۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | ۰ نظر

How much water is needed to produce food and how much do we waste?

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/1117785841-talab-ir.jpg

پزوهشگر  و نویسنده وتحلیل  از سید محمود جعفری.
How much water is needed to produce food and how much do we waste?
چقدر اب در لیتر نیاز است که یک کیلو غذا تولید شود وچقدر با نااگاهی بشر در این قرن هنوز به هدر ودور ریخته می شود ؟چه کسانی بایند اهمیت دهندو وچه کسانی باید برنامه ریزی کنند /؟

۵۰ درصد غذای……. که در کل دنیا تولید میشود با نااگاهی بشر دور ریخته میگردد.

 

ومردم گرسنه در دنیا جندمیلیون و یا میلیارد می باشند.و این میوهای پس زده از مغازها است که در ذیل می بینید.

.41019761572304186994.jpg68082651998774481325.jpgگلی( گل) خوش بوی در صحرا روزی  رسید از دست  استادی بدستم    و  ناگهان رو کر به من به وبگفت

بد بخت ملتی که علم روز دنیا راقبول نکند و بدبختر از ان ملتی است که نداند چگونه از منابع خود در کوتاه مدت ومیان مدت وبلند مدت که همان امایش سرزمین وتوسعه پایدار است استفاده نماید.) وخوشبخت تر از ان ملتی که با نادانی ولج بازی ملکت خود ومردم خودو منابع طبیعی خود را به باد دهد وفکر ایندگان نباشد

As much as ۵۰% of all food produced in the world ends up as waste every year according to figures from the Institution of Mechanical Engineers. But how much water is needed to produce it?

65896867115138873487.jpg

Between 500 and 4,000 litres of water are required to produce 1kg of wheat according to a
.۵۰۰ تا ۴۰۰۰ لیتر اب نیاز است تا بتوان در شرایط مختلف اقلیمی یک کیلو گرم گندم تولید کند

  52394606265856908266.jpg

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

عکس سید محمود سال ۱۹۸۳ میلادی در دانشگاه میسوری امریکا

report into food wastage published today. Photograph: Ahmad Masood/Reuters

As much as 2bn tonnes of food are wasted every year – equivalent to 50% of all food produced – according to a report published today by the Institution of Mechanical Engineers (IME)

The IME estimate that 30-50% (1.2-2bn tonnes) of all food produced is “lost before reaching a .  ۳۰تا ۵۰ در صد تمام غذای که در دنیا تولید می شود قبل از اینکه به شکم انسان برسد  نابود می

 

72479176910221684754.jpg54030628260326051603.jpg29202205295007106036.jpg

 

گردد. ومیوهای بالا پس زده از مغازها است که این جانب عکس تهیه کرده ام در شیراز  human stomach”. Consumer affairs correspondent Rebecca Smithers writes today:

The UK’s Institution of Mechanical Engineers (IME) blames the “staggering” new figures in its analysis on unnecessarily strict sell-by dates, buy-one-get-one free and Western consumer demand for cosmetically perfect food, along with “poor engineering and agricultural practices”, inadequate infrastructure and poor storage facilities.

نتیجه تصویری برای ‪image of wheat seed‬‏

Major supermarkets have also been blamed for food waste by rejecting crops of edible fruit and vegetables which don’t meet their exacting standards for their physical characteristics (such as size and colour). Up to 30% of the UK’s vegetable crop is never harvested due to this type of practice ( ۳۰در صد )خانواده سبزیجات در کشور انگلیس برداشت نمی شود و روی زمین می ما ند.the .گزارش است که در صدقابل توجه ای از میوجات وسبزیجات به لحاظ نداشتن کیفیت و مرغوبیت  سوپر مارکتها انها را پس می زنند و در جلو مغازه ها دور ریخته و شما هم در مملکت خودمان کاملا می بینید که چه فاجعه ای است . کشور های که از تکنولوژی روز  در مراحل کاشت داشت وبرداشتضعیف و سیستم بسته بندی و از وجود سردخانه زمینی ودر یائی و هوای وماشینی کم بهره یا بهرمند نیستند( تا وان )ان را از نظر مدیرت واقتصاد وغیره پس می دهند report claims.

