29 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در اسلایدر | 0 نظر

How to choice landescape plants and why.گونه هاي فضاي سبز چگونه اتنخاب كنيم.

How to choice landescape plants and why.گونه هاي فضاي سبز چگونه اتنخاب كنيم.

نويسنده وترجمه وتحليل از سيد محمود جعفري سرزمين پارس مهد تمدن  مذهبي وحكومتي وتاريخي و دمكراسي ايران زمين

04980931020685015917.jpg41715797127526972344.jpg 

به دست خود درختی می نشانم/ به پایش قطره آبی میچكانيم..

وَ جَعَلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَی­ءٍ حَیّ…  سوره مبارکه انبیاءایه 29

IMG_20160411_105746

شايان توجه است :كه اگر افرادي   كمك به همفكري در امر انتخاب گونه وديگر مسايل طراحي فضاي سبز به زبان انگلسي وفارس چه تلفن وچه نوشتار ما اماده گي داريم  . حتي به صورت ريز ما پاسخگو هستيم واين تجربه را داريم و  بايد گفت بهترين فصل چمن كاري  در شيراز واطراف اخر پاييز است نه اول بهار. بهار به گرما مي خورد وچمن نمي تواند مستقر شود وبه افات وامراض وبيماري برخورد مي كند وهزينه و وقت به هدر مي رود همان گونه كه انسانها مي دانند با توجه به نوع اقليم فصل كاشت با تكنولوزي دست اورد بشري قديم وجديد با هم متفاوت ونمي توان براي همه مناطق يك نسخه طراحي وزمان كاشت وبرداشت وغيره تهيه كرد. وسپس از.گياهان هميشه سبز. وخزان كننده.  پهن برگ يا سوزني برگ. فصل گل دهي زمان گلدهي .طول مدت گلدهي. سرما پذيري گرما پذيري .ريشه وانواع ريشه مانند  .يا پياز دار. نياز به رطوبت زياد يا معمولي ويا خشكي پسند خوب. طول عمر گياه .مقاوم در برابر باد  واتش باد . مقاوم در برابر افات وبيماري ها وامراض .مقاوم در برابر برف. مشكلات درختكاري در زير تير چراغ برق كه مشكل بزرگي در مملكت ما است مقاوم در برابر تنش خشكي و يا اب گرفتگي سطح زمين وبالا امدن اب سطحي. شور پسندي وحد شوري يعني تا چه مرزي تحمل دارد  ومسايل خاك هاي شور قليا. كه بدترين نوع خاكها در جهان است بحث EC ,PH   كه( پ اچ مربوط به اسيدي وبازي  0 تا 7 اسيدي و7 تا 14 بازي به حساب مي ايد اغلب خاكهاي غير شور خارج از شمال تا انجا كه ما اطلاع داريم حدود 7 تا 8.5 دور مي زند ولي اين ملاك نيست وبايد خاكها ازمايش داد بزرگترين مشكل مملكت ما اين است كه كشاورزان وباغداران در ازمايش خاك بسيار ضعيف واطلاع جنداني ندارد كه حتي نيم در صد  PH  با لا وپايين روي تناج يعني عملكرد هر محصولي مي تواند اثر گذارباشد و (وقتي كه PH  بالا باشد عناصر ريز مغزي از جمله اهن وروي و منگنز براي بسياري از گياهان در خاك ازاد نمي شود وگياهان با كمبود مواجه مي گردند).. ودر فضاي سبز هم مشكلات خاص خود دارد  ]  بحث اهن دوست بودن بعضي گياهان. كه زندگي گياه مانند انسان مختل مي سازد. بحث ارتفاع گرفتن گل. درختجه ودرخت در طراحي كه كدام جلو چشم وكدام عقب تر وكدام عقب ترها باشد يعني از گياه با چشم انداز خوب استفاده كنيد وخود را گم نكنند در زيباي. بحث رنگهاي گل گياهان در طول سال بحث مهم ديگري است بحث گرده گلها براي افرادي كه در جهان حساسيت بيني وچشمي براي انها دارد كه بحث بسيار با اهميتي است بحث گياهاني كه گرد وغبار بيشتر مي توانند از هواه بگيرند مهم است .بحث گياهان كه مسايل صوتي را بشكنند بحث ديگري در علم فضاي سبز مي باشد ودها مسايل ديگر.علم فضاي سبز در جهان بسيار با اهميت. و يك حرفه و علم ودانش وسيع و علم باغباني ظريف مي طلبد.

