18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

.goat is animal or terrible herbicides to destroy the vegetation.بز گوشت توليد يا گياهان را نابود.

.goat is animal or terrible herbicides to destroy the vegetation.بز گوشت توليد يا گياهان را نابود.

 پزوهشگر ونویسنده بیش از 45 سال تجربه در امور کشاورزی ودامداری و باغبانی  شغل  فامیلی .کارشناسی میدانی ومدیر: از رویشگاه خلیج عمانی تا ایران تورانی تا زاکرس  وخزری و از شمال امریکا ایالت میشیگان تا  جنوب امریکا. تمپا بی فلوریدا و بعضی از ایالات هندوستان مانند ممبی و  بنگالر و دهلی و  عمارات عربی حوالی دبی  بعضی از نقاط کشور ارمنستان .این چنین سخن دارد.از بز و  نا بودی پوشش گاهی بسیاری از کشورهای درحال توسعه وجهان سوم.بيش از نيمي از مساحت كشور ايران را مراتع تشكيل مي دهد.

مبایل قدیم 127

 

تاريخچه ی استفاده از مراتع

دانشمندان و متخصصان بر اين عقيده اند كه گوسفند و بز به وسیله ی ايرانيان قديم اهلي شده اند و قدمت دامداري را بيش از سي هزار سال مي دانند. به هر حال آنچه به صورت تاريخ مستدل و قابل اعتماد وجود دارد، اين است كه هفت هزار سال پيش اجداد ما در سرزمين سرسبز ايران مشغول دامداري بوده اند و حرفه دامداري از گذشته هاي بسيار دور يكي از حرفه هاي مهم ايرانيان بوده و رمه و رمه گرداني در سرتاسر ايران رواج داشته است. حركت اقوام كوچ رو از نواحي سردسير به ايران، عمدتاً براي به دست آوردن چراگاه هاي سرسبز و خرم بوده است، هر چند از آن زمان تاكنون نظام دامداري و مرتعداري دستخوش تغييرات زيادي شده است، اما به احتمال بسيار زياد مسأله ييلاق و قشلاق و كوچ نيز براي به دست آوردن علوفه هاي مناسب تابستانه و زمستانه در ايران به شدت رواج داشته است.

سرسبزي مراتع باعث شده كه اقوام مختلف دامدار از سرتاسر شمال، شمال غربي و شمال شرقي وارد كشور آباد و خرم ايران شوند و چون بين جمعيت دام و گستردگي و سرسبزي مراتع تعادل وجود داشته است، مدتها مرتعداران بدون هيچ نگراني مشغول دامپروري بوده اند، و چه بسا تمدن هاي بسيار عظيمي در اين سرزمين شكل گرفته كه حاصل سرسبزي و خرمي مراتع ايران بوده است.

 

 

 

من در ابتدا از بز معذرت خواهي ميكنم كه اين حيوان اول از نظر جانور شناسي بصورت وحشي وحتي اهلي  زيبا وبي نظير است واز نظر اهلي بودن بز وبزغاله در زندگي بشريت به انسان براي بقاوبه وطبيعت براي زاد اوري گياهان يعني بذر گياهان در پشكل يا  فضولات انها كمك كرده است واينجا با توجه به مشكلات تغير اقليم وحفظ پوشش گياهي ما مجبور هستيم كه با بز اين گونه رفتار وافعي در اين مطلب بكنيم وشايد در جاي ديگر در رابطه با بز مطالب ارزنده اي داشته باشيم كه داريم واگر خدا توفيق دهد در اينده خواهم گفت.

69620523554292698507.jpg ودرخت زليل.jpg

 

 

بنام انكه هستي را افريدو فرمود شكر نعمتش را بجاي اوريد و اگر نياوريد نسلي بر مي اندازيم ونسل نو مي افرينيم. كلام خدادر قران مجيد.

