۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در خشکسالی, عناوین کل مطالب, مطالب علمی | ۰ نظر

بحران اب و غله و اکولوزی و اقتصاد زیست محیطی.water and grain and ecology crisis and environmental economic

بحران اب و غله و اکولوزی و اقتصاد زیست محیطی.water and grain and ecology crisis and environmental economic

پزوهشگر و نویسنده وترجمه وتحلیل از سید محمود جعفری.
اقتصاد پویا تعریف دارد.

69599020384520522358.jpg;

 

تعریفECOLOGY  یا بوم شناسی . 

اکولوزی :یکی از شاخه های زیست شناسی است .
مجموعه شناختهای است که انسان در باره اثرات محیط بر روی موجود زنده و اثرات موجود زنده بر روی محیط واثرات متقابل موجودات زنده با هم دارا می باشند. ناگفته نماند :کلمه اکو لوزی از لغت :OIKOS : به معنی مسکن وپسوند: LOGOS : به معنی شناخت – اشتیقاق یافته است.

تصویر مرتبط

  Definition of economy تعریف اقتصاد و اما اقتصاد تعاریف گوناگونی دارد تا برای چه و در کجا و در چه  تولیدی یا فعالیتی  می خواهی ان را  بکار بری و برنامه ریزی کنی بصورت   کوتاه مدت و میان مدت وبلند مدت؟ چگونه تولید کنی و با چه مخارجی تولید کنی ودر کجا بفروش برسانی وایا خرج به دخل می خورد.؟

An entire network of producers, distributors, and consumers of goods and services in a local, regional, or national community.

DSC00882

 

عکس ذیل مربوط به چندین سال قبل است که همکاران جهادی قدیم سازمان جنگلها در امور اموزش وترویج به فارس تشریف اورده برای باز دید طرحها وپروزه ها. درطبعیت ومشغول بحث وتبادل نظر وخدا رحمت کند اقای مهندس محمد محمدی همکار در اداره اموزش ان وقت ایشان از اهالی ارسنجان فارس می باشد.که سمت چپ اینجانب می باشد در این عکس. ونفر اول سمت راست  اقای گرما رودی از دفتر اموزش وترویج سازمان جنگلها.نیروی قدیمی جهادی است.همکار اقای دکتر رزاقی در سازمان.

 

SKMBT_C45116022916180_0001

۱- نظریه ها وشاخص های اقتصادی توضیح نمی دهند که چرا اقتصاد پیوسته نظام های طبیعی کره زمین را از هم می گسلند وتخریب می کنند.
لستر براون برای طرفداران محیط زیست در سرتاسر جهان نامی آشناست. او یکی از تاثیرگذارترین متفکران عصر حاضر است .BROWN,LESTER RUSSELL این  انسان شریف سن ۸۰ سالهگی سپری کرده وهنوز فعال می باشد . وباید از جناب دکتر حمید طراوتی هم تشکر فراوان کرد برای ترجمه کردن بعضی مطالب این دانشمند امریکای. توانا بود هر که دانا بود. جناب لستر بروان منهم مانند تو دهاتیم (روستای )سید محمود جعفری. وافتخار می کنم چون این مطالب را با توجه  به دهاتی بودم ورشته تحصیلیم و سی  ۳۰ سال خدمت صادقانه  در وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها.وکمیته کشاورزی جهاد سازندگی خوب درک می کنم. و شما را می فهم. اما دنیا بداند که سازمان جنگلها ومراتع کشور حق ۸۰ در صد هیئت علمی  facalty member commission   اینجانب که تا رتبه ۲۱  ارتقاء داشتم را از سال ۱۳۸۵ پایمال کردنند. ودر اخرت در برابر خدا باید جوابگو باشند.

۲- نظریه های اقتصادی توضیح نمی دهند که چرا  اقتصاد پیوسته نظام های طبیعی کره زمین را از هم می گسلند وتخریب می کند -نظریه اقتصادی توضیح نمی دهند که چرا یخ های دریاهای قطبی پیوسته در حال ذوب شدن است و توضیح نمی دهند که چرا در شمال غرب چین و در اسیا و در افریقا علفزارها پیوسته  به  bad land بد لند  یا ضعیف و غیر قابل استفاده و در اخر به بیابان تبدیل می شود.در کشورهای جهان سوم چرای بیش از حد ودامهای اضافی ونبودن مدیریت پایدارطبیعت را تغییر چهره داده است.خوشبختانه در سفری که به کشور ارمنستان در تابستان ۲۰۱۵ داشتم در مناطقی که مورد بازدید قرار گرفت یک راس بز هم اینجانب در مراتع ندیم. وبیشتر از گاوهای بومی وگوسفند استفاده می کردنند.
 

