20 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در خشکسالی, عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

.The pest of oaks trees and Drought IN IRAN.سوسك انواع بلوط در جنگل های جهان وايران

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/13418130490172294973_thumb.png

پزوهشگر ونويسنده وترجمه و تحليل از سيد محمود جعفري مسئول اداره فني جنگلكاري وجنگلداري و كارشناس مسئول  وقت وبعداز
13418130490172294973.jpg;

-سازمان جنگلها ومراتع وابخيزداري كشور اداره كل منابع طبيعي فارس اداره فني جنگلكاري وجنگلداري.

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

شايان ذكراست گونه ارزن وتنگرس وبسياري از گونه هاي گون ها پرستار خوبي  براي مستقر شدن درختجه ها ودرختان مي باشند زيرا شاخ ووخار انها خشن است ودام انها را چندان نمي تواند ازار دهد وبخورد.وسپس در صورتي كه مسايل اجتماي از جمله قرق و چرا  منظور همان حيوانات وحشي واهلي است و مسايل اقليمي از جمله نزولات اسماني وپراكنش ان در طول سال وحتي سالهاي بعدمستعد باشد.اين درخت ارزن است كه من در كنار ان ايستاده ام . وقتي ما در جنگلداري كلمه پرستار بكار مي بريم مانند مادري است كه به بچه شير مي دهد نوازش مي كند سپس دايه خوبي مي شود كه بچه بزرگتر و راه برود وخود غذا بخورد يعني از خاك عناصر غذاي گرفته از نزولات اسماني رطوبت و اب گرفته از گياه كنار دست خود كمي سايه و افتاب گرفته تا جان گيرد وخود را با طبيعت اطراف سازگار كند ودها مسايل ديگرو حفاظت وحمايت.

08003962219302222662.jpg;

دانايان و نادانان با هم برابرند؟ قران مجيد. عكس ذيل پرستار انسان است و عكس بالا پرستار گياه است.
تصویر مرتبط

عکسهای ذیل مهندس کلانتری ریاست سازمان جنگلها مهندس شاه بیگی مدیرکل دفتر جنگکاری وپارکها. مهندس شاه امیریان مدیر کل وقت مهندس سعادت مسئول وقت اداره فنی بیابان مهندس کارگر  واینجانب مشغول بحث با اقای شاه بیگی ودیگر همکاران محترم. تا انجا که اطلاع دارم اقای مهندس کلانتری مدتی مسئولیت استانداری یزد را به عهده گرفت ایشان از سال 1366 در وزارت جهاد سازندگی یک پله از ما جلوتر مشغول خدمت بودنند. منابع طبیعی در تمام کشورهای بحث پیچیده با مشکلات گوناگون بخصوص در جهان سوم.

SKMBT_C45116022916180_0016

 

قران كريم و كتابهاي اسماني مي فرمايند.- ما براي بشريت در زمين زينت  افرديم  خاك و اب و غذا و ميوها   و حيوانات  گوناگون افريديم  كه از ان با عقل ودانش و با برنامه استفاده نمايند.سوره ان شما جستجو كنييد.

تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط22800704838424070703.jpg

 

why oaks  forest  are Declining  in zagros
وقتي در صد سال گذشته متوسط بارندگي از 700 تا 1000 ميليمتر مي رسد به 200 تا 400 ميليمتر وجمعيت تصادي انسان رو به فزوني و بهره برداري غير اصولي از ان طبيعت  با توجه به ازدياد دام و چراي بيرويه رخ مي دهد.زاكرس وديگر زاكرسها خواهند خشكيد.

چندين فا كتور اجتماي و اب وهواي ومديريتي دست بدست هم داده تا اين فاجعه زوال جنگلهاي زاكرس گويند.

