۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در خشکسالی, عناوین کل مطالب, مطالب علمی | ۰ نظر

.The pest of oaks trees and Drought IN IRAN.سوسک انواع بلوط در جنگل های جهان وایران

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/13418130490172294973_thumb.png

پزوهشگر ونویسنده وترجمه و تحلیل از سید محمود جعفری مسئول اداره فنی جنگلکاری وجنگلداری و کارشناس مسئول  وقت وبعداز
13418130490172294973.jpg;

-سازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی فارس اداره فنی جنگلکاری وجنگلداری.

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

شایان ذکراست گونه ارزن وتنگرس وبسیاری از گونه های گون ها پرستار خوبی  برای مستقر شدن درختجه ها ودرختان می باشند زیرا شاخ ووخار انها خشن است ودام انها را چندان نمی تواند ازار دهد وبخورد.وسپس در صورتی که مسایل اجتمای از جمله قرق و چرا  منظور همان حیوانات وحشی واهلی است و مسایل اقلیمی از جمله نزولات اسمانی وپراکنش ان در طول سال وحتی سالهای بعدمستعد باشد.این درخت ارزن است که من در کنار ان ایستاده ام . وقتی ما در جنگلداری کلمه پرستار بکار می بریم مانند مادری است که به بچه شیر می دهد نوازش می کند سپس دایه خوبی می شود که بچه بزرگتر و راه برود وخود غذا بخورد یعنی از خاک عناصر غذای گرفته از نزولات اسمانی رطوبت و اب گرفته از گیاه کنار دست خود کمی سایه و افتاب گرفته تا جان گیرد وخود را با طبیعت اطراف سازگار کند ودها مسایل دیگرو حفاظت وحمایت.

08003962219302222662.jpg;

دانایان و نادانان با هم برابرند؟ قران مجید. عکس ذیل پرستار انسان است و عکس بالا پرستار گیاه است.
تصویر مرتبط

عکسهای ذیل مهندس کلانتری ریاست سازمان جنگلها مهندس شاه بیگی مدیرکل دفتر جنگکاری وپارکها. مهندس شاه امیریان مدیر کل وقت مهندس سعادت مسئول وقت اداره فنی بیابان مهندس کارگر  واینجانب مشغول بحث با اقای شاه بیگی ودیگر همکاران محترم. تا انجا که اطلاع دارم اقای مهندس کلانتری مدتی مسئولیت استانداری یزد را به عهده گرفت ایشان از سال ۱۳۶۶ در وزارت جهاد سازندگی یک پله از ما جلوتر مشغول خدمت بودنند. منابع طبیعی در تمام کشورهای بحث پیچیده با مشکلات گوناگون بخصوص در جهان سوم.

SKMBT_C45116022916180_0016

 

قران کریم و کتابهای اسمانی می فرمایند.- ما برای بشریت در زمین زینت  افردیم  خاک و اب و غذا و میوها   و حیوانات  گوناگون افریدیم  که از ان با عقل ودانش و با برنامه استفاده نمایند.سوره ان شما جستجو کنیید.

تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط22800704838424070703.jpg

 

why oaks  forest  are Declining  in zagros
وقتی در صد سال گذشته متوسط بارندگی از ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر می رسد به ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر وجمعیت تصادی انسان رو به فزونی و بهره برداری غیر اصولی از ان طبیعت  با توجه به ازدیاد دام و چرای بیرویه رخ می دهد.زاکرس ودیگر زاکرسها خواهند خشکید.

چندین فا کتور اجتمای و اب وهوای ومدیریتی دست بدست هم داده تا این فاجعه زوال جنگلهای زاکرس گویند.

۱-چرا سوسک های چوبخوار بلوط طغیان میکند
۲-چرا بلوط ها خشک می شوند.
۳-تغیر اقلیم
۴-گرم شدن کره زمین
۵-خشکسالی پی در پی
۶-پایین رفتن سفره  ابهای زیر زمینی 
۷-نبود رطوبت کافی برای ریشه
۸=۸  هشت ماه نبود پراکنش نزولات اسمانی در بسیاری از نقاط جهان+
شیب زمین و طبقات خاکشناسی+ افات همانند برگ خواران و بیماری ها از جمله بیماری زغالی وغیره، لایه های سخت زیرین+
 ۹-مدیرت غلط و بهره برداری بی رویه  از جمله شخم زدن اراضی زیر اشکوب درختان وقطع ریشه های سطحی +استفاده از برگ درختان برای دام وضعیف شدن درختان به لحاظ  کم شدن ذخیره مواد غذای  +قطع درخت و تولید زغال در فارس ودیگر استانها ادامه دارد. وصدها فاکتورهای دیگر از جمله شغل و بیکاری در مناطق روستای+
 ۱۰-(نبود قرقبان و اتش سوزی)  نویسنده وترجمه وتجربه وتحلیل از سید محمود جعفری کلبه دانش.اداره کل منابع طبیعی فارس +اداره فنی جنگلکاری وجنگلداری.

