18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

.why ALFALFA IS QUEEN OF FORAGE.چرا يونجه ملكه علوفه ها است؟

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/barani-asheghane-05.jpg

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل از سيد محمود جعفري

 خداوندا رحمت تو باران باش   و  همه   جا ببار   و   كاسه هاي خالي را   سيراب گردانو  مپرس   كه كاسها   از ان كيست.

   چرا  يونجه ملكه علوفه است؟كشاورزاني كه با كاشت وداشت واستفاده از ارقام مختلف يونجه  سر وكار دارند مي گويند چرا نباشد.

PH ;خاك در توليد وتناج    يونجه   نقش ارزنده دارد. حتي 6 تا 7 حتي 6.5 تا 7.5

تحمل به    EC  خاك يكي از محاسن اين علوفه با  ارزش  در دنيا است.

SEE YOU NEXT TIME

Alfalfa


منابع طبيعي ايران را بيشتر بشناسيم عكس  زير كريزوكولا   (معدن ايران )     است chrysocolla كه در بعضي جا ها شايد بجاي توريكيز بفروشند.مواظب باشيد هنگام خريد.اگر در باغ ارم شيراز بازديد داشتيد جلو نماي اصلي ونزديك يك درخت (خرنوب) كه در كازرون فارس در كنار غار شاپور وخومه زار رويشگاه طبيعي ان است  ودر گذشته ما ان را    به عنوان ذخيره گاه محصور و سود جويان پايها وسيم خار دار را به غارت بردنند. بعد از چند سال ودر اينده از تاريخچه ان خواهيم گفت غرفه اي  است كه ميتوانيد ديدن كنيد.اگر ميخواهيد از خرنوب   ceratonia siliquaبدانيد در گوگل جستجو كنيد.جالب است

53060215524416720766.jpg53060215524416720766.jpg

 

Alfalfa99116655867302366049.jpg37305848816959784232.jpg37305848816959784232.jpg74290726976579117428.jpg

چرا يونجه ملكه علوفه هاست.
تاريخچه يونچه .يونجه هاي خارجي وايراني.چرا دنيا مي بايست در توليد يونجه  وديگر علوفه هاي با ارزش  براي توسعه پايدار  با توجه به تغيير اقليم وگرم شدن كره زمين  برنامه پوياي داشته باشد زيرا.مواد غذاي در يونجه از نظر ويتامينها و منرولها  بسيار غني . گوشت و شير در جيره غذاي انسان با اهميت اين  است  كه با سيستم و ابياري  نوين و مكانيزه بايد در توليد انها در مناطق مستعد برنامه ريزي نمود.ووووو

باما باش در اينده به انگليسي وفارس از اين نعمت خدادي وبا علم زنتيك خواهيم گفت.دانشجويان و كاراموزان شما هم مطلب تهيه نماييد. كه توليد يونجه واهميت ان تا بشر زنده است كهنه نخواهد شد.

      منم يونجه ملكه علوفه ها  .Alfalfa

Image result for image of rain in crops

The Queen of Forage Crops

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

G.D. Lacefield, J.C. Henning, M. Rasnake and M. Collins
Alfalfa has been grown as a forage crop since the beginning
of recorded history and can now be found almost anywhere in
the world
هر پاوند امريكا معادل 454 گرم مي باشد.


.
It is generally agreed that alfalfa originated in the
vicinity of Iran and was first brought to North America by the
European colonists in the early 1700s.
امريكايان ميگويند ما قبول داريم كه يونجه از منطقه ايران توسط اروپائيان در اوايل سال1700s واردامريكا شده واز طريق مكزيك وارد جنوب غربي امريكا گرديده است

تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط

ودر ان تاريخ كه اين نشريه منتشر شده  1976گفته مي شود كه تقريبا در تمام استانهاي مستعد پراكنده وكشت مي گرددو بيشتر از 350 هزار ايكر acre  هر ( ايكر معادل 4050 متر مربع )در ايالت كنتاكي كه درسال 1980 كه اين جانب در ان ايالت دانشجو بودم كشت ميگردد.وگزارش شده كه 2 ميليون ايكر در ان ايالت مستعد كشت اين ملكه علوفه ها است  كه در اينده امار جديد ارائه خواهيم داد.و اين است كه ما ميگويم با توجه به شرايط اب وهواي ايران دولت ايران نبايد بازار بازرگاني امريكا را از دست بدهد.من امريكا پرست نيستم وافعيت پرست ومردم دوست هستم همجنان كه (تاريخ گرين كارت )اينجانب جندين سال قبل معين ومشخص شد و هنوز هم نامه ان دارم ولي به امريكا باز نگشتم. وماو همجون ما  ميگويم امريكا منابع غذاي هنگفتي دارد كه كشور ما بايد از ان به خوبي استفاده كند انها بهداشت غذاي را به نسبت كشورهاي ديگر بهتر رعايت مي كنند علم انها در كشاورزي بي نظير است

AlfafaHay
.چرا قبول نداريم خداوند در قران كريم مي فرمايد ما دانشمندان و علما را دراين دنيا و در اخرت در نظر داريم همجنانكه قبلا سوره و ايه ان من در نوشته هايم اورده ام و ما  اگر روش خود را تغيير ندهيم ضرر خواهم كرد و كرده ايم كشوري كه جنس دست اول از كشور ديگري مي خرد. به مراتب ارزان نر مي شود تا دست دوم و تا هفتم هم گزارش شده است در اين كشور مانند قطعات هواپيما. اقتصاد تعريف دارد اقتصاد برنامه دارد اقتصاد روش مبادلات بازرگاني دارد افتصاد بايد به طريقي برنامه داشته باشد كه مردم ان مملكت خوب زندگي كنند

.The first real success
with alfalfa production in the United States came when it was
brought into the Southwest by way of Mexico. It is now grown
to some extent in every state. Over 350,000 acres are grown
in Kentucky, while up to 2 million acres of land are suitable
for alfalfa production.
Alfalfa has spread and become popular because of its
productivity and high feed value. It has the highest yield
potential of any perennial forage legume adapted to the كمبود پتاسيم در يونجه در سمت راست فراموش نشود

تصویر مرتبطتصویر مرتبط
گزارش شده است كه اين علوفه بي نظير كه اينجانب خود شاهد بودم وهستم بيشترين توليد در واحد سطح در علوفه هاي چند ساله دارا است. همجنين از نظر پروتين بي نظيراست واز نظر علوفه جرا وتهيه كاه وروش سيلو وخرد كردن وريز كردن به شكل تازه خوري براي حيوانات مشكل ندارد از نظر باد كردن شكم  براي اسب بي نظير است و براي بهبود بخشيدن به خاك چون  عنصر ازت ساز  واز خانواده بقولات است حرف اول مي زند. واينجا بايد گفت كه 3 عنصر اصلي كه گياهان مورد نياز براي زندگي خوب دارند اول ازت دوم فسفر وسوم پتاس است كه درايند از عنصرها وكمبود خواهيم گفت .ازديدگاه حفاظت خاك وچلوگيري از فرسايش خاك باز هم بي نظير است. از نظر اينكه اين محصول سريع به پول تبديل كني بازار دارد. United States.
It is also among the highest in feed value. With
its high protein content, it complements corn silage and grains
in formulating livestock rations. Alfalfa is a versatile crop and
can be used for pasture, hay, silage, green-chop, soil
improvement, and soil conservation. It has great potential in
Kentucky for the cash hay market and for intensive grazing.
Four major objectives that will help you successfully