1-چرا سوسك هاي چوبخوار بلوط طغيان ميكند
2-چرا بلوط ها خشك مي شوند.
3-تغير اقليم
4-گرم شدن كره زمين
5-خشكسالي پي در پي
6-پايين رفتن سفره  ابهاي زير زميني 
7-نبود رطوبت كافي براي ريشه
8=8  هشت ماه نبود پراكنش نزولات اسماني در بسياري از نقاط جهان+
شيب زمين و طبقات خاكشناسي+ افات همانند برگ خواران و بيماري ها از جمله بيماري زغالي وغيره، لايه هاي سخت زيرين+
 9-مديرت غلط و بهره برداري بي رويه  از جمله شخم زدن اراضي زير اشكوب درختان وقطع ريشه هاي سطحي +استفاده از برگ درختان براي دام وضعيف شدن درختان به لحاظ  كم شدن ذخيره مواد غذاي  +قطع درخت و توليد زغال در فارس وديگر استانها ادامه دارد. وصدها فاكتورهاي ديگر از جمله شغل و بيكاري در مناطق روستاي+
 10-(نبود قرقبان و اتش سوزي)  نويسنده وترجمه وتجربه وتحليل از سيد محمود جعفري كلبه دانش.اداره كل منابع طبيعي فارس +اداره فني جنگلكاري وجنگلداري.

19905950512865695531.jpgلطفا در رابطه باسوسک جوبخوار بلوط مطالعه فرمایدرRobert A. Haack1 and Robert E. Acciavatti2

بلوط +مي گويد با توجه به سرشت من( من )در اينده با ناحيه رويشي ايران زمين خدا حافظي
(ميكنم) البته زمان مي برد. وبستگي به مديريت انسانها دارد.با توجه به ميزان وپراكنش بارندگي 100 سال گذشته وتغيير اقليم كاشت  نهال يا بذور بلوط با توجه به سزشت سايه دوستي انواع بلوط در ابتدا رشد كه به پرستار نيازمند است در زاكرس در طولاني مدت به لحاظ مسايل گوناگون مديريتي واجتماي واب وهواي وبارندگي وتشكيلات زمين شناسي پيش بيني مي شود كه فقظ سرمايه ملي به هدر مي رود. راه حال جعفري گويد با توجه به تجربه 45 ساله از 61 ساله عمرم در بخش كشاورزي وباغباني ودامداري وجنگلكاري وجنگلداري و بخيزداري مديريت وضع موجود و ايجاد شغل وكسب كار براي جامعه روستاي وعشايري وابسته به زاكرس مي باشد.

 

88523964510425213139.png28071292919101457867.jpg;17898396819138475820.jpg

 


1 Research entomologist, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, North Central Forest Experiment Station, East Lansing MI. 48823
2 Entomologist, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Pest Management, State and Private Forestry, Northeastern Area, Morgantown, WV 26505.


Cover
USDA by George Heaton

انتخاب  و نويسنده سيد محمود جعفری  با توجه به تجربه وحوادث چندين ساله در امور فضاي سبز وجنگل داري وجنگكاري و باغباني.  Introduction

توسعه پايدار برنامه يك روزه ويا يك ساله نيست.
درخت بار علم نباشد بجز عمل گر عمل در تو نباشد درخت بي بري
تصویر مرتبط

انسانها  غذا مي خواهند شغل مي خواهند منزل يا الونك مي خواهند واينده مي خواهند براي  بهتر زيستن.

The twolined chestnut borer, Agrilus bilineatus (Weber), belongs to the beetle family Buprestidae. The word “chestnut” refers to the beetle’s past status as a principal pest of American chestnut, Castanea dentata.

The twolined chestnut borer is found from the Maritime Provinces of Canada, west to the Rocky Mountains, and south to Florida and Texas (fig. 1). ما مي گوييم اين بلوط هميشه سبز در سمت راست كه مادرش در ايستگاه علي اباد كمين است فارس واكنون اين نهال فرزند همان نهال است كه 7 سال قبل ما توليد كرده ودر اداره شهرستان فيروزااباد است براي توسعه فضاي سبز شهري توسعه دهيد جوانان اينده.اين گونه درنهالستانهاي كرج اقاي مهندس نهاوندي ودر شهرك صداره بيمارستان پيوند اعضاء وجود دارد.بايد همانند درخت باغباني به ان خدمت كرد كه زود به بار نشيند براي توليد ميوه و تكثير. عكس باغبان وتوليد كننده نهاي شهرستان فيروزاباداست در كنارمن جناب اقاي رفيعي.سمت راست. ناحيه چين هاي زاكرسسمت چپ.