19905950512865695531.jpgلطفا در رابطه باسوسک جوبخوار بلوط مطالعه فرمایدرRobert A. Haack1 and Robert E. Acciavatti2

بلوط +می گوید با توجه به سرشت من( من )در اینده با ناحیه رویشی ایران زمین خدا حافظی
(میکنم) البته زمان می برد. وبستگی به مدیریت انسانها دارد.با توجه به میزان وپراکنش بارندگی ۱۰۰ سال گذشته وتغییر اقلیم کاشت  نهال یا بذور بلوط با توجه به سزشت سایه دوستی انواع بلوط در ابتدا رشد که به پرستار نیازمند است در زاکرس در طولانی مدت به لحاظ مسایل گوناگون مدیریتی واجتمای واب وهوای وبارندگی وتشکیلات زمین شناسی پیش بینی می شود که فقظ سرمایه ملی به هدر می رود. راه حال جعفری گوید با توجه به تجربه ۴۵ ساله از ۶۱ ساله عمرم در بخش کشاورزی وباغبانی ودامداری وجنگلکاری وجنگلداری و بخیزداری مدیریت وضع موجود و ایجاد شغل وکسب کار برای جامعه روستای وعشایری وابسته به زاکرس می باشد.

 

88523964510425213139.png28071292919101457867.jpg;17898396819138475820.jpg

 


۱ Research entomologist, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, North Central Forest Experiment Station, East Lansing MI. 48823
۲ Entomologist, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Pest Management, State and Private Forestry, Northeastern Area, Morgantown, WV 26505.


Cover
USDA by George Heaton

انتخاب  و نویسنده سید محمود جعفری  با توجه به تجربه وحوادث چندین ساله در امور فضای سبز وجنگل داری وجنگکاری و باغبانی.  Introduction

توسعه پایدار برنامه یک روزه ویا یک ساله نیست.
درخت بار علم نباشد بجز عمل گر عمل در تو نباشد درخت بی بری
تصویر مرتبط

انسانها  غذا می خواهند شغل می خواهند منزل یا الونک می خواهند واینده می خواهند برای  بهتر زیستن.

The twolined chestnut borer, Agrilus bilineatus (Weber), belongs to the beetle family Buprestidae. The word “chestnut” refers to the beetle’s past status as a principal pest of American chestnut, Castanea dentata.

The twolined chestnut borer is found from the Maritime Provinces of Canada, west to the Rocky Mountains, and south to Florida and Texas (fig. 1). ما می گوییم این بلوط همیشه سبز در سمت راست که مادرش در ایستگاه علی اباد کمین است فارس واکنون این نهال فرزند همان نهال است که ۷ سال قبل ما تولید کرده ودر اداره شهرستان فیروزااباد است برای توسعه فضای سبز شهری توسعه دهید جوانان اینده.این گونه درنهالستانهای کرج اقای مهندس نهاوندی ودر شهرک صداره بیمارستان پیوند اعضاء وجود دارد.باید همانند درخت باغبانی به ان خدمت کرد که زود به بار نشیند برای تولید میوه و تکثیر. عکس باغبان وتولید کننده نهای شهرستان فیروزاباداست در کنارمن جناب اقای رفیعی.سمت راست. ناحیه چین های زاکرسسمت چپ.

