ایران در رویشگاه خلیج پارس عمانی از سیدمحمود

بنام انكه جان را زندگي داد—-طبيعت را به جان پايندگي داد
وَ جَعَلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَی­ءٍ حَیّ…  سوره مبارکه انبیاءایه29 ( از اب تا زندگي)
سوره حجر ايه 22
The global population is projected to pass 10 billion this century. Photograph: Getty

86573265672821361712_thumb-1

08482608410493529956.jpg

1-بنظر شما هر ساعت چند درصد از پوشش گیاهی جهان بخاطر فقر- ازدیاد جمعیت- زیاده خواهی انسانها از بین می روند.
2-بنظر شما بیشترین کشورهای که کره زمین را الوده می نمایند به شکل های مختلف کدامند
3-بنظر شما اگر انسانها در این تاریخ برای امنیت کشوری وفردی وغذای وزندگی اولیه با هم متهد نشوند چه بر سر کره زمین ومردم خواهد امد
4-بنظر شما روزانه چه مبلغی از اموال مردم جهان خرج مسایل نظامی میگردد که اگر به ان توجه شود این بودجه ها برگشت می نماید در بهینه سازی کره زمین وزندگی مردم.
5-تهی شدن ابهای زیرزمینی زنگ خطری است که موجودات زنده  را فلج خواهد کرد……. را ه ما راه نفرين واموزش به خوشك مغزهاي تار عنكبوتي هاي جهان.(spider mites mind)
20311232849315204859.jpg
دارا وسارا گفت  در کتاب اسمانی امده است :وحشی ترین انسانها  در کشورها متمدن وغیر متمدن نزد خدا افرادی هستنند که نه گوش شنوادارند نه زبان گویا ونه عمل صالح
A combination of persian and American sciences and Technology Knowledge

Earth is home to millions of species. Just one dominates it. Us. Our cleverness, our inventiveness and our activities have modified almost every part of our planet. In fact, we are having a profound impact on it. Indeed, our cleverness, our inventiveness and our activities are now the drivers of every global problem we face. And every one of these problems is accelerating as we continue to grow towards a global population of 10 billion. In fact, I believe we can rightly call the situation we’re in right now an emergency – an unprecedented planetary emergency.

%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%ac

We humans emerged as a species about 200,000 years ago. In geological time, that is really incredibly recent. Just 10,000 years ago, there were one million of us. By 1800, just over 200 years ago, there were 1 billion of us. By 1960, 50 years ago, there were 3 billion of us. There are now over 7 billion of us. By 2050, your children, or your children’s children, will be living on a planet with at least 9 billion other people. Some time towards the end of this century, there will be at least 10 billion of us. Possibly more.

We got to where we are now through a number of civilisation- and society-shaping “events”, most notably the agricultural revolution, the scientific revolution, the industrial revolution and – in the West – the public-health revolution. By 1980, there were 4 billion of us on the planet. Just 10 years later, in 1990, there were 5 billion of us. By this point initial signs of the consequences of our growth were starting to show. Not the least of these was on water. Our demand for water – not just the water we drank but the water we needed for food production and to make all the stuff we were consuming – was going through the roof. But something was starting to happen to water.
image-of-1

Back in 1984, journalists reported from Ethiopia about a famine of biblical proportions caused by widespread drought. Unusual drought, and unusual flooding, was increasing everywhere: Australia, Asia, the US, Europe. Water, a vital resource we had thought of as abundant, was now suddenly something that had the potential to be scarce.

%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c

By 2000 there were 6 billion of us. It was becoming clear to the world’s scientific community that the accumulation of CO2, methane and other greenhouse gases in the atmosphere – as a result of increasing agriculture, land use and the production, processing and transportation of everything we were consuming – was changing the climate. And that, as a result, we had a serious problem on our hands; 1998 had been the warmest year on record.  The 10 warmest years on record have occurred since 1998.


قران كريم .سوره واقعه در ذيل. ايه  68تا70  سيد گويد ….پيامبر اسلام با زيباي تمام طوري قران را جمع بندي كرد كه به پيروانش در تاريخ بگويد به تمام اديان الهي وبشر بي ازار احترام خاص بگذاريد.زيراخداوندمهربان است.

-1- «آیا به آبى که مى‌نوشید اندیشیده‌اید؟! آیا شما آن را از ابر نازل کرده‌اید یا ما نازل مى‌کنیم؟! اگر مى‌خواستیم، این آب گوارا را تلخ و شور قرار مى‌دادیم، پس چرا شُکر نمى‌کنید؟!»
11377966076420164926.jpeg;

 


1–(أَفَرَأَیْتُمُ الْماءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْکُرُونَ)(6)
سوره حجر ايه 22

    از دياد جمعيت    و    جمعيت تصاعدي و    بي برنامه با توجه به     نبود منابع زندگي    و نبود  توسعه پايدار .

 شهرنشینی  وبيكاري وبردگي  وهزاران پيامد ديگر در بر خواهد داشت .

89883024501376756352.jpg23573808529402048319.jpg

{   WORLD WATCH FROM FHASE OF ( SCIENCES AND TECHNOLOGY) AND RIGHT }

{نگاهي به جهان از منظر علوم وتكنولوژي و راستي. از سيد محمود جعفري اداره كل منابع طبيعي }فارس. مخلوطي از دانش ايراني امريكاي. حضور علمي صحراي.
نقشه را ه توسعه پايدار.. راه ما از اب تا زندگي سواد ( دانش) راه ما را ه خدا و راستگوي و دروغ نگفتن وتظاهرنكردن و حقيقت و مهر در پيشاني داغ نكردن …راه ما راه نماز وافعي خواندن ايا معني نماز وافعي ميداني يا فقط خم و راست مي شوي وبه مسجد وكليسا مي روي وهمه فكرت در ازار وچپاولگري مردم است … راه ما راه مديرت منابع طبيعي پايدار و توجه به حفظ اب .خاك ومحيط زيست وغذا و شغل و سلامتي براي انسانها …
 راه ما رامنطق… راه ما راجهان بيني ودوستي با دنيا ودشمن فرضي درست نكردن براي جامعه… راه ما را چپاول نكردن اموال مردم …راه ما راه انديشه علمي كابردي براي برنامه ريزي… راه ما را نداشتن غرور بي جا… را ه ما راه درك مطلب انسان شناسي و جامع شناسي واقتصاد پايا…. راه ما راه ارزشيابي درست فني براي خوب وبد شناسي وارزش دادن به انسانهاي پرتلاش… راه ما راه بربادندادن خزانه مردم به كشورهاي هيچ وپوج… راه ما  براي اسايش وارامش وازار ندادن مردم…

58258813867277569166.jpg


world grain production from boom to gloom
غلات دنيا از توسعه تا تاريكي چه خواهد شد. مديريت سواد (دانش) ريز روز از منظر.  جامع شناسي .حفظ منابع طبيعي. ومحيط زيست.. اب  وخاك .جمعيت. توسعه پايدار وبهره برداري بهينه.مي خواهد.