{{{base_caption}}}figure 1
Figure 1 – Probable range of the twolined chestnut borer, based on the combined distribution of its oak host species

Hosts  از ايران تا جهان از فارس دشت برم تا ايلام تا بويراحمد  و بسياري از 25 استانها زاكرس و خشكسالي در بسياري اقليم. رشته كوه زاكرس : كوه يا قلعه دنا وكهكيلويه وبوير احمد بلندترين ارتفاع زاكرس

Oaks are the primary hosts of this pest. Some of the more frequently attacked species include white oak(Quercus alba), scarlet oak (Quercus coccinea), northern pin oak (Quercus ellipsoidalis), bur oak (Quercus macrocarpa), chestnut oak (Quercus prinus),

northern red oak (Quercus rubra); post oak, (Quercus stellata), black oak, (Quercus velutina), and live oak, (Quercus virginiana)
اين  گياه خشن هم پرستار خوبي براي پرندگان كه تخم گزاري كنند.
تصویر مرتبطتصویر مرتبط

Adult twolined chestnut borers primarily attack oaks that are damaged by drought or trees that are suppressed or declining. Urban oaks that suffer stress from trunk and root injury, soil compaction, and changes in soil depth are equally vulnerable to attack by this pest. Oaks that have been defoliated by insects such as gypsy moth (Lymantria dispar), elm spanworm (Ennomos subsignarius), fall cankerworm(Alsophila pometaria), and forest tent caterpillar (Malacosoma disstria) are also attacked by the twolined chestnut borer.

The twolined chestnut borer adults attack and kill stressed oaks. Other oak borers, such as the red oak borer, Enaphalodes rufulus, and the carpenterworm, Prionoxystus robiniae, attack live trees without killing them.

Evidence of Infestation

The first symptom of borer attack is usually wilted foliage appearing on scattered branches during late summer (fig. 2). The foliage on infested branches wilts prematurely, turns brown, but remains attached to the branches for several weeks or months before dropping. Such branches will die and produce no foliage in the next year.

 

 

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

تصویر مرتبط

Figure 2. – Red oak tree with foliage wilting in late summer – indicative of attack by the twolined chestnut borer
figure 2

Trees can be killed in the first year of attack; however, death usually occurs after 2 to 3 successive years of borer infestation. Typically, the crown is attacked during the first year, with the remaining live portions of the branches and trunk being infested during the second and third years (table 1).

Table 1-Late-summer characteristics of oak trees attacked by twolined chestnut borer (TLCB), where
complete tree death occurs over a 3-year period

Year 1 Year 2 Year 3
Upper crown:Foliage wilted, brown
TLCB larvae common
TLCB galleries common
No TLCB exit holes
Other phloem borers rare
No foliage
No TLCB larvae
TLCB galleries common
TLCB exit holes common
Other phloem borers common
No foliage
No TLCB larvae
TLCB galleries common
TLCB exit holes common
Other phloem borers common
Lower crown:Foliage healthy, green
TLCB larvae rare
TLCB galleries rare
No TLCB exit holes
No other phloem borers
Foliage wilted, brown
TLCB larvae common
TLCB galleries common
TLCB exit holes rare
Other phloem borers rare
No foliage
No TLCB larvae
TLCB galleries common
TLCB exit holes common
Other phloem borers common
Trunk:Foliage, if any, green
No TLCB larvae
No TLCB galleries
No TLCB exit holes
No other phloem borers
Foliage, if any, green
TLCB larvae rare
TLCB galleries rare
No TLCB exit holes
No other phloem borers
Foliage, if any, brown
TLCB larvae common
TLCB galleries common
TLCB exit holes rare
Other phloem borers rare

Infection by the oak wilt fungus, Ceratocystis fagacearum, causes similar symptoms in the tree crown, but the foliage wilts, turns brown, and drops from the branches quickly during early summer.

The twolined chestnut borer leaves a permanent visible record of its visit. As adult borers emerge from the host tree, they bore distinctive D-shaped exit holes 1/5 inch (5 mm) wide in the bark (fig. 3). Exit holes of other oak-infesting wood borers are circular or lens-shaped. For example, exit holes of the adult carpenterworm moth or adult Cerambycidae beetles such as the red oak borer and the rustic borer,Xylotrechus colonus, are circular, while those of adult Buprestidae in the genera Chrysobothrisand Dicercaare lens-shaped. Visible D-shaped exit holes indicate that this section of an oak tree was infested some time in the past and now is probably dead.

