10 / 06 / 2016

ارسال شده توسط در اسلایدر, خشکسالی, عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

شرکت های سموم در بعضی کشورها سمومی ساختهاند که مردم ارام ارام بمیرند. organic food

شرکت های سموم در بعضی کشورها سمومی ساختهاند که مردم ارام ارام بمیرند. organic food

پزوهشگر و نویسنده .ترجمه و تحلیل از سیدمحمودجعفری. Expertise and Researcher,seyed mahmoud jafari

ماه  رمضان  بر همه مسلمان معتدل جهان و ان تعدادی که بخصوص در روزه گیری توان دارند مبارک باد و شهادت نا جوان مردانه مولای متقیان علی (ع )به شعیان و عموم ازاده اندیشان جهان -سایت از اب تا زندگی ( کلبه دانش)of-water.com تصلیت دارد.

تغییر اقلیم و استفاده بشر از منابع خدا دادی در کره زمین و با نظام افرینش انسان و دیگر موجودات زنده و طیبعت تعریف اکولوزی یا بوم شناسی چگونه این همه اقیانوسها و دریها و رودخانه ها و چشمه ها و کویرها و تپه ها و دشتهای حاصلیخیز و کویرهای بدون اب و علف و    با  نمک وموجودات زنده و جانوران گوناگون در اقیانوسها و دریاها و کره خاکی با انسانهای رنگارنگ با زبان ها با  ویژه های مختلف و این همه کرات و ستارگان با چرخه منظم و غیره به وجود امدنند و دراین اشاره باید گفت که بعضی از این نعمت های خدادی با توجه به تحقیقات گذشته و روز برای بشر کنونی تمام یا قدری روشن شده است و بعضی فعلا بدون جواب مانده است این اب است که موجودات کره خاکی را هدایت می کند.اگر ما می خواستیم(کتاب اسمانی) این اب گوارا را که از  باران و برف تشکیل می شود شور و تلخ برای شما می افریدیم.پس ای بشر راه زندگی را دریاب و با خدا و طبیعت و نعمت های ان و مردم با دانش و باکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و غیره به صورت احترام برنامه ریزی و سنجیده حرکت کن.اگر چرخه  دانش واقتصاد و تکنولوزی نوین صحیح حرکت نکند تو می مانی و از قافله روزگار؟؟؟؟

Image result for image of insecticides on the fourth man eating
حال دوستان عزیزنظر  —- دارا و سارا  —-   در رابطه با اهمیت دادن به Expert WHICH THEY HAVE skill &( knowledge in a particular field(.نیرو.های (Outstanding expertise ) ارزشی در بعضی از کشورها.