۳- دانشمندان این چنین گویند چرا جزایر مرجانی واقیانوس ارام جنوبی در حال مرگ اند وچرا منابع شیلات در حال از دست از دست رفتن است. وچرا ما اکنون در مراحل اولیه بزرگترین انقراض گونه های گیاهی  وجانوری در طول تاریخ هستیم.
با شرح فوق میتوان گفت که علم اقتصاد برای برای اندازه گیری هزینه این زیاده رویها برای جامعه  هر جامعه ای در کشورهاضروری است.

تصویر مرتبطتصویر مرتبط
 محققان ودانشمندان وکشاورزان وکارشناسان خبره این چنین گویند افت شیلات  کمبود ماهی و غیره و نابودی جنگلها و فرسایش خاک و تخریب مراتع و گسترش بیابانها و افزایش سطح گاز کرینیک جو زمین ومشکلات زیست محیطی و سقوط سفرهای اب زیر زمینی  وافزایش درجه حرارت کره زمین بروز توفان وسیلابهای مخرب وخشکسالیهای پی در پی و ذوب شدن یخ های قطبی وبالا امدن سطح دریاها و مرگ جزایر مرجانی و مرگ بسیاری از دریاچه ها وبرکه ها ورودخانها وچشمه ها ونابودی قتاناتها و کونه های گیاهی وجانوری  که مشاهده می گردد چرا ؟ این روندها نشانگر تنش فزایند بین اقتصاد ونظامهای زیست بومی کره زمین است واین تنش می تواند تمام موجودات روی کره زمین را در مانده کند وبه سقوط اقتصادی بینجامد. و پیامد ان نبود توسعه پایدار وفقر اقتصادی وفرهنگی واجتمای وغیره خواهد شد. که دربسیاری از کشورها نمایان است ودر بسیاری از کشورهای دیگر هم در اینده به لحاظ بی برنامه گی نمایان تر خواهد شد.

سوره البقره ایه ۲۱ قران کریم
ان خدای که بر شما زمین را بگسترد واسمان را بر افراشت وفرو بارید اسمان ابی که سبب ان بیرون اوردن میوهای گوناگون برای روزی شما–ای بشر ایا قدر انها می دانی؟ لطفا به مطلب چگونه اب باران را با تکنولوزی جمع کنیم واین گونه دستگاها را بکار گریم توجه کنیم که بسیاری از کشورها در ابخیزداری اولیه هم دانش ان را ندارند زیرا به کارهای غیر اصولی هزینه بر فکر می کند چاله وچولهای کاسه ای در زمین بهترین و  ارزان ترین را جمع اوری اب باران است استفاده ریپر پشت تراکتور یا بلدوزر که خاک را اماده کند  وزمین را بشکافد و نفوذ باران ساده کند یکی دیگر از راهای ابخیزداری ساده است. این  عکس سمت چپ  با پوشش گیاهی منطقه ایران تورانی است عکس اینجانب با اقای مهندس سلیمی کارشناس اداره فنی جنگل در ماموریت در حوالی خرامه شیراز است.

DSC00880

حال توجه کنید که ببینیم نظزیه اقتصادانان واکولوزیستها در این بحث مهم چگونه می باشد.

04502377487509608880.jpg;

۱- اقتصاد دانان رشد بی سابقه اقتصاد جهان وتجارت وسرمایه گذاری بین المللی را می نگرند وانها با مغروری می گویند از سال ۱۹۵۰ تاکنون اقتصاد جهان بیشتر از ۸ برابر شده است.
۲- اکولوزیست ها …اقتصادی را می بینند که پیوسته اب وهوای کره زمین -را تغییر میدهد وتغییری که عواقب ان را هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند. جابجای کشت زراعی ونبود بارندگی و ازدیاد جمعیت وخالی شدن روستاها وغیره از عواقب این مشکلات می باشند.