نتیجه تصویری برای ‪image of waste food product‬‏تصویر مرتبط

The publication entitled ‘Global food: waste not, want not’ also aims to highlight the wastage of (3.8) مترمکعب اب برای انسان سالانه استفاده می شود.energy, land and water. Approximately 3.8tn cubic metres of water is used by humans annually.    with 70% being consumed by the global agriculture sector.و( ۷۰ در صد )بطور کلی در بخش کشاورزی دنیا استفاده می شود. The amount of water wasted globally . این مطلب همجنان برجسته می کند که چقدر انرژی و چقدر اب وچقدر اراضی زراعی  و چقدر پول هر سال به دست بشر که ادعای تکنولوژی روز دارند به نابود می شود پس باید نتیجه گرفت که و کنجکا و  همت کرد باید کار کرد باید اموزش وترویج را فراموش ننمود. باید دنیای کنونی با هم رابطه تنگاتنگ داشته باشند باید مرزها را  باز کرد برای  تبادل اطلاعات علمی  باید مراکز تحقیقات کشورهای پیش رفته را با خود مشارکت داده تبادل کارشناس  واز اساتید وپزوهشگران دیگر کشورها در مملکت خود استفاده نماییم . البته این قیمت هر ماه وهرسال در حال نوسان بوده است.

واینقدر  وحشت از مسایل جاسوی  واحی نداشته زیرا به اقتصاد و  تمدن  مملکت خود لطمه خواهیم زد.  ……. in growing crops that never reach the consumer is estimated at 550bn cubic metres.

Image result for image of waste breads

IME claim that water requirements to meet food demand in 2050 could reach between 10-13.5tn cubic metres per year – about triple the current amount used annually by humans.

Meat production requires a much higher amount of water than vegetables. IME state that to produce 1kg of meat requires between 5,000 and 20,000 litres of water whereas to produce 1kg of wheat requires between 500 and 4,000 litres of water.

The table below shows typical values for the volume of water required to produce common foodstuffs. Chocolate tops the list with 17,196 litres of water need to produce 1kg of the product. Beef, sheep and pork meat all require high volumes of water for production also. Tea, beer and wine use the least according to the list. Compared to the production of meat, vegetable foodstuffs require considerably less water – 1kg of potatoes for example uses 287 litres of water.

Look at the table below to see how much water is required to produce a selection of common foodstuffs. Also if you want to see how much water we consume indirectly through eating and drinking different foods, we have previously published a great interactive visualisation by Italian

graphic design specialist Angela Morelli.

76342725382393220912.jpg

.جدول ذیل بیانگر ان  است که چقدر اب به لیتر نیاز است که در شرایط مختلف یک کیلو گرم مواد غذای تولید شود لطفا خوب دقت و کارشناسی وتحلیل کنید بخصوص دانشجویان رشته های مرتبط. What can you do with this data?

نتیجه تصویری برای ‪image of wheat seed‬‏

Data summary

نتیجه تصویری برای ‪image of waste food product‬‏

Food waste report shows UK families throw away 24 meals a month

Report finds Britons are chucking out 4.2m tonnes of food and drink every year that could have been consumed

Why do we still waste so much food at home?

Food waste
The top three foods being thrown away uneaten in British homes are bread, potatoes and milk. Photograph: Nick Ansell/PA

The average UK family is wasting nearly £۶۰ a month by throwing away almost an entire meal a day, according to a new report that reveals the scale of the ongoing challenge to reduce household food waste.

Britons are chucking out the equivalent of 24 meals a month, adding up to 4.2 million tonnes of food and drink every year that could have been consumed. Almost half of this is going straight from fridges or cupboards into the bin. One-fifth of what households buy ends up as waste, and around 60% of that could have been eaten.

There has been no progress in reducing meat and fish wastage, with Britons still throwing away the equivalent of 86 million chickens every year. The top three foods being thrown away uneaten in British homes are bread, potatoes and milk. The equivalent of 24m slices of bread, 5.8m potatoes and 5.9m glasses of milk are being wasted daily, while even cakes and pastries make it into the top 10 most wasted items.