شب دیر بخوابی-صبح ازبرای مدرسه دیر از خواب برخیزی-تنبل کلاس باشی- با تقلب در کنار دوستان با سواد بنشینی و نمره کسب نمای-  نگاهی به کتاب تا اخر فصل نیندازی -شب امتحان دلهره هم داشته باشی یا نداشته باشی مهم نخواهد بود  -چون نمره را خواهی گرفت- دیپلم و لیسانس دوکترا هم با فوت فن خاص کشوری که مهیا است بگیری -در بعضی از دورهای تحصیلی همانند دکترا چند جلسه بیشتر کلاس نروی – و نهایتا به شما دکتر خواهند گفت-از سواد بیخبر از کاراموزی تا دلت بخواهد تن بکار ندهی- با پارتی بازی و حکومت ملوک الطوایفی     Feudalism   شغل که فراوان است سر کار می روی – چیزی نگذشته که بهترین پست های ان سیستم از ان توست شاید هم نماینده مجلس با چلو کباب بعد از چند سالی! –  وام بانکی برای هر کاری تا دلت بخواهد فراموش نکن که مهیاست-بست و بند اداری برای چاپیدن  اموال مردم -گروه مشخصی از هم ژن های خود فراموش نکن در ادارات کل منابع طبیعی با هم یاران خود معادن را دریاب  حتی خرید وفروش پروانه بسیار است -حق دولت برسان به مردم وحق مردم برسان به مثلا به دولت دراینجا باید فراموش نکنی که هنگام نقشه برداری نقطه های خلع یا بین اراضی دولتی ومردمی وغیره-بجا بگذار برای چاپیدن اینده که خود و همدستان می دانی و روی ان سند راحت بگیر که از ان توست -! حقوق و اضافه کار تا دلت بخواهد – دررشته و فن خود چه کار کنی چه کارنکنی اهمیتی ندارد چون فرق کود و سم و بذر گیاه پهن برگ و سوزنی برگ و سایه دوست و افتاب و دوست و گیاه پرستار و میزان نیاز ابی و مقاوم به شوری و دوره سرما جهت میوه و فصل خواب و گندم و جو حبوبات روغن پالم و روغن ذرت و تجارت و اقتصاد بازاریابی و مدیریت و کنترل جمعیت  ونیاز اب و غذا و وسایل اولیه زندگی برای انسانها و  تغییر اقلیم و توسعه پایدار را هم ندانی  خبری نیست و از کشاورز و دامدار  و با سودان با تجربه  هم به علت بی سوادی هیج سئوال نفرمای  چه بخواهی و چه نخواهی عمر سپری شده و در این دنیا از نظر خود بسیار موفق و با سواد   و با خدا و رفتن حج  ومسجد و کلیسا هم از ان توست- هنگام دوست گرفتن یا ازدواج هم که بروی  به شما مهندس و تحصل کرذه خواهند گفت -وسایل  کشور چین درجه دو و سه و چهار هم با بست و بند ملوک الطوایفی  و بازرگانی تا دلت بخواهد وارد کن چون تو سود خواهی داشت وو خریدار????  یادت نرود که  کل خودروهای که وارد کشورت می کنی موتوری انتخاب کن مانند پژو که وقتی کولر گرفتی موتور کاملا خواب برود برای چپو  کردن  و از سرعت خبری نیست -و اما از تخصص  هر چه دلت خواست کنار دفترت  برای مرجعه کنندگان بنویس چون همه نهایتا قرص عصاب برایت خواهند نوشت.زیرا  در این کشورها فرقی  بین تخصص نیست – لیست داروها را فقط از کتابها دریاب قرص اچار فرانسه برای هر بیماری یادت نرود چون یکی کدام – نهایتا کمی جواب  خواهد  داد -اگر بیمار مراجعه کرد دوباره باز هم اورا سرگردان بساز با داروی دیگر چون مدتی سرگرم خواهد بود تا دوباره برگردد یا دکتر دیگری انتخاب کند. -قیچی جراحی هم که درشکم هنگام جراحی باقی گذاری چون فکرت در ساخت وساز اپاتمان سازی است باز هم خبری نیست و  مهم نخواهد بود چون بعد از مدتی  افراد به هر طریق  دار فانی را به شما خواهد بخشید  و حج که بروی حق الناس  و حق الله انجا مشخص خواهد شد – در خانه  ونزد خدا که همه  باید فراموش  نکنند که خدا همه جااست و ناظر است با کردار انسانها.از برای من و تو —- ودر این جا است که درکتاب اسمانی می فرماید ما که زمین واسمان  و هر چه میان انهاست از برای بازی وشوخی نیافریدیم.حال خود را دریاب که از چه قومی و دیاری

 

 

