۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.The pest of oaks trees and Drought ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/13418130490172294973_thumb.png

پزوهشگر ونویسنده وترجمه و تحلیل از سید...

۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

اطلس گیاه پزشکی امریکا ساده استفاده ...

اطلس گیاه پزشکی امریکا ساده استفاده کنید.http://www.bugwood.org/

What’s New   Loading entries...

۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

The facts and Historical of Global w...

The facts and Historical of Global worming. امار  رد پای اب  برای غذا و تغییر اقلیم.

پزوهشگر وترجمه ونویسنده و تحلیل از سید...

۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.Advanced park design step to step.ط...

.Advanced park design step to step.طراحی پارک پله به پله زحمات جندین ساله

; برای مشاهده و خواندن و  دان لود...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

pesticide-induced diseases data base...

http://web.archive.org/web/20150109062133im_/http://www.axgig.com/images/05646351752595224324_thumb.jpg

نویسنده و ترجمه وپردازش سید محمود جعفری:...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

types of pesticide and chemical pest...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/78152473828911262952_thumb-1.png

نویسنده وترجمه و تحلیل از سید محمود...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

brazilian monitoring for pesticide r...

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRZs18XGWJ-wAo1dFLdShASrbePwfneWb5AJFHQSn2q3WsvTExylYwDw

  مدیر و نویسنده و ترجمه و تحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.IRAN AND TURAN forest REGION.ناحیه ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/62990467192090879618_thumb-2.png

نویسنده وگرداورنده و ویرایش وپزوهشگر...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.world grain production from boom to...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/44201480060558859303_thumb-1.png

نویسنده و پزوهشگر و تجرجمه و تحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

How much water is needed to produce ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/1117785841-talab-ir.jpg

پزوهشگر  و نویسنده وتحلیل  از سید محمود...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

(what is hardiness (plants

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/220px-Heather_in_Yorkshire_02-1.jpg

انتخاب موضوع به لحاظ اهمیت ان در علوم...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.WHY DO YOU boil and DRAIN RICE and ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/77351775036402798032_thumb.png

؟WHY IRANIAN PEOPLE boiling and  DRAIN THE RICE  WHEN THEY WANT TO COOK ...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

rown rice برنج قهوه ای )چرا مواد غذا...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/56203587431169497044_thumb-1.png

در اینده نزدیک موشکافی خواهیم کرد. انتخاب...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.goat is animal or terrible herbicid...

.goat is animal or terrible herbicides to destroy the vegetation.بز گوشت تولید یا گیاهان را نابود.

 پزوهشگر ونویسنده بیش از ۴۵ سال تجربه در...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.why ALFALFA IS QUEEN OF FORAGE.چرا ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/barani-asheghane-05.jpg

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

از اب تا زندگی. god.honesty.knowledg...

از اب تا زندگی. god.honesty.knowledge.water food shortage. .technology.experience.and warning to wor

از اب تا زندگی .from water to life خدا .      دین .  ...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

طراحی تفرج گاه پله به پله- park plan...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/17346204992258739721.jpg

; برای مشاهده خواندن یا دانلود  روی  کلمه ...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.status of wheat harvesting in iran....

.status of wheat harvesting in iran.وضعیت  گندم تا بحران اب در فارس ۱۳۹۳

  برای دانلود مطالب روی کلمه اینجا کلید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

، The butchart gardens in canada.باغ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/44896965049547236114-300x199.jpg

باغ های بوتچارت در کانادا، بهشت زمین انهای...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. water crisis and agricultural chal...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/741881-102556-1.png

پزوهشگر و.نویسنده وترجمه و تحلیل...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. OAKS DISTRIBUTION IN IRAN.پراکنش گ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/19905950512865695531_thumb-1.png

پز.هشگر ونویسنده و ترجمه وتحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

۵year plan for grapes in iran .برنام...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/75851911055684517102_thumb-2.png

نویسنده وپزوهشگر وترجمه وتحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Impact of Haze on Health of Homan .....

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/62990467192090879618_thumb-1.png

 پزوهشگر و نویسنده و مترجم و تحلیل از سید...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

root stock for semi-dwarf and dwarf ...

root stock for semi-dwarf and dwarf apple in world(پایه های سیب پاکوتاه ونیمه پاکوتاه در جهان وایران

به دست خود گیاهی مینشانیم    —-    به...

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

-USDA Plant Hardiness Zone Map- نقشه...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/مبایل-قدیم-127-1-225x300.jpg

پزوهشگر ونویسنده ومترجم وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب برای جنوب شرقی امریکا واب ...

ارقام سیب برای جنوب شرقی امریکا واب هوا های مشابه در جهانSOUTH-EASTERN

APPLE TREES FOR THE SOUTH-EASTERN STATES A collection of apple trees suitable...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب برای مناطق جنوب واب وهوای ...

ارقام سیب برای مناطق جنوب واب وهوای مدیترانه ای امریکا وجهانsouthern Mediterranean climates,

APPLE TREES FOR SOUTHERN CALIFORNIA Apple trees which are suitable for...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب برای تازه خوری و ابگیری و ...

