16 / 10 / 2017

ارسال شده توسط در اسلایدر | 0 نظر

ویتامین و عناصر معدنی وغذای که برای پانکراس مفیدCommon Vitamins and Supplements to Treat Pancreat

ویتامین و عناصر معدنی وغذای که برای پانکراس مفیدCommon Vitamins and Supplements to Treat Pancreat

ویتامین و عناصر معدنی وغذای که برای پانکراس مفیدCommon Vitamins and Supplements to Treat Pancreat

نویسنده و ترجمه و تحلییل از سید محمودجعفری. باور کنیید که اطلاعات نسبتا پر برای  برای نیاز عناصر غذای  بدنی انسان و حیونان و گیاهان در طول 45 سال اینجانب کثب کردهام.در حال  ویرایش.

tdrt_big_55ae21ea9.jpg g15y_خانم_دیلانا.jpg 7ffn_aaeaaqaaaaaaaab3aaaajgzmzdnkn2ixlwy2mtgtngu0zi1izjjllwzhowzkmzfintvkzq.jpg

DO NOT LISTEN TO ANY PROPAGANDHI,ABOUT MAHMOUD I am divorced ,IF Interested in any girl OR woman i,will go out with them

3g0r_030317_pence_visit1.jpg ljqw_img_20150806_161118.jpg du6u_محمود_و_فرسایش.jpg

Vitamins & Supplements Search

Considering taking a vitamin or supplement to treat Pancreatitis? Below is a list of common natural remedies used to treat or reduce the symptoms of Pancreatitis.سید محمود گوید بخاط دارم خانم  باربارا  از راکفورد در امریکا
گاهی به انگلیس نامه می نوشت  حال با توجه به مدارکی دارم  از جیف امیگریشن امریکا باید یک کیس شماره هم در انگلستان داشته باشم  که به پاسپورت تبدیل ودر منزل خانم پادشاه انگلیش شاید باشد.البته این یک رد پا است.

tfu7_cv.jpg rref_fiyer.jpg

Follow the links to read common uses, side effects, dosage details and read user reviews for the drugs listed below.
b0bk_1.jpg 10m_061b-350x550-copy.jpg

ناگفتی های تازه از سید محمود  در سال 2015 دو باره چپاولگران و مفسدان و  مکاران  در هنگامی که مشغول  فعالت های اداری و دانش پژو هشی  در اداره کل منابع طبیعی فارس بودم  به طریق های گوناگون .

du6u_محمود_و_فرسایش.jpg
به من حمله اور شدم این بار با توجه به تجربه گذشته خداوند به دلم انداخت که ماندن در ایران صلاح نیست .سید محمود  گوید سرمایه داران بزرگ مافیای رخنه کرده بودنند  که اقای جمیز کامی دایرکتر اف بی ای را  عوض نمایند که به اهداف شوم خود برسی برای تکه پاره کردن امریکا در صورتی که اقای کامی از ابتدا پاسخ ایمیل های من را داد وایشان متوجه شد که
مادی گراها  بزرگ چه برنامه شومی دارند برای امریکا وایشان بزرگترین خدمت را به مردم امریکا کرد. . ASK ME,JAMES COMEY DID GOOD JOB  FOR PEOPLE OF USA
iiq9_izmirlian-medical-center-1lr.jpg mvd5_اداره2.jpg m12u_beautiful-women-venezuela.jpg
و به ارمنستان که بیشترین مردم دین مسیحی دارند با هواپیما در 11 اگست 2015 یا ایروان پایتخت انجا سفر کردم نا گفته نماند که حدود 90 روز در ان پایتخت جستجوی  جامع شانسی و تارخ شناسی و(مردم شناسی ).
9453_کنگرو.jpg
j5e5_1047394551.jpg 52ec_بز.jpg
اب و هوا و کشاورزی و  توریست منابع طبیعی و زبان و  اداب ورسوم  روابط کشوری با کشورهای دیگر  و دها مطالب دیگر  از جمله مر اجعه به سفارت  امریکا انگلس  وروسیه و المان  و بعضی از کشورهای عربی چندین بار و دیگر سفارتها پرداختم . شایان ذکر است که درجشن شراب در اطراف ایروان در سال شرکت کردم گفتنی ها زیاد است فعلا بگذریم تا کمی بعد.
yy2k_img_20151121_201235.jpg 8hc_img_20151003_113810.jpg 31kp_thumb_20161004032909110.jpg