{{{base_caption}}}figure 1
Figure 1 – Probable range of the twolined chestnut borer, based on the combined distribution of its oak host species

Hosts  از ایران تا جهان از فارس دشت برم تا ایلام تا بویراحمد  و بسیاری از ۲۵ استانها زاکرس و خشکسالی در بسیاری اقلیم. رشته کوه زاکرس : کوه یا قلعه دنا وکهکیلویه وبویر احمد بلندترین ارتفاع زاکرس

Oaks are the primary hosts of this pest. Some of the more frequently attacked species include white oak(Quercus alba), scarlet oak (Quercus coccinea), northern pin oak (Quercus ellipsoidalis), bur oak (Quercus macrocarpa), chestnut oak (Quercus prinus),

northern red oak (Quercus rubra); post oak, (Quercus stellata), black oak, (Quercus velutina), and live oak, (Quercus virginiana)
این  گیاه خشن هم پرستار خوبی برای پرندگان که تخم گزاری کنند.
تصویر مرتبطتصویر مرتبط

Adult twolined chestnut borers primarily attack oaks that are damaged by drought or trees that are suppressed or declining. Urban oaks that suffer stress from trunk and root injury, soil compaction, and changes in soil depth are equally vulnerable to attack by this pest. Oaks that have been defoliated by insects such as gypsy moth (Lymantria dispar), elm spanworm (Ennomos subsignarius), fall cankerworm(Alsophila pometaria), and forest tent caterpillar (Malacosoma disstria) are also attacked by the twolined chestnut borer.

The twolined chestnut borer adults attack and kill stressed oaks. Other oak borers, such as the red oak borer, Enaphalodes rufulus, and the carpenterworm, Prionoxystus robiniae, attack live trees without killing them.

Evidence of Infestation

The first symptom of borer attack is usually wilted foliage appearing on scattered branches during late summer (fig. 2). The foliage on infested branches wilts prematurely, turns brown, but remains attached to the branches for several weeks or months before dropping. Such branches will die and produce no foliage in the next year.

 

 

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

تصویر مرتبط

Figure 2. – Red oak tree with foliage wilting in late summer – indicative of attack by the twolined chestnut borer
figure 2

Trees can be killed in the first year of attack; however, death usually occurs after 2 to 3 successive years of borer infestation. Typically, the crown is attacked during the first year, with the remaining live portions of the branches and trunk being infested during the second and third years (table 1).

Table 1-Late-summer characteristics of oak trees attacked by twolined chestnut borer (TLCB), where
complete tree death occurs over a 3-year period

Year 1 Year 2 Year 3
Upper crown:Foliage wilted, brown
TLCB larvae common
TLCB galleries common
No TLCB exit holes
Other phloem borers rare
No foliage
No TLCB larvae
TLCB galleries common
TLCB exit holes common
Other phloem borers common
No foliage
No TLCB larvae
TLCB galleries common
TLCB exit holes common
Other phloem borers common
Lower crown:Foliage healthy, green
TLCB larvae rare
TLCB galleries rare
No TLCB exit holes
No other phloem borers
Foliage wilted, brown
TLCB larvae common
TLCB galleries common
TLCB exit holes rare
Other phloem borers rare
No foliage
No TLCB larvae
TLCB galleries common
TLCB exit holes common
Other phloem borers common
Trunk:Foliage, if any, green
No TLCB larvae
No TLCB galleries
No TLCB exit holes
No other phloem borers
Foliage, if any, green
TLCB larvae rare
TLCB galleries rare
No TLCB exit holes
No other phloem borers
Foliage, if any, brown
TLCB larvae common
TLCB galleries common
TLCB exit holes rare
Other phloem borers rare

Infection by the oak wilt fungus, Ceratocystis fagacearum, causes similar symptoms in the tree crown, but the foliage wilts, turns brown, and drops from the branches quickly during early summer.

The twolined chestnut borer leaves a permanent visible record of its visit. As adult borers emerge from the host tree, they bore distinctive D-shaped exit holes 1/5 inch (5 mm) wide in the bark (fig. 3). Exit holes of other oak-infesting wood borers are circular or lens-shaped. For example, exit holes of the adult carpenterworm moth or adult Cerambycidae beetles such as the red oak borer and the rustic borer,Xylotrechus colonus, are circular, while those of adult Buprestidae in the genera Chrysobothrisand Dicercaare lens-shaped. Visible D-shaped exit holes indicate that this section of an oak tree was infested some time in the past and now is probably dead.