main-qimg-7a22d53eb9c23c6edd2a008d2332e848

Believe it or not, pesticides might be present in fruits and vegetables we eat. They are primarily used during the cultivation of crops and in some
cases may remain as residues. ایا با این جمعیت کنونی می توان محصولات کشاورزی بدون استفاده سموم به بازار دنیا عرضه کرد؟؟؟ چند درصد و با چه هزینه ای و با چه مرغوبیتی و با این تغییر اقلیم.
چه بخواهیم چه نخواهیم بسیاری از سموم حشره کشها و قارچ کشها  و علفکشها وغیره حتی بارعایت استفاده دوره کارانس بقایایی در پوسته محصولات بخصوص میوه جات وسبزیجات باقی خواهند گذاشت و ما در این مطلب سعی بر این داریم که رهنمودهای برای از بین بردن درصدی از این سموم قبل از میل و نوش جان کردن برای شما عزیزا نی که اطلاع ندارید با توجه به ترجمه مطالب ودانش پزوهشگر به قلم اوریم ولازم به اشاره است که محصولات ظرف شوی همانند( ریکا)نه لباس شوی  به عنوان جدا کننده  (جرم و خاک )در میوجات  و حتی سبزیجات و کشمش قابل استفاده است و نویسنده این جنین گوید که در حد یک قطره تا دو قطره در 15 لیتر اب به مدت حداکثر 5 دقیقه و سپس شستن وهم زدن  و اب کش کردن اکثر خاکها از میوجات و سبزیجات جدا می گردد و اینجانب سالها است استفاده می نمایم لیکن مسئله (شیمای) ان با خود استفاده کنندگان است که جستجو نمایند با تولید کنندگان این محصولات.. و ترجمه درحال انجام….

Recently many advocacy groups and NGOs conducted random testing on fruits and vegetables and found unacceptably high amounts of pesticide residue in them. According to the Centre for Science and Environment (CSE), “high levels of pesticide residues can be toxic enough to cause long-term cancer, damage to the nervous and reproductive systems, birth defects, and severe disruption of the immune system.” (More: Pesticide minimizing measures to be publicized in Delhi: HC)

Image result for image of insecticides on the fourth man eating

While steps are being taken by the government to sensitize farmers and vendors about the side effects of using pesticides, health experts suggest consumers explore alternatives like organic food. Even though the mere presence of pesticide residue in food does not imply that they pose a great health risk, you should be extremely careful of what you buy and where you buy it from. You should also take certain measures to minimize any kind of health damage. Here are three simple, do-it-yourself tricks you can adopt at home:

Wash Your Food and Wash it Right

Image result for image of insecticides on the fourth man eating

با نمک معمولی

این جنین گفته می شود که هنگامی که می خواهیید میوه جات وسبزیجات استفاده نمایید با اب پاکیزه   2  درصد نمک معمولی با توجه به میزان اب به اب موجودات اضافه کنیید یعنی  98  در صد اب و  2  درصد نمک یا این فرمول را به لیتر یا گالون  هر لیتر معادل  1000 cc سی سی هر گالون حدود  4  لیتر تبدیل کنید و براین اعتقاد است که باقی مانده residues سموم  از جدار میوه و سبزی حدود 75 الی 80 درصد روی اب امده و جدا شده و با اب سرد و نمک شوی خارج می گردد. و اشاره شده است که در میوهجاتی همجنان انگور سیب گووا-و الو و مانگو یا انبه و هلو و گلابی و انواع  گوجه فرنگی و سبزیجات و برنجل یا بادمجان و کدو و بامیه که البته خانواده فلفل هم باید اضافه کرد معولا ان دسته میوه جان وسبزیجات که روی پوسته یا بدنه انها سم پاشی می گردند به این طریق فوق درصدی باقی مانده و سموم جدا شده و روی اب می اید و خارج می گردد.

OLDKD

شایان ذکر است که زنجیره ساخت سموم  بخصوص بعضی سموم  فسفره  و سیستمیک  یا بقدری پیچیده است که این مطلب را نبایید صددر صد پذیرفت (نظر کارشناسی اینجانب) و نیاید هم رد کرد پس استفاده نمک به صلاح وباید انجام داد زیرا ارزان قیمت و عقلای است.سایت از اب تا زندگی از کلیه مراکز خدمات کشاورزی جهان و تمام سم فروشان جهان  وکشاورزان دنیا استدعا دارد که قبل از استفاده از هر گونه سموم کشاورزی و غیر کشاورزی نوشتهای روی این محصولات را کاملا مطالعه و هنگام استفاده کلیه رعایت ایمنی از جمله لباسهای ایمنی و میزان مصرف در هکتار یا یک سم پاش و دورکارانس این سموم را رعایت نمایند.البته باید اشاره کرد که دوره (کارانس) به معنی ان است که شما هنگامی که روی میوه وسبزی و دیگر محصولات کشاورزی سم پاشی می نمای چند روز بعد می توان ان محصول را به بازار عرضه نمود.
Image result for image of insecticides on the fourth man eating