۳- اکولوزیست ها می بینند که در تمام کشورهای عمده تولید غله و سفرهای اب زیر زمینی پیوسته در حال سقوط است و می دانند که حدود ۸  هشت میلیارد نفر جمعیت جهان امروز با غله تغذیه می شوند. انها از کمبود منابع اب بیم ناکند  وحق هم دارند زیرا مسایل نزولات اسمانی وتعریف انها از پدرانشان تعریف شنیده و امار وارقام هوا شناسی نوین هم این پدیده را هر روز روشن تر می کند.

۴- اکولوزیست ها می دانند که اگر بخواهند پیشرفت کره زمین تداوم یابد باید رابطه بین اقتصاد واکو سیستم کره زمین با ثبات باشد.لیکن به لحاظ مسایل اقتصادی اجتمای وفرهنگی این موضوع بسیار دشوار است.

بحران اب و غله و اکولوزی و اقتصاد زیست محیطی.water and grain and ecology crisis and environmental economics? همه با هم زنجیر وار وابستگی دارند. وبایستی به انها نگاه کرد. هر دوعکس منطقه کازرون فارس است کشت کاهو با ابیاری قطرهای.ودیگری منطقه نرگس زار کازرون است که ما با همکاران منابع طبیعی کازرون و اداره محترم بهره برداری اداره کل در حال برسی می باشیم.

تصویر مرتبط85969237778653318113.jpg;36876703323506629192.jpg;

دانشمندان وصاحب نظران ادعا می کنند که اقتصاد زیر مجموعه اکوسیستم کره زمین است. وتنها سیاست اقتصادی است که امکان موفقیت دارد  و سیاستی است که اصول اکولوزی را محترم می شمارد.

 

مملکتها که نیازمند برنامه ریزی اقتصادی طولانی مدت حتی کوتاه مدت می باشند باید از صاحب نظران اقتصادی دانان جهان که کم هم نیستند استفاده کنند وانها را به شکل جاسوس نبینند زیرا ماهواره ها امروز همه اطلاعهات روی کره خاکی را شناسای می کنند وانها حتی شماره ماشین شما را هم می خوانند چه رسد به امار سطح زیر کشت سالاته شما که در مملکت شما چه گذشته است. وچقدر غلات تولید کردهای د وچقدر مردم مصرف دارند.امارهای غلط در کشورهای جهان سوم یکی از مشکلات برنامه ریزی توسعه پایدار است که در مملکت ما ایران هم صدای بعضی از مسئولان دلسوز را به صدا در اورده است .
تصویر مرتبط
و حال سید محمود وهمکاران خبره که بیش از ۴۵ سال در وزارت جهادکشاورزی وسازمان جنگلها  وشغل اجدادی  فامیلی در عرصه فعالیت بوده اند ومشکلات را از نزدیک لمس کرده اند این چنین گویند .
جنگلها—–مراتع—–شیلات—–وزمینهای کشاورزی یعنی چهار اکوسیستمی که غذای ما وتمام مواد خام مورد نیاز را تامین می کنند به علت مدیریت نادرست وتغییر اقلیم در جهان در بسیاری از کشورها در حال نابودی ودر بعضی از کشورها اقتصاد انها در جا می زند.

ودر این جا باید گفت که در بیش از یک سوم زمین های زراعی جهان میزان از دست رفتن خاک که صدها سال طول می کشد تا یک سانت ان مهیا گردد چنان شیدد است که بازده دراز مدت انها را به خطر انداخته است وبیش از ۶۰ شصت در صد که بنظر اینجانب این امار بسیار بیشتر از این است چراگاهای جهان از جمله ایران بیش از ظرفیت خود مورد استفاده قرار گرفته ودر بسیاری از نقاط به اراضی خشک ونهایتا به بیابان تبدیل شده است.

و برویم سر اصل مطلب  از اغاز دوران کشاورزی تا کنون مساحت جنگلها ی جهان حتی از نصف هم کمتر شده واین کاهش هر روز به بنا به دلائل مختلف از جمله خشکسالی وقطع بی رویه درختان  برای مسائل گوناگون و سپس مشکلات افات وامراض وتبدیل جنگلها به مزارع وغیره هنوز هم ادامه دارد. ودر بسیاری از نقاط دنیا همانند مالزی وسنگاپور وبرزیل وشوری و و ایران وغیره وحشت اور است.