 

 

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

Figure 3. – D-shaped exit hole of the twolined chestnut borer as observed on the bark surface.
figure 3

Larvae damage host trees by feeding on the phloem (the inner bark), the cambium (the growth layer producing both phloem and xylem), and the xylem (outer sapwood). The phloem transports food from the crown downward while the xylem conducts water and minerals from the roots upward. Although full-grown larvae are not much thicker than 1/18 inch (1.4 mm), they are able to construct galleries of sufficient depth to cut the flow of food and water. This is especially true for oaks and other ring-porous hardwood species that conduct water almost entirely within the outer one or two growth rings of the sapwood.

Other bark- and wood-boring insects soon colonize portions of the crown and trunk killed by the twolined chestnut borer. For example, the beetles mentioned above that construct circular and lens-shaped exit holes usually colonize the year following attack by twolined chestnut borers. The kinds of insects found beneath the bark help determine how much time has elapsed since the twolined chestnut borer originally invaded (table 1).

Identification of Life Stages

Adult twolined chestnut borers are slender, black beetles, 1/5 to 1/2 inch (5 mm to 13 mm) long with 2 golden stripes along their back (see cover photo).

Adults are active from April to August, depending on the geographic location and temperature. In the Lake States, emergence usually begins in late May to early June and peaks in mid-to late June.

After emerging, adults fly to the crowns of oak trees and feed on foliage before moving to the branches and trunks to mate. Females lay their eggs in small clusters in bark cracks and crevices. Larvae hatch within 1 to 2 weeks.

Larvae are white, slender, about 1 inch (25 mm) long when fully grown, and have two spines at the tip of the abdomen (fig. 4); almost all other wood b6rer larvae lack such spines. The larvae burrow through the bark to the cambial region. Larvae construct meandering galleries (fig.5) that are packed tightly with frass (feces mixed with boring dust). These feeding galleries cut the flow of food and water in the phloem and xylem.

 

Figure 4 figure 5
USDA by Robert A. HaackFigure 4– Twolined chestnut borer larvae. The center larva represents the type that would be found feeding in the cambial region during late summer. The other two, doubled-overlarvae represent individuals taken from their pupal chambers during the winter months. Photo courtesy of Minnesota Department of Natural ResourcesFigure 5-Typical larval galleries of the twolined chestnut borer as seen on the sapwood suiface of an oak tree.

Larvae go through four instars (forms between molts) between early summer and fall. When fully grown (usually August to October), the larvae burrow into the outer bark and construct individual chambers in which to pass the winter. If the outer bark is thin, the larvae construct chambers in the outer sapwood. Larvae pass the winter in a doubled-over position (fig. 4). Pupation (turning into pupae, a resting stage) occurs the following spring, and adults emerge soon thereafter to renew the cycle.

The twolined chestnut borer produces only one generation per year. However, in rare cases it may take 2 years for some larvae to complete development, especially in the northern extremes of the insect’s range, or when developing from eggs laid late in the growing season.

Larvae of the twolined chestnut borer, as well as other members of the family Buprestidae, are called flatheaded wood borers because of the greatly enlarged and flanened first and sometimes second and third thoracic segments (segments of the thorax, the middle of three chief divisions of the insect body). Adult Buprestidae are called metallic wood borers because their ventral (lower) side, and sometimes their dorsal (upper) side, is iridescent or metallic-colored.

Management Techniques

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

 

When discussing control strategies for the twolined chestnut borer, it is important to remember that this insect attacks stressed oaks. Recall also that practically nothing can be done to save infested portions of a tree once symptoms become visible, because at that time the damage to the host tree is nearly complete.

Management programs should first attempt to prevent attack from occurring, but if it happens, managers have several control options to use.

Prevention: Thin overstocked stands to increase the vigor of the remaining trees, but use caution to minimize injury to the residual stand. Harvest first the overmature oaks and those of poor vigor. Twolined chestnut borer populations will not build up in logging slash because the material dries too quickly to support larval development.

In residential areas, improve tree vigor by implementing mulching, watering, soil aeration, and fertilization programs. Avoid using lawn fertilizers that contain weed killers near oaks. Use caution during construction and landscaping to avoid soil compaction and damage to roots and trunks.

Natural Control: Larval parasites provide limited natural control of the twolined chestnut borer. One larval parasite, the chalcid wasp Phasgonophora sulcata (fig. 6), has caused as much as 10 percent annual larval mortality in Wisconsin.