 

Wash all your fruits and vegetables. According to the CSE, washing them with 2% of  )salt water will remove most of the contact pesticide residues that normally appear on the surface of the vegetables and fruits. Almost 75 to 80 percent of pesticide residues are removed by cold water washing. Also, be more thorough with these fruits and vegetables in specific: grapes, apples, guava, plums, mangoes, peaches and pears and vegetables liketomatoes, brinjal and okra as they might carry more residue in their crevices.

health damage. Here are three simple, do-it-yourself tricks you can adopt at home:

Wash Your Food and Wash it Right

Wash all your fruits and vegetables. According to the CSE, washing them with 2% of salt water will remove most of the contact pesticide residues that normally appear on the surface of the vegetables and fruits. Almost 75 to 80 percent of pesticide residues are removed by cold water washing. Also, be more thorough with these fruits and vegetables in specific: grapes, apples, guava, plums, mangoes, peaches and pears and vegetables liketomatoes, brinjal and okra as they might carry more residue in their crevices.

Vinegar Soak
با سرکه معمولی
همانگونه که بسیاری از مردم دنیا می دانند از بسیاری میوجات همانند انگور سیب الو و غیره سرکه تهیه نمود اما کیفیت می تواند مختلف باشد.

در ذیل این چنین گفته شده است طرز تهیه 10 در صد سرکه و 90 در صد ابوبسیار ارام همانند محلول نمک میوجات را با محلول درست کرده سرکه هم بزنید ودراینجا باید تذکر دادکه بعضی میوجات پوست انها بسیار نازک وبایستی هنگام هم زدن با محلول رعایت نمود که که پوست ان خراب نشود.درست است که بعضی از افراد وقتی که این مطالب را مشاهده می نمایند برای انها تازه گی ندارد لیکن باید بدانید که همه- شما نیستند دیگرانی هم که اطلاع ندارند از این روشها باید بدانند- برای سلامتی خود- بیماری فقط در منزل همسایه نمی کوبد بلکه بلکه شاید یک ثانه دیگر شامل حال شما و من هم بشود.

عکس میوجات وسموم

Whip up a solution with 10 percent    white vinegar and 90 percent water and soak your veggies and fruits in them. Stir them around and rinse thoroughly. Be careful while washing fruits like berries, and those with a thin peel as the solution might damage their porous outer-skin.

Blanch and Peel
با اب ولرم و پوست کندن میوجات همچنان سیب و گوجه فرنگی وغیره
با اب ولرم با توجه به نوع میوه که تحمل اب ولرم داشته باشد بسیار ارام شستن و خاک و باقی مانده بعضی سموم از بین رفته ورنگ ان روشن می گردد.

Related image

 

Treat your vegetables to warm water for a short while and this should remove any leftover residue. Peeling is another efficient way to remove residue and comes highly recommended especially when there might be some residue in the crevices of the fruit. Also, when cooking with chicken or meat, cut off the excess fat and skin as it could have absorbed unwanted pesticide residue.


اینجا بحث تغییر می کند و ما باید بدانیم که زنجیره بعضی سموم افات کش ها  و داروها و هورمن ها بسیار پیچیده می باشند .در نوشته بالا موضوع ذخیره سموم و داروها و هورمانها در بافت چربی موجودات زنده است که دراین نوشتار انگلیسی بالا گوشت مرغ مثال زده است که باید و به صلاح است که پوست چربی ان قبل از استفاده کردن  بطور کامل کنده شود.همانگونه که مطلع می باشید هر داروی ضمن اینکه با تحقیقات چندین ساله  به بازار عرضه می گردد و برای درمان بسیاری از بیماری ها ساخته شده است اما عوارض منفی این دارو را باید در نظر گرفت همه داروها برای همه افراد یکسان نیستند زیرا که بدن انسانها واکنش سلولی و خونی  و مقاومت بدنی انها فرق می کند از نظر ژنتیکی .

