17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

ارقام سيب براي جنوب شرقي امريكا واب هوا هاي مشابه در جهانSOUTH-EASTERN

ارقام سيب براي جنوب شرقي امريكا واب هوا هاي مشابه در جهانSOUTH-EASTERN

APPLE TREES FOR THE SOUTH-EASTERN STATES

A collection of apple trees suitable for growing in zones 7 and 8 of the south eastern states.
لطفابراي مشخصات رقم روي نام سيب كه در (زير) عكس نوشته شده ( به انگليسي). ….كليك چپ كنيد. وباز كه شد مشخصات را مطالعه نماييد وبراي اينكه بدانيد اين رقم با چه ارقامي ديگر براي گرده افشاني نياز دارد روي كلمه  pollination parners   كليك    كنيد دوباره مشخصات ان ارقام هم مطالعه نماييد و مملكت پيش رفته يعني  در خدمت خود و در خدمت دنيا  ودر صورت هر گونه سئوال ايميل نماييد. براي همه مطالب سيب اين روش كاربرد دارد. در صورتي كه( موس كي برد )دست ظاهر شود.كه اكثرا مي شود. بعضي از اين ارقام در ايران وجود دارد وجواب داده است
Granny Smith apple tree
Very late-season  (3)  SF
Eat | Cook  |  In stock

GRANNY SMITH در  ايران وفارس موجود است

Granny Smith is the world-famous green apple from Australia, a good choice for warmer apple-growing regions.

Braeburn apple tree
Very late-season  (4)  SF
Eat  |  Sold out

BRAEBURN در ايران وفارس موجود است

Braeburn is one of the best-flavoured supermarket apple varieties.

Cripps Pink apple tree
Very late-season  (3)
Eat | Juicing  |  Sold out

CRIPPS PINK

Cripps Pink is one of the best-known modern apple varieties, well-suited to the warmer apple-growing regions.

Cripps Red apple tree
Very late-season  (3)
Eat | Cook  |  Sold out

CRIPPS RED

Cripps Red is a late-season dessert apple from Australia, with a crisp dense flesh and a good flavor.

Fuji apple tree
Very late-season  (3)
Eat  |  Sold out

FUJI   در ايران وفارس موجود است

Developed in Japan, but with all-American parents, Fuji is a very attractive apple with a good sweet flavor.

Arkansas Black apple tree
Late-season  (3)
Eat | Cook | Juicing | Cider |  In stock

ARKANSAS BLACK در ايران وفارس موجود است

Arkansas Black is an unusual and attractive apple, used as a winter apple after maturing in a cold store.

Jonagold apple tree
Late-season  (4)
Eat | Cook | Juicing | Cider |  Sold out

JONAGOLD  در ايران وفارس موجود است

Jonagold is a high quality American apple, with a good balanced sweet/sharp flavor.

Akane apple tree
Early-season  (4)
Eat | Cook | Juicing  |  Sold out

AKANE در ارين موجود است

Akane is an attractive early-season eating apple with a good pedigree and a sweet/sharp flavor.

 

MORE ABOUT APPLE TREES FOR THE SOUTH-EASTERN STATES

These are apple varieties that like a hot summer and a long warm fall to ripen. Many of them have a low-chill requirement, which means they will fruit reliably even in areas where winter temperatures rarely fall near to freezing.

Note that fireblight, an important disease of apple and pear trees, is prevalent in many of the south-eastern states. If it is in your area then we recommend you choose fireblight-resistant varieties and fireblight-resistant rootstocks.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top