 براي توليد و برنامه ريزي ابتدا بايد همه فاكتورهاي فني مديرتي مهندسي كشاورزي ومسايل ا قتصادي ميبايست مد نظر قرار داد .بذري انتخاب نمود كه از نظر اقليم بهترين سازگاري وتوليد در واحد سطح داشته واز وجود علفهاي هرز كاملا پاك  بود.واز فبل چنين برنامه ريزي شود كه وضعيت خاك از هر نظر  مسايل عناصر غذاي ونياز كودهاي فبل از كاشت چون اين گياه چند سال است ميتوان كودهاي مورد نياز بيشتري قبل از كاشت به ان داد مانند فسفر و پتاس وغيره با روش وتكنيك ودستگاهاي مدرن يا بومي كارا برنامه ريزي نمود .و اين چنين بگويم در سال 1984 ميلادي در ايالت ميسوري در مزرعه دانشگاه ما با دستگاه بذركار عميق كار كود فراواني  بخصوص فسفاته در زير بذر ودر كنار بذر ميريختيم.produce alfalfa are:
• Pay attention to details before and during establishment to
get a dense, weed-free stand.
• Use good fertility and pest control programs to keep plants
.برنامه ريزي در امر مبارزه به هنگام در امر كنترل افت وبيماري وانگل وغيره ضروري است ودر مملكت ما مشكل انگل سس بيداد ميكند.در صورتي كه به راحتي ميتوان با سمومي همانند سم گراماكسون ووديگر سموم انتخابي اين انگل را كنترل نمود كشاورزان عزيز به مراكز دفع افات سريع مراجعه كند واين قدر به خود ومملكت اب وخاك ضرر نزنيدvigorous and healthy.
• Follow a harvest schedule that will preserve the stand and
produce good yields of high quality forage.
• Market the forage through livestock or as cash hay for
profit.
The information presented in the rest of this publication can
help you achieve these objectives.
Soils for Growing Alfalfa
The ideal alfalfa soil is deep and well drained. Alfalfa has
a vigorous root system which enables it to obtain water and
nutrients from a large volume of soil. This characteristic helps
alfalfa produce high yields and live through dry periods. Poor
soil drainage restricts oxygen supply to the roots, increases
winter heaving problems, causes more disease problems, and
damages alfalfa’s nitrogen-fixing bacteria. These effects all
lead to low productivity or loss of the stand.
Less than ideal soils can be used for growing alfalfa.
However, you will need to give more attention to management
factors. Also, you should expect lower yields and shorter
stand life. Soils maps provided by the Soil Conservation
Service are useful for helping you select the fields best suited
to growing alfalfa.

و بايد گفت كه يونجه مقدار بسيار زيادي مواد غذاي از زمين ميگيرد گزارش دقيق است كه يك تن يونجه معادل 54 پاوند  poundازت12 پاوند فسفرو 50 پاوند پتاس و 30 پاوندكلسيم و 5 پاند مگنيزيم و 5 پاند سولفور  به اضافه مواد ريز مغزي ديگر همانند اهن وروي ومنگنز وبور وغيره مي گيرد.(هر پاوند معادل 454 گرم) لازم است كارشناسان وكود فروشان ودانشجويان واستادان جوان اينها را در كنا ر هم بگذارند براي برنامه ريزي وارائه طريق (مملكت خوب يافتني نيست ساختني است) با كار وتلاش همانند كشاورزان امريكا كه من شاهد بودم وديگر كشورهاي پيشرفته دنيا. عنصر اهك در مناطقي از جهان همانند شمال امريكا كه بارندگي زياد استمصرف مي گرددPH خاك اسيدي ميگردد بايستي براي كنترل ان اهك استفاده نمود كه ان هم  حساب وكتاب دارد.كه بقيه را در اينده خواهيم گفت.(Lime( and Fertilizer Needs
Alfalfa removes large amounts of nutrients from the soil.
A ton of alfalfa hay contains 54 lb of nitrogen, 12 lb of
phosphate, 50 lb of potash, 30 lb of calcium, 5 lb of magnesium,
and 5 lb of sulfur plus the micronutrients. Nitrogen fertilization
is not necessary because alfalfa gets nitrogen from the air by
converting nitrogen to a usable form by special bacteria that
live in nodules on the alfalfa roots. Soils vary considerably in
their ability to supply nutrients and some require the addition
of large amounts of lime and fertilizer to meet alfalfa’s needs.
Test soils before sowing alfalfa to determine the nutrients
needed

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

. Lime should be applied to adjust the soil pH to 6.5 to
7.0. If the starting pH is below 6.2, apply lime at least 6
months before alfalfa is to be sown because the increase in pH
does not occur immediately. Where this is not possible, a seed
treatment of molybdenum can be used to help get the alfalfa
established and give the lime time to dissolve and raise the
pH.