تصویر مرتبط
مشکات استفاده بی رویه از شیلات در کشورها وفرشایش بادی وابی  به لحاظ نبود ÷وشش گیاهی و استفاده بیش از حد اراضی زراعی بدون ایش واستفاده از کودهای شیمای وسموم حشره کشها وعلفکشها در بسیاری از کشورها بسیار بی رویه است که بدین ترتیب این گونه زمینها رفته رفته باروری خود را از دست داده وتولید محصولات زراعی  وباغی بخصوص غلات ومیوه جات وصیفیجات را به خطر انداخنه است.و برای تربیت انگور پا چراغی  یا روی سیمی  با پایه شما نیاز به چوب یا اقیم بلند داری تا از سال  اول ان را تربیت کنی.

08581022597254091373.jpg;76056959286054791009.jpg;
۱-شایان ذکر است که امریکابسیاری از اراضی خود را بنا به دلایل مختلف مدیریتی واقتصادی با برنامه ریزی با مالکان زمین  هماهنگ وهمکاری و کنار گذاشته است وبه کشاورزان کمک مالی می نماید.
۲-در نیجریه هر سال ۵۰۰ کیلو متر مربع از اراضی زراعی به بیابان تبدیل می شود.
۳- در قزاقستان یعنی محل طرح زمین بکر شوروی سابق از سال ۱۹۸۰ نیمی از زمین های کشاورزی رها شده است.
در نتجه تولید گندم در فزاقستان نزول پیدا کرده وچرای بیش از حد  وتغییر اقلیم  مهم ترین عامل بیابانزایی در کشورهای در حال توسعه وجهان سوم است .

۴- در چین به لحاظ صنعتی شدن  وتبدیل اراضی کشاورزی به صنعتی و کمبود اب دربسیاری از مناطق مشکلات بهروری نمایان گردیده و با توجه به وضعیت جمعیت چین وتقاضای محصولات غذای تعداد دامهای انها از دامهای امریکا هم فراتر رفته است.و گزارش است که گرد وغبار در بسیاری ار مناطق چین مشکلات زیست محیطی را به بار اورده است. واین حقیت دارد.

 

اکنون در ۵ پنج قاره جهان—–جهان دچار کمبود اب گردیده وتخلیه بیش از حد اب سفرهای زیر زمینی موجب سقوط سفرهای اب شده زیرا اب تخلیه شده بیبشتر از ابی است که با نزولات اسمانی بر ابخوان ها افزوده می شود و این موضوع در اکثر استانهای مملکت ما مشهود است وصدای کارشناسان خبره و کشاورزان زحمت کش فریاد می زند بی ابی. در بسیاری از نقاط دنیا از سالها قبل فرسایش  های گوناگون بوده وهنوز هم ادامه دارد وخواهد داشت

 


سه ۳ کشور اصل تولید کننده غذای جهان امریکا چین و هند وسفرهای اب زیر زمینی پیوسته سقوط می کند و در بسیاری از کشورها ۱/۵ متر تا ۳ متر سطح اب زیر زمینی سقوط کرده است.در ایران هر ساله در بسیاری از مناطق چاها  می بایست کف شکنی شود.
رودخانه کلورادو که مهمترین رودخانه منطقه غرب امریکا است اکنون بندرت به دریا میرسد. واز طرفی همواره اندک ابی از  رودخانه نیل به مدیترانه میریزد. اقتصاددر شیب های تند وقتی عقل کار می کند برای برنامه ریزی در کشور پرتقال. انگور اب زیادی نیاز ندارد وفراوردهای ان بسیار است. در کشور ایران واطراف ۷۰۰۰ سال قدمت دارد لیکن ما برنامه ریزی خوب برای صادرات نداشته ایم . زیرا هر روز نقت فعلا پمپاژمی شود.

How Many Farmers?

#

IN USA 2012, 3.2 million farmers operated 2.1 million farms. Like the previous agriculture census, the 2012 Census of Agriculture collected data on up to three operators per farm. Whether counting only principal operators (the person primarily responsible for the day-to-day operation of the farm) or also second and third operators, the number of U.S. farmers declined between 2007 and 2012 going down 4.3 percent in the case of principal operators.

