۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | ۰ نظر

.why Taxaceae forest are decline in the world ( yew.چرا سرخ دار ها در ایران وجهان در حال زوالند

.why Taxaceae forest are decline in the world ( yew.چرا سرخ دار ها در ایران وجهان در حال زوالند

پزوهشگر و نویسنده وترجمه وتحلیل از سید محمود جعفریسازمان جنگلها 

این عکس اینجانب است که در کنار یو ( yew )سرخ دار در شهر راکفورد الینوز در سال ۱۹۸۱ میلادی می باشد در این شهر واطراف در امر فضای سبز ما ودیگران استفاده می کردیم و واقعا زیباست. در بخشی ازشمال امریکا و کانادا بسیار استفاده می شود و از سرما مرگ ندارد

82132784618977804940.jpg25055223458471339922.jpg48681433898557768823.jpg

 با گرم شدن کره زمین وتغییر اقلیم باران های اسیدی والاینده های کارخانجات وگردوغبارهای مضر ومدیرت غیر اصولی  انسانها ومشکلات زیست محیطی وبرداشت بی رویه ابهای زیر زمینی که ذخیره صدها وهزاران سال قبل است ونبود نزولات اسمانی کافی بسیاری از موجودات زنده به تدریج از بین خواهد رفت واین مشکلات امایش سرزمین وبرنامه توسعه پایدار بیشتر می طلبد. حتی برای یک روز بقای بیشتر انسانها وگیاهان وحیوانات وغیره. وبه امار ذیل نگاه کنید که چه می گذرد در دنیا . 

 واین جنین گفته می شود توده های بسیار وسیعی ازسرخدار در دنیا از بین رفته است و به جرات می توان گفت امروزه کمتر نقطه ای درجهان یافت می شود که سرخدار به صورت توده متراکم وخالص وجود داشته باشد.

این گونه از آستارا تا گرگان به صورت پراکنده در گروه های کوچک خالص و یا به صورت توده های بزرگ خالص وجود دارد و در بعضی نقاط جنگل های شمال مثل افراتخته و سیاه رودبار و علی آبادکتول استان گلستان به صورت انبوه و توده های خالص و در ارتفاع ۱۲۵۰ متر تا ارتفاع ۱۸۰۰ متر از سطح دریا دیده می شوند.

محلی ها، این درخت زیبا را به علت سمی بودن برگ های آن، نامیمون دانسته و آن را برای حفظ دام های خود مضر می دانند به همین خاطر با کندن آن و تنها به دلیل منافع کوتاه مدت خود این گونه با ارزش را از جنگل حذف می کنند.

این درخت در گویش های محلی گلستان به نام های مختلفی معروف است که در گرگان و علی آباد به آن

سرخدار، سرخه دار، سخدار و سرختال می گویند.

یکی دیگر از دلایل در حال انقراض بودن این گونه قاچاق آن است که سرشاخه های جوان این درخت را به دلیل این که مدت طولانی تر سبز و تازه می ماند در گل فروشی ها استفاده می کردند اما چند سالی است که حفاظت و حمایت از این گونه با ارزش رنگ جدی تری به خود گرفته است.

بهره برداری های بی رویه، نداشتن آگاهی ازارزش های آن و… از عمده دلایل نابودی و در معرض خطرقرارگرفتن گونه ها وتوده های سرخدار محسوب می شود.

چوب سرخدار در مناطق مرطوب و حتی در زیر خاک به خوبی در مقابل عوامل نا مساعد محیطی از قبیل تغییرات درجه حرارت و رطوبت سالیانی دراز مقاومت کرده و نمی پوسد و کیفیت و دوام چوب آن منجر به بهره برداری بی رویه از این درختان شده است.

سمی بودن برگ سرخدار و خوش خوراک نبودن آن برای دام ها که دامداران را وادار به قطع این درختان کرده است تا با حذف این پایه ها فضای مناسبی برای سبزشدن علوفه کف جنگل ایجاد شود یکی دیگر از عوامل در خطر انقراض بودن سرخدار است.

گفته می شود. استان گلستان چه به جهت سطح عرصه و چه به جهت انبوهی درختان سرخدارموجود در آن، دارای رتبه نخست این گونه ارزشمند در کشور را داراست.