«ما بادها را براى بارور ساختن (ابرها) فرستادیم، و از آسمان آبى نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم، در حالى که شما توانایى حفظ و نگهدارى آن را نداشتید»

(وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناکُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِینَ)

(اين سايت هيج گونه ارتباطي حتي يك دانه جو با گروه سياسي و ومذهبي داخل وخارج از كشور ندارد)
68513232187735496862.jpg
وخداوند به حضرت محمد رسول خدا( ص) اخرين رسول كتابهاي اسماني در سوره و ايه ها ي قران كريم به زبان ساده و.روان اينطور به شخص مبارك وحي كرد كه اي رسول شما تنها رسول من نيستيد واسلام هم تنها دين خدا نيست ليكن اصول تمام اديان الهي يكي است وبه پيروانت هشدار ده كه دستورات من را با علم دانش روز ترويج كنند.كه مطالب کتب اسمانی  که به دست بشر به نفه خودان دست کاری نشده است تا بشري وجود داشته باشد کهنه نخواهد شد.
80652190488455561389.jpg

اي رسول تو از خدا بر منافقان امرزش بخواهي يا نخواهي به حالشان يكسان است
خدا هرگز انها را نمي بخشد كه همانا قوم نابكار فاسق را خدا هيچ وقت به راه
سعادت هدايت نخواهد كرد
72942541716575863471.jpeg
گلي خوش بوي در صحرا روزي رسيد از دست استادي بدستم ومن غافلگير كرد و اين بگفت بدبخت ملتي كه امايش سرزمين براي كشور خود در كوتاه مدت وميان مدت وطولاني مدت نداشته باشد. و بد بختر از ان ملتي كه براي توسعه پايدار مملكت خود و  برنامه واينده نگري نكند و خوش بخت تر از ان ملتي كه خود را با غرور بي جا و بي سوادي (دانش) به كر گوشي بزند .وبرنامه كشور داري ومديريت داري  و مديريت پروري و اينده نگري  نداشته باشد.

(به دست خود گياهي مي نشانيم به پايش قطره ابي مي چكاين

08482608410493529956.jpg73578454184520366254.jpg

پديده هاي از دست بشر كه جبران پذير نيست وكمك جهاني وهم بستگي مي طلبد.به امارهاي ذيل نگاه كنيد.رفتار انسان زمين را تغيير جهره داده است واقعيت پذير باشيم وهمانند كپك سر زير برف نكنيم.ايندگان به ما نفرين مي فرستند وحق خواهند داشت.

96281372160172998532.jpg

(خداوند مي فرمايد اگر به گفته هاي من وفرشتگانم و پيامبرانم توجه نكنيد ما نسلي را بر مي اندازيم ونسل ديگري را مي افرينيم)

73578454184520366254.jpg

1-  تخمين علمي زده مي شود كه در سال 2050حداقل 200 ميليون نفر پناهنده اقليمي داريم.يعني بي ابي بي غذاي بيكاري .وو

2-   ميانگين 15 سال گذشته بالاترين  دماي كره زمين را دارا بوده ايم.

3-    تغير اب وهواي در سيبري و يخهاي قطبي وديگر مناطق دنيا در حال ذوب شدن و پيديده گاز
متان و  20 برابر   بد تر از گاز كربن دي اكسايد به مراتب وخيم تر كره زمين را تحديد مي كند.

4-   20 درصدجمعيت جهان 80 درصد ار منابع را استفاده مي نمايند.

5-  هر روز 5000 نفر به علت ابهاي الوده در جهان مي مي ميرند.

00996903402806895919.jpg

6-   يك ميليار نفر انسان در خطر گرسنگي در دنيا بسر مي برند.

7-    50 درصداز كل غلات توليدي درجهان صرف حيوانات وسوختهاي فسيلي مي شود.

8-    40 در صد از اراضي جهان از اسيب نداشتن مديريت زمين و وكشت در كشت بدون ايش بسر مي برند.

9-    50 درصد غذاي توليدي جهان تا به شكم انسان برسد در بين راه نابود مي گردد.

10-   هر ساله 13 ميليون هكتار از جنگلهاي جهان نابود مي گردد.

11-   يك سوم مناطق ماهي گيري جهان كاهش واين امار روز به روز وخيمتر مي شود.

12-    درصد قابل ملاحظه اي از گياهان وحيوانات وحشي روز به روز در حال نابودي و انقراض ودر حال تحديد است.

13-   بودجه اي كه مخارج مسائل نظامي در دنيا مي گردد  15  برابر از بودجه اي است كه كمك به كشورهاي فقير ودر حال توسعه وجنگ وغيره مي گردد.

14 –     9 ميليارد نفر جمعيت دنيا در حال زندگي و مشكلات زندگي از جمله بي غذاي وبي كاري وبي سرپناهي و بي ماري ونداشتن اينده هر كسي به نحوي. وعده معدودي اموال ميلياردها نفر را به تاراج وچپاول مي برند وبعد هم طلب كار مي شوند پوست كه نيست پوست سوسمار است.ايا راز بقا را ديده اي. وخود را بنده خدا مي دانند.

15-جنگ هاي خانمان سوز در كشورهاي دنيا از جمله افريقاي وسوريه وعراق وافغانستان واكراين منابع كشوري وانساني را نابود كرده وانسان بخود نمي ايد كه كي است وچه مي خواهد از اين روزگار وفردا به خدا چه جواب خواهد داد.

16- كشور قطر نه كلبه قطر- در اين تاريخ در هاي بهترين دانشگاهاي دنيا را  براي جوانان خود وديگران به روي خود باز كرده است وبه سرعت پيش مي رود. ايرا ن بيدار باش تا نهنگ تو را به ته اقيانوس نكشد. سوريه وعراف نمونه بارز.

17- اب اشاميدني ايندگان را نابود نكنيم.
%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8

بوي  باران  بوي سبزه    بوي خاك   …….  شاخه هاي  شسته باران ،گشته     پاك
عطر نرگس رقص باد….   نغمه شوق پرستو هاي شاد
خلوت گرم كبوترهاي مست ……. نرم نرمك مي رسد اينك بهار
خوش به حال روزگار….. خوش به حال چشمه ها ودشتها و مرغزار
خوش به حال دانه ها و سبزها و موريان……….. خوش به حال غنچه هاي نيمه باز ميوها.
خوش به حال افتاب جان رسان…………. اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار
گر نكوبي شيشه غم را به سنگ ………..      هفت رنگش مي شود هفتاد رنگ

%da%af%db%8c

We hear the term “climate” every day, so it is worth thinking about what we actually mean by it. Obviously, “climate” is not the same as weather. The climate is one of the Earth’s fundamental life support systems, one that determines whether or not we humans are able to live on this planet. It is generated by four components: the atmosphere (the air we breathe); the hydrosphere (the planet’s water); the cryosphere (the ice sheets and glaciers); the biosphere (the planet’s plants and animals). By now, our activities had started to modify every one of these components.