 


بز بسيار چابك است بز از درختان بخوبي بالا مي رود بز روي شاخه هاي درختان به راحتي مي ايستد وبرگ درختان وجوانهاي انتهاي را مي خورد.بز تقريبا تمام گياهان از جمله علف ها  وبوته ها ودرختجه ها حتي انهاي كه خار دار وخشبي و يا   خشوي هستندمي خورد . دارد
 بز دندانهاي تيز    وتا يك سانتي گياهان در از زمين ميكند وميخورد .بز سرش را براحتي لابلاي گياهان مي بردوبرگ وجونه هاي انتهاي را مي خوردو بز مجال باز سازي به گياهان نمي دهد .گياهان كه برگهايشان كند ه وبه ركود رفت زندگي انها بهم مي ريزد وريشه براي رشد متوقف مي شود. بز كاغذ وكارتن وجوب وپلاستيك مي خورد.در مرتع ايران مرتع دارن . فاكتورهاي مرتع داري را بدليل هاي مختلف انجام نمي دهند.ابتداي ترين كار كه قرق وچراي تناوبي است رعايت نمي شود.فرشايش خاك در اراضي جنگلي ومرتعي قابل ملاحظه وبيداد ميكند كه در اينده در رابطه به فرسايش خاك در ايران ودر دنيا مطلب داريم وتوضيح خواهم داد.باماباش   have good time

 

43295749221289523664.jpg

 

تغيير اقليم ومديرت بشر طببعت را نابود ميكند.
ايا بز در مناطق خشك ونيمه خشك غول علفكش هاست براي از بين بردن پوشش گياهي يا توليد براي گوشت وامور زندگي

پوشش گياهي چگونه نابود مي گردد.

 

 

برآورد جمعيت دام به تفكيك نوع دام و استان در سال 1382 نگاه کنیید.

جدول شماره 2-1-1                                                                                                                      ((واحد : هزار رأس – هزارنفر))

استان گوسفند

و بز

بز

و بزغاله

گاو و گوساله گاوميش شتر جمع­کل
اصيل دورگ بومي جمع
آذربايجان­شرقي  3594  716              
آذربايجان­غربي  4007  580              
اردبيل  2310  261              
اصفهان  2413  1036              
البرز                  
ايلام  907  773              
بوشهر  983  1188              
تهران  1258  443              
چهارمحال و بختياري  1525  1078              
خراسان­جنوبي   8281  3707              
خراسان­رضوي  /  /              
خراسان­شمالي  /  /              
خوزستان  2663  1365              
زنجان  1045  175              
سمنان  820  452              
سيستان و بلوچستان  787  1214              
فارس  3784  4313              
قزوين  766  145              
قم  842  163              
كردستان  1253  577              
كرمان  1528  2166              
كرمانشاه  1571  2166              
كهگيلويه و بويراحمد  869  840              
گلستان  1289  148              
گيلان 866  177              
لرستان  3232  1603              
مازندران  2030  232              
مركزي  1424  413              
هرمزگان  67  571              
همدان  1473  358              
يزد  384  403              
جمع کل  51959  25679= 77638            

بشر  . اب    و  غذا   و   امكانات    اوليه زندگي   مي خواهد يا نمي خواهد.

 

مبایل قدیم 558

 

 

جامه عشايري وروستاي چگونه زندگي كنند.ممر در امد انها كجاست چرا بز پرورش مي دهند.اگر بز پرورش ندهند چكار كنند.بز چقدر طبيعت را نابود مي كند در كشوري كه متوسط بارندگي جيزي نزديك به 200تا250ميليمتر در سال است .و كره زمين هم گرمتر وگرمتر مي شود واقليم ايران زمين هم عوض شده است .چگونه دامداري باز داشته باشيم.چگونه گياهان خود را باز سازي كنند. چه فرصتي براي باز سازي دارند.

 

23368471530258795665.jpg
 جعفري مي گويد)گوشت بز  وكهره  بجه بز بيش از 000 000 1( يك ميليون تومان) در هر كيلو(kg گرم) به طبيعت ايران خسارت وارد مي كند.در اينده خواهيم گفت دانشجويان واساتيد مطلب افتصاذي واجتماي تهيه فرماييد.پوشش گياهي ايران زمين رو به نابودي است.مطلب (از اب تا زندگي) مطلب( از اب تا زندگي)

جمعيت دام كشور بر حسب واحد دامي در سال­هاي 1391 و 1392 

 جدول شماره 2-1-2                                                                                                                  ((واحد : هزار واحد دامي))

شرح

ضريب واحد دامي

1391

1392

گاو و گوساله اصيل 9.5 10564  
گاو و گوساله دورگ 6.5 34593  
گاو و گوساله بومي 4 9380  
گاوميش 6.5 3263  
گوسفند و بره 1 51698  
بز و بزغاله 0.75 19029  
شتر 5.5 858  

مبایل قدیم 131

وحال به این امار  وتحلیل ها ونوشتها نگاه کنیید.

