول خدا  كه به خدا شناسي و نيكي انها را هدايت مي كرد مي گفتند كه مجنون است   ؟لطفا به اسلام  كه اسلام را نشناخته اي دنيا را اسلام زده نكنيم.اين پيامبر مبارك فقط نام اسلام را به زبان نياورد.چرا به اين همه  سوره و ايات در قران كريم انديشه نمي كني.

;LPOU

وخداوند به حضرت محمد رسول خدا( ص) اخرين رسول كتابهاي اسماني در سوره و ايه ها ي قران كريم به زبان ساده وروان اينطور به شخص مبارك وحي كرد كه اي رسول شما تنها رسول من نيستيد واسلام هم تنها دين خدا نيست ليكن اصول تمام اديان الهي يكي است وبه پيروانت هشدار ده كه دستورات من را با علم دانش روز ترويج كنند.كه مطالب قران تا بشري وجود داشته باشد هيچ وقت كهنه نمي شود وسيد محمود گويد اگر يك( ايه) اورديد كه بعد از هزاران سال كهنه شده باشد. در قران وجود ندارد. فارسي زبانان…  قران كريم را به فارسي مطالعه كنيد( زيرا علماي اهل  علم با زحمت و دانش ساعت ها ان را ترجمه كرده اند) براي من وشما. كسي كه زبان عربي كامل نمي داند از قران به زبان عربي نكته اي درك نمي كند. وبرداشت غلط مي شود.از لغات و جمله ها.
080306-mccain-bush-vmed-130a.grid-4x2

(توجه كن كه در دنيا ودر همين مملكت افرادي فرصت طلب كه خود را به اين حكومت همانند كنه پيوسته اند چه مي گذرد) ايا گوش شنواي است براي دولت مردان با سواد.مدیریت ضعیف بخصوص کمبود قرقبان در سازمان جنگلها و کشور مشکلات اجتمای واقتصادی وتغییر اقلیم وازدیاد دام ومشکلات طرحهای مرتعداری وکمبود بارندگی ومشکلات پراکنش ان در کل کشور وضعیف شدن درختان بخصوص گونه های درختان بلوط در 25 استان خارج از شمال وحمله سوسک چوبخوار  وپروانه برخوار وبیماری زغالی-چرا زاکرس می میرد در اینده.JW,DV D; LKHTRعابدی راد

خداوند  بي سوادان و پست طلبان و چپاول گران    خزانه مردم و منقاقان يزيدي.  سال 1385 و بعد. سيدمحمود در منابع طبيعي فارس را نخواهد بخشيد. و افرادي حسود بي اطلاع و نابكار   ( ايا   معني نابكار را مي داني) و بي اصل و نسب و سود جو كه( دوره ديده مكاران بي سواد  نابكار بودند(؟.  كه  و   به   انها  كمك كردند  لكه ننگي در پيشاني خود تا  ابد براي خود وخانواده خود باقي گذاشتند كه خداوند   انها را به غذاب الهي گرفتار و تا ابد گرفتار خواهند شد به يقين زيرا ما از جدمان و اولاد انها واسطه خواسته ايم. و پرونده نك تك انها نزد خدا است .  و اين قوم از نسل و نتيجه( ژن هاي) چنگيز خان مغول  و  اسكندر  و يزيديان و ووو انهاي كه حضرت پيامبر  و حضرت فاطمه زهرا و حضرت علي واولاد ع و دانشمندان و علما  وخدمت گذاران واقعي مردم را به شيوه هاي  مختلف به شهادت رسانيدند. مي باشند كه  خدا  و حق  و تاريخ  انها را اداب خواهد كرد و بعضي كرده است تا كنون بقيه هم .صبر كن. ايا وقتي كه اين جمله ها را مي بيني عذاب مي كشي و رنگ رخسار تو زرد مي شود اگر اين چنين است تو از ان دسته اي كه اين شير مادر پاك نبوده وبه ژن هاي بالا نگاه كن.

المنافقون ايه 5-7سوره مبارك
11_13_0
اي رسول تو از خدا بر منافقان امرزش بخواهي يا نخواهي به حالشان يكسان است
خدا هرگز انها را نمي بخشد كه همانا قوم نابكار فاسق را خدا هيچ وقت به راه
سعادت هدايت نخواهد كرد و توجه كن به اين سخنان در ذيل.
دانشمندي مي فرمايد در قران كريم سوره ياسين ايه( 69) كه  به جريان نبوت اشاره مي شودو تهمت‌هاي مشرکان به پيامبر حضرت محمد (ص) را رد مي‌کند «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ». در جريان نبوت مشرکان در مقاطع گوناگون يا قبائل گوناگون هر کدام به يک جهت به حضرت به دين حضرت به کتاب حضرت اهانت مي‌کردند. برخي‌هاي مي‌گفتند ساحر است، برخي مي‌گفتند کاهن است برخي ديگر مي‌گفتند مجنون است و ديگران مي‌گفتند شاعر است.