تصویر مردها و نوجونها چون من mahmoud           خود مرد هستم :دختران و زنهای دنیا با توجه به عقل و دانش واینده خود خود قضاوت و بپسندیید.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d9%88%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86

97211819303400025217.jpg

Our emissions of CO2 modify our atmosphere. Our increasing water use had started to modify our hydrosphere. Rising atmospheric and sea-surface temperature had started to modify the cryosphere, most notably in the unexpected shrinking of the Arctic and Greenland ice sheets. Our increasing use of land, for agriculture, cities, roads, mining – as well as all the pollution we were creating – had started to modify our biosphere. Or, to put it another way: we had started to change our climate.
نژادهای چینی کره ژاپن ویتنام بعضی از اسیای میانه  مالزی وغیره البته چه خوب است که خود مردم ان دیارها قضاوت وتوجه نمایند.

%da%86%db%8c%d9%86%db%8c

There are now more than 7 billion of us on Earth. As our numbers continue to grow, we continue to increase our need for far more water, far more food, far more land, far more transport and far more energy. As a result, we are accelerating the rate at which we’re changing our climate. In fact, our activities are not only completely interconnected with but now also interact with, the complex system we live on: Earth. It is important to understand how all this is connected. وچرا-جمعیتی از جمعیت زنان ومردان جهان اینقدر چاق می شوند.
درامریکا واروپا وغیره

2%da%86%d8%a7%d9%82

Let’s take one important, yet little known, aspect of increasing water use: “hidden water”. Hidden water is water used to produce things we consume but typically do not think of as containing water. Such things include chicken, beef, cotton, cars, chocolate and mobile phones. For example: it takes around 3,000 litres of water to produce a burger. In 2012 around five billion burgers were consumed in the UK alone. That’s 15 trillion litres of water – on burgers. Just in the UK. Something like 14 billion burgers were consumed in the United States in 2012. That’s around 42 trillion litres of water. To produce burgers in the US. In one year. It takes around 9,000 litres of water to produce a chicken. In the UK alone we consumed around one billion chickens in 2012. It takes around 27,000 litres of water to produce one kilogram of chocolate. That’s roughly 2,700 litres of water per bar of chocolate. This should surely be something to think about while you’re curled up on the sofa eating it in your pyjamas.

%d8%b2%d9%86

But I have bad news about pyjamas. Because I’m afraid your cotton pyjamas take 9,000 litres of water to produce. And it takes 100 litres of water to produce a cup of coffee. And that’s before any water has actually been added to your coffee. We probably drank about 20 billion cups of coffee last year in the UK. And – irony of ironies – it takes something like four litres of water to produce a one-litre plastic bottle of water. Last year, in the UK alone, we bought, drank and threw away nine  billion plastic water bottles. That is 36 billion litres of water, used completely unnecessarily. Water wasted to produce bottles – for water. And it takes around 72,000 litres of water to produce one of the ‘chips’ that typically powers your laptop, Sat Nav, phone, iPad and your car. There were over two billion such chips produced in 2012. That is at least 145 trillion litres of water. On semiconductor chips. In short, we’re consuming water, like food, at a rate that is completely unsustainable.
Demand for land for food is going to double – at least – by 2050, and triple – at least – by the end of this century. This means that pressure to clear many of the world’s remaining tropical rainforests for human use is going to intensify every decade, because this is predominantly the only available land that is left for expanding agriculture at scale. Unless Siberia thaws out before we finish deforestation. By 2050, 1bn hectares of land is likely to be cleared to meet rising food demands from a growing population. This is an area greater than the US. And accompanying this will be three gigatons per year extra CO2 emissions.If Siberia does thaw out before we finish our deforestation, it would result in a vast amount of new land being available for agriculture, as well as opening up a very rich source of minerals, metals, oil and gas. In the process this would almost certainly completely change global geopolitics. Siberia thawing would turn Russia into a remarkable economic and political force this century because of its newly uncovered mineral, agricultural and energy resources. It would also inevitably be accompanied by vast stores of methane – currently sealed under the Siberian permafrost tundra – being released, greatly accelerating our climate problem even further.

 
Amazon rainforest smoulders after being cleared for cattle pasture in Brazil. Photograph: Michael Nichols/Getty Images

Meanwhile, another 3 billion people are going to need somewhere to live. By 2050, 70% of us are going to be living in cities. This century will see the rapid expansion of cities, as well as the emergence of entirely new cities that do not yet exist. It’s worth mentioning that of the 19 Brazilian cities that have doubled in population in the past decade, 10 are in the Amazon. All this is going to use yet more land.  ؟   !!!!

fat

We currently have no known means of being able to feed 10 billion of us at our current rate of consumption and with our current agricultural system. Indeed, simply to feed ourselves in the next 40 years, we will need to produce more food than the entire agricultural output of the past 10,000 years combined. Yet food productivity is set to decline, possibly very sharply, over the coming decades due to: climate change; soil degradation and desertification – both of which are increasing rapidly in many parts of the world; and water stress. By the end of this century, large parts of the planet will not have any usable water.

At the same time, the global shipping and airline sectors are projected to continue to expand rapidly every year, transporting more of us, and more of the stuff we want to consume, around the planet year on year. That is going to cause enormous problems for us in terms of more CO2 emissions, more black carbon, and more pollution from mining and processing to make all this stuff.

But think about this. In transporting us and our stuff all over the planet, we are also creating a highly efficient network for the global spread of potentially catastrophic diseases. There was a global pandemic just 95 years ago – the Spanish flu pandemic, which is now estimated to have killed up to 100 million people. And that’s before one of our more questionable innovations – the budget airline – was invented. The combination of millions of people travelling around the world every day, plus millions more people living in extremely close proximity to pigs and poultry – often in the same room, making a new virus jumping the species barrier more likely – means we are increasing, significantly, the probability of a new global pandemic. So no wonder then that epidemiologists increasingly agree that a new global pandemic is now a matter of “when” not “if”.

We are going to have to triple – at least – energy production by the end of this century to meet expected demand. To meet that demand, we will need to build, roughly speaking, something like: 1,800 of the world’s largest dams, or 23,000 nuclear power stations, 14m wind turbines, 36bn solar panels, or just keep going with predominantly oil, coal and gas – and build the 36,000 new power stations that means we will need.Our existing oil, coal and gas reserves alone are worth trillions of dollars. Are governments and the world’s major oil, coal and gas companies – some of the most influential corporations on Earth – really going to decide to leave the money in the ground, as demand for energy increases relentlessly? I doubt it.