وضعيت مراتع ايران

همانطور كه قبلاً ذكر شد، از سطح 164 ميليون هكتار وسعت كشور، 90 ميليون هكتار يا 55 درصد مساحت كشور را مراتع تشكيل مي دهد. طبقه بندي سطح مراتع از نظر وضعيت، بر اساس آخرين آمار سازمان جنگلها و مراتع كشور در سال 1374 به قرار زير است:

9.3ميليون هكتار مرتع خوب (10.3 درصد)، 37.3 ميليون هكتار مرتع متوسط تا فقير(3،43 درصد) و43.4 ميليون هكتار مرتع فقير تا خيلي فقير (46.4 درصد).

همچنین مراتع از نظر توليد علوفه ی قابل برداشت در هكتار به قرار زير هستند:

الف) مراتع علفي ييلاقي 14 ميليون هكتار با توليد متوسط 290 كيلوگرم علوفه ی قابل برداشت در هكتار.

ب) مراتع بوته زار با وضعيت ضعيف و متوسط 60 ميليون هكتار با توليد 92 كيلوگرم علوفه ی قابل برداشت در هكتار.

ج) مراتع حاشيه ی كوير (خيلي ضعيف) با توليد بسيار كم 16 ميليون هكتار با توليد متوسط 25 كيلوگرم علوفه ی قابل برداشت در هكتار.

در مجموع داراي توليدي برابر با 10.7 ميليون تن علوفه ی خشك قابل بهره برداري مجاز و يا 5.8 ميليون تن T.D.Nعلوفه ی مجاز مي باشد.

اما واقعيت اين است كه مراتع خوب و متراكم‌ ما كمتر از 10درصد و حداكثر 10 ميليون هكتار است و بقيه ی مراتع، فقير و كم‌بازده هستند. سازمان جنگل‌ها، مراتع متراكم را 6 ميليون و 640 هزار هكتار ذكر كرده كه داراي تاج پوشش بيش از 50 درصد هستند. بر اساس همين آمار، مساحت مراتع نيمه‌متراكم20 ميليون و 690 هزار هكتار اعلام شده كه تاج پوشش آنها بين 25 تا 50 درصد و مراتع كم‌تراكم با تاج پوشش كمتر از 25 درصد،56 ميليون و 50 هكتار از اراضي كشور را به خود اختصاص داده است. براين اساس، با احتساب 3 ميليون هكتار مراتع شمال، ‌مجموع مراتع كشور 86 ميليون و 100هزار هكتار است.

علل تخريب و انهدام مراتع

مبایل قدیم 546

در خرابي وضع مراتع ايران، تنها انسان با چراي بي رويه ی احشام و ديگر اقدامات مقصر نيست، بلكه در بسياري از موارد شرايط طبيعي عامل اصلي به شمار مي رود.

عوامل طبيعي مؤثر در تخريب مراتع

الف – آب و هوا

براي به وجود آمدن مراتع خوب ( سبز و خرم)،‌ هواي معتدل و باران كافي لازم است. اين شرايط فقط در قسمت هاي محدودي از كشور ما فراهم است.

1- اثر كمبود و نا منظم بودن بارندگي

سطح وسيعي از كشور ما را مناطق خشك و بياباني تشكيل مي دهد كه در برخي از نقاط آن، متوسط بارندگي سالیانه حتي از 50 ميليمتر تجاوز نمي كند. در مناطق خشك و بياباني نه تنها ميزان بارندگي كم است بلكه توزيع آن نيز نامناسب است، به اين معني كه ممكن است در طول سال اصلاً باران نبارد و يا سال ها باران نيايد، ‌در چنين شرايطي نمي توان حتي انتظار مراتع نامرغوب را هم داشت، چه رسد به مراتع مرغوب. فقط در سطحي بسيار محدود از كشور ( در شمال، شمال غربي و شمال شرقي و برخي نقاط مرتفع ديگر) باران نسبتا زياد و منظم مي بارد. در ساير نقاط، خشك و نيمه خشك، باران هم كم و  نامنظم می بارد. بنابراين قسمت اعظم مملكت از بارندگي كافي و به موقع برخوردار نيست و از علل فقر و خراب بودن وضع مراتع، همين ناكافي بودن ميزان بارندگي، توزيع نامطلوب آن و خشك بودن هواست.