Your search for Pancreatitis returned 7 matches.ARMENPRESS: American embassy …

y09d_o,na.jpg hqa_img_20170715_152631.jpg
b3k0_686488.jpg
ایا این شخص که جلو  دختران ایستاده و دیگر عکس که نفر دوم کنار دان لمون CNN است یکی است و در سال 2015 که من ایروان ارمنستان بودم ایشان هم بوده است/!
Mills was born in Louisiana and grew up in Michigan. He received a B.A. from Georgetown University, a J.D. from the University of Texas School of Law, and an M.S. in National Security Strategy from the National Defense University.U.S. Ambassador to Armenia
rpgq_richardmillsjr.jpg df0m_dived.jpg 3gcf_hyt.jpg

Assumed office
February 13, 2015
President Barack Obama
Donald Trump

Previous roles in the Foreign Service

 • Consular Officer at the U.S. Embassy in Paris, France (1988–1990)
 • Desk Officer in the Bureau of Soviet Union Affairs (1990–1993)
 • Political Officer at the U.S. Consulate in St. Petersburg, Russia (1993–1995)
 • Legislative Affairs Officer at the Office of Legislative Affairs (1995–1996)
 • Line Director in the Executive Secretariat at the Department of State (1996–1998)
 • Economic Counselor at the U.S. Embassy in Dublin, Ireland (1999–2001)
 • Political Officer at the U.S. Mission to the United Nations in New York (2001–2003)
 • Deputy Political Counselor at the U.S. Embassy in Islamabad, Pakistan (2003–2004)
 • Energy Attaché and Acting Economic Counselor at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia (2005–2006)
 • Political Counselor at the U.S. Embassy in London, England (2006–2009)
 • Senior Democracy Advisor at the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq (2009–2010)
 • Deputy Chief of Mission and Chargé d’Affaires at the U.S. Embassy in Valletta, Malta (2010–2012)
 • Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Beirut, Lebanon (2012–2014)

AUA is an affiliate of the University of
California, and is accredited by the Western Association of Schools and Colleges in the United States, so credits can be transferred to other US-accredited institutions. At present, it offers two-year masters degrees in Business, Engineering, Public Health, Political Science, English Language and Law. An undergraduate program is scheduled to begin in September of 2013. سید محمودگوید در محله ارمنی ها همسایه ها در اپارتمانم کیف و تمام کارتها ی شخصی را ربودنند./
gajv_hyuio.jpg tbz4_jim-clancy-main.jpg

Deciding to pursue an American master’s degree is a big decision, but choosing the best school to meet your needs is even harder. The American University of Armenia offers an excellent U.S.-accredited graduate program and provides unique advantages:

7th Areni Wine Festival Slated for October 2-4

The Areni Wine Festival celebrates Armenia's rich wine-making culture and history (Source: Areni Wine Festival)

The Areni Wine Festival celebrates Armenia’s rich wine-making culture and history (Source: Areni Wine Festival)

YEREVAN (ARKA)—The village of Areni in the southern province of Vayots Dzor will host its seventh Wine Festival on October 2-4, Mekhak Apresyan, the head of a tourism department in the Ministry of Economy, said at a news conference today.
g893_2015.jpg ixdm_barbique_2.jpg 3vrt_maxresdefault.jpg

Apresyan said the goal of the festival is to stimulate the development of rural tourism and to present Armenia’s rich wine-making culture and history. The Wine Festival will extend to the nearby community of Rind as well, he said.
m5st_juyt.jpg fjxo_hvdkd.jpg

According to Apresyan, the festival contributes to the development of rural communities by creating jobs. These types of festivals are a powerful tool for the resolution of local problems, he said.سید محمود گوید شاید رئیس جمهور امریکا  خودش را با (لی) سمت راست کریس جا زده باشد.
ve2u_chris.jpg nqsi_nhk_hkn_po.jpg

Apresyan said two certified sommeliers—Jacob Kleitman (Israel) and Katie Jurkhadze (Georgia)—have arrived in Armenia to take part in the festival.
3i7_2015p.jpg 6ayo_cover_thumb_0d058e139.jpg mrk_tolmafestival.jpg

The festival is a joint effort of the Areni Festival Fund, the Ministry of Economy and the Industry Development Fund. They are being assisted by the Union of the Armenian Communities and the administration of Vayots Dzor.تصویر یک خانم ویک مرد که بنام جفری است در میشیگان اینها هم به محمود حسادت می کردهاند.انسان باید چه کند.
wgl1_jafri.jpg iljb_n,[d;.jpg

The world’s earliest known wine-making facility—a 6,000 year old wine press and fermentation jars—was discovered in a cave not far from the village of Areni. The same area was the site of the discovery of the oldest known leather shoe, dated to about 5,500 years ago.
oqc_tsjd,hg_avhf.jpg 4yp7_areni-wine-festival-1-638.jpg 8z5z_ysmu.jpg

Wine Festival in Areni Village.