Meanwhile the emerging climate problem is on an entirely different scale. The problem is that we may well be heading towards a number of critical “tipping points” in the global climate system. There is a politically agreed global target – driven by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – to limit the global average temperature rise to 2C. The rationale for this target is that a rise above 2C carries a significant risk of catastrophic climate change that would almost certainly lead to irreversible planetary “tipping points”, caused by events such as the melting of the Greenland ice shelf, the release of frozen methane deposits from Arctic tundra, or dieback of the Amazon. In fact, the first two are happening now – at below the 2C threshold.

As for the third, we’re not waiting for climate change to do this: we’re doing it right now through deforestation. And recent research shows that we look certain to be heading for a larger rise in global average temperatures than 2C – a far larger rise. It is now very likely that we are looking at a future global average rise of 4C – and we can’t rule out a rise of 6C. This will be absolutely catastrophic. It will lead to runaway climate change, capable of tipping the planet into an entirely different state, rapidly. Earth will become a hellhole. In the decades along the way, we will witness unprecedented extremes in weather, fires, floods, heatwaves, loss of crops and forests, water stress and catastrophic sea-level rises. Large parts of Africa will become permanent disaster areas. The Amazon could be turned into savannah or even desert. And the entire agricultural system will be faced with an unprecedented threat.

More “fortunate” countries, such as the UK, the US and most of Europe, may well look like something approaching militarised countries, with heavily defended border controls designed to prevent millions of people from entering, people who are on the move because their own country is no longer habitable, or has insufficient water or food, or is experiencing conflict over increasingly scarce resources. These people will be “climate migrants”. The term “climate migrants” is one we will increasingly have to get used to. Indeed, anyone who thinks that the emerging global state of affairs does not have great potential for civil and international conflict is deluding themselves. It is no coincidence that almost every scientific conference that I go to about climate change now has a new type of attendee: the military.

Every which way you look at it, a planet of 10 billion looks like a nightmare. What, then, are our options?

The only solution left to us is to change our behaviour, radically and globally, on every level. In short, we urgently need to consume less. A lot less. Radically less. And we need to conserve more. A lot more. To accomplish such a radical change in behaviour would also need radical government action. But as far as this kind of change is concerned, politicians are currently part of the problem, not part of the solution, because the decisions that need to be taken to implement significant behaviour change inevitably make politicians very unpopular – as they are all too aware.

So what politicians have opted for instead is failed diplomacy. For example: The UN Framework Convention on Climate Change, whose job it has been for 20 years to ensure the stabilisation of greenhouse gases in the Earth’s atmosphere: Failed. The UN Convention to Combat Desertification, whose job it’s been for 20 years to stop land degrading and becoming desert: Failed. The Convention on Biological Diversity, whose job it’s been for 20 years to reduce the rate of biodiversity loss: Failed. Those are only three examples of failed global initiatives. The list is a depressingly long one. And the way governments justify this level of inaction is by exploiting public opinion and scientific uncertainty. It used to be a case of, “We need to wait for science to prove climate change is happening”. This is now beyond doubt. So now it’s, “We need to wait for scientists to be able to tell us what the impact will be and the costs”. And, “We need to wait for public opinion to get behind action”. But climate models will never be free from uncertainties. And as for public opinion, politicians feel remarkably free to ignore it when it suits them – wars, bankers’ bonuses and healthcare reforms, to give just three examples.

Advertisement

What politicians and governments say about their commitment to tackling climate change is completely different from what they are doing about it.

What about business? In 2008 a group of highly respected economists and scientists led by Pavan Sukhdev, then a senior Deutsche Bank economist, conducted an authoritative economic analysis of the value of biodiversity. Their conclusion? The cost of the business activities of the world’s 3,000 largest corporations in loss or damage to nature and the environment now stands at $2.2tn per year. And rising. These costs will have to be paid for in the future. By your children and your grandchildren. To quote Sukhdev: “The rules of business urgently need to be changed, so corporations compete on the basis of innovation, resource conservation and satisfaction of multiple stakeholder demands, rather than on the basis of who is most effective in influencing government regulation, avoiding taxes and obtaining subsidies for harmful activities to maximise the return for shareholders.” Do I think that will happen? No. What about us?

I confess I used to find it amusing, but I am now sick of reading in the weekend papers about some celebrity saying, “I gave up my 4×4 and now I’ve bought a Prius. Aren’t I doing my bit for the environment?” They are not doing their bit for the environment. But it’s not their fault. The fact is that they – we – are not being well informed. And that’s part of the problem. We’re not getting the information we need. The scale and the nature of the problem is simply not being communicated to us. And when we are advised to do something, it barely makes a dent in the problem. Here are some of the changes we’ve been asked to make recently, by celebrities who like to pronounce on this sort of thing, and by governments, who should know better than to give out this kind of nonsense as ‘solutions’: Switch off your mobile phone charger; wee in the shower (my favourite); buy an electric car (no, don’t); use two sheets of loo roll rather than three. All of these are token gestures that miss the fundamental fact that the scale and nature of the problems we face are immense, unprecedented and possibly unsolvable.

The behavioural changes that are required of us are so fundamental that no one wants to make them. What are they? We need to consume less. A lot less. Less food, less energy, less stuff. Fewer cars, electric cars, cotton T-shirts, laptops, mobile phone upgrades. Far fewer.And here it is worth pointing out that “we” refers to the people who live in the west and the north of the globe. There are currently almost 3 billion people in the world who urgently need to consume more: more water, more food, more energy. Saying “Don’t have children” is utterly ridiculous. It contradicts every genetically coded piece of information we contain, and one of the most important (and fun) impulses we have. That said, the worst thing we can continue to do – globally – is have children at the current rate. If the current global rate of reproduction continues, by the end of this century there will not be 10 billion of us. According to the United Nations, Zambia’s population is projected to increase by 941% by the end of this century. The population of Nigeria is projected to grow by 349% – to 730 million people.

Afghanistan by 242%.

Democratic Republic of Congo 213%.

Gambia by 242%.

Guatemala by 369%.

Iraq by 344%.

Kenya by 284%.

Liberia by 300%.

Malawi by 741%.

Mali by 408%.

Niger by 766%.

Somalia by 663%.

Uganda by 396%.

Yemen by 299%.

Even the United States’ population is projected to grow by 54% by 2100, from 315 million in 2012 to 478 million. I do just want to point out that if the current global rate of reproduction continues, by the end of this century there will not be 10 billion of us – there will be 28 billion of us.