2- اثر گرما و تبخير شديد

دومين عامل طبيعي فقر مراتع، گرما و تبخير شديد به خصوص در فصل تابستان است. در سطح وسيعي از مناطق خشك و همچنين مراتعي كه در نقاط پست واقع شده است، شدت گرما اغلب مانع از رشد و نمو بسياري از گياهان مي شود. شدت تبخير، آب قابل دسترس گياه را كاهش مي دهد و موجب پژمردگي و ركود فعاليتهاي حياتي بيشتر مي گردد.

3- اثر باد

يكي ديگر از علل فقير بودن مراتع در مناطق خشك وزيدن بادهاي شديد است. باد با از جا كندن خاك و تجمع آن در نقاط ديگر ( فرسايش بادي) و همچنين بالا بردن شديد تبخير و ديگر تأثيرات، موجبات از بين رفتن گياهان و يا حداقل عدم رشد آنها را فراهم مي سازد.

باد، در بسياري از موارد آنچنان خاك را از جا كنده و زمين را چاله چاله كرده كه پوشش گياهي موجود به كلي از بين رفته و يا در حال از بين رفتن است و امكان تجديد حيات در اين قسمت ها خيلي بعيد مي نمايد. در ديگر نقاط، بادهاي خشك با بالا بردن ميزان تبخير،‌ موجبات پژمردگي و ركود فعاليتهاي حياتي آنها را در فصول گرم به خصوص تابستان فراهم مي آورد. حتي اثر بارندگي ها را زود محو مي كند. انباشته شدن گردوغبار و يا به اصطلاح گرد گرفتن روي بر گها، سبب مي شود كه گياه نتواند فعاليتهاي لازم را انجام دهد، در نتيجه ممكن است هم از رشد و نمو باز بماند و هم مرغوبيت خود را از دست بدهد.
ودر اینجا باید گفت چگونه وبا چه وسیله ای می خواهی 1 -4 کیلومتر راه بروی  وچونه می خواهی با اتش سوزی بسازی و بسوزی وسیله نداری.رستم دستان می خواهد که دبه اب   20   لیتری به ارتفاعات ببرد .

بادها باعث شكستن شاخه هاي درختچه ها و بوته ها و خوابانيدن آنها مي شود. يكي ديگر از اثرهاي باد رفتن خاك (ماسه اي) اطراف ريشه، است كه در اين صورت ريشه در معرض هوا قرار مي گيرد موجب خشك شدن آن گياه مي گردد.

ب – اثر جنس و تركيبات زمين و شوري آب و خاك

اراضي كه سطح آنها را رسوبات تبخيري شور و گچي و ديگر سازندهاي نامناسب پوشانده است اغلب از لحاظ پوشش گياهي فقير و يا به كلي فاقد پوشش گیاهی اند(مانند سطح گنبدي نمكي).

در چنين خاكهاي فقط گياهان مقاوم به آهك و شوري يا به عبارت ديگر گياهان آهك يا مقاوم به شوري  مي توانند، رشد و نمو كنند.

آب هاي شور سطحي به تدريج موجب شوری بیشتر خاك ها و در نتيجه كم تر شدن تعداد يا پوشش گياهي منطقه ی تحت تأثير خود، مي گردد. زيرا با افزايش ميزان شوري، قدرت مقاومت گياهان در مقابل شوري كاهش مي يابد و سرانجام موجب نابودي آنها مي شود. در چنين شرايطي ديگر امكان به وجود آمدن گياه جديد هم از بين مي رود. آبهاي شور زيرزميني به ويژه در مناطق خشك، روز به روز بر ميزان شوري و قليائی بودن خاك مي افزايند كه این امر اثر نامطلوبی روي پوشش گياهي مي گذارد.

در سطح زمين هائي از جنس كنگلومرا و يا زمين هاي ريزشي از نوع شيستي و كوه هاي با شيب تند و امثال اينها، گياهان كمي مي رويند و يا به عبارتی گیاهان در آن «بند نمي شوند».

د- كمبود يا فقدان آب آشاميدني و عدم دسترسي به برخي از مراتع

مراتع يا قسمتهايي از آن به علت نداشتن آب يا راه کافی، و دور دست واقع شدن آنها يا مورد استفاده قرار نمي گيرند يا خيلي كمتر از ظرفيتشان مورد چرا واقع مي شود. به طوري كه همواره از لحاظ گياهي غني است و حتي سطح آنها بكر، و دست نخورده باقي مانده است. عدم استفاده ی كامل از اين مراتع كه پوشش گياهي غني دارد ولي فاقد آب هستند(براي نوشيدن دام) موجب مي گردد مراتعي كه داراي آب و در فواصل نزديك به محل سكونت دامداران واقع شده اند مورد چراي بيش از حد دام قرار گرفته و تخريب و منهدم گردند.