ایا انسانهای که به خدای یکتا و ادیان الهی و جهان هستی اعتقاد ندارند در زندگی و  رعایت ننمودن قانون و مقررات و مبادلات بازرگانی و تهیه  محصولات اولیه زندگی بخصوص  تجارت غذای دخالت دارنددر نزد مردم وخدا موفقند؟

05646351752595224324.jpg

Effects of Pesticides on Human Health
Image result for image of insecticides on the fourth man eating
افت کشها و عوامل ان بر سلامتی بشر و ( موجودات زنده)
Image result for image of insecticides on the fourth man eating

در نوشتار ذیل بسیاری از مشکلات روحی و جسمی استفاده از افات کشها توضیح و نذکر و نام برده شده است.
سایت از اب تا زندگی از طرف عموم مردم دنیا به پزشکان هشدار و توسیه می نماید که برای شناخت بیمارها و سپس تجویز دارو وقت بگذارید و اثرات استفاده از دارو را ما مریضان و یا متقاضیان مرتب چک نمایید زیرا شما قسم خورده هستید و تجارت نکنیید.

 

 

Introduction

Pesticides are designed to kill and because their mode of action is not specific to one species, they often kill or harm organisms other than pests, including humans. The World Health Organizationestimates that there are 3 million cases of pesticide poisoning each year and up to 220,000 deaths, primarily in developing countries. The application of pesticides is often not very precise, and unintended exposures occur to other organisms in the general area where pesticides are applied. Children, and indeed any young and developing organisms, are particularly vulnerable to the harmful effects of pesticides. Even very low levels of exposure during development may have adverse health effects.

Pesticide exposure can cause a range of neurological health effects such as memory loss, loss of coordination, reduced speed of response to stimuli, reduced visual ability, altered or uncontrollable mood and general behavior, and reduced motor skills. These symptoms are often very subtle and may not be recognized by the medical community as a clinical effect. Other possible health effects include asthma, allergies, and hypersensitivity, and pesticide exposure is also linked with cancer,hormone disruption, and problems with reproduction and fetal development.

Pesticide formulations contain both “active” and “inert” ingredients. Active ingredients are what kill the pest, and inert ingredients help the active ingredients to work more effectively. These “inert” ingredients may not be tested as thoroughly as active ingredients and are seldom disclosed on product labels. Solvents, which are inert ingredients in many pesticide formulations, may be toxic if inhaled or absorbed by the skin.

Children are at greater risk from exposure to pesticides because of their small size: relative to their size, children eat, drink, and breathe more than adults. Their bodies and organs are growing rapidly, which also makes them more susceptible; in fact, children may be exposed to pesticides even while in the womb.

Insecticides

Organochlorines

Acute ingestion of organochlorine insecticides can cause a loss of sensation around the mouth, hypersensitivity to light, sound, and touch, dizziness, tremors, nausea, vomiting, nervousness, and confusion.

In 1975, over 70 workers manufacturing Kepone, an organochlorine insecticide, in Hopewell, Virginia, developed a variety of neurological symptoms, the most prominent of which became known as the “Kepone shakes.” The workers’ symptoms started about 30 days after their first exposure to Kepone. Subsequent testing also revealed decreases in sperm count and motility. In 1976, Kepone was discontinued and substituted with organophosphates.

Organophosphates and Carbamates
از برای اطلاعات بیشتر روی حرف های ذیل که خط قرمز کشیده شده است لطفا کلیک نمایید.

Acute organophosphate and carbamate exposure causes signs and symptoms of excess acetylcholine, such as increased salivation and perspiration, narrowing of the pupils, nausea, diarrhea, decrease in blood pressure, muscle weakness, and fatigue. These symptoms usually decline within days after exposure ends as acetylcholine levels return to normal.