 

بهره برداری بیش از حد از جنگل در بسیاری از منطق جهان بنا به دلایل مختلف از جمله جنوب شرقی اسیا وافریقا غربی ومنطقه امازون وبرزیل که از نظر زنتیکی گیاهان بی نظیری دارند بسیار رایج است وسلانه حدود ده ۱۰ میلیون هکتار از جنگلهای جهان کاسته می شود که این مساحت تقریبا معادل کشورهار پرتقال است ودر اینجا بایستی از باغداران مردم پرتغال وتاکستانهای انگور رقم سیاه    ARENI   برای مصرف شراب که در شیبهای تند برنامه ریزی کرده اند تشکر فراوان نمود. در عکس بالا. لازم است توضیح دهم که این رقم تا انجا که اینجانب مطالعه داشته ام تا کنون از ارمنستان به دیگر نقاط دنیا از جمله اروپا وامریکا  ودیگر کشورها برای تولید شراب برده وتاکستان درست کردهاند. ارینی نام روستای است در ارمنستان که اینجانب در سال ۲۰۱۵ تابستان باز دید داشتهام. که تاریخجه قدیمی دارد.


Areni is one of the oldest and remarkable Armenian villages. Both the village and the river, sharing the same name, have fascinating history

Areni Wine Festival: Armenia’s Yearly
Related imageRelated image

 بطور مثال وقتی باران بر جنگل انبوه وسالم فرود می اید. تقریبا یک چهارم اب جاری می شود وبه دریا ها باز می گرددو سه چهارم ان بارانها بطور مستقیم و یا از طریق تعرق گیاهان تبخیر می شود.

 وقتی اراضی از طریق کشاورزی ویا در اثر  چرای دام از  پوشش گیاهی و درخت پاک می شود این نسبت معکوس است.یعنی سه چهارم اب باران به دریا  می گریزد.. وتنها یک جهارم ان تبخیر می گرد. : بر اساس کارشناس مرکز بین‌المللی ایکاردا با بیان اینکه امروز دنیا با معضل فرسایش آبی و بادی آمارهای موجود در حال حاضر، ۱۱۰۰ میلیون هکتار از خاک‌های دنیا در معرض فرسایش آبی و ۵۵۰ میلیون هکتار نیز در معرض فرسایش بادی است.

 

 

      کشاورزی یا در اثر چرای دام از درخت پاک می شود این نسبت معکوس است.یعنی سه چهارم اب باران به دریا میگریزد. وتنها یک جهارم ان تبخیر می گردد

 

تصویر مرتبط

حال از حقایق سخن گوییم که ظرف ۳۵ سی پنج سال گذشته پوشش یخی دریای قطبی ۴۲ در صد نازکتر شده است.دانشمندان می گویند تا ۵ سال دیگر در فصل تابستان یخی در دریای قطبی وجود ندارد واین یک فاجعه است برای اکوسیستم .


با شرح فوق اگر کل این پوشش یخی ذوب شود سطح اب دریاها حدود هفت متر بالاتر خواهد امد ودر نتیجه تمام شهرهای ساحل جهان ودشتهای سیلابی اسیا که در ان ها برنج به عمل می اید. به زیر اب خواهد رفت. وان گاه است که مهاجرتها شروع  حالا کجا ان هم نامعلوم. وباید گفت اگر حتی سطح اب یک متر بالاتر رود نیمی از زمینهای برنج بنگلادش به زیر اب خواهد رفت وتولید مواد غذای برای میلیونها نفر از مردم جهان به زیرسطح بقا نزول خواهد کرد.

 

 

و اینجا است که  سرزمین های که زمانی مرکز ان تمدنها بودنند. باستان شناسان می گویند محل اصلی تمدن باستانی سومر واقع در دشتهای سیلابی مرکزی رود فرات اکنون
94054096930773644654.jpg;پرونده:نقشه دجله و فرات.png

سرزمین ویرانه وخالی از سکنه ای است. که هیچ کشف وزراعتی در ان  صورت نمی گیرد.