عوامل غير طبيعي مؤثر در تخريب مراتع( تأثير اقدامات انساني)

مبایل قدیم 134

همانطور كه گفته شد از علل اصلي تخريب مراتع در بسيار ي از نقاط، عوامل مختلف طبيعي است، ولي اعمال و بهره برداري بي رويه ی انسان از مراتع در اغلب موارد، تأثير بيشتري در تخريب و نابودي پوشش گياهي داشته است و دخالت هاي نامناسب انسان سبب شده كه عوامل مساعد طبيعي نيز نتواند مفيد واقع شوند. از اين رو تأثير  انسان در نابودي مراتع عمده ترين مسئله است و بايد راه حل هاي مناسب و اقدامات مفيد و مؤثر و عملي تر براي جلوگيري از تخريب و نابودي بيشتر مراتع، ارائه گردد. انسانها به طرق مختلف در تخريب مراتع دخالت دارند از جمله:

1- بهره برداري هاي نامناسب

1-1- بهربرداري نامناسب مستقيم

انسان به طور مستقيم به طرق مختلف موجب تخريب مراتع شده و مي شود:

الف – تعدد جمعيت بهره بردار مرتعي.

ب – شخم مراتع جهت کشت زراعتهای دیم كم بازده و تبدیل آن برای سایر مصارف.

ج – بوته کنی جهت سوخت.

د – بهره برداري بيش از حد گياهان مرتعي به منظور مصارف دارويي و صنعتي.

ه – مشاعي بودن ( غير قابل تفكيك بودن آنها با ساير اراضي ) عرصه ی مرتع مورد بهره برداري و در نتيجه غير اقتصادي بودن واحد هاي بهره برداري.

و – فقر مالي و عدم توان سرمايه گذاري بهره برداران در اصلاح و احيای مراتع.

1-2- بهربرداري نامناسب غير مستفيم

دامداران با چراندن بي رويه ی دام هاي خود در مراتع باعث تخريب عمده ی مراتع مي شوند.

چراي بي رويه: منظور از چرای بی رویه، چراي بي موقع (زود هنگام)، چراي ببيش از اندازه و چراي طولاني مدت (خروج دير هنگام) يك مرتع است.

بنابراين انسان ها به طور غیرمستقيم از راه هاي زير موجب تخريب مراتع مي گردند:

الف – چرای بی موقع (چرای پیش رس).

ب – عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت تولیدی مراتع.

ج – چرای مفرط (چرای بیش از ظرفیت مراتع) از طرق تعداد دام زياد يا چراي طولاني مدت يك مرتع.

ه – تخریب مراتع در اثر حرکت تعداد زیاد دام در مسیر چرا.

و – هماهنگ نبودن انواع دام مصرف كننده با نوع مرتع( مثلا ً گاو بايد از اراضي كه پوشش غالب آن گراس ها هستند استفده كند.)

در اينجا لازم است كه به رابطه ی بين دام و مرتع به لحاظ اهميت آن به عنوان بيشترين و مهمترين مسئله در تخريب مراتع به ويژه در ايران اشاره گردد و در نهايت به راهكارها با توجه به وضعيت مراتع ( علم مرتعداري ) اشاره شود.

رابطه ی دام و مرتع

هر جامعه ی گياهي از تعداد زيادي گياه تشكيل شده است و در شرايط محيطي خاص خود از لحاظ خاك، ‌رطوبت و عوامل ديگر به حالت تعادل درآمده است. ورود تعدادي دام به اين جامعه ی گياهي تعادل موجود در اين جامعه را به هم مي زند. زيرا، دام با چراي خود از برگ و ساقه گياهان، ‌رشد و نمو آنها را مختل و از توليد بذر كه ضامن بقا و تداوم گياهان مرتعي است تا حد زيادي جلوگيري مي كند و با لگد مال كردن برگ، ساقه و ريشه گياهان و سخت كردن خاك،‌ به مرتع صدمه مي زند. از سوي ديگر، با افزايش مقداري كود دامي به زمين موجب تقويت زمين مي شود و شرايط بهتر تغذيه اي را براي گياهان فراهم مي كند.