LARRY357232_849
در مورد بي ادبي اينکه پيامبر(ص) مجنون است  سوره (ن ) ايه 1 و 2-براي اثبات عقل و عاقل بودن پيامبر قران به قلم قسم ياد مي‌کند و مي‌گويد«ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ» اصلا ما بوديم که علم را به جهان آورديم و قسم به علم، کتاب، به قلم و مکتوبات قلم تو مجنون نيستي. در مورد سحر و کهانت فرمود او ساحر نيست و کاهن نيست و آنچه آورده است حق است. كه متاسفانه بسياري از بشريت از حق چيزي نمي دانند ونمي خواهند هم بشنوند. زيرا انها در همه چيزاز  ناحقي سود مي برند.
resource

در آيه (28) به بعد سوره طور خداوند مي‌فرمايد: «فَذَکِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّکَ بِکَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَکُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ؛ اى پيامبر ، اکنون که اين حقايق را براى تو يادآورى کرديم، مردم را به فرجام کارشان تذکّر ده که تو به برکت نعمتى که پروردگارت به تو ارزانى داشته است کاهن و مجنون نيستى و نخواهى شد. بلکه مى‌گويند : محمّد شاعر است، ما اضطراب مرگ را بر او انتظار مى‌بريم. بگو: منتظر باشيد که رويدادى درخور خويش در پيش خواهيد داشت؛ من نيز مانند شما در انتظار آنم که عذابى از جانب خدا شما را فرا گيرد». سيد محمود گويد مخلفان  ومنافقان اينجانب هم از نسل و  نتيجه همين قوم  و مكر وحيله همين قوم  نابكار   بودند و داشتند زيرا بي اصل و نسب و بي سواد و هرز   بودند.
N,[D;HDSSSD
تذكر وتوجه بعضي از افراد از ابتداي ادرس سر فصل اينجانب براي تبليغات خود استفاده مينمايند كه اين
اين كار پسنديده نيست .

خداوندا تو می دانی ما هر چه در توان داشتیم در طول خدمت   30   ساله با دانش    45    ساله صادقانه در اختیار مردم گذاشتیم و  لعنت  می فرستیم از ان تعداد بی خردان که قدر انسانهای با دانش را نمی دانند در این تاریخ.

صاحب نظر جامع شناسي   sociologists   گويد:كنار گذاشتن ادمها از زندگي خود   به معني    تنفر   از انها نيست    بلكه به اين معني است   كه شما براي خودتان احترام قائل مي باشيد.
صاحب نظران روانشناسي   psychologists   گويد: بسياري از بد بختي هاي بشر از مغز ( خراب  بي سواد)   ان بشر است. چرا بسیاری از روستاهای ایران خالی از سکنه می گردد؟

42582

پديده هاي از دست بشر كه جبران پذير نيست وكمك جهاني وهم بستگي مي طلبد.به امارهاي ذيل نگاه كنيد.رفتار انسان زمين را تغيير جهره داده است واقعيت پذير باشيم وهمانند كپك سر زير برف نكنيم.ايندگان به ما نفرين مي فرستند وحق خواهند داشت. باندی زبان تعریف ان این است  دانش علم همچنیین نادانی ولامذهبی وبی سوادی.
{1AF8AB7B-D773-4C37-9DF2-03392B329347}Img400

(خداوند در قران مي فرمايد اگر به گفته هاي من وفرشتگانم و پيامبرانم توجه نكنيد ما نسلي را بر مي اندازيم ونسل ديگري را مي افرينيم) ايا به تاريخ توجه كرده اي كه تا كنون دنيا و بشر چه سر گذشتي داشته است يا به بالش و صندلي تكيه داده اي ومغز خراب خود را حاكم  مردم  وجهان مي داني.هر انسان عمر مشخصي دارد وتاريخ ومردم در رابطه با رفتار وكردار وخدمات به بشريت قضاوت خواهند كرد.ايا فكر كرده اي كه وقتي نام ما به زبان مي ايد و يا كنارقبر ما مي گذرند چه در دل گويند؟
Kellogg