Tuition and fees are less expensive than at many U.S. graduate schools and you get the same quality education.
5mmj_areni_village.jpg 9uji_14834.jpg

Students do not have to worry about applying for a U.S. visa; getting the appropriate Armenian visa is easy for students from most countries.لطفا برای توضیحات ومطاله روی نوشتهای ابی رنگ کلیک نمایی. اما با حوصله مطالعه من زیرا هیج دست گیریت نمی شود.از کلوروفیل شروع نما.گل همیشه بهار هم گویند برای پانکراس موفید است .
f2xd_calendula.jpg

Living in Yerevan is safer and much less expensive than in most U.S. cities

Treatment Name EffectivenessWhat is this? User Reviews
CHLOROPHYLL 35 User Reviews
FISH OIL 199 User Reviews
GLUTAMINE 40 User Reviews
N-ACETYL CYSTEINE 90 User Reviews
PANCREATIN 9 User Reviews
SECRETIN 1 User Reviews
SELENIUM 21 User Reviews

Learn about User Reviews and read IMPORTANT information about user generated content

Top 10 harmful foods

We list the foods you should stop eating right now. They’re all bad for you, and you might not even know it
Sodas provide absolutely no nutritional value for your body. Rich-Joseph Facun / The National

Certain foods can induce a state of horror in nutritionists. Even the mere thought of them coming within a whisker of your lips will create panic, if not a stern “don’t you know how bad that is for you?”

While a nutritionist’s reaction may seem extreme, the fact is that these are not “real” foods. They have been subjected to excessive modern processing and are full of man-made ingredients, rendering them so unrecognisable from their original form that your body simply doesn’t know what to do with them. Regularly eating these foods creates a toxic build-up that wreaks havoc on your health, as an impressive body of scientific studies show.

pv8a_cok.jpg

 

Truth be told, there are foods that, for the sake of health and longevity, we should not be eating at all, or, at the very least, eating only rarely. As our consumption of these foods has increased over the years, so have the incidences of obesity, diabetes and heart disease, three of the most deadly diseases worldwide.

 

Three white devils

 

Among the nutrition-savvy, these are said to be the root of all evil when it comes to health. While these foods may seem relatively benign compared to the rest of the list, they are most dangerous when eaten regularly – and for many people, that is the case. They also play a large part in many heavily processed foods, meaning that if you avoid these (and start checking ingredient lists), you will quite naturally find yourself avoiding most dangerous foods. Your health and waistline will thank you.

 

Sugar

انواع شکر  شاید بعضی کمی فرق بین انها باشد.

This is often listed as public enemy number one. It is a significant cause of obesity and diabetes, according to the American Heart Association. Sugar also puts stress on the pancreas, liver and digestive system. The nervous system is said to be compromised by up to 50 per cent every time you eat sugar.

 

This is bad news for your health because it makes you more susceptible to colds, flu, depression, hormonal imbalance, stress and weight gain. As recently as 2012, the American doctor Robert Lustig called for laws that restrict sugar as if it were tobacco due to its dangerous effect on our health.

 

It’s important to remember, however, that not all sugar is equal. Natural sugars in fruits and honey are fine when eaten in moderation.

 

Flour

انواع ارد ولی فرق بین انها هم است.

It may seem relatively harmless but, inside your body, white flour behaves in much the same way as white sugar, since that is what it is quickly turned into during the digestive process. It puts huge stress on the pancreas and disrupts insulin levels so much that the body is sent into fat-storage mode.

8vi_alex-morgan-usa.jpg

Processing removes the most nutritious part of wheat, as well as most of the fibre. It’s the processing that’s the problem, not the grain, so again, avoid the white stuff.

syep_jhg.jpg

Milk

انواع شیر ولی فرق بین انها است و طرز بهداشتی کردن شیکر بسیار مهم  است

This one is controversial. We are encouraged to drink milk for stronger bones but, according to the nutritionist and author Patrick Holford, we lose the ability to digest lactose, a major component of milk, as we age. Disrupted digestion causes bloating, food intolerances, makes our bodies more acidic and provokes an inflammatory response.

