۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | دیدگاه‌ها برای ? why nursery plants needs tags . ایا انسان و نهال شناسنامه واقعی می خواهد بسته هستند

? why nursery plants needs tags . ایا انسان و نهال شناسنامه واقعی می خواهد

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUGAyoS28HsFLmXX8t0HEn6GXi-cQ7torLhqXhNTCs-wj4Z2v-tQ

پزوهشگر ونویسنده وتحلیل وترجمه  از سید محمود جعفری وزارت جهاد کشاورزی – اداره کل منابع طبیعی فارس .عضو کمیته نهالهای شناسنامه دار در سالهای ۱۳۷۱ تا ۸۰

05563159980186311811.jpgتصویر مرتبط

نظر دارا و اذر.. . در رابطه با   تعریف نهال شناسنامه ندار .یعنی دروغ ( و )  شناسنامه داریعنی واقعیت در جهان و ایران .کلبه دانش
61897848320072198854.jpg

 صاحب نظران گویند.اب اشامیدنی وکشاورزی در خاور میانه وجهان بسیار محدود ومحدودتر خواهد شد.. گزارش است که-

تصویر مرتبطتصویر مرتبط


 هم اکنون از ۶٠٩دشت حاصلخیز کشور، ۴٩٩دشت با افت شدید آب روبه رو هستند و سالانه بین یک تا سه متر افت سطح آب های زیرزمینی را شاهد هستیم. از ۶٠٩دشت کشور ٢٩٧دشت از نظر برداشت آب به مرحله بحرانی رسیده اند. برای رسیدن به این مرحله در سال های گذشته دست روی دست گذاشتند و روند برداشت اینگونه شد.به مشکلات کشاورزی ایران وروستاهای بی اب  ومهاجرت روستایان به شهرهاوشور شدن اراضی زراعی در همین سایت در عناوین مطلب ها مطلب است .وظیفه کارشناسان فنی است که مسئولان کلان کشور اگاه شوند با امار دقیق وسراحت در کلام وصداقت در عمل.ایران نباید به میرد واگر ایران مرد توخواهی مرد. ایران پهناور است نمی شود. با اب شور دریا که خیلی ها فکر خیالی دارند ایران را زنده کرد یا ایران را ادامه داد. رنگ گچ سفید است ورنگ ذغال سیاه  نقاشی می توان کشید لیکن واقعیت ندارد.
تصویر مرتبطتصویر مرتبط

 

دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما بکاریم و دیگران بخورند. اما با برنامه ریزی وبدانیم با کدام اب  وچه جمعیتی و با چه روشی و( ابیاری تحت فشار قطره ای) و گونه وارقام  سازگار و اقتصادی. برای هر اقلیم نه دیمی کاری.

 

(بقره، ۱۰). فران کریم

 

 «فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون»:

«در دل هاى آنها نوعى بیمارى است; خداوند بر بیمارى آنها مى افزاید و عذاب دردناکى به خاطر دروغ هایى که مى گفتند ومی گوینددارا می باشند.» 

سئوال :   ایا قانون نیست .  ایا زور یا فشار قانون نیست  .  ایا ترویج ونو اوری کند وشک در این ترویج است .    ایا سواد نیست .     ایا بی تفاوتی است.    میان سالان و جوانان  و نو جوانان دلسوز و وطن پرست جستجو گر اهل علم ودانش در دانشگاهاو تمام ادارات وارگانها اگر پست های این مملکت را رها کنید به یقین بی مایه ها وپست طلبان ( خوشحال) واگر شما کنار روید  و جلو نیاید و بی تفاوت باشید .این مملکت را اشغال  . وبعد هم عموم مردم واینده این مملکت ضرر خواهند کرد.     مملکت خوب ساختنی است .نه یافتنی. البته با دانش ریز وبرنامه ریزی و وهوشیاری ودیدگاه جهان بینی واقعی وعمل درست و خدای.