(ويژه خبر) 550 شهر كشور ايران دچار بحران  كم ابي مي باشند رئيس سازمان مديرت بحران كشور اقاي عباس نجار. روزنامه خبر جنوب 22/فروردين 1394 ويقين داشته باشيد به لحاظ تغير اقليم درجهان . ماه به ما وسال به سال اوضاع وخيمتر خواهد شد.
rtx1s3sj

ان    گزارش بانك جهاني     روزنامه خبر   29 فروردين   1394   چرا ؟جستجوي كار وبيكاري باز هم چرا؟ ايران چه چيزي كم دارد. باز هم چرا؟ اين موارد بايد نمايندگان مجلس پاسخ مردم بدهند. باز هم چرا؟
18. دو —- هشدار مديرتي اقتصادي ارامش اسايش: ايران به انقلاب تحولات برنامه مملكت داري و مديرت پروري و پاك سازي نيروهاي بي انضباط و بيسواد(نبود دانش حرفه) مرتبط  و متظاهر و مردم ازار وچپاولگر نيازمنداست و اگر اين برنامه بزوي شروع نشود به يقين دود اول به چشم مسئولان كلان كشور خواهد رفت وتا كنون رفته است و بيشترخطر ناك وخطر ناك وخطر ناك است. تاريخ  وتحولات در كشورهاي ديگر اين چنين مي گويد. ايا معني قرص سرگردان( كارشناسان مريض) در ادارات را ميداني.؟
18 .سه—–   براي دولت مردان با دانش . فرار مغز و اهميت و ارزش دادن به انسانهاي بادانش   (43 )  درصد پژوهشگران ناساایرانی می باشند.
price2-e1486744511145
19-Cities are the world’s future. Today, more than half of the global population—- 3.9 billion people—- are urban dwellers and that number is expected to double by 2050. Will the world invest in the physical and social infrastructure necessary for livable, equitable, and sustainable cities?
امروز نزدیک به 4 جهار بیلیون نفر از جمعیت جهان ساکنیین شهرها می باشند که عشایر وروستاییان می بایست غذای انها و خود را تامین نمایند.از این جمعیت جهان بیش بینی می شود که در سال 2050 میلادی ساکنیین شهرها دو برابر می شود.تغییر اقلیم وبی ابی وبی شغلی ودها فاکتور دیگر پیامد این پیدیده است.وسئوال است ایا دنیا می تواند شالوده این زندگی شهرنشینی وسرمایه گذاری را به طریق انجام دهد که عادلانه ومتساوی برای توسعه پایدار باشد.سید محمود گفت ایا لا مذهبی تعریف ان را شنیدهای؟؟ یک بهاییت شاخه یهودی که هیج وقت حضرت موسی ع را باور نداشتنند.

618d4fec_1976_423d_9da0_dbd07887240c

Nasa America

 حدود (75 )مغز ايراني. فيلم هاي سيد محمود جعفري در اپارات را تماشا كنيد.   تاريخ و  امام علي( ع ) در

 نهج البلاغه Nahj al-Balagha   امام علي (ع )  من به عموم مردم  توصيه مي نمايم كه سخنان امام علي (ع )يك بار مطالعه نمايند در گوگل اطلاعات بيشمار است  ودر كتاب  نهج البلاخه مبارك ان حضرت.
درخت بار علم نباشد بجز عمل             (  گر عمل )                   در تو نباشد درخت بي بري

مي فرمايد مملكتي كه اطراف خودش انسانهاي بي دانش  وفرصت طلب وچپاولگر بكار گيرد يعني نه دين دارد نه برنامه مديرتي و نه دانش دارد.  يعني  دين  و دانش مديريت پروري ندارد.   وبعد مي فرمايد:قدر هر کس به قدر همت اوست….. و راستگویی هرکس به قدر مروت اوست. ……وشجاعت هرکس به قدر حمیت اوست…… وعفت هر کس به قدر غیرت اوست.حضرت علی علیه السلام در سیره حکومتی خویش بسیار مراقب بودند تا افراد صالح و شایسته را برای اداره امور انتخاب کنند و کسانی را که لیاقت، شایستگی و برتری بیشتری نسبت به سایرین دارند، برای انجام مسئولیت برگزینند . آن حضرت هرگز اجازه نمی دادند والیان ناشایست بر مردم حکومت کنند; چنان که همه افرادی را که عثمان بر سر کار آورده بود، از کار برکنار نمودند و افرادی را که شایستگی کافی برای انجام مسئولیت داشتند، بر سر کار آوردند; زیرا آنان پست و مقام خود را یا به سبب اشرافیت و یا بازیهای سیاسی به دست آورده بودند . حتی خود معاویه را نیز که از سران قبیله قریش بود، از کار برکنار نمودند .حضرت علی علیه السلام اهتمام ویژه ای در انتخاب کارگزارانی شایسته و با کفایت داشت و افرادی را که از هر لحاظ لیاقت کافی برای اداره امور جامعه داشتند، به کار می گماشت، ولی پس از انتخاب، آنان را به حال خود وانمی گذاشت و به شیوه های گوناگون تلاش می کرد آنان را از افتادن در دام انحراف باز دارد .