 

 

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

Figure 3. – D-shaped exit hole of the twolined chestnut borer as observed on the bark surface.
figure 3

Larvae damage host trees by feeding on the phloem (the inner bark), the cambium (the growth layer producing both phloem and xylem), and the xylem (outer sapwood). The phloem transports food from the crown downward while the xylem conducts water and minerals from the roots upward. Although full-grown larvae are not much thicker than 1/18 inch (1.4 mm), they are able to construct galleries of sufficient depth to cut the flow of food and water. This is especially true for oaks and other ring-porous hardwood species that conduct water almost entirely within the outer one or two growth rings of the sapwood.

Other bark- and wood-boring insects soon colonize portions of the crown and trunk killed by the twolined chestnut borer. For example, the beetles mentioned above that construct circular and lens-shaped exit holes usually colonize the year following attack by twolined chestnut borers. The kinds of insects found beneath the bark help determine how much time has elapsed since the twolined chestnut borer originally invaded (table 1).

Identification of Life Stages

Adult twolined chestnut borers are slender, black beetles, 1/5 to 1/2 inch (5 mm to 13 mm) long with 2 golden stripes along their back (see cover photo).

Adults are active from April to August, depending on the geographic location and temperature. In the Lake States, emergence usually begins in late May to early June and peaks in mid-to late June.

After emerging, adults fly to the crowns of oak trees and feed on foliage before moving to the branches and trunks to mate. Females lay their eggs in small clusters in bark cracks and crevices. Larvae hatch within 1 to 2 weeks.

Larvae are white, slender, about 1 inch (25 mm) long when fully grown, and have two spines at the tip of the abdomen (fig. 4); almost all other wood b6rer larvae lack such spines. The larvae burrow through the bark to the cambial region. Larvae construct meandering galleries (fig.5) that are packed tightly with frass (feces mixed with boring dust). These feeding galleries cut the flow of food and water in the phloem and xylem.

 

Figure 4 figure 5
USDA by Robert A. HaackFigure 4– Twolined chestnut borer larvae. The center larva represents the type that would be found feeding in the cambial region during late summer. The other two, doubled-overlarvae represent individuals taken from their pupal chambers during the winter months. Photo courtesy of Minnesota Department of Natural ResourcesFigure 5-Typical larval galleries of the twolined chestnut borer as seen on the sapwood suiface of an oak tree.

Larvae go through four instars (forms between molts) between early summer and fall. When fully grown (usually August to October), the larvae burrow into the outer bark and construct individual chambers in which to pass the winter. If the outer bark is thin, the larvae construct chambers in the outer sapwood. Larvae pass the winter in a doubled-over position (fig. 4). Pupation (turning into pupae, a resting stage) occurs the following spring, and adults emerge soon thereafter to renew the cycle.

The twolined chestnut borer produces only one generation per year. However, in rare cases it may take 2 years for some larvae to complete development, especially in the northern extremes of the insect’s range, or when developing from eggs laid late in the growing season.

Larvae of the twolined chestnut borer, as well as other members of the family Buprestidae, are called flatheaded wood borers because of the greatly enlarged and flanened first and sometimes second and third thoracic segments (segments of the thorax, the middle of three chief divisions of the insect body). Adult Buprestidae are called metallic wood borers because their ventral (lower) side, and sometimes their dorsal (upper) side, is iridescent or metallic-colored.

Management Techniques

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

 

When discussing control strategies for the twolined chestnut borer, it is important to remember that this insect attacks stressed oaks. Recall also that practically nothing can be done to save infested portions of a tree once symptoms become visible, because at that time the damage to the host tree is nearly complete.

Management programs should first attempt to prevent attack from occurring, but if it happens, managers have several control options to use.

Prevention: Thin overstocked stands to increase the vigor of the remaining trees, but use caution to minimize injury to the residual stand. Harvest first the overmature oaks and those of poor vigor. Twolined chestnut borer populations will not build up in logging slash because the material dries too quickly to support larval development.

In residential areas, improve tree vigor by implementing mulching, watering, soil aeration, and fertilization programs. Avoid using lawn fertilizers that contain weed killers near oaks. Use caution during construction and landscaping to avoid soil compaction and damage to roots and trunks.

Natural Control: Larval parasites provide limited natural control of the twolined chestnut borer. One larval parasite, the chalcid wasp Phasgonophora sulcata (fig. 6), has caused as much as 10 percent annual larval mortality in Wisconsin.

تصویر مرتبط24197450953386132086.jpg

 

Figure 6. – Female (above) and male (below) Phasgonophora sulcata adults, common larval parasites of the twolined chestnut borer.