 

Most disturbing is the way milk is treated with heat, hormones, chemicals, preservatives and antibiotics. Make an easy (albeit more expensive) switch to almond, coconut or rice milk for more nutritious, easy-to-digest alternatives.
غذای های فوری لیکن طرز تهیه ومواد اولیه  بسیار مهم است.

wv4_klr.jpg

Fast food

 

The fastest thing about fast food is the deterioration of your health. It is full of at least two of the three white devils, not to mention highly processed meat, sodium and of course saturated fats. This is a deadly combination and one that will reduce your life expectancy.

 

Remember the documentary Super Size Me? Eating fast food every day for every meal is an extreme case, but, in less than a month, the researcher’s health deteriorated so rapidly that his doctors were seriously concerned for his well-being.

e5sr_mes.jpg

The US Department of Health and Human Services reported that the combination of poor diet and lack of physical activity causes 310,000 to 580,000 deaths every year. The types of foods that lead to these deaths are high in saturated fat, sodium and sugar.

 

Processed meat

غذای های کنسروی وغیره با هم طرز تهیه و مواد اولیه و رعایت استاندارد مهم است.

Deli meats are exceptionally high in nitrates and sodium, which are incredibly harmful to our health. According to the American Institute for Cancer Research, consumption of these meats is related to an increased risk of colon cancer. Nitrates are converted into nitrites once digested, which can form nitrosamine, a powerful cancer-causing chemical.

 

Doughnuts

انواع دونات ها و شیر مالها طرز تهیه و مواد اولیه بسیار مهم است.

Doughnuts contain some of the unhealthiest ingredients around: white sugar, white flour and trans-fat. This is a lethal combination, not just for your waistline, but also for your heart health. Consumption of trans-fat and sugar has been linked with a significantly higher risk of heart disease and diabetes.

 

Potato crisps

انواع چپسها  باز هم طرز تهیه  و مواد اولیه مهم است ما باید بدنانیم که غذاهای بخار پز مسلما بتر از سرخ کردنی است.

When foods are fried at high temperatures they can form acrylamide, which is a known carcinogen. Dale Hattis, a research professor at Clark University in Massachusetts, estimates that “acrylamide causes several thousand cancers per year in America”. Not only are crisps high in fat, but they also are often coated with salt, making them extremely high in sodium. This raises blood pressure and cholesterol and, ultimately, increases your risk of heart attack and stroke.

 

A study published in Cancer Science in 2005 linked a high-salt diet with increased gastric cancer.

 

Sodas (and diet sodas)

تمام نوشبهای گاز دار  عادت کردن به این نوع نوشبها بسیار خطر ناک است.

A big nutrition no-no, these drinks contain absolutely no nutrients that feed your body. Worse, they fill your system with chemicals and sugar that deplete your body of nutrients. A study published in Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention stated that drinking just two sodas per week can nearly double a person’s risk of pancreatic cancer.

 

Dr Joseph Mercola, an American doctor and a New York Times bestselling author, says there are “10 teaspoons of sugar” in just one can of soda and “30 to 55 mg of caffeine, artificial food colours and sulphites”.

 

Soda also creates acid in the body, which ultimately weakens bones and depletes vital mineral stores. Studies have shown strong associations between diet soda and obesity as well as diabetes. It has been suggested that diet sodas trick the brain into thinking the body is getting sugar, affecting metabolism and prompting cravings for more sugar.

 

Margarine

انواع روغنه ای مضر ر چه گیاهی و چه حیوانی  اما چه باید کرد انسان خود باید مطالعه کند چه بخورد وچه بیاشامد. و چگونه بهداشتی زندگی کند.

Margarine is processed fat, often containing very unhealthy trans-fats, which your body cannot process. This raises your cholesterol and damages the walls of blood vessels. Whenever we eat foods that are not natural, they become a toxic burden on our system, putting immense stress on the liver. According to the Natural Health Hub, you are much better off avoiding the fake butter margarines and enjoying a little of the real thing.

 

Canned soups

سوپهای اماده  اما انها هم  مشکلات خاص خود دارد و بعضا هم مفید می باشند.

Canned foods are a stockpile of salt. Often considered a “healthy” food choice, some cans of soup can contain as much as 890 milligrams of sodium, which is nearly your full day’s quota.

 

In excess, sodium causes the body to retain water, which puts tremendous stress on the body, especially your heart, causing high blood pressure and increased risk of heart attack.

 

According to the American Heart Association, 97 per cent of American children consume too much sodium that can lead to organ damage.

 

That is not including the Bisphenol A (BPA) in most cans’ plastic linings. An industrial chemical, BPA can leach from the linings into the food inside. Studies have shown BPA to act as an endocrine disrupter that can mimic oestrogen and cause a variety of health problems. In 2010, Canada became the first country to declare BPA a toxic substance.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top