آن حضرت در نامه ای که به مالک اشتر نوشته است، او را در مقابل حوادث و چگونگی حکومت چنین راهنمایی می کند .

«ای مالک، بدان من تو را به کشوری فرستادم که پیش از تو دولتهای عادل و ستمگری بر آن حکومت داشتند و مردم به کارهای تو همان گونه می نگرند که تو در امور زمامداران پیش از خود می نگری و هماره درباره تو همان خواهند گفت که تو درباره آنان می گفتی … . از گذشت خود آن مقدار به آنها عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند .بادی زبان شاخهای از دانای و نادانی ولامذهبی .
061B-350x550-copyirartesh-ir_13948346173392

باید افرادی که درباره مردم عیب جوترند از تو دور باشند . در تصدیق سخن چینان شتاب نکن; زیرا آنان اگرچه در لباس ناصحان جلوه گر شوند، خیانت کارند . بخیل را در مشورت خود راه مده; زیرا تو را از احسان منصرف و از تهیدستی و فقر می ترساند … . با افراد باشخصیت و اصیل و خوش سابقه رابطه برقرار کن و پس از آن با مردم شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار ; چراکه آنها مراکز نیکی اند . در میان مردم، برترین فرد نزد خداوند را برای قضاوت برگزین.
hou15885

آن حضرت همیشه به فرمانداران خود توصیه می نمود که افرادی خبره و متعهد و امین به عنوان بازرس به صورت آشکار و پنهان، کار عاملان و کارمندان حکومتی را مورد بررسی قرار دهند و آنچه را که مشاهده نموده اند، به فرمانداران گزارش دهند: چنان که به مالک اشتر چنین امر می فرمایند.
357232_849

«… ثم تفقد اعمالهم، وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة والرفق بالرعیة . و تحفظ من الاعوان، فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک، اکتفیت بذلک شاهدا فبسطت علیه العقوبة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخیانة، و قلدته عار التهمة; (16) کارهای آنان را زیر نظر بگیر و [برای آنان] ماموران مخفی راستگو و باوفا بگمار; زیرا مراقبت و بازرسی پنهانی امور آنان، سبب می شود که آنان به امانت داری و مدارای با مردم وادار شوند . اعوان و انصار خویش را سخت زیرنظر بگیر . اگر یکی از آنان به خیانت دست زد و گزارش ماموران مخفی تو به اتفاق آن را تایید کرد، به همین مقدار از شهادت بسنده کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و آنچه به خاطر اعمالش به دست آورده از او بگیر و او را در جایگاه ذلت قرار ده و علامت خیانت بر او بگذار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن .» .متاسفانه در اين مملكت افرلادي كه خيانت كارند مدت كوتاهي از اين در بيرون مي روند و از در ديگري وارد اين چه تعريف دارد؟ وديگر برنامه هاي مديرتي ان حضرت.در ذيل

 تشویق درستکار و تنبیه خلافکار….حساب رسي كارگزاران…..مردمداري ومهرورزي…..توجه خاص به ضعفا وستم ديدگان…..انتقاد پذيري…….برابري در حقوق.

بوي  باران  بوي سبزه    بوي خاك   …….  شاخه هاي  شسته باران ،گشته     پاك
عطر نرگس رقص باد….   نغمه شوق پرستو هاي شاد
خلوت گرم كبوترهاي مست ……. نرم نرمك مي رسد اينك بهار
خوش به حال روزگار….. خوش به حال چشمه ها ودشتها و مرغزار
خوش به حال دانه ها و سبزها و موريان……….. خوش به حال غنچه هاي نيمه باز ميوها.
خوش به حال افتاب جان رسان…………. اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار
گر نكوبي شيشه غم را به سنگ ………..      هفت رنگش مي شود هفتاد رنگ

و فعلا شما هم به چپاولگران مال اندوزان و پست طلبان مكار بي مايه رابطه اي (اموال عمومي مردم و مظلوم وطن پرست)كه روزنامه ها و بعضي از مسئولان متدين واقعي از دست انها خسته شده اند نفرين كنيد كه ما اعتقاد داريم گيرا خواهد بود زيرا تاريخ  اين چنين گويد.