USDA by Peter Rush
figure 6

Downy and hairy woodpeckers, Picoides pubescens and Picoides villosus, are the two most important predators, feeding primarily on the overwintering larvae. These woodpeckers consumed 78 percent of the larvae from a single white oak tree during one winter in New York State.

Chemical Control: Pesticide treatments can be used to protect high-value shade and ornamental trees. A few pesticides are presently registered with the U.S. Environmental Protection Agency for twolined chestnut borer control: carbaryl, chlorpyrifos, and lindane. Consult you local county Extension Office to determine if changes in pesticide registration have occurred.

To protect standing trees, make the first pesticide application 1 to 2 weeks before adults are expected to emerge. Thereafter, apply two additional sprays at 2-week intervals covering the trunk and branches thoroughly. The first treatment targets emerging adults as they are chewing their way through the bark. The second and third treatments target adults as they mate and lay eggs, the eggs, and the newly hatched larvae.

In addition, infested logs can be treated with approved pesticides. Make a single application to the bark 1 to 3 weeks before adults are expected to emerge. Treat only logs that won’t be utilized prior to adult emergence.

It may be necessary to control leaf-feeding caterpillars, like the gypsy moth and the forest tent caterpillar, because severe defoliation can predispose oaks to attack by twolined chestnut borer. Contact your local county Extension Office to learn which pesticides are currently registered.

Cultural Control: Twolined chestnut borer larvae are sensitive to rapid drying of the host tissues. Felling infested oaks during the summer promotes faster drying of the cambial region and can kill the developing larvae. It is critical to fell oaks after most egg laying has ended, but before most larvae have become third instars. In the Lake States, best results occur when oaks are felled during mid-July. Somewhat earlier dates would apply further south. This approach eliminates the need to destroy the infested material quickly because few if any adults will ever emerge.

Pruning is a control option best conducted in late summer when heavily infested branches can be easily identified by foliage that has prematurely wilted. Prune below the last wilted leaves on each infested branch. Burn, chip, or bury the infested material before adults emerge. Proper removal of infested branches during the first year of infestation (table 1), combined with cultural treatments to improve tree vigor, may allow some trees to survive. However, no treatment program can guarantee lifelong protection against future attack by twolined chestnut borer.

From autumn through the following spring, control strategies are aimed primarily at fully grown larvae that are located primarily in the outer bark. For severely infested oaks, like those described in the second or third year of attack in table 1, fell and destroy them before adults emerge. Felling infested oaks from autumn through spring, and even cutting them to firewood lengths, will not greatly reduce borer survival. If possible, remove and destroy the outer bark from currently infested logs; such material will have galleries under the bark (fig. 5), but no exit holes (fig. 3). Destroying the outer bark kills almost all overwintering larvae. The remaining debarked logs pose no further threat from the twolined chestnut borer.

SKMBT_C45116022916180_0006

In salvage operations, mark dead and infested oaks in late summer and complete the salvage project before adults emerge the following spring. Prompt removal can lower local borer populations. Make efforts to minimize damage to the residual trees, thereby reducing the number of host trees under stress.

If the infested wood cannot be disposed of prior to adult emergence, place a heavy tarp over the stacked logs or firewood and seal the tarp at the base with soil. Keep it sealed during the entire period of adult activity-May and June in the North, but earlier further south. The adults will emerge and die beneath the tarp.

Remember that once a tree has been killed and the twolined chestnut borer adults have emerged, the tree poses no further threat as a breeding site for this particular beetle. Efforts to reduce local twolined chestnut borer populations should therefore be aimed at currently infested oaks.

ده قله مرتفع زاگرس عبارتند از:[۱۵]

رتبه نام کوه شهرستان استان ارتفاع (متر) ناحیه
۱ دنا دنا کهگیلویه و بویراحمد ۴۴۰۹ زاگرس مرکزی
۲ زردکوه کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ۴۲۲۱ زاگرس شمال مرکزی
۳ قالی کوه الیگودرز لرستان ۴۰۵۵ زاگرس مرکزی
۴ شاهان کوه فریدون‌شهر اصفهان ۴۰۴۰
۵ اشترانکوه ازنا، الیگودرز لرستان ۴۰۲۴ زاگرس شمال مرکزی
۶ کوه گره اقلید فارس ۳۹۹۰ زاگرس جنوب مرکزی
۷ کوه بل اقلید فارس ۳۹۴۳ زاگرس جنوب مرکزی
۸ دالانکوه فریدن اصفهان ۳۹۱۵ زاگرس شمال مرکزی
۹ کوه تمندر الیگودرز لرستان ۳۹۰۰ زاگرس مرکزی
۱۰ کوه هزار دره لردگان چهارمحال و بختیاری ۳۸۸۰ زاگرس جنوب مرکزی