Where does this leave us? Let’s look at it like this. If we discovered tomorrow that there was an asteroid on a collision course with Earth and – because physics is a fairly simple science – we were able to calculate that it was going to hit Earth on 3 June 2072, and we knew that its impact was going to wipe out 70% of all life on Earth, governments worldwide would marshal the entire planet into unprecedented action. Every scientist, engineer, university and business would be enlisted: half to find a way of stopping it, the other half to find a way for our species to survive and rebuild if the first option proved unsuccessful. We are in almost precisely that situation now, except that there isn’t a specific date and there isn’t an asteroid. The problem is us. Why are we not doing more about the situation we’re in – given the scale of the problem and the urgency needed – I simply cannot understand. We’re spending €8bn at Cern to discover evidence of a particle called the Higgs boson, which may or may not eventually explain mass and provide a partial thumbs-up for the standard model of particle physics. And Cern’s physicists are keen to tell us it is the biggest, most important experiment on Earth. It isn’t. The biggest and most important experiment on Earth is the one we’re all conducting, right now, on Earth itself. Only an idiot would deny that there is a limit to how many people our Earth can support. The question is, is it seven billion (our current population), 10 billion or 28 billion? I think we’ve already gone past it. Well past it.

Science is essentially organised scepticism. I spend my life trying to prove my work wrong or look for alternative explanations for my results. It’s called the Popperian condition of falsifiability. I hope I’m wrong. But the science points to my not being wrong. We can rightly call the situation we’re in an unprecedented emergency. We urgently need to do – and I mean actually do – something radical to avert a global catastrophe. But I don’t think we will. I think we’re fucked. I asked one of the most rational, brightest scientists I know – a scientist working in this area, a young scientist, a scientist in my lab – if there was just one thing he had to do about the situation we face, what would it be? His reply? “Teach my son how to use a gun.”

This is an edited extract from Ten Billion, by Stephen Emmott (Penguin, £6.99)


More extracts

Topics

 • Climate change (Environment)
 • Population
 • SKMBT_C45116022916180_0010

  he evidence for rapid climate change is compelling:اطلاعات از( ناسا )امریکا
  اينها حقايق است و روايت نيست عزيزان با دانش, وعکس سمت راست اقای مهندس روستا همکار جهادگر واهل کوار فارس است که مدتی نماینده محترم مجلس شد.اقای مهندس شاه امیریان مدیر وقت که اکنون کارشناس محترم دادگستری است. بنده هم که سمت چپ مسلمان این عکسها مربوط  به هفته منابع طبیعی وجشن درختکاری است.باشد که تاریخ قضاوت کند از عمکرد نیروهای دولتی در طول خدمت وخداوند می فرماید ما در همه جا ناظریم.

  16483951397910963005.jpg

  مداركي قابل مستند و قبولي كه باعث تغيير سريع اقليم شده است به شرح ذيل مي باشد.

  al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.)

  The Earth’s climate has changed throughout history. Just in the last 650,000 years there have been seven cycles of glacial advance and retreat, with the abrupt end of the last ice age about 7,000 years ago marking the beginning of the modern climate era — and of human civilization. Most of these climate changes are attributed to very small variations in Earth’s orbit that change the amount of solar energy our planet receives.

   75931262836732452019.jpg

   بگو ايا دانايان با نادانان مساوي اند) قران كريم الزمر)

  41825595265381905853.jpg

  NASA and NOAA Confirm that 2014 was the Warmest Year on Record
  ناسا ونوآ اعلام مي نمايد كه سال 1014 گرمترين سال در امارنامه انها بوده است.وخدا رحمت كندجناب دكتر ساعي وما دعاي هميشگي براي زنده بودن نام او ونسل نتيجه اودر اين سايت داريم وخواهيم داشت تا ابد. (كلبه دانش  )در گوگل.(گوگل دنياي اطلاعات  علم و ودانش وزندگي)گوگل مركز اطلاعات كتابخانهاي دنيا.

  دارا  و سارا  كيست  و  سارا   همان  اذر است در كتاب ابتداي مدرسه قديم.
  ((نظر  دارا  و اذر  در رابطه با كارشناسان ))   ( ارزشي out Standing.valuable Expert)

  دير از خواب بر خيزي. تنبل كلاس باشي .با تقلب مدرك بگيري. از سر بازي به هر طريقي فرار بكني .با رابطه نا معقول پست بگيري .در رشته وفن خودت كار نكني. كار اموزي هيج .تجربه و كار عملي ريز هيج .راهنماي ديگران در علم و عمل اجراي هيچ. من گفتن تا دلت بخواهد.اظهار نظر  پوچ ميليونها..خرابكاري تا دلت بخواهد. حقوق تا دلت نخواهد .اگر اموال مردم هم ببري؟ .  كسي نمي داند چه خواهد شد؟ اينده با ما باش.

  99261847909001239910.jpg

  ( بگو ايا دانايان با نادانان مساوي اند) قران كريم الزمر)

   37_Evidence-sea-level-rise

  Republic of Maldives: Vulnerable to sea level rise.

  Sea level rise     بالاامدن اب دريا ها در جهان متوسط بالا امدن اب درياها 17 سانتيمتر در 100 سال گذشته. توجه در 10 سال گذشته دو برابر 100 سال گذشته بوده است. واين موضوع وحشتناك است.

  Global sea level rose about 17 centimeters (6.7 inches) in the last century. The rate in the last decade, however, is nearly double that of the last century.4

  38_Global_temperature

  Global temperature rise گرم شدن كره زمين

  All three major global surface temperature reconstructions show that Earth has warmed since 1880.5 Most of this warming has occurred since the 1970s, with the 20 warmest years having occurred since 1981 and with all 10 of the warmest years occurring in the past 12 years.6 Even though the 2000s witnessed a solar output

   decline resulting in an unusually deep solar minimum in 2007-2009, surface temperatures continue to increase

  • Warming oceans  گرم شدن اب اقيا نوس ها در 700 متري عمق اقيانوسها از سال 1969 تا امروز 0.302  ابها گرمتر شدهاند.

   The oceans have absorbed much of this increased heat, with the top 700 meters (about 2,300 feet) of ocean showing warming of 0.302 degrees Fahrenheit since 1969.8

   41_Evidence-declining-Arctic-sea-ice320x240

  • Shrinking ice sheets باريك وكوچك شدن زخامت يخ ها

   40_Ice_sheets

   The Greenland and Antarctic ice sheets have decreased in mass. Data from NASA’s Gravity Recovery and Climate Experiment show Greenland lost 150 to 250 cubic kilometers (36 to 60 cubic miles) of ice per year between 2002 and 2006, while Antarctica lost about 152cubic kilometers (36 cubic miles) of ice between 2002 and 2005.