دو حوزه جدید سرخدار در منطقه گرگان شناسایی شده است که یکی از آن ها در منطقه زیارت به مساحت ۵۰ هکتار است و این کشف سبب شگفتی محققین و کارشناسان شده است اظهار کرد: باید یاد آورشد استان گلستان چه به جهت سطح عرصه و چه به جهت انبوهی درختان سرخدارموجود در آن، دارای رتبه نخست این گونه ارزشمند در کشور را دارا است

از سال ۱۳۷۰ طبق مصوبه قانون حفاظت ازجنگل ها و مراتع کشور، حوزه ۲۰۰ هکتاری افراتخته و حوزه۲۰۰ هکتاری پونه  آرام علی آباد استان گلستان که دارای پوشش بیش از ۸۰ درصد سرخداراست به عنوان ذخیره گاه اعلام شده است.

این گونه در جنگل های شمال به صورت پراکنده وجود دارد و تنها در استان گلستان یک توده هکتاری پیوسته سرخدار قراردارد و با توجه به اهمیت سرخدار از نظرخصوصیات تکنولوژی چوب، حفظ ذخایر ژنتیکی، دیرزیستی طولانی، کنترل فرسایش خاک، خواص درمانی و دارویی و… حفاظت از این گونه باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار بگیرد.

 

 92360475685555184215.jpg71553308298611432419.jpg44859984473366348584.jpg95104153628410276535.jpg23722336024608995556.jpg

GLOBAL WATER STRESS IN THE WORLD

.

  • By 2020, California will face a shortfall of fresh water as great as the amount that all of its cities and towns together are consuming today.
  • By 2025, ۱٫۸ billion
 people will live in conditions of absolute 
water scarcity, and 65 percent of the worlds population will be water stressed.
  • To grow a ton of wheat uses 1,000 tons of water. The US is the largest exporter of wheat to the world. When we export a ton of our wheat, we are effectively including 1,000 tons of water in the bargain.
  • In the US, 21 percent of irrigation is achieved by pumping groundwater at rates that exceed the water supplies ability to recharge.
  • There are 66 golf courses in Palm Springs.  On average, they each consume over a million gallons of water per day.
  • Lake Meade (the source of 95% of water for Las Vegas) will be dry in the next 4 to 10 years (see picture below).

Water scarcity is a global problem and is not confined to “poor” nations

This first picture shows areas of the US that are experiencing moderate (yellow), severe (red), and extreme (purple) drought.

23298445639985590222.jpg

The picture above is constantly updated, and now, in fall 2011, Texas is experience unprecedented drought. I was driving through Texas a few weeks ago, and at that time, local radio stations talked about how Austin, as just one example, had experienced 72 days in a row of 100 plus temperatures. Here’s a picture of the current (September 27, 2011) drought situation throughout the US. Note that drought levels in most of Texas are at level D4 – “Exceptional.

Taxaceae /tækˈss/, commonly called the yew family, is a coniferous familywhich includes seven genera and about 30 species of plants, or in older interpretations three genera and 7 to 12 species.سرخ دار بطور عمومی به انها خانواده( یو )   yew  گفته می شود  که ۷ جنس و  ۳۰ گونه است  یا این چنین در گذشته تعبیر می شود   ۳   جنس گیاه و  ۷ تا ۱۲ گونه   که به صورت درختان کوچک یا درختجه  همیشه سبز می باشد. بذور ان برای انسان بسیار سمی است وماده ای دارد بنامtaxine and taxol پرندگان وجوندگان میوه ان را می خورند وبذر ان را پس می دهند در مدفوع . `

They are many-branched, small trees and shrubs. The leaves are evergreen, spirally arranged, often twisted at the base to appear 2-ranked. They are linear to lanceolate, and have pale green or white stomatal bands on the undersides. The plants are dioecious, rarely monoecious. The male cones are 2–۵ millimetres (0.079–۰٫۱۹۷ in) long, and shed pollen in the early spring. The female cones are highly reduced, with just one ovuliferous scale and one seed. As the seed matures, the ovuliferous scale develops into a fleshy aril partly enclosing the seed. The mature aril is brightly coloured, soft, juicy and sweet, and is eaten by birds which then disperse the hard seed undamaged in their droppings. However, the seeds are highly poisonous to humans, containing the poisons taxine and taxol.[3]

وامروز روزنامه خبر جنوب نوشت  ۳ دیماه ۱۳۹۳ زنگ خطر بی ابی در ۲۰ استان ایران به صدا درامد که باید گفت همه ایران وبسیاری از نقاط چهان. و گفته میشود. ۳۵۰ هکتار دیگر از سرخ دارهای ایران بیشتر نمانده است.