Some organophosphates also have a delayed neurological reaction characterized by muscle weakness in the legs and arms. During Prohibition, people consumed a homemade alcoholic drink made out of Jamaican ginger that was contaminated with the organophosphate triorthocresyl phosphate (TOCP). More than 20,000 people were affected by a condition called “Ginger Jakeparalysis.” Later research found that these effects could be reproduced in animals, and the US government required that organophosphates be tested for delayed effects during the registration process. The human toxicity of organophosphates caused a decline in their use and spurred the search for new alternatives.

Pyrethroids

Among the most promising alternatives to organophosphates were synthetic pyrethroids. However, pyrethroids can cause hyper-excitation, aggressiveness, uncoordination, whole-body tremors, and seizures. Acute exposure in humans, usually resulting from skin exposure due to poor handling procedures, usually resolve within 24 hours. Pyrethroids can cause an allergic skin response, and some pyrethroids may cause cancer, reproductive or developmental effects, or endocrine system effects.

Overview


Organophosphates are a group of chemicals that have many domestic and industrial uses, though they are most commonly used as Insecticides and are responsible for a number of poisonings. The main mechanism is blocking the enzyme acetylcholinesterase causing nervous and respiratory damages that result in the insects death, but they are also hazardous to humans. After the cessation of use of organochloride insecticides, they became the most commonly used Pesticides and are responsible for 70% of pesticidal use in the United States (#PANNA).

Background


Main article: Chemical Weapons

Organophosphates were originally developed in the 1940s as highly toxic biological warfare agents. This group of compounds are referred to as Nerve Agents and their modern derivatives are Sarin,soman, and VX.

Researchers created many compounds hoping to be able to find ones that would target characteristics of certain species, thus limiting their unwanted effects. When the organophosphateParathion was first employed as a replacement for DDT a number of workers accustomed to handling the less toxic DDT were killed.

Chemical Structure


Though the chemical structures of organophosphates and Carbamates are very different, the mechanisms are the same. They block the aceytlcholinesterase enzyme needed remove theacetylcholine from the reaction.

Uses


Organophosphates are used in a variety of settings, though they are mostly associated with Nerve Agents or Chemical Weapons and Pesticides, though they are also used in industrial settings occasionally (#Katz, 2006).

Health Effects


Nerve agent or organophosphate poisoning results in a wide range of exposure because it affects a large number of organs and physical processes. Below is a list retrieved from the CDC site on nerve agent exposure.

Image result for image of insecticides on the fourth man eating

Herbicides

Herbicides are generally less toxic to mammals than insecticides. Most herbicides interfere with plant hormones or enzymes
that do not have any direct counterpart in animals. The most serious human health concerns have been related to chemical contaminants in the active ingredient. Military personnel and others exposed to Agent Orange, a mixture of the herbicides 2,4-Dand 2,4,5-T that was contaminated withdioxin (TCDD), reported birth defects, cancers, liver disease, and other illness. These concerns lead to improvement in the manufacturing process of 2,4,5-T to reduce TCDD contamination and ultimately lead to cancellation of 2,4,5-T and reduction in use of 2,4-D. However, some herbicides may cause cancer, reproductive or developmental effects, or endocrine system effects.

There is also concern that some herbicides may affect wildlife, especially aquatic organisms. For example, atrazine, a persistent herbicide, may adversely affect frogs. Concerns about the effect ofatrazine on amphibians resulted in its ban in the European Union, but atrazine remains one of the most widely used herbicides in the US (over 70 million pounds used per year). Persistent herbicides may also contaminate surface water and groundwater.

Next: Integrated Pest Management (IPM)

Back to pesticides main page

 

Integrated pest management (IPM), also known as integrated pest control (IPC) is a broad-based approach that integrates practices for economic control of pests. IPM aims to suppress pestpopulations below the economic injury level (EIL).

تعریف مدیریت تلفیقی افات برای استفاده کنندگان سموم در مدیریت باید دانست.

 

 توانا بود هر که دانا بود

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top