  • g meltwater from the Greenland ice sheet

  • Visualization of the 2007 Arctic sea ice minimum

   Declining Arctic sea ice  كاهش يخ هاي قطبي

    42_Evidence-glacial-retreat_Tanzania-320x240

   Extreme events

   واقعه واتفاق هاي زياد وروشن كه در جهان رخ مي دهد. همانند طوفان هاي وحشتناك بارندگي ناگهاني باشدت زياد در بعضي از نقاط جهان سيل هاي ناگهاني وغيره .گرماي بيش از حدو خشكسالي هاي منطقه اي وجهاني وپيوسته

   43_Evidence-extreme-weather_320x240

   The number of record high temperature events in the United States has been increasing, while the number of record low temperature events has been decreasing, since 1950. The U.S. has also witnessed increasing numbers of intense rainfall events.11

  • Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska and Africa.10

  Ocean acidification
  44_Evidence-ocean-acidification-320x240 (1)

  اسيدي شدن اب اقيانوسها وغيره

  Since the beginning of the Industrial Revolution, the acidity of surface ocean waters has increased by about 30 percent.12,13 This increase is the result of humans emitting more carbon dioxide into the atmosphere and hence more being absorbed into the oceans. The amount of carbon dioxide absorbed by the upper layer of the oceans is increasing by about 2 billion tons per year.

  Decreased snow cover

  نبودن برف در بعضي از مناطق كه قبلا بوده است و در جاهاي كه هست قطر انها كم شده وهر مسايل ديگر دررابطه با اينكه سير نزولي داشته است. تشكيل نشدن ابر.

  Satellite observations reveal that the amount of spring snow cover in the Northern Hemisphere has decreased over the past five decades and that the snow is melting earlier.1

  Glacial retreat

  منجمد نشدن و تشكيل نشدن  وعقب نشيني يخبندان ها. در درياها واقيانوسها.وغيره در مناطق ذيل.

  Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska and Africa.

  منجمد نشدن و تشكيل نشدن  وعقب نشيني يخبندان ها. در درياها واقيانوسها.وغيره در مناطق بالا.

  Small Volcanic Eruptions May Have Played Bigger Role in Recent Global Warming Slowdown

  Small Volcanic Eruptions May Have Played Bigger Role in Recent Global Warming Slowdown وجود اتش فشانها كه هر مدتي فعال مي شود ويا اتش فشان هاي جديد خود دال بر گرم شدن كره خاكي مي باشد اين هم يك فاكتور است.

  • New research indicates that the recent slow-down in global warming over the past 15 years may have been partly caused by small volcanic eruptions.

  • Arctic Absorbing more of the Sun's Energy

   Arctic Absorbing more of the Sun’s Energy يخ هاي قطبي بيشتر از گذشته نور خورشيد در بر مي گيرند وبه دنبال ان اب شدن يخ ها كه دانشمندان را حيرت زده كرده است در 10 سال گذشته. شواهد بسيار در جهان وجود واقعي دارد.   و واقعیت دارد. که بسیاری از دشتهای استان فارس ودیگر استانهای زاکرس 25 استان .سفره های ابهای ذخیره شده صدها وهزاران سال قبل روز به روز خالی وخالی تر می شود وبسیاری از  مردم  روستاها به مکانهای دیگر از جمله شهرها مهاجرت می نمایند. واین خشکسالی  وتغییر اقلیم ادامه دارد.

  Climate change (Science)

  سرزمین آریایی: لطفا تاریخ د انان دنیا وعلاقمندان توجه ای به این مطالب ودیگر مطالب نژادهای دنیا جستجو شود.!؟

  واژه آریا برای نخستین بار در سده ششم پیش از میلاد در کتیبه بیستون داریوش یکم استفاده شده است، که اشاره به زبان نگارش متن (آریایی) دارد.[۷]

  کلمه انگلیسی “Aryan” از لغت سانسکریتی “ārya”, به معنای نجیب و در مفهوم پرستندگان خدای ودیکی ایندرا، مشتق شده است[۱][۸]. البته واژه Ariāna بعنوان معادل کلمه لاتینی Ariānus—قسمت شرقی امپراطوری ایران[۹]—برای مدتی طولانی در زبان انگلیسی استفاده شده است[۱]. در زبان ارمنی واژه های (արի ari) و (այր ayr) به ترتیب “شجاع” و”انسان” معنی میدهند، که بنابر نظر بعضی محققین با تئوری یونانی-آریایی (Graeco-Aryan) منشأ مردمان هندو-اروپایی تطبیق می‌کند[۱۰]. در انگلیسی محاوره‌ای کلمه آریایی، در مطابقت با تحریف واژه در آلمان نازی، به افرادی اطلاق میشود که موهای بور و چشمان آبی دارند. این گونه از کاربرد واژگان آریایی در اواخر سده نوزدهوم و اوایل سده بیستم گسترش یافت. مثالی از کتاب‌های پر فروشی که اینگونه استعمال لغوی را جا انداختند، “طرحی از تاریخ” (The Outline of History) نوشته ولز است[۱۱]. ولز توضیح داد چگونه، در حالی که آشوریها با بابلی ها، سومریها و مصریان در جنگ بودند، مردمان آریایی “روشهای تمدن را یاد می‌گرفتند”، و بدینگونه بود که دست آخر همه جهان باستان را زیر سلطه در آوردند [۱۲]. در ویرایش ۱۹۴۴ اطلس جهانی راند مکنالی نژاد آریایی بعنوان یکی از نژادهای دهگانه بشری نمایانده میشود[۱۳]. استفاده از کلمه “آریایی” بعنوان مترادف “هندو-اروپایی” در محافل سیاسی امروزی نادرست شمرده میشود.[؟]

   darius_i_the_greats_inscription

  مادها و هخامنشیان

  امپراتوري ايران به دست مادها بنيان‌گذاري شد و هخامنشي‌‌ها آن را به اوج شكوهش رساندند. گستره‌ي آن امپراتوري بيش‌تر سرزمين‌هاي خاورميانه را شامل مي‌شد و از ساحل غربي دريايي مديترانه تا مرزهاي هندوستان را در بر مي‌گرفت.
  مادها و هخامنشي‌ها از آريايي‌ها بودند كه نياكانشان از سرزمين‌هاي سرد شمال به ايران سرازير شدند و در غرب و جنوب غرب فلات ايران ساكن شدند. آنان بخش مهمي از انديشه‌هاي فرهنگي، نظامي و سياسي خود را از ساكنان بومي ايران و تمدن‌هايي كه پيرامون رودهاي دجله و فرات تشكيل شده بود، گرفتند و با پرورش آن‌چه از ديگران گرفته بودند، يكي از درخشان‌ترين تمدن‌هاي عصر خود را به پايه‌گذاري كردند.