Phosphate and potash are the two fertilizers needed in the
greatest amounts to establish and grow alfalfa. The soil test
recommendation will show how much lime, phosphorus, and
potassium are needed. All other nutrients are normally supplied
by the soil or from the atmosphere, except for boron. Apply
boron at the rate of 1.5 to 2 lb of elemental boron per acre. Allfertilizers needed to establish alfalfa should be applied before
sowing. Established stands should be top-dressed with the
amounts of each element required based on soil test results.
Sowing Alfalfa
Establishing a good stand of alfalfa is expensive and time

Fact Sheet 93-23
John Balliette, Eureka County ExteALFALFA FOR BEEF COWSnsion Educator

Ron Torell, Northeast Area Livestock Specialist
Introduction

What Is Alfalfa?
Alfalfa is a legume, a nitrogen fixing plant that can extract nitrogen from the atmosphere and incorporate
it into plant proteins. Alfalfa
is grown throughout the United States and is capable of producing over 1800 pounds of protein per acre

Alfalfa As A Protein Source
Beef producers often use the term “high quality forage” to describe a high protein, low fiber feed.

.
Alfalfa As An Energy Source
Alfalfa has one of the highest feeding values of forages. It has always been perceived as an excellent
source of protein, but is sometimes underestimated as an energy source. A ton of alfalfa hay contains as
much TDN as 25 bushels of corn (and as much protein as 2/3 ton of soybean meal). Beef cows are more
likely to be fed rations more deficient in energy than in protein, particularly during the last trimester of
pregnancy and postpartum. A beef cow needs high energy hay to regain body weight after calving,
produce milk for her calf, and rebreed in 40 to 90 days after calving.

out one-half the time required by grass hay (36 vs 70 hours). Therefore, animals fed alfalfa hay tend to
gain faster, produce more milk, and maintain themselves in better condition than those fed other

Alfalfa as a Source of Minerals and   يونجه منبع منرالها و ويتامينها است
Vitamins
 يونجه بيشترين ويتامينها ومنرالهاي مورد نياز زندگي  حيوانات وحتي انسانها را تامين ميكند ومخارج ان كمتر از ويتامين ومنرالهاي است كه به شكل مصنوعي توليد مي گردد. اگر يك پاوند علوفه يونجه  به حيواني داده شود كه 100 پاوند وزن بدن ان باشد .حيوانات گوشتي  مواد مورد نياز روزانه از قبيل كلسيم ومگنيزيم و پتاسيم وسلفور . و اهن وكوبالت ومنگنز  و روي را مهيا مي نمايد  .در باره فسفر برگ يونجه تقريبا متعادل است واكر كمي بيشتر اضافه كنيم از حد معمول2/3 نياز روزانه را مهيا مي نمايد. ميزان كلسيم براي گاوهاي شيري مهم است ودر يونجه دارا است همچنين براي توسعه گاوهاي تليسه وگاونر.

يونجه بهترين و پر ارزشترين علوفه براي اسب در جهان مي باشد .همان اسب هاي كه ميليونها دلار در دنيا خريد و فروش مي شود

Alfalfa can provide most minerals and vitamins at less
cost than if supplied from processed sources.
Minerals. If one pound of alfalfa hay is fed per 100

e 3. Potassium deficiency symptoms in

pounds of body-weight, the beef animal will meet its
daily requirements for calcium, magnesium, potassium,
sulfur, iron, cobalt manganese and zinc. Phosphorus
levels of alfalfa are more moderate, but still high enough
that if fed at the above rates will supply about 2/3 of the
daily requirements needed. The high level of calcium in
alfalfa is especially important for lactating cows, young
developing replacement heifers and bulls. Mineral
content of alfalfa is related to fertilization and local