09753970911187122622.jpg61897848320072198854.jpg

الف: نعریف     نهال     شناسنامه( ندار)    از نظر دارا و اذر

اطلاعی فنی نداشته بباشی  – —- ودروغ عمد وغیر عمدسرلوحه کار باشد— – .مال حرام وحلال تعریف ان ندانی  —- . از فنون علم در رشته و فن خود بی اگاه — – . . واز کسی هم  پذیرش اطلاعات فنی نداشته – — . یعنی لج باز باشی. با علم ومنطق صحبت نکنی چون خود بی سوادی دیگران را هم-احمق بدانی—-  .کره الاغ نژاد معمولی را بجای کره الاغ قبرسی  بفروشی  و مردم  را هم نادان بدانی وفقط پول جمع کنی که اینده هم ندارد—- . گوساله شیری ایرانی را بجای گوساله امریکای بفروشی…… .سیب پا بلند رد یا قرمز را را بجای سیب پاکوتاه  گالا  بفروشی ……….گل رز منیاتوری را بجای گل رز هفت رنگ بفروشی……. زغال اخته ارسباران را بجای بلوبری که می شود قره قات بفروشی وحتی رنگ میوه ومزه ان را هم ندانی……… الو زرد قطره طلا را بجای الو سیاه بفروشی…… . و فرق بین ارقام هم ندانی …… .انگور ریز عسکری نامرغوب را بجای انگور کشیده سی سخت  یاسوج و دینکان و انجیره  شیرازبفروشی ……زرد الو   شدو   شیراز را بجای زرد الو  جعفر خانی معرف پشت قرمزمرغوب قصردشت که بی نظیر است بفروشی. وندانی که شدو قصردشت وشدوکرج که بعضا به ان اصفی گفته می شود و ماماک  هم خوب است  برای زودرس بودن در بازار چون این سه رقم زود رس است همانند چغله بادام پول باز می کند اما هر چی بجای خود……  . انار هسته دارشیرین قصردشت را بجای انار کم هسته شیرین شهوار که در دنیا از نظر طعم وتازه خوری بی نظیر است بفروشی…..  . و انارشهوار ورباب  و وزردالوجعفر خانی قصردشت را هم توسعه ندهی –  …… گوجه قصردشت که دیگر از رده خارج شده را بجای گوجه باغی کرجی وگوجه باغی میان دواب واصفهان بفروشی ……..  .سیب پاییزه زود رس را بجای سیب مرغوب کهنز تابستانه کرجی واصفهانی که برای اطراف شیراز که سرما ندارد بی نظیر است بفروشی……..نهال سرو شیراز را بجای سرو ناز بفروشی……. .گندم روشن را بجای گندم کل حیرری  دیم که ما سلکسیون کردیم چند سال وبعد این پرو‍ژه رها شد. معرف فارس و ایران است بفروشی….. .نهال سوزنی برگ زربین را به جای سرو ناز بفروشی…. . برنج کلوار فارس را بجای برنج قصردشی وکامفیروزی بفروشی هر چند به علت خسته بودن اراضی وکشت در کشت وکود های بی رویه شیمای انها هم دیگر حرف چندانی ندارندبفروشی….  .