  ده هزار سال تمدن
  اقوام بومي ايران نخستين كساني بودند كه گندم و جو را شناختند، ابزار كشاورزي سنگي و مفرغي ساختند و جانوران را اهلي كردند. نخستين آثار سفالي در محل شهر باستاني سِيَلك، نزديك كاشان، و بهترين ظرف هاي لعابي و سراميك از تپه حصار دامغان به دست آمده است. نخستين ابزار ريسندگي و بافندگي در غار كمربند، نزديك بهشهر، يافت شده است كه به 7 هزار سال پيش از ميلاد مسيح بازمي‌گردد. اين يافته‌ها و شواهد ديگر، به خوبي نشان مي‌دهند كه ايران بيش از ده هزار سال پيشينه‌ي تمدن دارد.
  ورود آريايي‌ها
  آريايي‌ها حدود 5 هزار سال پيش در منطقه اوراسيا، نزديك كوه‌هاي اورال بين آسيا و اروپا، زندگي مي‌كردند و به علت سرد شدن هوا و طولاني بودن تاريكي شب مجبور شدند به مناطق گرم‌تر مهاجرت كنند. حدود 3 هزار سال پيش، دسته‌اي از آنان به اروپا، دسته‌اي به هندوستان و دسته‌اي به فلات ايران مهاجرت كرد. دسته اخير از طريق خوارزم و قفقاز به سرزميني وارد شدند كه ابتدا ايريانا، سپس آريانا و اِران و سرانجام ايران نام گرفت.
  سه قوم بزرگ
  وقتي آريايي‌ها به فلات ايران وارد شدند، به سه شعبه تقسيم شدند. پارس‌ها در جنوب ايران و استان كنوني فارس و بخشي از ايلام ساكن شدند؛ هخامنشي‌ها و ساسانيان از اين گروه بودند. مادها در غرب ايران به ويزه دامنه‌هاي الوند مستقر شدن و بعدها امپراتوري ماد را به وجود آوردند. پارت‌ها نيز به خراسان بزرگ وارد شدند؛ اشكانيان از اين گروه بودند. بخشي از پارت‌ها به نام سكاها بين درياي خزر و درياچه آرال ساكن شدند و بعدها مزاحمت‌هايي براي هخامنشي‌ها به وجود آوردند. مهاجمان آريايي كه از تمدن بهره‌ي اندكي برده بودند، فرهنگ بومي ايران را كسب كردند و در مقابل جنگ آوري و دلاوري را به بوميان ايران آموختند.
  دين آريايي‌ها
  آريايي‌ها چون از سرزمين‌هاي سرد با شب هاي طولاني به ايران مهاجرت كرده بودند، به خورشيد(مهر يا ميترا) و هرچه كه نوراني بود، احترام مي‌گذاشتند. احترام به آتش نيز به خاطر گرمي بخشي و روشني آن بود. مدتي پس از استقرار آريايي‌ها در ايران، پيامبري به نام زرتشت از ميان آنان برخاست و ايرانيان به اهورامزدا، به معناي داناي بزرگ، معتقد شدند كه در واقع خداوند يكتا بود. البته، آنان به فرشتگاني مانند آناهيتا( ناهيد كه فرشته‌ي آب بود و نيز مهر، ميترا كه فرشته‌ي خورشيد بود)احترام مي‌گذاشتند. دين زرتشت در زمان مادها و هخامنشي‌ها شكوفا شد و پيروان زيادي پيدا كرد.
  نخستين امپراتوري
  مادها نخستين امپراتوري ايران را به وجود آوردند و بيش از 150 سال بر نواحي غرب ايران از همدان تا آذربايجان و بخش هايي از بين النهرين حكومت كردند. آمادانا مركز حكومت مادها بود كه چندي بعد به هگمتانه، به معني محل تجمع، مشهور شد. هگمتانه يادآور گرد هم‌آيي بزرگ مادها براي انتخاب ديااُكو به عنوان نخستين پادشاه ماد است. ديااُكو، كه خود را داور مي‌ناميد، در سال 706 پيش از ميلاد قبيله‌هاي ماد را عليه آشوريان متحد كرد و كوشيد بر سلطه‌ي آنان بر مادها خاتمه دهد. اين آرزو در حكومت هوَخشََتَرِه، فرزند ديااُكو، به حقيقت پيوست. مادها در سال 612 پيش از ميلاد شهر نينوا، پايتخت آشور، را به كمك بابِلي ها تسخير كردند و به سال‌ها ويرانگري و ستم بيش از اندازه آشوريان خاتمه دادند.
  كوروش بزرگ
  كوروش فرزند كمبوجيه از قوم پارس و ماندانا، دختر آزيدِهاگ پادشاه ماد، بود كه بر اثر فشار بيش از اندازه مادها بر قوم پارس، به جنگ پدربزرگش رفت، او را شكست داد، هگمتانه را گرفت و سلسله‌ي هخامنشي را در سال 550 پيش از ميلاد بنيان نهاد. چندي بعد، كِرِزوس، پادشاه ليدي، به تحريك يوناني‌ها بر ضد كوروش قيام كرد. از اين رو، كوروش به آسياي صغير لشكر كشيد و سارد، پايتخت ليدي، را گرفت. پادشاه هخامنشي در سال 538 پيش از ميلاد، بابل را فتح كرد و همه‌ي اسيران و بردگان را آزاد كرد و فرمان داد هيچ خانه‌اي ويران نشود، مال هيچ‌فردي چپاول نشود و همه آزاد باشند.

  امپراتوري جهاني
  داريوش اول، داريوش بزرگ، كارهاي مهمي براي گسترش امپراتوري هخامنشي انجام داد. احداث راه شاهي و ايجاد چاپارخانه ارتباط ايالت‌ها (ساتراپ‌ها) را آسان كرد و ضرب سكه استاندارد و قانون‌هاي عادلانه براي دريافت ماليات باعث رونق تجارت شد. داريوش بازرساني داشت كه به ساتراپ‌ها فرستاده مي‌شدند و به كار نيروهاي دولتي نظارت مي‌كردند. به علاوه، او مجموعه قوانيني وضع كرده بود كه تا اندازه‌اي از قانون‌هاي مشهور حمورابي اقتباس شده بود. داريوش بزرگ به كمك فينيقي‌ها ارتش ايران را به كشتي‌هاي جنگي تجهيز كرد و براي نخستين بار ارتباط بين درياي سرخ و مديترانه را از راه نيل برقرار كرد. در زمان او وسعت قلمرو ايران به بالاترين حد خود رسيد.
  پايان هخامنشيان
  در زمان داريوش برخوردهايي بين ايراني‌ها و يوناني‌ها رخ داد. داريوش در جنگ اول كاري از پيش نبرد، در جنگ دوم ، نبرد مارتُن، شكست خورد و جنگ سوم را به علت شورشي در مصر نيمه كاره رها كرد. پس از او خشايارشاه توانست با تلاش بيش از دو ميليون مرد جنگي آتن را در نبرد ترومپِل فتح كند. اما داريوش سوم نتوانست در برابر هجوم لشكريان اسكندر مقاومت كند و در اثر خيانت يكي از سردارانش كشته شد و تخت جمشيد در 331 پيش از ميلاد به دست اسكندر افتاد و آن را به آتش كشيد.