 

Another option is to use trap trees to attract adult twolined chestnut borers. Do this by girdling living oak trees 1 to 4 weeks before adults are expected to emerge, preferably suppressed (smaller or weaker) trees or ones that have been selected for later removal. Note that oaks in the white oak group must be girdled deeper than those in the red oak group to cause death. Adult females are attracted to and lay eggs on girdled oaks, but the larvae will die because the host tissues become excessively dry. Girdle trees close to the ground, because borer larvae can complete development between the groundline and where the tree was girdled.

Assistance

Additional information is available from your State Foresters; Cooperative Extension Agents; and Forest Pest Management, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, Washington, DC 20090-6090.
۱-سوسکها وسوسک چوب خوار بلوط :لطفا توجه ویزه

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

کارشناسان محترم همانگونه که مطلع میباشیید دها هزار نوع سوسک (beetles در دنیا وجود دارد به شکل ورنگهای گوناگون در رابطه بادرختان غیر مثمر  مانند —-بلوط نارون و بید وچنار وغیره یا حتی مثمر مانند گردو  وغیره larvae کرم    انهای که تنه درخت را سوراخ مکنند(borers ) اوندهای غذای را قطع ونهایتا به خشکیده گی درخت منجر میشود.شایان ذکر است در سال ۱۳۸۰ میلادی که اینجانب مدرک دیپلمه فضای سبز از ایالت ایلینوز دارا  شدم یکی از شروط این مدرک مجوز کاربرد سموم  کشاورزی ودیگری بیمه حوادث در کار بود که زیر مجموعه ان سموم. روشی بود. و هست بنام تزریق      tree injection    سموم و کودهای شیمیائی در بدنه درخت
.که در پایین بدنه درخت با مته سوراخی در اوند های غذای کرده و کپسولی با مایعات فشرده سموم یا کودها در سوراخ گذاشته واز این طریق درخت خود. انها را جذب مینماید.که این کار در درختان سایه دار با ارزش در منازل  و شرکت ها  ما   انجام میدادیم و این دوره را اینجانب یک روز من در شهر زیبای شیکاگو توسط یک شرکت خصوصی  کار اموزی کردیم .
.پس در جنگل داری نمی توان برای سوسک جوب خوار کاری کرد زیرا هزینه بر و یکی دو تا نیست و از طرفی خدمات ابیاری هم نیست  و اقلیم  هم عوض شده و باران هم وجود ندارد وسفره اب زیر زمینی هم پایین رفته وباید درخت را قطع کرد و سریع استفاده بهینه از چوب ان نمود.

تصویر مرتبط

لازم میدادم که در انیجا خدمت اقای دکتر رضا احمدی که اکنون رئس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها است بگویم.که دکتر جان اول سلام دارم خدمت شما ودوم اینجانب در سال ۱۳۷۰با تجربه ۵ سال فعالیت فضای سبزدر امریکا وارد اداره فنی  جنگل اداره کل منابع طبیعی  فارس شدم واز ان سال یعنی مدیرت اقای مهندس اقا زمانی در چالوس تا اخرمدیرت مهندس اقا زمانی در تهران  .سرپرست ورئیس و همه هم در اداره فنی جنگل. و اکنون هم کارشناس مسئول در اداره  فنی جنگل وحال. جنابعالی بفرمایید که من جند تا مدیر کل عوض کرده ام .و جنابعالی را هم که دراین طول سالها هیج وقت متاسفانه  در این همه جلسه های سازمانی . ملاقات نداشته ام.)کارشناسانی که اکنون کنار دست شما نشسته اند .