تصویر مرتبط24197450953386132086.jpg

 

Figure 6. – Female (above) and male (below) Phasgonophora sulcata adults, common larval parasites of the twolined chestnut borer.

USDA by Peter Rush
figure 6

Downy and hairy woodpeckers, Picoides pubescens and Picoides villosus, are the two most important predators, feeding primarily on the overwintering larvae. These woodpeckers consumed 78 percent of the larvae from a single white oak tree during one winter in New York State.

Chemical Control: Pesticide treatments can be used to protect high-value shade and ornamental trees. A few pesticides are presently registered with the U.S. Environmental Protection Agency for twolined chestnut borer control: carbaryl, chlorpyrifos, and lindane. Consult you local county Extension Office to determine if changes in pesticide registration have occurred.

To protect standing trees, make the first pesticide application 1 to 2 weeks before adults are expected to emerge. Thereafter, apply two additional sprays at 2-week intervals covering the trunk and branches thoroughly. The first treatment targets emerging adults as they are chewing their way through the bark. The second and third treatments target adults as they mate and lay eggs, the eggs, and the newly hatched larvae.

In addition, infested logs can be treated with approved pesticides. Make a single application to the bark 1 to 3 weeks before adults are expected to emerge. Treat only logs that won’t be utilized prior to adult emergence.

It may be necessary to control leaf-feeding caterpillars, like the gypsy moth and the forest tent caterpillar, because severe defoliation can predispose oaks to attack by twolined chestnut borer. Contact your local county Extension Office to learn which pesticides are currently registered.

Cultural Control: Twolined chestnut borer larvae are sensitive to rapid drying of the host tissues. Felling infested oaks during the summer promotes faster drying of the cambial region and can kill the developing larvae. It is critical to fell oaks after most egg laying has ended, but before most larvae have become third instars. In the Lake States, best results occur when oaks are felled during mid-July. Somewhat earlier dates would apply further south. This approach eliminates the need to destroy the infested material quickly because few if any adults will ever emerge.

Pruning is a control option best conducted in late summer when heavily infested branches can be easily identified by foliage that has prematurely wilted. Prune below the last wilted leaves on each infested branch. Burn, chip, or bury the infested material before adults emerge. Proper removal of infested branches during the first year of infestation (table 1), combined with cultural treatments to improve tree vigor, may allow some trees to survive. However, no treatment program can guarantee lifelong protection against future attack by twolined chestnut borer.

From autumn through the following spring, control strategies are aimed primarily at fully grown larvae that are located primarily in the outer bark. For severely infested oaks, like those described in the second or third year of attack in table 1, fell and destroy them before adults emerge. Felling infested oaks from autumn through spring, and even cutting them to firewood lengths, will not greatly reduce borer survival. If possible, remove and destroy the outer bark from currently infested logs; such material will have galleries under the bark (fig. 5), but no exit holes (fig. 3). Destroying the outer bark kills almost all overwintering larvae. The remaining debarked logs pose no further threat from the twolined chestnut borer.

SKMBT_C45116022916180_0006

In salvage operations, mark dead and infested oaks in late summer and complete the salvage project before adults emerge the following spring. Prompt removal can lower local borer populations. Make efforts to minimize damage to the residual trees, thereby reducing the number of host trees under stress.

If the infested wood cannot be disposed of prior to adult emergence, place a heavy tarp over the stacked logs or firewood and seal the tarp at the base with soil. Keep it sealed during the entire period of adult activity-May and June in the North, but earlier further south. The adults will emerge and die beneath the tarp.

Remember that once a tree has been killed and the twolined chestnut borer adults have emerged, the tree poses no further threat as a breeding site for this particular beetle. Efforts to reduce local twolined chestnut borer populations should therefore be aimed at currently infested oaks.

ده قله مرتفع زاگرس عبارتند از:[۱۵]

رتبه نام کوه شهرستان استان ارتفاع (متر) ناحیه
۱ دنا دنا کهگیلویه و بویراحمد ۴۴۰۹ زاگرس مرکزی
۲ زردکوه کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ۴۲۲۱ زاگرس شمال مرکزی
۳ قالی کوه الیگودرز لرستان ۴۰۵۵ زاگرس مرکزی
۴ شاهان کوه فریدون‌شهر اصفهان ۴۰۴۰
۵ اشترانکوه ازنا، الیگودرز لرستان ۴۰۲۴ زاگرس شمال مرکزی
۶ کوه گره اقلید فارس ۳۹۹۰ زاگرس جنوب مرکزی
۷ کوه بل اقلید فارس ۳۹۴۳ زاگرس جنوب مرکزی
۸ دالانکوه فریدن اصفهان ۳۹۱۵ زاگرس شمال مرکزی
۹ کوه تمندر الیگودرز لرستان ۳۹۰۰ زاگرس مرکزی
۱۰ کوه هزار دره لردگان چهارمحال و بختیاری ۳۸۸۰ زاگرس جنوب مرکزی