  دستاوردهاي تمدن هخامنشي
  تمدني كه هخامنشي‌ها به وجود آوردند، دستاوردهاي مهمي براي ايرانيان و ملت‌هاي ديگر داشت. در اين‌جا به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌كنيم. درباره‌ي اين تمدن و دستاوردهاي آن در مقاله‌هاي تكميلي بيش‌تر خواهيد خواند.
  نخستين پيمان‌نامه‌ي حقوق بشر
  در سال 1878 ميلادي استوانه‌اي از گل پخته از خرابه‌هاي بابل به دست آمد كه فرمان‌هاي كوروش بزرگ درباره آزادي اسيران و آزار نرساندن به مردمان شهرهاي فتح شده به خط و زبان بابلي روي آن نوشته شده بود. اين استوانه به عنوان نخستين اعلاميه‌ي حقوق بشر در موزه بريتانيا، در انگلستان، نگهداري مي‌شود.

  قديمي‌ترين فرش جهان
  باستان شناسان شوروي سابق هنگام حفاري زير يخ‌هاي منطقه پازيريك در مرز مغولستان ، فرشي به طول دو متر و عرض يك متر و نيم كشف كردند كه نقش هاي مرسوم در كتيبه هاي هخامنشي در آن ديده مي شود. اين فرش را ، كه نشان‌دهنده پيشرفت هنر و فن نساجي و فرش بافي در دوران هخامنشي است، سكاها از ايران غارت كرده و به جنوب روسيه برده بودند.
  نخستين پست جهان
  به دستور داريوش بزرگ جاده معروف به جاده‌ي شاهي براي آسان كردن ارتباط بيت 25 ايالت امپراتوري بزرگ هخامنشي بين شوش و سارد احداث شد. اين جاده ،كه شرق و غرب امپراتوري را به هم پيوند مي زد، 2500 كيلومتر طول و 111 ايستگاه(چاپارخانه) داشت. در هر ايستگاه چابك سواران ماهر بر گرده‌ي اسب‌ها‌ي تندرو در انتظار رسيدن پيك شاهي بودند تا بي‌درنگ پيام را بگيرند و به چاپارخانه بعدي برسانند. به نوشته هرودوت، مورخ يوناني، چاپارها اين مسير را طي ده روز مي‌پيمودند.
  چكيده معماري جهان
  ساختمان تخت جمشيد به دستور داريوش بزرگ آغاز شد و پادشاهان بعدي هر كدام قسمتي به آن افزودند. در ساختمان اين بنا از كار بي‌مزد بردگان استفاده نشد. مزد كارگران و مهندساني كه از سراسر جهان براي ساختن اين بنا دعوت شده بودند، در لوح‌هاي كشف شده از تخت جمشيد نوشته شده است. اين بنا نشانه عظمت و پيشرفت فني و هنري هخامنشيان است.

  مختصر و مفيد
  • مادها اسب هاي زيبا و خوش اندامي پرورش مي‌دادند و به يوناني ها مي‌فروختند. يونجه، كه خوراك اسب و جانوران اهلي ديگر بود، در زمان داريوش بزرگ از ايران به اروپا برده شد.
  • به اسب در زبان عربي فَرَس گفته مي شود كه به معناي” از فارس آمده” است و مشخص مي‌كند اسب مشهور عربي، ريشه‌ي ايراني دارد.
  • مادها باغ هاي باصفايي در اطراف دره الوند ايجاد كرده بودند كه به زبان پارسي باستان به آنها پر ديس مي‌گفتند. اين وازه به زبان يوناني راه يافت و به صورت پارادايز درآمد كه به معناي بهشت است.
  • ارابه هاي مرگبار هخامنشي در محل محور چرخ خود دو تيغه داس مانند داشتند كه هنگام جولان دادن ارابه‌رانان در ميدان كارزار، پيكر سربازان دشمن را قطعه قطعه مي‌كردند.
  • بانكداري مهم ترين نوآوري اقتصادي ايرانيان بود. بانكداري به صورت صندوق امانات و دادن وام آغاز شد و به تدريج به پشتوانه طرح‌هاي بزرگي مانند حفر قنات‌هاي طولاني تبديل شد.
  • هلو از طريق ايران به روم و از آن جا به سراسر اروپا برده شد. در فرهنگ انگليسي وازه Pech به عنوان هلو آمده است كه از وازه‌ي Persia به معناي فارس گرفته شده است.
  • در بيشتر نوشته هايي كه از دوران هخامنشي برجاي مانده است، ايرانيان از دو صفت دروغگويي و قرض كردن منع شده اند. ايرانيان دروغ را بدترين گناه مي دانستند و به اين جهت از قرض گرفتن واهمه داشتند كه مبادا به خاطر بدهكاري دروغ بگويند.
  • آريوبرزَن سردار شجاع ايراني و سربازان دليرش در محل بند فارس، در كوه‌‌كيلويه، به پيشواز سپاهيان اسكندر رفتند و تا آخرين قطره خون با آنان جنگيدند و در راه ميهن جان باختند.

  مهم ترين رويدادهاي ايران باستان

  حدود 1000-1100 پيش از ميلاد، چادرنشينان آريايي، نياكان مادها و پارسيان، به سوي ايران سرازير شدند.
  حدود 885 پيش از ميلاد، آشوريان به سرعت بر بيشتر خاور نزديك مسلط شدند.
  625 پيش از ميلاد، هوخشتره بر تخت ما د جلوس كرد و به ساماندهي ارتش مشغول شد.
  612 پيش از ميلاد، مادها به كمك بابلي ها پايتخت آشور را فتح كردند.
  599 پيش از ميلاد، كوروش دوم، كوروش كبير، به دنيا آمد.
  558 پيش از ميلاد، كوروش كبير پادشاه پارس شد.
  550 پيش از ميلاد، كوروش بر امپراتوري ماد مسلط شد.
  546 پيش از ميلاد، كوروش پايتخت ليدي، سارد، را فتح كرد.
  539 پيش از ميلاد، ارتش كوروش بابل را تسخير كرد.
  525 پيش از ميلاد، كمبوجيه دوم، فرزند كوروش، مصر را جزو قلمرو ايران كرد.
  522 پيش از ميلاد، فردي ادعا مي‌كند پسر كوچك كوروش است، پسري كه پيش‌تر كمبوجيه او را كشته بود. به زودي كمبوجيه با وضع مشكوك كشته مي‌شود. پس از مدتي، نجيب‌زادگان ايراني، غاصب را به قتل مي‌رسانند و داريوش را به پادشاهي بر مي‌گزينند.
  512 پيش از ميلاد، داريوش از تنگه بُسفُر عبور كرد و به اروپا وارد شد.
  490 پيش از ميلاد، سپاه ايران در دشت ماراتون از آتني ها شكست خورد.
  480 پيش از ميلاد، خشايارشاه بر تنگه داردانل پل زد و آتن را فتح كرد.
  334 پيش از ميلاد، اسكندر از تنگه داردانل عبور مي كند و به ايران يورش مي‌برد.

Top