 ایا می دانید. انبار غله کشور شما جوابگوی چند ماه یاسال در این تاریخ می باشد. وغله باید از کجا وارد شود. وبا چه هزینه ای.
و ای بشر ایا این عبرت نیست این عبرت دیروز و این امارهای عبرت امروز و اینده می خواهی چه کنی با بحران انرژی و اب وغذا و ازدیاد جمعیت و نبود شغل و نبود امنیت. وباید اشاره کرد که این سومری ها بودنند که زبان مکتوب یعنی خط میخی را به وجود اوردنند. و برای تغییر اقلیم وتوسعه پایدار دنیا می بایست به انرزی بادی و خورشیدی توجه خاص نماید لطفا کمی توجه کنیید به اطلاعات ذیل.

Wind and Solar

Wind Turbine and Solar PanelWHY RENEWABLE ENERGY?

Renewable energy is clean, affordable, domestic, and effectively infinite. It produces no emissions and results in cleaner air and water for all. Renewable power creates jobs and generates revenue for local communities. Revenue from solar and wind farms helps stimulate local economies that need new roads, schools, libraries, and hospitals.

The United States has some of the best wind resources in the world, with enough potential energy to produce nearly 10 times the country’s existing power needs. Wind energy is now one of the most cost-effective sources of new generation, competing with new installations of coal, gas and nuclear power. Its cost has dropped steadily over the past few years, as wind turbine technology has improved. Currently, over 400 American manufacturing plants build wind components, towers and blades.

Solar power can also help meet America’s energy demand. Solar installations in the United States exceed 3,100 megawatts, enough to power more than 630,000 homes. The solar industry employs more than 100, 000 Americans and grew by 69 percent in 2010, making it one of the fastest growing sectors in the U.S. The price of solar panels has dropped by 30 percent since 2010 and costs continue to fall. The United States was a net exporter of solar products in 2010 by $2 billion.

Wind and solar energy are reliable sources of electricity that can diversify our nation’s energy portfolio. However, continued growth of renewable energy in the U.S. faces a serious challenge: the lack of transmission. Clean Line’s direct current (DC) projects will deliver thousands of megawatts of renewable energy from the windiest and solar-rich areas of the United States to communities and cities that lack access to new, low-cost, clean power.

ABOUT WIND ENERGY

Wind is air in motion caused by natural factors like the uneven heating of the earth’s surface by the sun, the rotation of the earth and the irregularities of the earth’s surface. Wind energy has been used for centuries to move ships, pump water and grind grain. In the twentieth century, windmills were commonly used across the Great Plains to pump water and to generate electricity.

Parts of a Wind TurbineEnlarge

Source: U.S. Department of Energy (Public Domain)

HOW WIND ENERGY IS PRODUCED

Wind turbines that are typically 200 feet or more above ground are used to harness the wind and turn it into energy. When the wind blows, it turns the turbines blades. The blades are connected to a drive shaft that moves with the blades. The shaft is attached to a generator, which creates electricity. The electricity created is in the form alternating current.

Watch this video by the Department of Energy about how wind turbines work.

 

 

COST AND BENEFITS OF WIND ENERGY

In 2010, wind turbines in the United States generated about 2% of total U.S. electricity generation, equal to the annual electricity use of 8.7 million homes. Wind power represented 25% of all new U.S. electric generation capacity in 2010. Wind turbines do not release emissions that pollute the air and they do not require water for cooling. Not only does wind power provide a clean source of electricity, it helps keep electric rates low and protects consumers against fossil fuel price volatility.

ABOUT SOLAR ENERGY

Solar Panel Energy

Most renewable energy comes either directly or indirectly from the sun. Solar energy can be used for generating electricity, and for hot water heating and solar cooling. Solar energy is produced when the sun is shining during the day and is complementary to wind energy, which tends to reach its highest production at night.

HOW SOLAR ENERGY IS PRODUCED

Concentrated Solar

Concentrated solar power uses mirrors to reflect and concentrate sunlight onto receivers that collect the solar energy and convert it to heat. This thermal energy can then be used to produce electricity via a steam turbine or heat engine driving a generator.

Watch this video by the Department of Energy on concentrating solar power.

Photovoltaic Solar

Photovoltaic solar technology uses photovoltaic cells (PV) to convert sunlight directly into electricity. PV cells are made of semiconductors and can provide large amounts of power for the electric grid.

Watch this video by the Department of Energy on solar photovoltaic systems.

BENEFITS OF SOLAR ENERGY

Using solar energy produces no air or water pollution and no greenhouse gases. Solar energy is predictable and is most efficient when utility rates are the highest.

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top