( سرخ دار) که به انگلیسی( یو  )yew ( گفته می شود ( درخت یا درختجه های است که بازمانده از دوران سوم زمین شناسی وعصر یخبندان است.رویشگاه این درختان در امریکای شمالی واسیای جنوبی واسیا ودر اروپا واطراف مدیترانه می باشد این گونه های عنوان شده به خاکهای شنی لومی واسیدی سازگار است لیکن به لحاظ اینکه در ریشه های انها موادی ترشح می کند که اطراف ریشها اسیدی می نماید وبه همین لحاظ مقدار بسیاری از عناصر غذای از جمله روی واهن در بدنه درخت زیاد می باشد . انسانهای اولیه از برگ ان عصارهای تهیه میکرده اند که با ان نوک نیزه هایشان را زهر الود میکردنند که به ان تاکسون می گویند. که از این ماده هم نیز برای سرطان رحم وسینه استفاده می شود این درختج ها ودرختان در خاک های اهکی یعنی بالای پ اج    PH  هم سازگار می باشندو برگهای بسیار ریز وسبز زیبا دارد وبرگها طوری خزان می کند که انسان انها را احساس نمی نماید  وباید گفت که سایه ونیمه سایه دوست وباید رطوبت هوا بسیارمطلوب باشد برای زندگی خوب وشادابی ودر غیر این صورت دوام نمی اورد وشازگار نخواهد بود  وتنه ان مرتب پوست می اندازد ورنگ ان سرخ است  گونه ای است بسیار نادر در دنیا. پراکنش در ایران  گرگان ومازندران. ودر اذر بایجان جنگلهای ارسباران گزارش شده است رشد سالانه ان حدود ۱۰ سانیمتر ارتفاع وعرض چند میلیمتر است ودرختان در ایران از ۱۰ متر تا ۲۰متر ارتفاع گزارش شده است. در شمال امریکا در امر فضای سبز بسیار مورد استفاده همگانی قرار می گیرد ودر اغلب ساختمانهای تجاری ومنازل دیده می شود وبسیار جای خوشبختی است که در اب وهوای مستعد در دنیا در امر فضای سبز به لحاظ زیبای ومقاومت در سرمای زمستان از این گونه ها تکثیر و استفاده می نمایند  مانند شمال usa .و نباید در مناطق خشک ونیمه خشک ایران مورد استفاده قرار گیرد زیرا سازگار نیست واز زیبای ان حتی در مناطق سرد وزیر سایه درختان دوام نمی اورد. گفته می شود فقط ۳۵۰ هکتار دیگر در شمال ایران باقی مانده است وتخمین زده میشود به لحاظ مسایل گوناگون اقلیمی ومدیرتی وکهنسالی وغیره در ۳۰ سال دیگر هیچ اثری  از این گونها در ایران نباشد.
taxus baccata   گونه منحصر بفرد منطقه هیرکانی ایران است از خانواده سرخ داران درعکس های بالا.

 72505714694505697558.jpg68110963695792679354.jpg07632910830910234415.jpg41528216058880882178.jpg62135320629322588482.jpg62135320629322588482.jpg25533014535373662227.jpg

80474982889711964796.jpg65324806343007243016.jpg64555661294820877803.jpg66228273949941610826.jpg36747689628473610566.jpg
گونه ای رطوبت وسرما پسند برای کابرد فضای سبز  و زندگی خوب و زیبا. ونیاز به 66228273949941610826.jpgارایش دارد.71356692242214841681.jpg

وخدا در کتابهای اسمانی می فرماید من برای بشر در کره خاکی زینت افریدم میوه ودانه وگیاهان  وحیوانات گوناگون افریم  خاکهای گوناگون افریم  نزادهای گوناگون با میلیونها زن متفاوت افریم. اما بشر زیاده خواه است واخر کره زمین را برای بی برنامه گی  پیش بینی می شود منهدم خواهد کرد کی ….؟

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top