انگور( ندانم چی) را بجای انگورمرغوب  سیسدانگ یا لر کش که برای تهیه  ابخوره وشیره  در دنیا بی نظیر است ومعاوت باغبانی روی ان هیج برنامه ای ندارد. ودر منطقه دشمن زیاری  در فارس  نزدیک به ۷۰۰۰ هکتار وجود دارد و می توان   ۷۰۰۰ هکتار    دیگر درجای دیم زارها زراعی دیگر گسترش داد و و به جای این رقم و انگور رطبی گوشتی  بلندنوک ندار   و وانگورسمرقندی وریش بابا و و  انگور  تامپسون و   فلیم  و  پرلت   بدون هسته امریکا بفروشی که همه اینها ارقام خوب است لیکن بعضی از انها برای محصول خوب همانند انگور سمرقندی سیاه. باید بیشتر به ان توجه کنی از نظر مواد غذای ونگو این رقم دانه خالی میکند یعنی بعضی از دانها ریز می شود.عیب از ماست که بر ماست…….. هر اناری که شکل قرمز انار کم هسته (رباب ) دانه مشکی خوش طعم قصردشت بود بنام رباب بیچاره بفروشی و بعد  از ۷۰ سال ندانی که رباب قصردشت با نام انار رباب های دیگر شهرستانهای فارس تفاوت در ان می بینی و متاصفانه رباب اصل را هم ترویج ننمای تا نسل ان گم شود ……..بذر  سبزی تره تیزک را بجای شاهی بکاری وبعد بگوی شاهی خوب برگ نداد……… انجیر شمال ایران را بنام انجیر قصردشت بفروشی و فرق ان هم را ندانی. ودر این جا باید گفت زمانی که مردم  متدین قصردشت که غزداری انها برای امام حسین ( ع )واولادشان در دنیا بی نظیر بوده و   است. و میوه بخش بزرگی از ایرا ن وعمارات را در نزدیک به سه هزار هکتار  می دادند ای کارشناس شهرداری که ان زمان در شکم مادرت بودی یا حتی نبودی توکجا بودی که امروز برای این مردم زحمتکش  که دور یقه کوت وپیراهنشان نیم سانت عرق جبین ودستشان از پا بیل کردن و اب یاری باغ پینه بسته بود و هست می دیدی وامروز اراضی باغی دارند ولی پول ندارند راه کار خدای ومنسفانه نمی دهی وگناه تا ابد برای خود بافی می گذاری وطلب کار هستی که نیستی………    .بذر طالبی خطی گرما رودی را که در امریکا هم بنام طالبی ایرانی در بازار فروش می رسد را بجای طالبی مهارلوی شیراز بفروشی………      بذر یونجه یزدی را بجای یونجه همدانی  یا رنجر که رنجر امریکا همان همدانی اصلاح شده است بکاری یا نکاری وتفاوت اقلیم هم ندانی که کدام گرمسیری وکدام سردسیری وبعد مشکلات را سر یونجه بیجاره که ملکه علوفه هاست در دنیاخالی کنی…… بذر شبدر معمولی   بجای شبدر برسیم  مصری را که در مناطق  نیمه گرمسیری. میان بند فارس بی نظیراست و در جهاد چند سالی روی ان در کازرون منطقه بالا ده کار کردیم. ودیگر ادامه نیافت بفروشی ……..ذرت ۷۰۴ را بجای شیر بلال بفروشی…..بذر ترب اصلاح نشده را بجای تربچه بذراصلاح شده بفروشی وتازه ترب اصلاح شده هم در زیر سایه می کاری وبعد می گوی سر نکرد. ……..      سم حشره کش ملاتیون را با گراماکسن علف کش با هم نکنی حتی هم ندانی که چه موقع  وچه گونه از ان استفاده کنی…… بذر کلزا را بجای کانولا بفروشی وخصوصیات هر دو روغن را هم در این سایت نخوانی………فرق بین  چربی ونوع چربی روغن پالم  palm و   ذرت و افتاب گردان و   (کلزا ) و کانولا توجه ما برای کلزا وکانولا در همین سایت مطلب داریم جالب است حتما مطالعه فرمایید.  