جنابان مهندس اسکندری و دکتر شریفی , ومهندس منصوری در شورای عالی سازمان ومهندس مقدسی وابراهیمی رستاقی ودکتر بردبار ودکتر رزاقی  ود کتر طالقانی ومهندس پور مقدم  و مهندس کارگر .  وبرادر گرامی اقای  مهندس جلالی که در سال ۱۳۶۶ در جهاد ما  باهم .هم رزم بودیم  وجناب دکتر  محمدحسین جزیره ای که  انسانی شریف ومشاور سازمان بودند.دو بار در طول خدمت من مورخه ۸۱/۸/۱۲و ۸۳/۷/۱۲ به فارس تشریف اوردندو بعد از سفر شیراز هردو دفعه نامه از ایشان دارم  که از راهنمای های ایشان بهره مند شدیم و جناب دکتر جعفری که در سال ۱۳۸۴ به شیراز امدندو یادی هم از اقای مهندس فتوکیان کنم که ایشان هم فنی بودندو اینجانب و مهندس محسنی پیگیری کردیم که اقای فتوکیان مجوز بعضی از گونه های مثمر را در اراضی دیم زار های کم بازده به شماره  ۵۰/ ۱۰۰/ ۱۲۳۸مورخه ۹/۴/ ۷۱ صادر کرد.و من حضورا -خدمت ایشان امدم در سازمان وتوضیحات فنی را ارائه دادم تا ایشان متقاعد شد که این مجوز را صادر کند.
برای کل مملکت. و اینجا چون بحث طرحای مشرکت مردمی است وبنده در اداره جنگل پیگیری میکردم باید یادی هم از اقای مهندس فلا ح کنم که با پیشنهاداتی که -از فارس شروع شد ما توانستیم رویشگاه شمال را از شمال و اعتبارات جنگل های خارج از شمال را از شمال جدا کنیم .
و به همین منظور دوره ای  تشکیل شد در چالوس بنام مدیرت منابع طبیعی به شیوه مشارکت مردمی در زمان مدیرت مهندس ربیع فلاح که ما همه از جهاد امدیم .در این دوره .کارشناسی اهل شیراز بود .بنام اقای  دکتر محمد حسین عمادی که در استرالیا دکترا می گرفت و با پیگیریهای ایشا ن دکتر روبرت باب فیشر  و روبرت ووگ از دانشگاه جنوب غربی و سیدنی استرالیا و دکتر ایرج ملک محمدی  از ایران  ۹۰ ساعت اموزشی باجدل  کارشناسی (بنده نماینده فارس بودم )  تا طرح های مشارکت و جدا شدن جنگلهای خارج از شمال  را برسی کنیم شماره دوره اموزشی. ۱۰۰۲۴ / ۳۳۶۹مورخه ۱۳/ ۷/ ۱۳۷۲ و افای دکتر رزاقی در ان گرده همای همراه مابودند که اکنون در سازمان است. اینجا نظر کارشناسیم که در طول این همه سال در عرصه مستقیما بوده ام عرض کنم .

که برادر گرامی دانشمندان ناسا وصاحب نظران وکشاورزان ودامداران با تجربه گویند اقلیم تغییر پیدا کرده – غنی سازی در منطقه زاکرس  با گونه بلوط  و سرشت این گونه که ابتدا سایه دوست و بعد افتاب دوست است و  غنی سازی در  ایران تورانی وخلیج عمانی و یا درختکای و یا جنلکاری دولتی به این شکلی که جنابعالی دنبال می فرمای که مسایل گوناگون اجتمای و فنی در بر دارد ۷۰ درصد ان در طولانی مدت به لحاظ نبود قرقبان  وگله و رمه روستای وعشایری و مشکلات ا جتمای  و نبود اعتبارات پیوسته و فاکتورهای عنوان شده بالاومسایل عنوان شده در رابطه با بی ابی وخشکسالی وتغییر اقلیمی  در مطالب سایت اینجانب که جندی مو شکافی کرده ام جواب گو نیست؟.ونخواهد بود واگر شکی در رابطه با مسایل عنوان شده اینجانب دارید ایمیل بزنید و یا به شیراز تشریف بیاورید تابحث کارشناسی کنیم.