The study by the government’s waste advisory body, the Waste & Resources Action Programme (Wrap), shows that since 2007, avoidable household food waste has been cut by 21% to 4.2m tonnes, saving consumers almost £۱۳bn.

UK food waste by food group
Graphic

Wrap said that such waste should be cut a further 1.7m tonnes a year by 2025, saving up to £۴۵bn. Its chief executive, Dr Liz Goodwin, called on retailers, manufacturers, governments and consumers to agree to a “major combined effort”.

“Consumers are seriously worried about the cost of food and how it has increased over recent years. Yet as Wrap’s research shows, we are still wasting millions of tonnes and billions of pounds,” she said.

The main reasons for the waste are shoppers buying more than they need, lack of clarity around storage and labelling and over-estimating portions, Wrap said. The carbon associated with avoidable household food waste is equivalent to taking one in four cars off UK roads.

Household food waste by items
Graphic

Last month the UK’s largest retailer, Tesco, agreed to reduce its multi-buy items and other promotions after revealing that 35% of its bagged salad is being thrown out. It also found that 40% of apples were wasted, and just under half of bakery items.

Andrew Opie, British Retail Consortium director of food and sustainability, said: “There’s plenty to be pleased about in these figures. Avoidable household food waste has been reduced by 21% since 2007 and the progress is all the more impressive if one accounts for the growth of 1 million new households within that time. Cutting food waste in the home needs to be one of the UK’s biggest environmental priorities.”

He said retailers know they are judged by the value they offer consumers “which means not only selling food at the right price but also making sure we can make the most of it. A range of approaches, including giving clear storage advice and recipe ideas, offering a wider range of portion sizes, and developing innovative packaging that extends the shelf life of products, has helped to drive significant reductions in the amount of food and drink we throw away.”

This article was amended on 8 November 2013. The number of chickens thrown away was amended, from 96 million to 86 million. The saving of £۱۳bn is over a five year period, not one year, as the article originally stated.

 

Typical values for the volume of water required to produce common foodstuffs

Click heading to sort table. Download this data

Foodstuff Quantity Water consumption, litres ( لیتر در کیلوگرم)
Source: IME به دقت مقایسه کنید.
Chocolate ۱ kg ۱۷,۱۹۶  شکلات
Beef ۱ kg ۱۵,۴۱۵ گوشت گوساله
Sheep Meat ۱ kg ۱۰,۴۱۲ گوسفند
Pork ۱ kg ۵,۹۸۸ خوک
Butter ۱ kg ۵,۵۵۳
Chicken meat ۱ kg ۴,۳۲۵ مرغ
Cheese ۱ kg ۳,۱۷۸ پنیر
Olives ۱ kg ۳,۰۲۵ زیتون
Rice ۱ kg ۲,۴۹۷ برنج
Cotton ۱ @ ۲۵۰g ۲,۴۹۵ پنبه
Pasta (dry) ۱ kg ۱,۸۴۹ پاستا که همانند ماکرونی از گندم دروم تهیه میگردد.
Bread ۱ kg ۱,۶۰۸ نان
Pizza ۱ unit ۱,۲۳۹ پیتزا
Apple ۱ kg ۸۲۲  سیب درختی
Banana ۱ kg ۷۹۰  موز
Potatoes ۱ kg ۲۸۷  سیب زمینی
Milk ۱ x 250ml glass ۲۵۵  شیر
Cabbage ۱ kg ۲۳۷ کلم
Tomato ۱ kg ۲۱۴  گوجه فرنگی
Egg ۱ ۱۹۶  تخم مرغ
Wine ۱ x 250ml glass ۱۰۹  شراب
Beer ۱ x 250ml glass ۷۴  ابجو
Tea ۱ x 250 ml cup ۲۷  چای
مطلب( از اب تا زندگی.دانشمندی گوید اگر تو به فکر خودت نباشی هیچ کس به فکرت نیست

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top