كورش هخامنشي چه مي گويد.Cyrus the Great

56678-1

اي ايراني مسلمان كه به ظلمي كه  در تاريخ به اجداد حسين و حسين( ع) و اولاد او  ومظلومان دنياشد هميشه مي گري- اگر گريه تو واقعي است تو  به  اين  گفته هاي ذيل هم  توجه كن. شايد به خود اي و با نكته اي زندگي تو  دگرگون و رو به راستي و نيكي رود.
ايران به دو   رويداد  , historical  events پيوند خورده است وهيج زمان جدا شدني نبوده و نخواهدشد.1-تاريخ حكو متهاي گذشته وكردار ورفتار انها2- نشكيل-مذهب شيعه: علي واولادمبارك او( ع ) و هر كس در حهان هستي تلاش كند كه اين دو را از بين ببرد ناموق خواهد بود .زيرا باور است و در ژن ورگها پيوند خورده است.پس روحانيون متدين روشن فكر و وافعي هم در اين ميان پيوند خورده اند ومردم هم خوب بد را تشخيص مي دهندو كاري كنيم كه اينده مردمي وخداي در ان باشد.ليكن در كنار مردم عادي كه بنشيني قضاوت چه نيك وچه بد به زبان مي ايد.

HDSSSD

این منم کوروش  Cyrus the Great  پسر ماندانا و کمبوجیه، پادشاه پهناورترین سرزمین‌های آدمی، از بلندی‌های پارس تا بابل بزرگ.

1-که جز آزادی   آواز دیگری نیاموخته‌ام    و   آواز دیگری نخواهم آموخت.
2-هشدارتان می‌دهم او که به کشتن آزادی بیاید -هرگز از هوای( اهورا )خداوند بزرگ خوشبو نخواهد شد. بخشوده نخواهد شد. بزرگ نخواهد شد. پند و   اندر از كتابهاي اسماني بگير.
این سخن من است.

3-من به یقین و عدالت باور دارم.
4-من زندگی‌ها خواهم ساخت،
4-خوشی‌های بسیار خواهم آورد،
5-و ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد.
6-زیرا شادمانی او شادمانی من است. سلوک سربازان من سلوک پارسیان سرزمین من است.
7-ما برای آزادی مردمان آمده‌ایم،
8-تباهی و تیرگی از ما نیست،
9-وحشت و شقاوت از ما نیست،
10-تازیانه و تجاوز از ما نیست،
11-ما آورندگان آزادی مردمان هستیم.
12-تنها ترانه و شادمانی باشد. همین و دیگر هیچ…
13-این فرمان من و فرمان فرشتگان زمین است.فرشتگان وپيامبران و انسانهاي نيك
14-من پیام‌آور امید و شادمانی را دوست می‌دارم. دانش خدا شناسي ودانشمندان
15-پیروزی باد بر سکون سایه را دوست می‌دارم، وزیدن زنده گندم زاران را دوست می‌دارم، خنیاگران و گهواره بانان را دوست می‌دارم، خلقت خداوند و مهارت.
16-محبت مردمان و آزادی آوازشان را دوست می‌دارم. پند و ندرزاز كتابهاي اسماني

17-من راستی و درستی را دوست می‌دارم.    گفتار نيك پندارنيك وكردار نيك كه همه در قران كريم وكتابهاي اسماني ديگر  اصل است
18-پس ای ستم‌دیدگان فراوانی و خوشی‌هایتان بسیار باد،    خداوند  وزمان انتقام خواهدگرفت به مردم ستمگر.
19-فرزندان برومند و برکت نانتان با دانش روز وتوسعه پايدار برنامه ريزي كن.    و    دراين دنيا طوري رفتار كنيد كه فرزندانتان به شما افتخار كنند. از سرداران بزرگ ايران زمين.
ایران با نگاهی دیگر .پایدار.

sdret

توانا بود هر که دانا بود

,A combination of persian and American sciences and Technology for 45 years Knowledge and co-workers
Fortunately,i,have,retired my self from Department Natural Resources  Division of Forest & Range Organization,in mar,1,2016.in shiraz iran

ادامه دارد.

Top