همان روغنی که در باز می خوری(وپالم که یعنی روغن یک نوع خرما که در    مالزی    تولید می شود وحتی به بازار امریکا هم رخنه کرده ومردم بیجاره در سرخ کردن سیب زمینی وغیره از ان استفاده می نمایند و فقط می گویند خوش مزه است وبعد تنگی عروق می گیرند وهمانند ما که هزارها تن ان را خوردیم وبعد متوجه شدیم وتازه هم نمی دانیم که بازار جهانی در روغن های دیگر مخلوط  می کند یا نمی کند… ….ومالزی چون روی  کشت ان و جنگل تراشی اراضی سرمایه گذاری کرده وارزان به بازار جهانی می فروشد  وتبلیغ ان جنانی می کند وهمه را هم فریب می دهد بخاطر اینکه نقطه جوشش بالا است ودست بر دار هم نیست…… وتجار فقط بفکر پول هستندو در سرخ کردن مواد غذای از ان استفاده می نمایند وبا این همه بی اطلاعی وبی برنامه گی در دنیا …….تازه بعد از مدت ها و بار دهی واستفاده موارد فوق……. متوجه شوی که پول و وقت وعمر وجان خود  وسرمایه مملکت به هدر وان جه می خواستی نبوده وراه چاره نداری جز بسوزی وبسازی وخاک واب واب واب بهدر دهی وان هم اب اشامیدنی که دیگر نداری …….. قطعات ومحصولات چینی ماشینی وخانگی دست سوم را بجای المانی وکره ای وژاپنی وامریکای   ( نه کشور شوروی که  بغل گوش ما بود ما هیچ وقت هیج محصولاتی  خانگی چندان و کتاب هاب علمی از ان ندیدیم- بفروشی) . …….اگر حج یعنی خانه خدا هم بروی باز هم عادت تکرار می کنی وحاجی هم می شوی..تازه وقتی هم که از خانه خدا برگشتی مردمی را دعوت می کنی که اکثرا تا گردن شکمشان پر است وبه فکر فقرا هم نیستی….. . وتا امروز وفردا به همه وخود دروغ گفته ای …….دارا واذر می گوید –   ای بشر دو پا به سوره و ایه بالا  درکتاب اسمانی قران که به حضرت محمد (ص) پیمامبری که همه ادیان اهل کتاب را قبول داشت وبه ان احترام گذاشت و   اثر  نیک وخدای ازخود باقی گذاشت که من تنها پیامبر خدا نبودم واسلام هم تنها دین خدا نیستنازل شد- نگاه کن شاید ازاین مطلب بخود ای واین ایه را رهنمای خود کنی در )(دروغ نگفتن )  که بزرگترین صفت خوب انسانها است  —-   . و ما می گویم نزدیک به  ۸ سال  در امریکاه در دانشگاه و محیط کار دروغی از مردم امریکا که با من برخورد داشتند ندیدم —–   . من این میهن  وجهان با علم  و مردم خوب جهان وطبیعت وکشاورزان دنیا رادوست دارم وافتخار می کنم که سادات و  ایرانیم  همچنان که تکنولوژی امریکا هم در رشته فن خودقبول دارم…. عزیزان    —– موارد فوق هیج کدام اغراق نیست واگر  انسان بی علم باشد و محصول شناسنامه کنترل شده نداشته باشد در تمام دنیا هزینه ها  وعمربه هدر می رود.