راه حل فعلا  :این اعتبارات را به سمت حفاظت از وضع موجود وبکارگیری قرقبان وخرید هواپیما برای حریق و حفظ ذخیره نزولات با دستگاهای مناسب و مسائل ریز دیگر است که در اینجا فعلا بسنده میکنم تا بعد.و در علوم کشاورزی وباغبانی وجنگلداری وجنگل کاری وفضای سبز وابخیزداری و بیابان ومرتع وغیره گویند با یک گل بهار  نمی شود. و مطلب مدیرت زاکرس هم مطاله بفرمایید.. عکس ذیل جناب دکتر روبرت (باب) فیشر است در چپ ودر راست اقای دکتر محمدحسین عمادی می باشد

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

 

Dr Robert BOB  Fisher که تا ان جای که من اطلاع دارم هنوز با دکتر عمادی در وزارت جهاد کشاورزی در مکاتبه است. البته متاسفانه این دو عکس مربوط به ان تاریخ نیست.

تصویر مرتبط

 


۲-در رابطه با  برگ خواران:(moths ) که شکل ظاهری انها با antennae   پروانه ها فرق میکند یا به صورت   borers کرم به میوجات و خانواده سبزیجات و یا به صورت catererpillar  کرم پادار، برگ درختان را می خورند همانند بلوط و غیره خسارت جبران نا پذیری به درختان و میوجات واردمی سازند که همه مدیرت ویژه خود می طلبد. لازم به توضیح است به صلاح است که کارشناسان اهل فن بدانند که catererpillar  میتواند هم larve (moth وهم larve)  butterfly  باشند .که بحث ما در اینجا  moths ها هستند. عکس ذیل در رابطه با

با قطع درختان توسط سودجویان که هم اکنون هم می باشد ودر همین سال ۱۳۹۳

تصویر مرتبط41199622001062058423.jpg

24197450953386132086.jpg22800704838424070703.jpg

 

 

چرا سوسک چوبخوار بلوط طغیان میکند.تغییر اقلیم ونبود برنامه بشری.

seyed mahmoud jafari
مهارتها وتجربیات سید محمود 

muuget, tree injector,units control of insects.J.J Mauget company.1984

State of illinoi,s Department of Agriculture(M,Jafari Landscaping and ornamental and pest control. ID; naumber.120102501–۱۹۸۱ to 1985

سوسک های چوبخوار دوباره به جنگلهای بلوط دشت برم در کازرون فارس هجوم آورده و بازهم این عرصه های جنگی را مورد تهدید قرار داده اند.به دنبال حمله سوسکهای چوبخوار به دشت برم طی چند سال گذشته و زغالی شدن درختان خسارات زیادی به جنگلهای بلوط استان فارس به ویژه منطقه دشت برم وارد شده و بیش از ۲۰ هزار هکتار از این جنگلها در منطقه دشت برم شرایط بحرانی را سپری کردند.

 به گزارش خبرنگار مهر، منطقه جنگلی دشت برم با ارتفاع متوسط از یک هزار و ۵۰۰ متر تا دو هزار و ۴۰۰ متر قسمتی از رشته کوه های زاگرس جنوب غربی به شمار می رود که یکی از بخشهای متراکم جنگلهای بلوط زاگرس را در خود جای داده است. این منطقه دارای پوشش گیاهی و جانوری قابل ملاحظه ای است.

علاوه بر بلوط گونه های جنگلی دیگری همچون بادام کوهی، کیالک و ارژن را شامل می شود و نقش مهمی در تلطیف و اعتدال هوای مناطق جنوبی کشور داشته و به عنوان یک منطقه حفاظت شده و منطقه زیست کره است.

جنگل بلوط دشت برم در ۳۰کیلومتری شرق کازرون و در مسیر کازرون به شیراز واقع شده است. طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالیهایی که در استان فارس شاهد بودیم در تمامی حوزه ها از دریاچه های استان گرفته تا کشاورزی خسارات جبران ناپذیری وارد شد. در این میان جنگلهای بلوط دشت برم نیز از این خسارات در امان نمانده و سوسکهای چوب خوار بلای جان درختان شده و به آنها حمله کردند.

به دنبال حمله سوسکهای چوبخوار به دشت برم طی چند سال گذشته و زغالی شدن درختان خسارات زیادی به جنگلهای بلوط استان فارس به ویژه منطقه دشت برم وارد شده و بیش از ۲۰ هزار هکتار از این جنگلها در منطقه دشت برم شرایط بحرانی را سپری کردند.

 

13418130490172294973.jpg;

 

WELCOME TO SUSTAINABLE BABY STEPS

Give me 7 days and I’ll have you so crunchy you’ll have to change your name to Moonbeam. (Plus, you’ll get inbox love from me. And everybody wants my inbox love.)

GET THE FREE GUIDE

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top