 

Another option is to use trap trees to attract adult twolined chestnut borers. Do this by girdling living oak trees 1 to 4 weeks before adults are expected to emerge, preferably suppressed (smaller or weaker) trees or ones that have been selected for later removal. Note that oaks in the white oak group must be girdled deeper than those in the red oak group to cause death. Adult females are attracted to and lay eggs on girdled oaks, but the larvae will die because the host tissues become excessively dry. Girdle trees close to the ground, because borer larvae can complete development between the groundline and where the tree was girdled.

Assistance

Additional information is available from your State Foresters; Cooperative Extension Agents; and Forest Pest Management, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, Washington, DC 20090-6090.
1-سوسکها وسوسک چوب خوار بلوط :لطفا توجه ويزه

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

كارشناسان محترم همانگونه كه مطلع ميباشييد دها هزار نوع سوسك (beetles در دنيا وجود دارد به شكل ورنگهاي گوناگون در رابطه بادرختان غير مثمر  مانند —-بلوط نارون و بید وچنار وغیره يا حتي مثمر مانند گردو  وغیره larvae كرم    انهاي كه تنه درخت را سوراخ مكنند(borers ) اوندهاي غذاي را قطع ونهايتا به خشكيده گي درخت منجر ميشود.شایان ذکر است در سال 1380 میلادی که اینجانب مدرک دیپلمه فضای سبز از ایالت ایلینوز دارا  شدم یکی از شروط این مدرک مجوز کاربرد سموم  کشاورزی ودیگری بیمه حوادث در کار بود که زیر مجموعه ان سموم. روشی بود. و هست بنام تزریق      tree injection    سموم و کودهای شیمیائی در بدنه درخت
.که در پایین بدنه درخت با مته سوراخی در اوند های غذای کرده و کپسولی با مایعات فشرده سموم یا کودها در سوراخ گذاشته واز این طریق درخت خود. انها را جذب مینماید.که این کار در درختان سایه دار با ارزش در منازل  و شركت ها  ما   انجام میدادیم و این دوره را اینجانب یک روز من در شهر زیبای شیکاگو توسط یک شرکت خصوصی  كار اموزي كرديم .
.پس در جنگل داری نمی توان برای سوسک جوب خوار کاری کرد زیرا هزینه بر و یکی دو تا نیست و از طرفی خدمات ابیاری هم نیست  و اقلیم  هم عوض شده و باران هم وجود ندارد وسفره اب زیر زمینی هم پایین رفته وباید درخت را قطع کرد و سریع استفاده بهینه از چوب ان نمود.

تصویر مرتبط

لازم میدادم که در انیجا خدمت اقای دکتر رضا احمدی که اکنون رئس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها است بگویم.که دکتر جان اول سلام دارم خدمت شما ودوم اینجانب در سال 1370با تجربه 5 سال فعالیت فضای سبزدر امریکا وارد اداره فنی  جنگل اداره کل منابع طبیعی  فارس شدم واز ان سال یعنی مدیرت اقای مهندس اقا زمانی در چالوس تا اخرمدیرت مهندس اقا زمانی در تهران  .سرپرست ورئیس و همه هم در اداره فنی جنگل. و اکنون هم کارشناس مسئول در اداره  فني جنگل وحال. جنابعالی بفرمایید که من جند تا مدیر کل عوض کرده ام .و جنابعالی را هم که دراین طول سالها هیج وقت متاسفانه  در این همه جلسه هاي سازمانی . ملاقات نداشته ام.)کارشناسانی که اکنون کنار دست شما نشسته اند .