 ودرخت زليل.jpg

اگر تعداد دام وارد شده به مرتع، مدت چرا ‌و نوع چرا به گونه اي باشد كه گياه بتواند آنچه با چراي دام از دست داده است جبران و تداوم بقاي خود را حفظ كند مشكلي پيش نخواهد آمد ولي اگر تعداد دام زياد باشد يا مدت و نوع چرا به گونه اي باشد كه از مرتع بي رويه بهره برداري شود وضعيت نامناسبي پيش خواهد آمد. در نتيجه، دام گياهان خوشخوراك را چرا مي كند و از بين مي برد و گياهاني باقي مي مانند كه مورد علاقه ی دام نيستند؛ اين گياهان مجال رشد و توسعه بيشتري مي يابند و در آن جامعه به صورت گياه غالب در مي آيند. هنگامي كه چراي بي رويه چند سال ادامه يابد گياهان يكساله جانشين گياهان چندساله مي شوند. در نتيجه،‌ جامعه ی گياهي دستخوش تغيير و تحول زيادی مي شود و بازده آن از نظر كمي و كيفي پايين مي آيد.

كم شدن پوشش گياهي و سخت شدن خاك، موجب فرسايش بيشتر خاك خواهد شد و عوارض ناشي از فرسايش شديد خاك را كه قبلاً به آن اشاره كرده ايم در پي مي آورد. از اين رو در استفاده از مراتع نكاتي را بايد مورد توجه قرارد تا اكوسيستم مرتع به خوبي حفظ شود. از جمله اين نكات، رعايت ظرفيت چرا و برداشت مجاز از مرتع است.

 

 

در ايران، دام ها به روشهاي مختلف نگهداري و تغذيه مي شوند. و ميزان تأثير آنها در تخريب مراتع طبيعي و همچنين نياز به مراتع مصنوعي و ديگر علوفه و مواد مغذي كه در داخل كشور تهيه و يا از خارج از كشور وارد مي شود، متفاوت است. از اين رو، دانستن اطلاعاتي درباره ی آنها، ما را با مسائل تغذيه ی دام ها از مراتع طبيعي و به طور كلي نياز دام ها به مواد غذايي مختلف آشنا مي كند.حال صورت مسئله ایا در دنیا در کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه وجهان سوم چند فروند بالگرد در اتش خاموش کردن جنگلها ومراتع مشارکت دارد.؟ در جهان سوم اتش خودش به سخره وارتفاعات وکوه وسنگ می خورد وخودش خاموش می گردد.؟

طرح مرتعداري 

طرح مرتعداري، ‌طرحي است كه در آن برنامه هاي مناسب ( براساس شرايط منطقه ) براي مديريت مرتع، پيش بيني شده است. اين طرح، با تلاش مجري ( بهره بردار ) و يا مجريان و با كمك و پشتيباني دولت به مرحله اجرا در مي آيد.ودر اینجا باید گفت بعد از گذشت چندین سال از تهیه طرحهای مرتعداری در کل استان چند هزار یا میلیون طرح تهیه گردیده وچقدر برای تهیه این طرحها هزینه شده است وچند در صد از این طرحها در هر استان با اصول طرحهای مراتعداری تا کنون اجرا گردیده که دامداران ودولت وخداوند وطبیعت از ان راضی است جعفری گوید اینجانب تمنی دارم از کارشناسان ودامداران در هر استان که طرحهای انها موفق بوده است به اینجانب ایمیل بزنید.تا براورد دقیقتری در این سایت مردمی ما داشته باشم واما به نظر اینجانب زمان گذشته است واکثر طرحها با اصول  مسایل  حفاظت وقرق وچرای تنوابی  واجرای و مسایل اقتصادی اجتماعی وشرایط اقلیمی متاسفانه موق نبوده است.؟ومتوسط بارندگی استنهای ایران در 50 سال گذشته نگاه کنیید.تعداد دامها چند راس بوده است وامروز چند راس می باشد شرایط پوشش گیاهی  مراتع ومراتع مشجر وبیابان وجنگلهای شمال  ایران در 50 سال گذشته چگونه بوده است و امروز چه باقی مانده است؟در فارس 20 قرقبان برای ده هزار هکتار اراضی مرتعی ومراتع مشجر وبیابانی؟حال دراستان شما هم مقایسه کنیید ای کارشناس به دولت مردان کشورت صادقانه امار ده و از مشکلات  و اتش سوزی ها ی هر ساله و تنگناها  و پیشرفتها همه با هم ابریز کن وسخن بگو وموی به کوه نکن زیرا ما در برابر مردم وخدا باید پاسخگو باشیم.

 

این تحلیل ادامه دارد.

.

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top