ارقام سیب برای تازه خوری و ابگیری و و فروش به بازار در امریکا وجهان Eat | Juicing | Sold out

Please order now for delivery in spring 2015. HomeFruit treesApple trees APPLE...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب روز و بازار پسند در امریکا...

ارقام سیب روز و بازار پسند در امریکا وجهانAPPLE Popular varieties only

APPLE TREES We are apple tree specialists and can advise on all aspects of...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب زود رس در امریکا وجهانEarl...

ارقام سیب زود رس در امریکا وجهانEarly-seasonAPPLE

APPLE TREES We are apple tree specialists and can advise on all aspects of...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارفام سیب میان فصل در امریکا وجهان M...

ارفام سیب میان فصل در امریکا وجهان Mid-seasonAPPLE

APPLE TREES We are apple tree specialists and can advise on all aspects of...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ارقام سیب های دیر رس در دنیا امریکا ...

ارقام سیب های دیر رس در دنیا امریکا ودنیاLate-season APPLE

  APPLE TREES We are apple tree specialists and can advise on all...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

evidence for rapid climate chang مست...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/41825595265381905853_thumb-68.png

پزوهشگر وترجمه ونویسنده وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

)PESTICIDE RESIDUES IN FOOD AND FEED...

فشار ومقررات سموم در امریکاInspections, Compliance,...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Beef industry statistics in USA.امار...

Beef industry statistics in USA.امار تولید گوشت گاو و گوساله در امریکا

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل و کاراموزی...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. what is carbon dioxide in earths.ک...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/97211819303400025217_thumb.png

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Asbest and environment and lung and ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/52463513743893469911_thumb.png

پزوهشگر ونویسنده ومترجم وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

types of pesticide and chemical pest...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/78152473828911262952_thumb.png

( U.S. ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AGENCYاگر اب وخاک کودهای...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.why Taxaceae forest are decline in ...

.why Taxaceae forest are decline in the world ( yew.چرا سرخ دار ها در ایران وجهان در حال زوالند

پزوهشگر و نویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. Taxus baccataسرنوشت . درختان سرخ د...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/91319729499952676081-1.png

 پزوهشگر ونویسنده سید محمود جعفری (بنام...

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.The History of iran.تاریخ وسرگذشت ا...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/18593266294893123148_thumb.png

پزوهشگر و نویسنده سید محمود جعفری تاریخ...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

pesticide-induced diseases data base...

pesticide-induced diseases data base.داده های در ارتباط با امراض و سموم کشاورزی.

The common diseases affecting the public’s health are all too...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

. RESEARCH FOR162 VARIETIES OF GRAPE...

. RESEARCH FOR162 VARIETIES OF GRAPES IN FARS162 .رقم انگور ایستگاه زرقان فارس

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.۷۰۰۰year grapes in iran and we are ...

.۷۰۰۰year grapes in iran and we are to poor in export

پزوهشگر و ترجمه و تحلیل و نویسنده سید...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.How to catch rain and water with te...

.How to catch rain and water with technology.چگونه اب باران را ذخیره کنیم.

مدیر و نو.یسنده و ترجمه وتحلیل از سید محمود...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

cool and warm season grasses for law...

cool and warm season grasses for lawn.چمن و چمن کاری در دنیا

نویسنده وپزوهشگر وترجمه وتحلیل از سید...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

(Ceratonia siliqua( carob treeدرخت خ...

(Ceratonia siliqua( carob treeدرخت خرنوب چیست.من را توجه کنید

 پزوهشگر وترجمه ونویسنده سید محمود جعفری...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | دیدگاه‌ها برای ? why nursery plants needs tags . ایا انسان و نهال شناسنامه واقعی می خواهد بسته هستند

? why nursery plants needs tags . ای...

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUGAyoS28HsFLmXX8t0HEn6GXi-cQ7torLhqXhNTCs-wj4Z2v-tQ

پزوهشگر ونویسنده وتحلیل وترجمه  از سید...

۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

How to Plant a Tree.چگونه نهال(مثمر ...

How to Plant a Tree.چگونه نهال(مثمر وغیر مثمر)بکاریم

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

The facts and Historical of Global w...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/85520489015968235562_thumb-2.png

پزوهشگر ونویسنده و ترجمه وتحلیل از سید...

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.what is cranberry.زغال اخته ایران د...

.what is cranberry.زغال اخته ایران در ارسباران

پزوهشگر ونویسنده و تحلیل از سید محمود...

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

مشخصات کامل بعضی از میوها ی سرد سیری...

Fruit identificationtop مشخصات کامل لطفا موارد مورد...

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Technology has played a big role in ...

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_-FhN6faMRW7pU8N0LwX00DEF-x_xmLwcxEricuL4qq14jHbkoQ

پزوهشگر ونویسنده ومترجم و تحلیل سید محمود...

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

How to plant a tree(فضای سبز) چی وچگ...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/48681433898557768823_thumb-3.png

 نویسنده وپزوهشگر وترجمه وتحلیل از سید...

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۲ نظر

.Parrotia persica trees in iran.وضع...

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/Alnus20subcordata.jpg

 پزوهشگر ونویسنده و وترجمه وتحلیل از...

Top