 

۲- عکس ذیل نهال شناسنامه ندار است. و برچسبی روی ان در پایین تنه مشاهده نمی نمای.در این تاریخ دی وبهمن ۱۳۹۳ هزارها در فارس ودر استانهای دیگر متاسفانه بفروش می رسد.وچه کسی جواب گو است؟ وناگفته نماند که بهترین ارقام تمشک های اطلاح شده در ارمنستان تولید می نمایند که  با اقلیم ایران در شمال کشور و اذربایجان و بعضی از دیگر نقاط سازگاری دارد.

14425013977776147232.jpg43513341215758691262.jpg
 ۱-عکس ذیل نهال شناسنامه دار  است به ان تگ ها یا لیبل ها یا برچسب ها پای تنه نهال ها نگاه کنید می گوید من هر چه هستم روی این تکه برچسب گفته شده است در صورتی که تولید کننده واقعا بداند که این اطلاعات صحیح است.

20813993929028530369.jpg05563159980186311811.jpg

NURSERY STOCK DEFINITION  -تعریف موجودی ومحصولات تولیدی در نهالستانهای امریکا برابر قانون ومقررات وزارت کشاورزی امریکا. شامل  تولیدگیاهان باغبانی از جمله گلها وارقام انگور وازدیاد گیاهان چه میوهای وچه زینتی وقلمه ها وپایه وپوندکها پیازها وانواع پیاز مانند وسبزیجات وجالیز وهمه وهمه به غیر از گلها وگیاهان که در گل فروشی ها برای زینتی می باشد.

Horticultural plants include, but are not limited to horticultural, floricultural, and viticultural plants for planting, propagation, ornamentation growing, or otherwise. This includes cuttings, budsticks, scion wood, bulbs, corms, tubers and similar plant parts used for propagative purposes, and vegetable or herbaceous food crops. This does not apply to cut plant material used for decorative purposes.
مقررات تولید نهال وتوزیع نهال مثمر وزینتی در امریکا و شما می توانید در گوگل بیشتر با همین نامها جستجو کنید   با ادرس ذیل نوشته شده به انگلیسی به عبارتی مقررات قرنطینه ای برای تولید محصولات باغبانی و صداقت داشتن و دروغ نگفتن و فشار قانون و مردم بدانند چه می خرند وچی در اینده سبز و تولید می نمایند.
درخت بار علم نباشد به جز عمل                        گر در تو عمل فنی وعلمی نباشد گیاه بی بری.

http://agr.wa.gov/PlantsInsects/PlantQuarantines/PlantQuarantines.aspx

 

GENERAL SHIPPING REQUIREMENTS  الزامات برای حمل ونقل محصولات از جمله تولیدی نهالستانهاباید.( برچسب شناسنامه دقیق ( تایید) شده)  روی ان یعنی روی پایین نهال در شکل ومحصولات نهال (برچسب باشد یعنی تکه کاغذی از جنس مخصوصی ومقاوم باشد که همانند شناسنامه شما مشخصات روی ان باشد. دارا و اذر می گوید این طور توضیح بده معلم.) از  جمله نام گونه نام    واریته    و   نام گیاهشناسی     و   عمومی و یا معمولی     و دور از افات    وهر    نو بیماری همانند  نوشته شده باشد.ناگفته نماند که ایران بعد از ۷۰ سال روی میوهای ریزدانه از جمله تمشک های مرغوب واصلاح شده و دانه درشت فعالیت نکرده در صورتی که اقلیم ایران در شما ل  کشور و در بسیاری از منطق با ارتفاع بالا وسرد این گونه میوها جواب می دهد صددر صد.

A certificate (or tag, stamp, label, etc.) of inspection, certifying that the plants are apparently free from plant pests must accompany each bundle, package, or container of nursery stock shipped into Washington State. Shipments must be labeled to identify each species or variety of plant with the botanical name and/or the common name.

NOTIFICATION REQUIREMENT – الزامات اطلاعات مهم ادرسی دقیق  روی تگ یعنی شناسنامه وهمراه تگ از جمله  تلفن و فکس  وایمیل نام  گونه نهال شامل پایه و پیوندک ومرغوبیت و محل دقیق بار نامه ونوع حمل ونقل بار وغیره. برای داخل وخصوصا خارج از امریکا به هر حال این اطلاعات دقیق ابروی مملکت و تولید کننده نهال است.که باید با واقعیت هم خوانی داشته باشد.

Receiving nurseries of tree and shrub nursery stock imported into Washington State from any out-of-state source are required to notify the Washington State Department of Agriculture (WSDA). Notification methods may include U.S. mail, fax, delivery service or e-mail to: Nursery Inspection Program Supervisor, Plant Protection Division, Washington State Department of Agriculture, 1111 Washington St. S.E., P.O. Box 42560, Olympia, WA 98504-2560; fax 360-902-2094;e-mail:Nursery@agr.wa.gov.