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

درخت بار علم نباشد به جز عمل هر عمل در تو نباشد درخت بي بري

 

 

سال نو میلادی   ۲۰۱۵و۲۰۱۶ و عید کریسمس را به همه مسیحیان جهان تبریک می گویم. عكس ذيل اثار تاريخي تمدن پارس تخت جمشيد است.

PERSPOLIC  IN FARS,IRAN SHIRAZ شمال شرقي شيراز شهرستان مرودشت.

 

murry christmas and happy new year
گل چینی از جعفری

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

فهمیدن طبیعت  و  تاریخ . دانش خدا شناسی است.انتخاب گونه زیبا وسازگار. هنر و دانش بشر از طبیعت است.
(از اب تا زندگی)

30657119776352457004.jpg23129699530343174790.jpg25055223458471339922.jpg29913703539753612428.jpg97230396244285780804.jpg14286036578893840036.jpg00996749340789944700.jpg38472670185696621614.jpg30018632226030120951.jpg74701271326540699640.jpg55184202809218953683.jpg41842357601260085431.jpg42085988684884492932.jpg47065582817903836265.jpg22007227316904013731.jpg41680764613005009515.jpg86484091015577385127.jpg09353577847538439293.jpg44569997503638842855.jpg78901644104930879562.jpg68901532150421350102.jpg60348120480063445199.jpg67931806850595053657.jpg36937424166684697719.jpg83853323826650533960.jpg39652099361055544458.jpg79440555031493508195.jpg51911840214743452114.jpg53003710478949147831.jpg85112782791797482289.jpg92457986028418228180.jpg42062689711491110149.jpg97247726451544185579.jpg93894830310748092035.jpg77181354154885524275.jpg77181354154885524275.jpg50073166199269987875.jpg21093171371985688846.jpg29569914479901859530.jpg22905546060357478048.jpg55575709593169149068.jpg65028904171053128198.jpg70154717182988780662.jpgتصویر مرتبط60628596599607559356.jpg91496096346944892643.jpg44743269663332747997.jpg61921226622535931162.jpg81007802826887045418.jpg87120032230856480219.jpg37449619302897332863.jpg44056372949205983481.jpg34172252522719320851.jpg77982931566098336655.jpg82739242305234522162.jpg35193707583157729596.jpg72156649957758957650.jpg65737806191139737602.jpg92764777138272847977.jpg03179467038614873954.jpg97697533101841941373.jpg08032950764642924091.jpg37099704857628797473.jpg28350362297522044694.jpg59170535731720349266.jpg48352930068580994721.jpg13554329923426735188.jpg14329424145977666304.jpg80310328850232103679.jpg91960897873180798727.jpg87803782757108608670.jpg35730746339013253978.jpg82413285660110839608.jpg15782858049280316949.jpg78467780595304280232.jpg30952948529311160093.jpg48271983261422035144.jpg03552534797453855804.jpg97317814309149786403.jpg00567317605036176439.jpg80473519864806251202.jpg64094915493647529067.jpg80127635262209878770.jpg19405018516077615218.jpg81712561145647931390.jpg94926636865893779177.jpg19722717661494190597.jpg81712561145647931390.jpg86845710480574147624.jpg34631066128621807235.jpg55330236770630277610.jpg49313833812648371091.jpg32922388023056568130.jpg62219132519273711818.jpg88254943818552843913.jpg05296057032752642713.jpg93483317756182437065.jpg97526765739851237556.jpg21142813880788171751.jpg42079057153605175587.jpg13122466246191204709.jpg53630837501725240022.jpg29212207002796137020.jpg11186775973908971385.jpg00003826519334934529.jpg10424640900442929908.jpg75692749060164638950.jpg06350058069642154606.jpg91116328832069059536.jpg17510430122818038428.jpg02340450180937567984.jpg56848658800546528802.jpg41715797127526972344.jpg66274529683077626770.jpg29774436139193578158.jpg69513102611868735006.jpg94917482711734555919.jpg04349664658670675523.jpg54903260077575540523.jpg03762216549579183415.jpg57897713979257891907.jpg82092010827164440337.jpg68853117757633156557.jpgتصویر مرتبط
پارس سرزمين تمدن ايران زمين سرزمين فرش هاي زيباي دست باف عشايري. با رنگ هاي طبيعي.

تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط

 

استاني پهناور با اب وهواي  و سه رويشگاه ايران وتوراني ورويشگاه زاكرسي ورويشگاه خليج عماني با –

تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط
كشاورزي گوناگون همانند واب وهواي مملكتي بزرگ از صيفيجات زمستانه تا در رويشگاه خليج عماني بگير تا ميوهاي گرمسيري  همانند انواع خرما ومركبات وميوهاي  سردسيري دانه يا هسته دار همانند انواع سيب وانگور وهلو وزرد الو وگردو وغيره. اما با اين همه وسعت وارتفاعات گوناگون واقليم هاي گوناگون وميكرو اقليم (كوچك) بحران اب وغذا در اين استان همانند ديگر استانهاي ايران وكشورهاي خاور ميانه زنگ خطر زده ونياز به برنامه ريزي دارد. فارس همان پارس براي صتعت توريست و گردشگري  واثار باستاني كهن با اداب و رسوم  خوب مهمان نوازي  و نزديك به استان اصفهان با اثار تاريخي زيبا وديدني=دولت مردان مي بايست سفارت امريكا را در شيراز همانند گذشته بازگشاي زيرا فارس به كشورهاي منطقه خليج فارس بسيار نزديك تبادلات بازرگاني و  و صنعت توريست  و غيره اسان و راحت و خشك مغزهاي تارعنكبوتي كه از توسعه پايدار  بي اطلاع مي باشند را بايستي سر جاي خود ميخ كوب كرد.

 

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

براي تبادلات بازرگاني بيشتر وبهتر و زندگي راحت و اين قشكر متاسفانه بايد گفت نادان ودنيا نديده مي باشند.  اهورامزدا    اين مملكت را از دروغ و  خشكسالي و  تظاهر   در   امان بدار.كه من ارزويم دمكراسي در دنيا بود – و با دست خود درختان ميوه را پيوند مي زدم تا پيوند دوستي را در دنيا پيشينه خود كنم.من وزيدن گندم زارها را دوست مي داشتم. چون انسان با شكم خالي دين ندارد.
تصویر مرتبط04595053921916935513.jpg

ودنيا را تا نوك دماغ بيشتر نديده و از سياست جهاني وبحران اب وغذا وشغل ومحيط زيست بي خبر وبي اطلاع..

تصویر مرتبط

در قران كريم مي فرمايد ايا دانايان ونادانان با هم برابرند. واين هم ياد بودي از اسبهاي عشاير قشقاي كه بسياري از اين اسبها به كشورهاي ديگر براي حفظ و پرورش و اميخته كردن اسپرم  و زن انها با ديگر اسبهاي سواري و  دواني دنيا از بيش از  1000سال قبل به ديگر كشورها توسط علاقمندان  وبازرگانان برده شد . انهاي كه در اين رشته وفن هستند بيشتر مي دانند كه اسبهاي ايراني در دنيا پراكنده شد براي زيباي و چابكي وتوليد با تكنولوزي پيشرفته دنيا وعلم پزشكي  وپرورشي حيواني دنيا.

فارس همان پارس عشاير قشقاي در بازار وكيل حستجو و بازديد كند. زيبا وتنوع گوناگون.

تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط
طبيعت فارس وعشاير فارس از زندگي تا بيسوادي و با سوادي ومهمان نوازي داستانها دارد وخدا رحمت كند جناب اقاي بهمن بيگي كه خدمات ارزنده اش .

تصویر مرتبط

زبان زد .دانش دوستان است.

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top