جنابان مهندس اسکندری و دکتر شریفی , ومهندس منصوري در شورای عالی سازمان ومهندس مقدسی وابراهیمی رستاقی ودکتر بردبار ودکتر رزاقی  ود کتر طالقانی ومهندس پور مقدم  و مهندس كارگر .  وبرادر گرامي اقای  مهندس جلالی که در سال 1366 در جهاد ما  باهم .هم رزم بودیم  وجناب دکتر  محمدحسین جزیره ای که  انساني شريف ومشاور سازمان بودند.دو بار در طول خدمت من مورخه 81/8/12و 83/7/12 به فارس تشریف اوردندو بعد از سفر شیراز هردو دفعه نامه از ایشان دارم  كه از راهنماي هاي ايشان بهره مند شديم و جناب دکتر جعفری که در سال 1384 به شیراز امدندو يادي هم از اقاي مهندس فتوكيان كنم كه ايشان هم فني بودندو اينجانب و مهندس محسني پيگيري كرديم كه اقاي فتوكيان مجوز بعضي از گونه هاي مثمر را در اراضي ديم زار هاي كم بازده به شماره  50/ 100/ 1238مورخه 9/4/ 71 صادر كرد.و من حضورا -خدمت ايشان امدم در سازمان وتوضيحات فني را ارائه دادم تا ايشان متقاعد شد كه اين مجوز را صادر كند.
براي كل مملكت. و اينجا چون بحث طرحاي مشركت مردمي است وبنده در اداره جنگل پيگيري ميكردم بايد يادي هم از اقاي مهندس فلا ح كنم كه با پيشنهاداتي كه -از فارس شروع شد ما توانستيم رويشگاه شمال را از شمال و اعتبارات جنگل هاي خارج از شمال را از شمال جدا كنيم .
و به همين منظور دوره اي  تشكيل شد در چالوس بنام مديرت منابع طبيعي به شيوه مشاركت مردمي در زمان مديرت مهندس ربيع فلاح كه ما همه از جهاد امديم .در اين دوره .كارشناسي اهل شيراز بود .بنام اقاي  دكتر محمد حسين عمادي كه در استراليا دكترا مي گرفت و با پيگيريهاي ايشا ن دكتر روبرت باب فيشر  و روبرت ووگ از دانشگاه جنوب غربي و سيدني استراليا و دكتر ايرج ملك محمدي  از ايران  90 ساعت اموزشي باجدل  كارشناسي (بنده نماينده فارس بودم )  تا طرح هاي مشاركت و جدا شدن جنگلهاي خارج از شمال  را برسي كنيم شماره دوره اموزشی. 10024 / 3369مورخه 13/ 7/ 1372 و افاي دكتر رزاقي در ان گرده هماي همراه مابودند كه اكنون در سازمان است. اینجا نظر کارشناسیم که در طول این همه سال در عرصه مستقیما بوده ام عرض کنم .

که برادر گرامی دانشمندان ناسا وصاحب نظران وكشاورزان ودامداران با تجربه گويند اقلیم تغيير پيدا كرده – غنی سازی در منطقه زاکرس  با گونه بلوط  و سرشت این گونه که ابتدا سایه دوست و بعد افتاب دوست است و  غنی سازی در  ایران تورانی وخلیج عمانی و یا درختکای و یا جنلکاری دولتی به این شکلی که جنابعالی دنبال می فرمای كه مسايل گوناگون اجتماي و فني در بر دارد 70 درصد ان در طولانی مدت به لحاظ نبود قرقبان  وگله و رمه روستاي وعشايري و مشکلات ا جتمای  و نبود اعتبارات پیوسته و فاکتورهای عنوان شده بالاومسایل عنوان شده در رابطه با بی ابی وخشکسالی وتغییر اقلیمی  در مطالب سایت اینجانب كه جندي مو شکافی کرده ام جواب گو نیست؟.ونخواهد بود واگر شکی در رابطه با مسایل عنوان شده اینجانب دارید ایمیل بزنید و یا به شیراز تشریف بیاورید تابحث کارشناسی کنیم.

راه حل فعلا  :این اعتبارات را به سمت حفاظت از وضع موجود وبکارگیری قرقبان وخرید هواپیما برای حریق و حفظ ذخيره نزولات با دستگاهاي مناسب و مسائل ریز دیگر است که در اینجا فعلا بسنده میکنم تا بعد.و در علوم کشاورزی وباغبانی وجنگلداری وجنگل کاری وفضای سبز وابخیزداری و بیابان ومرتع وغیره گويند با یک گل بهار  نمی شود. و مطلب مديرت زاكرس هم مطاله بفرمایید.. عكس ذيل جناب دكتر روبرت (باب) فيشر است در چپ ودر راست اقاي دكتر محمدحسين عمادي مي باشد

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

 

Dr Robert BOB  Fisher كه تا ان جاي كه من اطلاع دارم هنوز با دكتر عمادي در وزارت جهاد كشاورزي در مكاتبه است. البته متاسفانه اين دو عكس مربوط به ان تاريخ نيست.