Image result for image of fertilizerImage result for image of fertilizer

soils. Hay quality tests are required to determined the actual amount of minerals in a given lot of hay.
Vitamins. Leafy, green alfalfa hay is unusually high in carotene, the precursor of Vitamin A. Vitamin
A is the most common beef cow vitamin deficiency. Good quality alfalfa hay can furnish all the Vitamin
A needs of beef animals. In addition to the many dietary functions of Vitamin A, this vitamin also may
have some therapeutic value, and be a contributing factor in preventing “shipping fever complex” and
other disorders associated with animal stress. Vitamin A will leach out of hays stored over extended
periods of time. Freshly harvested alfalfa is richer in Vitamin A.
Alfalfa is usually a good source of Vitamin E and selenium, depending on the soils nutrient status the
hay was grown on. “White muscle disease” which sometimes causes serious losses of calves is caused
by a deficiency of Vitamin E and selenium. Sun-cured alfalfa hay is also a source of Vitamins D and K
as well as riboflavin and niacin.
Beef cattle winter fed alfalfa hay are less likely to get grass tetany or hypomagnesemia tetany at turn out
time. The elevated magnesium levels of alfalfa seems to curb the problem.
Alfalfa as a Fall Supplement
Alfalfa may be used economically as a protein source for cattle in their mid-trimester of pregnancy
grazing low quality forages (such as fall grazing of crested wheat). Table 2 shows the nutrient content of
dormant crested wheatgrass and nutrient requirements of the beef cow in her mid and last trimesters of
pregnancy. Protein supplementation is essential to maintain the body condition of the cow prior to
entering the winter months and her last trimester of pregnancy. Processed higher priced supplements
)
feeding five pounds of alfalfa every day or ten pounds every other day, producers can meet the nutrient
requirements of the beef animal cheaper. Not only does alfalfa furnish the needed protein, but it also
stimulates the rumen to increase the consumption and digestibility of the lower quality forages.

10 tons/acre (22 Mg/ha) without irrigation and 24 tons/acre (54Mg/ha) with irrigation. Alfalfa is a widely adapted crop, energy-efficient and an important source of biological nitrogen fixation. The average acre of alfalfa will fix about 200 kg of nitrogen per year, thus reducing the need to apply expensive nitrogen fertilizers.

One of the most important characteristics of alfalfa is it’s high nutritional quality as  Alfalfa contains between 15 to 22% crude protein as well as an excellent sourceanimal feed. of vitamins and minerals. Specifically, alfalfa contains vitamins A, D, E, K, U, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Panthothanic acid, Inocitole, Biotin, and Folic acid. Alfalfa also contains the following minerals: Phosphorus, Calcium, Potassium, Sodium, Chlorine, Sulfur, Magnesium, Copper, Manganese, Iron, Cobalt, Boron, and Molybdenum and trace elements such as Nickel, Lead, Strontium and Palladium. Alfalfa is also directly consumed by humans in the form of alfalfa sprouts. According to the International Sprout Growers there are approximately $250 million dollars worth of sprouts sold in North America. Alfalfa juice is used in some health food products.

Alfalfa hay is used primarily as animal feed for dairy cows but also for horses, beef cattle, sheep, chickens, turkeys and other farm animals. The value of milk, meat, wool and all other animal products is $132 billion, thus the total value of animal products plus the value of hay reach the $145 billion level. This far exceeds the combined value of all other high value crops.

In addition to the traditional uses of alfalfa as an animal feed, alfalfa is beginning to be used as a bio-fuel for the production of electricity, bioremediation of soils with high levels of nitrogen, and as a factory for the production of industrial enzymes such as lignin peroxidase, alpha-amylase, cellulase, and phytase عزيزان علاقمند هم چنان كه مي دانيد هر منطقه اي در روي كره زمين با توجه به تشكيلات زمين شناسي وخاك شناسي وعناصر موجود فعال وغير فعال وPHخاك و ECخاك ومسايل اقليمي  ومديريت كاشت وداشت وبرداشت و ارقام بذور ونياز كودي چه حيواني وچه شيماي با هم متفاوت است وبايستي قبل از كاشت ازمايش خاك شناسي صورت گرفته وبر اساس نياز نوع گياه كود هاي مختلف در زير بذور ويا در كنار بذور ويا هنگام كود سرك زمان رشد با توجه به نوع تكنولوزي موجود براي كود دادن وبست وبند زمين تصميم عاقلانه گرفت زيرا اگر مديريت يونجه خوب رعايت شود هفت سال زندگي خوب دارد وتوليد با صرفه است.پس راه عاقلانه برنامه ريزي ومشورت با خبرگان با سابقه است. جعفري گويد به كشاورزان پيشنهاد دارم  با روش ابياري نوين انهاي كه باغهاي بي ثمر دارند با كاشت كمي يونجه  يا شبدر برسيم بصورت علمي حتي پرورش يك راس گاو وگوسفند وبز ومرغ وشتر مرغ بهتر از باغاتي است كه درخت ايستاده وبه شما نگاه مي كند ومحصول ندارد.

Alfalfa Production
Guide for Oklahoma

Table of Contents

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top