Notification must include the species of plant(s), quantities of each species, source of each shipment, date of shipment and the receiving nursery’s contact information including telephone numbers and e-mail address (if available). Copies of regular shipping documents, such as load lists, with this information are encouraged.

Notification must arrive at WSDA no later than two business days after arrival of the shipment at the receiving nursery. Notification in advance of the shipment is encouraged.

ب) اشاره به عمل لقاح توسط باد:در بالا وتوسط انسان  در درخت خرما با دست این هم حکمتی ؟  نهفته است چرا بعضی میوه ها  همانند.
تصویر مرتبطتصویر مرتبط

پسته می بایست نهال نر لابلای درختان دیگر کاشته شوند برای عمل لقاح  وهزاران مسایل باغبانی دیگر در عمل لقاح  همانند انجیر سفید استهبان فارس که از همه نظر بی نظیر است اما امان از خشکسالی.سمت راست این نوجوان انجیر را گرده افشانی می نماید.

باروری انجیر خوراکی با گرده‌افشانی و انتقال گرده از پرچم میوه‌های درخت انجیر بر با زنبور گرده‌افشان بلاستوفاگا(belastofaga) به سطح کلاله گل های خامه ‌بلند در میوه خوراکی انجام می شود.

از ارقام مختلف انجیر بر می توان به دانه سفید ، کوهکی ، پوزدنبالی ، تومسجدی ، خرمایی، ویل وحشی و شاه انجیری اشاره کرد.


تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط

برای کلیه محصولات کشاورزی باغی که دانشمندان روز به روز در این رابطه جستجو می کنند.

“و أرسلنا الریاح لواقح” (سوره حجر، آیه ۲۲)

“و ما بادها را عامل لقاح قرار دادیم.”

قرنها پس از نزول قرآن بود که زیست‌شناسان پی به اثر بادها در انجام عمل لقاح در گیاهان شدند و این از معجزات قرآن می‌باشد.

 

اینده نزدیک خواهیم گفت
دانش جویان وکارشناسان ومردم علاقمند و اساتید محترم پایه های میوه های ذیل در (استاندارد امریکا )یعنی  همان شناسنامه دار.  مربوط به سال۲۰۱۴ میلادی است که بسیار این مطالب با تاریخ است لطفا از چپ به راست مطالعه نمایید  ۱-  اول پایه های خیلی پاکوتاه   ۲-  دوم پاکوتاه  ۳  سوم نیمه پاکوتاه   ۴-  چهارم نیمه استاندارد. ۵  پنجم  استاندارد.
و اما کدام بهتر است بستگی به بسیاری از نیازها و( اقلیم ها  اب وهوا )ومدیرت ها  مسائل اقتصادی  وبازار یابی.شایان ذکر است که ایا پایه های پاکوتاه ونیمه پاکوتاه وپایه ای بذری قدیمی همانندسیب رد قرمز وگلدن زرد لبنانی معروف کدام بهتر است بستگی به خیلی از مسائل و فاکتور های اقتصادی و فنی دارد. که اگر در هنگام برنامه ریزی کاشت نهال  مطالعه نشود امکان پشیمانی در ان زیاد وهزینه به هدر رفته است از جمله (اب مظلوم)

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

بسیاری از مردم سمیرم فارس از پایه های پا کوتاه بنام مالینگ رضایت ندارند.ایا ارقام به درد این اقلیم.و در ذیل پایه های رویشی گلابی وهلو وشلیل وبادام

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

نمی خورد ایا روش کاشت درست ترویج نشده است ایا کارشناسان مرتبط خود بی اطلاع نیز می باشند. سید محمود می گوید ارقامی که نیاز به قیم ندارند وسازگار با ان منطقه می باشند برای انها که نمی خواهند با قیم سرمایه گذاری کنند بهترین انتخاب است که باید تر ویج شود.

50354626549097881827.jpg

نظرات بسته شده است.

Top