تصویر مرتبط

 


2-در رابطه با  برگ خواران:(moths ) كه شكل ظاهري انها با antennae   پروانه ها فرق ميكند يا به صورت   borers كرم به ميوجات و خانواده سبزيجات و يا به صورت catererpillar  كرم پادار، برگ درختان را مي خورند همانند بلوط و غيره خسارت جبران نا پذيري به درختان و ميوجات واردمي سازند كه همه مديرت ويژه خود مي طلبد. لازم به توضيح است به صلاح است كه كارشناسان اهل فن بدانند كه catererpillar  ميتواند هم larve (moth وهم larve)  butterfly  باشند .كه بحث ما در اينجا  moths ها هستند. عكس ذيل در رابطه با

با قطع درختان توسط سودجويان كه هم اكنون هم مي باشد ودر همين سال 1393

تصویر مرتبط41199622001062058423.jpg

24197450953386132086.jpg22800704838424070703.jpg

 

 

چرا سوسك چوبخوار بلوط طغيان ميكند.تغيير اقليم ونبود برنامه بشري.

seyed mahmoud jafari
مهارتها وتجربیات سید محمود 

muuget, tree injector,units control of insects.J.J Mauget company.1984

State of illinoi,s Department of Agriculture(M,Jafari Landscaping and ornamental and pest control. ID; naumber.120102501–1981 to 1985

سوسک های چوبخوار دوباره به جنگلهای بلوط دشت برم در کازرون فارس هجوم آورده و بازهم این عرصه های جنگی را مورد تهدید قرار داده اند.به دنبال حمله سوسكهاي چوبخوار به دشت برم طی چند سال گذشته و زغالی شدن درختان خسارات زیادی به جنگلهای بلوط استان فارس به ویژه منطقه دشت برم وارد شده و بیش از 20 هزار هکتار از این جنگلها در منطقه دشت برم شرایط بحرانی را سپری کردند.

 به گزارش خبرنگار مهر، منطقه جنگلی دشت برم با ارتفاع متوسط از یک هزار و 500 متر تا دو هزار و 400 متر قسمتی از رشته کوه های زاگرس جنوب غربی به شمار مي رود كه یکی از بخشهای متراکم جنگلهای بلوط زاگرس را در خود جای داده است. این منطقه دارای پوشش گیاهی و جانوری قابل ملاحظه ای است.

علاوه بر بلوط گونه های جنگلی دیگری همچون بادام کوهی، کیالک و ارژن را شامل می شود و نقش مهمی در تلطیف و اعتدال هوای مناطق جنوبی کشور داشته و به عنوان یک منطقه حفاظت شده و منطقه زیست کره است.

جنگل بلوط دشت برم در 30کیلومتری شرق کازرون و در مسیر کازرون به شیراز واقع شده است. طي چند سال گذشته به دليل خشكساليهايي كه در استان فارس شاهد بوديم در تمامي حوزه ها از درياچه هاي استان گرفته تا كشاورزي خسارات جبران ناپذيري وارد شد. در اين ميان جنگلهاي بلوط دشت برم نيز از اين خسارات در امان نمانده و سوسكهاي چوب خوار بلاي جان درختان شده و به آنها حمله كردند.

به دنبال حمله سوسكهاي چوبخوار به دشت برم طی چند سال گذشته و زغالی شدن درختان خسارات زیادی به جنگلهای بلوط استان فارس به ویژه منطقه دشت برم وارد شده و بیش از 20 هزار هکتار از این جنگلها در منطقه دشت برم شرایط بحرانی را سپری کردند.

 

13418130490172294973.jpg;

 

WELCOME TO SUSTAINABLE BABY STEPS

Give me 7 days and I’ll have you so crunchy you’ll have to change your name to Moonbeam. (Plus, you’ll get inbox love from me. And everybody wants my inbox love.)

GET THE FREE GUIDE

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top